Sinh học 11 - Bai 26 : CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT docx

5 2,490 4
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 22:20

Bai 26 : CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT I. MỤC TIÊU - Phân biệt hệ được hệ thần kinh dạng ống với hệ thần kinh lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch. + Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. +Trình bày được sự ưu việt trong hoạt động của thần kinh hình ống. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC Tranh minh hoạ phóng to 25.1 đến 25.2 sách giáo khoa. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Phân biệt hình thức cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch ? 2. Nội dung bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt đông 1 4. Cảm ứng ở ĐV có HTK hình ống +HS quan sát hình 26.1 điền tên các bộ phận của hệ thần kinh (HTK) ống vào các ô trống trên sơ đồ Từ đó cho biết HTK ống có cấu trúc như thế nào ? Giáo viên nhận xét và bổ sung hoàn thiện  kết luận a.Cấu trúc của HTK ống : *TK tập trung = ống (phía lưng) *Cấu trúc gồm : +TK trung ương : Gồm não (gồm 5 phần) và tỷ sống +TK ngoại biên : dây TK và hạch TK b.Hoạt động của HTK ống : * Hoạt động 2 Cho học sinh quan sát hình 26.2 và trả lời câu hỏi hoạt động của HTK hình ống khác HTK dạng lưới và dạng chuỗi hạch như thế nào ? *Theo nguyên tắc phản xạ (giúp động vật thích nghi) * Qua cung phản * Loại 2 Có những loại phản xạ nào ? Bài tập 1 : -Kim đâm  ngón tay co lại (?) -Cung ph/xạ có những bộphận nào (?) *Bài tập 2 : Bạn đang đi, gặp con rắn ngay trước mặt (27.3) +Phản ứng như thế nào (?) -Phản xạ đơn giản (ví dụ ?) -Phản xạ phức tạp (ví dụ ?) Cung phản xạ có 5 bộ phận -Bộ phận tiếp nhận k/th -Đường truyền về (sợi TK cảm giác) -Xử lý thông tin (trung ương thần kinh) -Đường truyền ra (vận động) +Cho biết -Bộ phận tiếp nhận kích thích (?) -Bộ phận xử lý thông tin và quyết định hành đọng (?) -Bộ phận thực hiện -Là loại p/x có đ/k hay không đ/k ? -Bộ phận thực hiện +Dành 10 phút cho các nhóm thảo luận. +Các nhóm phát biểu ý kiến của mình (có thể minh hoạ trên sơ đồ) *Hoat động 3 phát phiếu học tập số 1 so sánh phản xạ KĐK và CĐK Kết luận : *Động vật có HTK hình ống có thể thực hiện các phản xạ đơn giản và phức tạp (ví dụ …) *Nhờ đó ĐV thích nghi hơn với môi Phiếu học tập Tiêu chí Phản xạ KĐK Phản xạ CĐK Khái niệm Tính chất Trung khhu TKTƯ khu TKTƯ điều khiển trường sống. IV. CỦNG CỐ So sánh đặc điểm tổ chức thần kinh và hình thức cảm ứng ở các nhóm động vật ? nhận xét ? Ý nghĩa +GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 1, 2, 3 SGK V. BÀI VỀ NHÀ - Trả lời câu hỏi sách giáo khoa - Đọc mục “em có biết” . Bai 26 : CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT I. MỤC TIÊU - Phân biệt hệ được hệ thần kinh dạng ống với hệ thần kinh lưới và hệ thần. thần kinh và hình thức cảm ứng ở các nhóm động vật ? nhận xét ? Ý nghĩa +GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 1, 2, 3 SGK V. BÀI VỀ NHÀ - Trả lời câu hỏi sách giáo khoa - Đọc mục “em có biết”. ống : *TK tập trung = ống (phía lưng) *Cấu trúc gồm : +TK trung ương : Gồm não (gồm 5 phần) và tỷ sống +TK ngoại biên : dây TK và hạch TK b.Hoạt động của HTK ống : * Hoạt động 2 Cho học
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh học 11 - Bai 26 : CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT docx, Sinh học 11 - Bai 26 : CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT docx, Sinh học 11 - Bai 26 : CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn