đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 1

4 1,867 15
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 08:26

TRUNG TÂM TIN HỌC- ĐẠI HỌC AN GIANG Số 25 - Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giang Tels: +84-76-840120; Fax: +84-76-842560 E-mail: agu@hcm.vnn.vn ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: 180 phút Ngày thi: 20/10/2002 Đề thi số: 4 Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ đĩa Z: để chấm điểm. - Thí sinh không được mang tài liệu vào phòng thi. - Đề thi gồm 3 phần. Bài thi được xem như đạt nếu tổng cộng điểm của 3 phần ≥ 5 và điểm của mỗi phần phải đạt tối thiểu: Windows ≥ 0,5; Word + Powerpoint ≥ 1 và Excel ≥ 1. Phần I: Microsoft Windows 98 (2 điểm) 1. Tạo cây thư mục sau tại thư mục gốc đĩa Z:\ : 2. Tìm và sao chép trong các ổ đĩa (C: hoặc D:) các tập tin: - Tập tin có kiểu .EXE vào thư mục MAYIN. - 02 tập tin có kiểu .DLL vào thư mục MAYPHOTOCOPY. 3. Tạo 2 tập tin: • BAOHANH.TXT trong thư mục MAYTINH có nội dung sau: Thời gian bảo hành 1 năm. • TANGPHAM.TXT trong thư mục MAYTINH có nội dung sau: Quí khách sẽ được tặng 01 đĩa CD. 4. Nối nội dung 2 tập tin BAOHANH.TXT và TANGPHAM.TXT thành tập tin KHUYENMAI.TXT lưu vào thư mục TBVP. 5. Đặt thuộc tính ẩn (Hidden) cho tập tin KHUYENMAI.TXT . 6. Tạo tập tin TRALOI.DOC trong thư mục TBVP có nội dung cho biết cách điều chỉnh ngày giờ của hệ thống máy tính. 7. Tạo thư mục MAYINPHUN vào thư mục MAYIN và 2 thư mục CANON BJC 1000SP, CANON BJC 2000SP vào thư mục MAYINPHUN. * Đề thi gồm có 4 trang Trang 1 * Z:\ Phần II: Microsoft Word và Microsoft Powerpoint A. Microsoft Word (3,5 điểm) Anh (Chị) hãy nhập và định dạng văn bản sau và lưu vào ổ đĩa với tên tập tin là BIN.DOC: Lưu ý: Hình ảnh chèn vào văn bản có thể chọn tuỳ ý. THÔNG TIN VỀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA BIN LADEN l-Rashed, một lãnh đạo cao cấp của Al-Qaeda tuyên bố Bin Laden hiện vẫn còn sống và sẽ xuất hiện trên một cuộn băng video sắp được công bố. Ông này cho biết Bin Laden lên cân nhiều và hiện trong tình trạng sức khoẻ rất tốt. Theo lời Al-Rashed, sở dĩ Bin Laden không xuất hiện trong dịp kỷ niệm một năm biến cố 11.9 vì không muốn A mọi người “ràng buộc chiến thắng này với cá tính cảu ông ta”. Những tuyên bố tên của Al-Rashed được đưa ra thông qua một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Ả Rập Al Mahalla có trụ sở tại Luân Đôn. Nhà báo Khalil, người thực hiện cuộc phỏng vấn hôm 13.10 cho biết ông đã mất cả tháng trời để sắp xếp phỏng vấn thông qua mạng Internet và Al-Rashed là người Kuwait. (Guardian) PHIẾU THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “SỨC KHOẺ DỒI DÀO - MAY MẮN TĂNG THEO” (Chấp nhận phiếu photocopy) Họ và tên khách hàng: Địa chỉ: Số CMND: Điện thoại (nếu có): * Đề thi gồm có 4 trang Trang 2 * Giai đoạn 3: từ 26/9 đến 25/10/2002 - Rút thăm vào ngày 30/10/2002 B. Microsoft Powerpoint (1 điểm) Cho 2 khung slide sau: Slide 1: Slide 2: Yêu cầu: 1. Anh (Chị) hãy nhập và trình bày 2 slide này. Lưu ý: Hình ảnh chèn vào các khung slide có thể chọn tuỳ ý. 2. Tạo hiệu ứng chuyển tiếp slide (slide transition) bất kỳ cho 2 slide. 3. Lưu tập tin vào đĩa với tên là TINTUC.PPT. * Đề thi gồm có 4 trang Trang 3 * Phần III: Microsoft Excel (3,5 điểm) Cho bảng tính sau đây: Anh (chị) hãy nhập nội dung của bảng tính, sau đó thực hiện các yêu cầu bên dưới và lưu vào đĩa với tên tập tin là THUE0100.XLS. Yêu cầu: 1. Xác định cột Tên chợ căn cứ vào 2 ký tự cuối của số ĐKKD với giá trị cụ thể cho trong bảng 1. 2. Xác định cột tên hàng căn cứ vào mã hàng và tra trong bảng 2. 3. Tính cột tiền thuế = Vốn kinh doanh * Thuế suất. Trong đó thuế suất được xác định căn cứ vào mã hàng và tra trong bảng 2. 4. Tính cột tiền phạt biết rằng nếu ngày đóng thực tế sau ngày hết hạn đóng thì mỗi ngày trễ hạn phải chịu phạt 0,5% trên số tiền thuế, ngược lại, tiền phạt =0. 5. Tính cột thuế phải nộp = Tiền thuế + Tiền phạt (nếu có). 6. Xác định số thuế thu được của từng chợ vào Bảng thống kê. 7. Định dạng bảng tính đã cho theo mẫu. Định dạng các ô chứa giá trị số có dấu phân cách hàng nghìn. 8. Thiết lập điều kiện rút trích ra các hộ kinh doanh nộp thuế trễ hạn. Hết * Đề thi gồm có 4 trang Trang 4 * . TÂM TIN HỌC- ĐẠI HỌC AN GIANG Số 25 - Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giang Tels: +8 4-7 6-8 4 012 0; Fax: +8 4-7 6-8 42560 E-mail: agu@hcm.vnn.vn ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: . mục MAYTINH có nội dung sau: Thời gian bảo hành 1 năm. • TANGPHAM.TXT trong thư mục MAYTINH có nội dung sau: Quí khách sẽ được tặng 01 đ a CD. 4. Nối nội dung 2 tập tin BAOHANH.TXT và TANGPHAM.TXT. thi: 18 0 phút Ngày thi: 20 /10 /2002 Đề thi số: 4 Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ đ a Z: để chấm điểm. - Thí sinh không được mang tài liệu vào phòng thi. - Đề thi gồm 3 phần. Bài thi
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 1, đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 1, đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn