Chứng thực hợp đồng thuê nhà ở và quyền sử dụng đất ở potx

4 367 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 16:20

Chứng thực hợp đồng thuê nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí chứng thực Tùy theo giá trị hợp đồng Thông tư liên tịch số 93/2001 Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định. 2. Bước 2 - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần). - Cán bộ Tổ tiếp nhận và trả kết quả phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp Tên bước Mô tả bước nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ. 3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng. 2. Hợp đồng thuê theo luật định. 3. Bản chính và 01 bản sao giấy chứng nhận. 4. Chứng minh nhân dân và hộ khẩu. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất Mẫu 46/HĐT Thông tư liên tịch 04/2006/TT 2. Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng Mẫu 31/PYC Thông tư liên tịch 04/2006/TT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Chứng thực hợp đồng thuê nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã,. Hợp đồng thuê theo luật định. 3. Bản chính và 01 bản sao giấy chứng nhận. 4. Chứng minh nhân dân và hộ khẩu. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Hợp. tờ khai Văn bản qui định 1. Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất Mẫu 46/HĐT Thông tư liên tịch 04/2006/TT 2. Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng Mẫu 31/PYC Thông tư liên tịch 04/2006/TT
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng thực hợp đồng thuê nhà ở và quyền sử dụng đất ở potx, Chứng thực hợp đồng thuê nhà ở và quyền sử dụng đất ở potx, Chứng thực hợp đồng thuê nhà ở và quyền sử dụng đất ở potx