đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 5

4 978 9
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 08:29

TRUNG TÂM TIN HỌC- ĐẠI HỌC AN GIANG Số 25 - Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giang Tels: +84-76-840120; Fax: +84-76-842560 E-mail: agu@hcm.vnn.vn ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: 180 phút Ngày thi: 20/10/2002 Đề thi số: 5 Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ đĩa Z: để chấm điểm. - Thí sinh không được mang tài liệu vào phòng thi. - Đề thi gồm 3 phần. Bài thi được xem như đạt nếu tổng cộng điểm của 3 phần ≥ 5 và điểm của mỗi phần phải đạt tối thiểu: Windows ≥ 0,5; Word + Powerpoint ≥ 1 và Excel ≥ 1. Phần I: Microsoft Windows 98 (2 điểm) 1. Tạo cây thư mục sau tại thư mục gốc đĩa Z:\ : 2. Tìm và sao chép trong các ổ đĩa (C: hoặc D:) các tập tin: - 02 tập tin có kiểu .DAT vào thư mục NHOM1. - 02 tập tin có kiểu .HLP vào thư mục NHOM2. 3. Tạo tập tin THOIGIAN.TXT trong thư mục THUCHANH có nội dung sau: + NHOM1 từ 7:00 đến 10:00 Sáng 2-4-6. + NHOM2 từ 13:30 đến 16:30 Chiều 2-4-6. + NHOM3 từ 18:00 đến 21:00 Tối 2-4-6. 4. Sao chép tập tin THOIGIAN.TXT vào thư mục INTERNET và đổi tên thành LICHTT.TXT. 5. Đặt thuộc tính chỉ đọc (Read-only) cho tập tin LICHTT.TXT. 6. Tạo tập tin SHORTCUT.TXT trong thư mục THUCHANH có nội dung cho biết cách đổi tên shortcut trên desktop. 7. Sao chép nhánh thư mục THVP vào thư mục THUCHANH và đổi tên thành CCA. * Đề thi gồm có 4 trang Trang 1 * Z:\ Phần II: Microsoft Word và Microsoft Powerpoint A. Microsoft Word (3,5 điểm) Anh (Chị) hãy nhập và định dạng văn bản sau và lưu vào ổ đĩa với tên tập tin là DED.DOC: Lưu ý: Hình ảnh chèn vào văn bản có thể chọn tuỳ ý. rong một nghiên cứu về trẻ em thế kỷ 18 và 19 ở miền Bắc nước Đức, các nhà khoa học phát hiện ra rằng những bé sống với bà nội có tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều so với sống với bà ngoại. Lý do là về mặt sinh học bao giờ bà ngoại cũng yêu cháu hơn bà nội. Nhóm sinh học hành vi của Eckart Voland và Jan Beise, đại học Giessen, đã tìm lại những tập hồ sơ của các nhà thờ miền Bắc nước Đức, ghi chép về lý lịch của những người chết. Họ thấy rằng, tỷ lệ tử vong của những đứa trẻ sống với bà nội cao hơn nhiều so với những đứa chỉ sống với cha mẹ. Và nếu được sống với bà ngoại, chúng còn khoẻ mạnh an toàn hơn. Theo các nhà khoa học, hiện tượng này có thể giải thích bằng giả thuyết sau: trong lịch sử tiến hoá, bà nội không bao giờ biết chắc những đứa cháu có phải là con của con trai mình hay không, vì thế trong tiềm thức họ không bao giờ yêu cháu như yêu con được. Ngược lại, bà ngoại luôn biết chắc chắn đứa cháu là ruột thịt của mình, và yêu cháu như yêu con. Có lẽ sự nghi ngờ của bà nội và sự tin tưởng của bà ngoại đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý trẻ em, và qua đó, gián tiếp có ảnh hưởng tích cực hoặc xấu đến sức khoẻ của chúng. ded ded HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN CỦA CÁC ĐỐI TÁC THÔNG QUA CÁC CHUYÊN GIA HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN, HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC:  PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN  ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP  Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ  HỖ TRỢ CHO CÁC TỔ CHỨC SỞ TẠI VÀ  “CHƯƠNG TRÌNH LẬP NGHIỆP VIỆT ĐỨC” HỢP TÁC VỚI TỔ CHỨC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC  “CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN GIA HOÀ NHẬP” HỢP TÁC VỚI TRUNG TÂM DI CƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ * Đề thi gồm có 4 trang Trang 2 * T B. Microsoft Powerpoint (1 điểm) Cho 2 khung slide sau: Slide 1: Slide 2: Yêu cầu: 1. Anh (Chị) hãy nhập và trình bày 2 slide này. 2. Tạo hiệu ứng chuyển tiếp slide (slide transition) bất kỳ cho 2 slide. 3. Lưu tập tin vào đĩa với tên là BANG_GIA.PPT. * Đề thi gồm có 4 trang Trang 3 * Phần III: Microsoft Excel (3,5 điểm) Cho bảng tính sau đây: Anh (chị) hãy nhập nội dung của bảng tính, sau đó thực hiện các yêu cầu bên dưới và lưu vào đĩa với tên tập tin là TONKHO.XLS. Yêu cầu: 1. Tính các cột trị giá, thuế và tổng cộng, cho biết: - Trị giá = Số lượng * Đơn giá. - Thuế = Trị giá * Thuế suất. Thuế suất cho mỗi khu vực là khác nhau và được cho cụ thể trong bảng thuế suất. - Tổng cộng = Trị giá + Thuế. 2. Xác định Trị giá, Tiền thuế và Tổng cộng của từng khu vực vào Bảng thống kê. 3. Định dạng bảng tính đã cho theo mẫu. Định dạng các ô chứa giá trị số có dấu phân cách hàng nghìn. 4. Sắp xếp Bảng kê hàng hoá tồn kho tăng dần theo khu vực. 5. Tổng hợp (Subtotal) các cột Trị giá, Thuế và Tổng cộng theo khu vực. Hết * Đề thi gồm có 4 trang Trang 4 * . TÂM TIN HỌC- ĐẠI HỌC AN GIANG Số 25 - Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giang Tels: +8 4-7 6-8 40120; Fax: +8 4-7 6-8 4 256 0 E-mail: agu@hcm.vnn.vn ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: . phút Ngày thi: 20/10/2002 Đề thi số: 5 Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ đ a Z: để chấm điểm. - Thí sinh không được mang tài liệu vào phòng thi. - Đề thi gồm 3 phần. Bài thi được. gốc đ a Z: : 2. Tìm và sao chép trong các ổ đ a (C: hoặc D:) các tập tin: - 02 tập tin có kiểu .DAT vào thư mục NHOM1. - 02 tập tin có kiểu .HLP vào thư mục NHOM2. 3. Tạo tập tin THOIGIAN.TXT
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 5, đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 5, đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn