Giáo án Ngữ Văn 10 cả năm

365 201 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 04:00

Ngy son: Ngày dạy: Tit:1. c vn: tổng quan văn học việt nam A.Mc tiờu bi hc: Giỳp hs:- Nhn thc c nhng nột ln ca nn VHVN v các phng din: cỏc b phn hp thnh, cỏc thi kỡ phỏt trin (thời kì từ thế kỉ X- XIX). - Bit vn dng cỏc tri thc ú tỡm hiu v h thng hóa nhng tỏc phm s hc v VHVN. - Bi dng nim t ho v VHVN. B. S chun b ca thy v trũ: - Sgk, sgv v cỏc ti liu tham kho. - Hs soạn bài theo các câu hỏi của sgk. - Gv thit k dy- hc. C. Cỏch thc tin hnh: Gv t chc gi dy- hc theo cỏch kt hp cỏc hỡnh thc nờu vn , trao i - tho lun v tr li cỏc cõu hi. D. Tin trỡnh dy hc: 1. ổ n nh t chc lp. 2.Bi mi: * Gii thiu bi mi: Nh th Huy Cn tng ca ngi nhng truyn thng tt p ca con ngi Vit Nam: Sng vng chói bn nghỡn nm sng sng Lng eo gm, tay mm mi bỳt hoa Trong m thc sỏng hai b suy tng Sng hiờn ngang m nhõn ỏi, chan hòa. Ngi Vit Nam hiờn ngang bt khut, trc họa ngoi xõm thỡ ngi con trai ra trn, ngi con gỏi nh nuụi cỏi cựng con, thm chớ gic n nh, n b cng ỏnh, tt c nhm mc ớch p quõn thự xung đất en. Bi ngi Vit Nam vn yờu hòa bỡnh, luụn khỏt khao c lp, t do. Bờn cnh ý chớ c lp, trong thm sõu tõm hn ngi Vit cũn mang t cht ngh s. Lp cha trc, lp con sau tip ni ko ngng sỏng to ó lm nờn mt nn VHVN phong phỳ v th loi, cú nhiu tỏc gi v tỏc phm u tỳ. cp hc trc, cỏc em ó c tip xỳc, tỡm hiu khỏ nhiu tỏc phm VHVN ni ting xa nay.Trong chng trỡnh Ng Vn THPT, cỏc em li tip tc c tìm hiu v bc tranh nn VH nc nh mt cỏch ton din v cú h thng hn.Tit hc hụm nay, chỳng ta cựng tỡm hiu bi vn hc s cú v trớ v tm quan trng c bit: Tng quan VHVN. Hoạt động của gv và hs Yêu cầu cần đạt -VHVN bao gồm các bộ phận lớn nào? I. Các bộ phận của nền VHVN: 1. VH dân gian: 1 -VH dân gian là gì? Ngời trí thức có tham gia sáng tác VH dân gian ko? Nêu vài VD mà em biết? - Kể tên các thể loại VH dân gian? - Đặc trng cơ bản của VH dân gian? - Vai trò của VH dân gian? - VH viết là gì? - Đặc trng cơ bản của VH viết? - Các thành phần chủ yếu của VH viết? Nêu một vài tác phẩm thuộc các thành phần đó? - Hệ thống thể loại của VH viết? - K/n: Là sáng tác tập thể và truyền miệng của nhân dân lao động. - Ngời trí thức có tham gia sáng tác VH dân gian nhng phải tuân thủ các đặc trng cơ bản của VH dân gian, trở thành tiếng nói tình cảm chung của nhân dân lao động. VD: Bài ca dao: Trong đầm gì đẹp bằng sen (Một nhà nho), Tháp M ời đẹp nhất bông sen (Bảo Định Giang), Hỡi cô tát n ớc bên đàng (Bàng Bá Lân), - Các thể loại VH dân gian: Thần thoại, truyền thuyết, sử thi, truyện cổ tích, truyện cời, truyện ngụ ngôn, tục ngữ, câu đố, ca dao, vè, truyện thơ, chèo. - Đặc trng: + Tính tập thể. + Tính truyền miệng. + Tính thực hành (gắn bó và phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng). - Vai trò: + Giữ gìn, mài giũa và phát triển ngôn ngữ dân tộc. + Nuôi dỡng tâm hồn nhân dân. + Góp phần hình thành và phát triển VH viết. 2. VH viết: - K/n: Là sáng tác của trí thức, đợc ghi lại bằng chữ viết, mang dấu ấn của tác giả. - Đặc trng: Là sáng tạo của cá nhân, mang dấu ấn cá nhân. - Các thành phần chủ yếu: + VH viết bằng chữ Hán. + VH viết bằng chữ Nôm. + VH viết bằng chữ quốc ngữ. - Hệ thống thể loại: + Từ thế kỉ X-XIX: VH chữ Hán:+ Văn xuôi. + Thơ. + Văn biền ngẫu. VH chữ Nôm:+ Thơ. + Văn biền ngẫu. + Từ đầu thế kỉ XX- nay:+ Tự sự. + Trữ tình. + Kịch. * Lu ý: Hai bộ phận VH dân gian và VH viết luôn có sự tác động qua lại. Khi tinh hoa của hai bộ phận văn học này kết tinh lại ở nhng cá tính sáng tạo, trong những điều kiện lịch sử nhất định đã hình thành các thiên tài VH (Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh, ). II. Các thời kì phát triển của nền VHVN: 2 Gv chuyển ý, dẫn dắt. - Nêu cách phân kì tổng quát nhất của VH viết VN? Ba thời kì lớn đợc phân định ntn? - Chữ Hán đợc du nhập vào VN từ khoảng thời gian nào? Tại sao đến thế kỉ X, VH viết VN mới thực sự hình thành? - Kể tên một số tác giả, tác phẩm VH viết bằng chữ Hán tiêu biểu? - Em biết gì về chữ Nôm và sự phát triển của VH chữ Nôm? - ý nghĩa của chữ Nôm và VH chữ Nôm? 1. VH trung đại (Thời kì từ thế kỉ X-XIX): a. VH chữ Hán: - Chữ Hán du nhập vào VN từ đầu công nguyên. - VH viết VN thực sự hình thành vào thế kỉ X khi dân tộc ta giành đợc độc lập. - Các tác giả, tác phẩm tiêu biểu: + Lí Thờng Kiệt: Nam quốc sơn hà. + Trần Quốc Tuấn: Hịch tớng sĩ. + Nguyễn Trãi: Bình Ngô đại cáo, Quân trung từ mệnh tập, + Nguyễn Du: Độc Tiểu Thanh kí, Sở kiến hành, b. Văn học chữ Nôm: - Chữ Nôm là loại chữ ghi âm tiếng Việt dựa trên cơ sở chữ Hán do ngời Việt sáng tạo ra từ thế kỉ XIII. -VH chữ Nôm:+ Ra đời vào thế kỉ XIII. + Phát triển ở thế kỉ XV (tác giả, tác phẩm tiêu biểu: Nguyễn Trãi- Quốc âm thi tập, Lê Thánh Tông- Hồng Đức quốc âm thi tập, ). + Đạt đến đỉnh cao vào thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XIX (tác giả, tác phẩm tiêu biểu: Nguyễn Du- Truyện Kiều, Đoàn Thị Điểm- Chinh phụ ngâm, Thơ Nôm Hồ Xuân Hơng, ). - ý nghĩa của chữ Nôm và VH chữ Nôm: + Chứng tỏ ý chí xây dựng một nền VH và văn hóa độc lập của dân tộc ta. + ảnh hởng sâu sắc từ VH dân gian nên VH chữ Nôm gần gũi và là tiếng nói tình cảm của nhân dân lao động. + Khẳng định những truyền thống lớn của VH dân tộc (CN yêu nớc, tính hiện thực và CN nhân đạo). + Phản ánh quá trình dân tộc hóa và dân chủ hóa của VH trung đại. E. Củng cố, dặn dò: Yêu cầu hs:- Học bài. - Làm bài tập: lập bảng so sánh VH dân gian và VH viết. 3 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: 2. Đọc văn: tổng quan văn học việt nam(tiếp) A.Mc tiờu bi hc: Giỳp hs:- Nhn thc c cỏc giai đoạn phỏt trin của VHVNHĐ v mt s nột c sc truyn thng ca VH dõn tc. - Bit vn dng cỏc tri thc ú tỡm hiu v h thng hóa nhng tỏc phm s hc v VHVN. - Bi dng nim t ho v VHVN. B. S chun b ca thy v trũ: - Sgk, sgv v cỏc ti liu tham kho. - Hs soạn bài theo các câu hỏi của sgk. - Gv thit k dy- hc. C. Cỏch thc tin hnh: Gv t chc gi dy- hc theo cỏch kt hp cỏc hỡnh thc nờu vn , trao i- tho lun v tr li cỏc cõu hi. D. Tin trỡnh dy hc: 1 . ổ n nh t chc lp. 2. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Phân biệt VHDG và VH viết? Các thành phần của VHTĐ? ý nghĩa của chữ Nôm và VH chữ Nôm? 3.Bi mi: *Gii thiu bi mi. Hoạt động của gv và hs Yêu cầu cần đạt -Vì sao nền VHVN thế kỉ XX đợc gọi là VH hiện đại? Hs thảo luận, trả lời. Gv nhận xét, chốt ý: Vì:+ Nó phát triển trong thời kì mà QHSX chủ yếu dựa vào quá trình hiện đại hóa. + Những t tởng tiến bộ của văn minh phơng Tây xâm nhập vào VN thay đổi t duy, tình cảm, lối sống của ngời Việt thay đổi quan niệm và thị hiếu VH. 2. VH hiện đại (Từ đầu thế kỉ XX- hết thế kỉ XX): a. VHVN từ 1900- 1930: - Đặc điểm: Là giai đoạn văn học giao thời. + Dấu tích của nền VH trung đại: quan niệm thẩm mĩ, một số thể loại VH trung đại (thơ Đờng luật, văn biền ngẫu, ) vẫn đợc lớp nhà nho cuối mùa sử dụng. + Cái mới: VHVN đã bớc vào quỹ đạo hiện đại hóa, có sự tiếp xúc, học tập VH châu Âu. 4 + ảnh hởng của VH phơng Tây trên cơ sở kế thừa tinh hoa VH dân tộc. - VHHĐ đợc chia ra thành những giai đoạn nhỏ nào? Nêu đặc điểm chính của giai đoạn VH 1900-1930? - Kể tên các tác giả tiêu biểu trong giai đoạn này? - Nêu đặc điểm chính của VHVN giai đoạn từ 1930-1945? Gv gợi mở: Đây là giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của VHVNHĐ. Nền VH nớc ta khi ấy với trăm nhà đua tiếng nh trăm hoa đua nở. Một năm của ta bằng ba mơi năm của ng- ời(VũNgọc Phan). - Nhịp độ phát triển của VHVN giai đoạn này ntn? Công cuộc hiện đại hóa nền VH dân tộc đã hoàn thành cha? - Kể tên các tác giả tiêu biểu? - Nêu đặc điểm chính của VHVN giai đoạn từ 1945-1975? Gv gợi mở: Giai đoạn 1945-1975 là một giai đoạn lịch sử đầy biến động, đau thơng nhng hào hùng của dân tộc ta. Cả nớc gồng mình lên để tiến hành hai - Các tác giả tiêu biểu: Tản Đà, Hồ Biểu Chánh, Phạm Duy Tốn, Phan Bội Châu, b. VHVN từ 1930-1945: - Đặc điểm: + VH phát triển với nhịp độ mau lẹ. + Công cuộc hiện đại hóa nền VH đã hoàn thành. - Các tác giả tiêu biểu: + Thế Lữ, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Nguyễn Bính, + Ngô Tất Tố, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, + Tố Hữu, Hồ Chí Minh, + Hoài Thanh, Hải Triều, c. VHVN từ 1945-1975: - Đặc điểm: Là giai đoạn VH cách mạng. + VH đợc sự chỉ đạo về t tởng, đờng lối của Đảng. + VH phát triển thống nhất phục vụ các nhiệm vụ chính trị. 5 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. VHVN gắn bó sâu sắc, là tấm g - ơng xê dịch trên đờng lớn để phản ánh kịp thời bức tranh cuộc sống mới - VHVN đợc sự chỉ đạo về t tởng, đờng lối của tổ chức nào? phục vụ nhiệm vụ gì? Những nội dung phản ánh chính của nó? - Kể tên các tác giả tiêu biểu? - Nêu đặc điểm chính của VHVN giai đoạn từ 1975- hết thế kỉ XX? - Kể tên các tác giả tiêu biểu? Gv chuyển ý, dẫn dắt. Mối quan hệ của con ngời Việt Nam với thế giới tự nhiên đợc biểu hiện qua những mặt nào? VD minh họa? - Nội dung phản ánh chính: + Sự nghiệp đấu tranh cách mạng. + Công cuộc xây dựng cuộc sống mới của nhân dân. VH mang đậm cảm hứng sử thi và chất lãng mạn cách mạng. - Các tác giả tiêu biểu: Quang Dũng, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Cầm, Tô Hoài, Kim Lân, Nguyễn Minh Châu, Phạm Tiến Duật, Xuân Quỳnh, d. VHVN từ 1975- hết thế kỉ XX: - Đặc điểm: + VHVN bớc vào giai đoạn phát triển mới. + Hai mảng đề tài lớn là: lịch sử chiến tranh cách mạng và con ngời Việt Nam đơng đại. - Các tác giả tiêu biểu: Lê Lựu, Nguyễn Khắc Trờng, Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Thị Thu Huệ, Đánh giá: Nền VHVN đã đạt đợc thành tựu to lớn: + Kết tinh đợc những tác giả VH lớn: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh, + Nhiều tác phẩm có giá trị đợc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới: Truyện Kiều, Nhật kí trong tù, Thơ tình Xuân Diệu, + Có vị trí xứng đáng trong nền VH nhân loại. III. Con ng ời Việt Nam qua VH: 1. Con ng ời Việt Nam trong mối quan hệ với thế giới tự nhiên: - Nhận thức, cải tạo, chinh phục thế giới tự nhiên: VD: + Thần thoại Thần trụ trời, Quả bầu tiên, giải thích sự hình thành thế giới tự nhiên và con ngời. + Truyền thuyết Sơn Tinh- Thủy Tinh khát vọng chinh phục thế giới tự nhiên. - Thiên nhiên là ngời bạn tri âm, tri kỉ: VD: + Ca dao về quê hơng đất nớc: Đờng vô xứ Nghệ quanh quanh Hỡi cô tát nớc bên đờng Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng + Thơ Nôm Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hơng, Nguyễn Khuyến, 6 - Từ mối quan hệ gắn bó sâu sắc của con ngời Việt Nam và thiên nhiên, em thấy ngời Việt có tình cảm với thiên nhiên ntn? - Tại sao CN yêu nớc lại trở thành một trong những nội dung quan trọng và nổi bật nhất của VHVN? Vì: + Nhân dân ta có lòng yêu nớc nồng nàn, sớm có ý thức xây dựng một quốc gia độc lập, tự do. + Do điều kiện tự nhiên đặc biệt đất nớc ta luôn phải đấu tranh chống ngoại xâm để giành và giữ độc lập lòng yêu nớc đợc mài giũa. - Những biểu hiện của CN yêu nớc trong VHVN? - Em hãy nêu những biểu hiện của mối quan hệ giữa con ngời Việt Nam và xã hội? Phân tích VD minh họa? - Thiên nhiên gắn với lí tởng thẩm mĩ, đạo đức nhà nho: VD: Tùng, cúc, trúc, mai cốt cách ngời quân tử (thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, ). - Thiên nhiên thể hiện tình yêu quê hơng, đất nớc, yêu cuộc sống và đặc biệt là tình yêu lứa đôi: VD: Ca dao tình yêu những vật thân thuộc tình yêu quê hơng đất nớc. Sóng (Xuân Quỳnh), Tơng t (Nguyễn Bính), Hơng thầm (Phan Thị Thanh Nhàn), Con ngời Việt Nam có tình yêu thiên nhiên sâu sắc và thấm thía. 2. Con ng ời Việt Nam trong mối quan hệ với quốc gia dân tộc: - CN yêu nớc - một trong những nội dung quan trọng và nổi bật nhất của VHVN. - Biểu hiện: + Tình yêu quê hơng (yêu cảnh đẹp của quê hơng đất n- ớc). + Niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc, lịch sử dựng nớc và giữ nớc hào hùng. + ý chí căm thù quân xâm lợc và tinh thần xả thân vì độc lập tự do CN yêu nớc là một nội dung tiêu biểu, một giá trị quan trọng của VHVN. 3. Con ng ời Việt Nam trong mối quan hệ với xã hội: - Mơ ớc về một xã hội công bằng tốt đẹp ớc muốn, khát vọng muôn đời của nhân dân ta. VD: Truyện cổ tích (Tấm Cám, Thạch Sanh, ) khát vọng công lí ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. - Tố cáo, phê phán các thế lực chuyên quyền và bày tỏ lòng cảm thông với nhân dân bị áp bức. VD: Truyện Kiều (Nguyễn Du), Chinh phụ ngâm (Đoàn Thị Điểm), Tắt đèn (Ngô Tất Tố), - Nhận thức, phê phán, cải tạo xã hội. VD: Từ Hải (Truyện Kiều), Chị Sứ (Hòn đất), Chị út Tịch (Ngời mẹ cầm súng), là những con ngời với ý chí quật cờng, có sức mạnh tiềm tàng ko chấp nhận là nạn nhân đau khổ của xã hội 7 - Theo em, ý thức cá nhân là gì? - ý thức về bản thân của con ngời Việt Nam đợc biểu hiện trong VH ntn? Gợi mở: Mối quan hệ giữa ý thức cá nhân và ý thức cộng đồng? Khi nào ngời Việt Nam chú trọng đến ý thức cá nhân, ý thức cộng đồng? Nêu các giai đoạn VH minh họa? - Xu hớng của VH nớc ta hiện nay là gì? Em có tán đồng những tác phẩm chỉ đề cao quyền hởng thụ theo bản năng của con ngời ko? Vì sao? Hs đọc và học phần ghi nhớ (sgk). áp bức bất công mà ko ngừng đấu tranh cho tự do, hạnh phúc, nhân phẩm và quyền sống của mình. - Cảm hứng xã hội sâu đậm là tiền đề hình thành CN hiện thực và CN nhân đạo trong VHVN. - VHVN đã và đang đi sâu phản ánh công cuộc xây dựng cuộc sống mới tuy còn khó khăn gian khổ nhng đầy hứng khởi tin vào tơng lai. VD: Mùa lạc (Nguyễn Khải), Rẻo cao (Nguyên Ngọc), 4. Con ng ời Việt Nam và ý thức về bản thân: - ý thức cá nhân: là ý thức về chính con ngời mình với các mặt song song tồn tại (thể xác- tâm hồn, bản năng- văn hóa, t tỏng vị kỉ- t tởng vị tha, ý thức cá nhân- ý thức cộng đồng, ). - Biểu hiện: + VHVN ghi lại quá trình lựa chọn, đấu tranh để khẳng định đạo lí làm ngời của con ngời Việt Nam trong sự kết hợp hài hòa hai phơng diện: ý thức cá nhân ý thức cộng đồng. + Vì những lí do khác nhau nên ở những giai đoạn nhất định, VHVN đề cao một trong hai mặt trên. Trong chiến tranh hoặc công cuộc cải tạo, chinh phục tự nhiên, cần huy động sức mạnh của cả cộng đồng, VHVN đề cao ý thức cộng đồng (VHVN giai đoạn thế kỉ X-XIV, 1945-1975). Khi cuộc sống yên bình, con ngời có điều kiện quan tâm đến đời sống cá nhân hoặc khi quyền sống của cá nhân bị chà đạp, ý thức cá nhân đợc đề cao (VHVN giai đoạn thế kỉ XVIII- đầu XIX, 1930-1945). + Xu hớng của VH nớc ta hiện nay: xây dựng đạo lí làm ngời với những phẩm chất tốt đẹp (nhân ái, thuỷ chung, tình nghĩa, vị tha, đức hi sinh vì sự nghiệp chính nghĩa, ).VHVN đề cao quyền sống cá nhân nhng ko chấp nhận chủ nghĩa cá nhân cực đoan. IV. Tổng kết bài học: Ghi nhớ (sgk) E. Củng cố, dặn dò: Yêu cầu hs: - Học bài. - Làm bài tập: Lập bảng so sánh VHTĐ và VHHĐ. - Đọc trớc bài: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Ngày soạn: 21/8/08. Ngày dạy: 8 Tiết :3. Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ A. Mục tiêu bài học: Giúp hs:- Nắm đợc các kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ; các nhân tố giao tiếp: nhân vật, hoàn cảnh, nội dung, mục đích, phơng tiện, cách thức giao tiếp; hai quá trình trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. - Xác định các nhân tố giao tiếp trong một hoạt động giao tiếp, nâng cao năng lực giao tiếp khi nói (viết) và năng lực phân tích, lĩnh hội khi giao tiếp. - Giáo dục thái độ và hành vi phù hợp trong một hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. B. Sự chuẩn bị của thầy và trò: - Sgk, sgv. - Một số tài liệu về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. - Hs đọc trớc bài học. - Gv thiết kế dạy- học. C. Cách thức tiến hành: Gv tổ chức giờ dạy- học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi- thảo luận, trả lời các câu hỏi. D. Tiến trình dạy- học: 1. ổ n định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Em hãy nêu các bộ phận hợp thành của VHVN? VH viết đợc chia thành các thời kì chủ yếu nào? Con ngời VN đợc khắc họa qua những mối quan hệ nào trong VH? Qua đó, em thấy con ngời VN bộc lộ những phẩm chất đáng quý nào? 3. Bài mới: * Giới thiệu bài mới: Nhà văn Tô Hoài trong tác phẩm Dế Mèn phiêu lu kí có một phát hiện thú vị về loài kiến. Theo ông, loài kiến cũng biết giao tiếp, chúng trao đổi thông tin khi chạm đầu vào nhau trên đờng di chuyển. Với loài ngời, hoạt động giao tiếp cũng chính là điều kiện quan trọng để tồn tại và phát triển. Con ngời có thể giao tiếp bằng nhiều phơng tiện khác nhau. Nhng phơng tiện giao tiếp quan trọng nhất, hiệu quả nhất, diễn ra thờng xuyên của con ngời trong xã hội ở mọi lúc, mọi nơi là ngôn ngữ (nói và viết). Để thấy đợc điều đó, hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. 9 Hoạt động của gv và hs Yêu cầu cần đạt Yêu cầu hs đọc ngữ liệu trong sgk, thảo luận, trả lời các câu hỏi: a. Hoạt động giao tiếp đợc VB trên ghi lại diễn ra giữa các nhân vật giao tiếp nào? Hai bên có cơng vị và quan hệ với nhau ntn? b. Trong hoạt động giao tiếp trên, các nhân vât giao tiếp lần lợt đổi vai (vai ngời nói- ngời nghe) ntn? Ngời nói tiến hành những hoạt động cụ thể nào? Ngời nghe thực hiện những hành động tơng ứng nào? c. Hoạt động giao tiếp trên diễn ra trong hoàn cảnh nào? (ở đâu? vào lúc nào? khi đó nớc ta có sự kiện gì đặc biệt?) d. Hoạt động giao tiếp trên hớng vào nội dung gì? e. Mục đích của cuộc giao tiếp (hội nghị) là gì? Cuộc giao tiếp đó có đạt đợc mục đích ko? Hs thảo luận trả lời các câu hỏi trong sgk. Gv nhận xét, chốt ý đúng. a. Các nhân vật giao tiếp qua VB trên? b. Hoạt động giao tiếp đó diễn ra trong hoàn cảnh nào? c.Nội dung giao tiếp thuộc lĩnh vực nào? Về đề tài gì? Bao gồm những vấn đề cơ bản nào? d. Mục đích giao tiếp là gì? (mục đích của ngời viết, ngời đọc?) e.Phơng tiện ngôn ngữ I. Tìm hiểu ngữ liệu: 1. Ngữ liệu 1: VB Hội nghị Diên Hồng. - Nhân vật giao tiếp: Vua và các vị bô lão. - Cơng vị: + Vua- ngời đứng đầu triều đình, cai quản đất nớc, chăm lo cho muôn dân bề trên. + Các vị bô lão- ngời đại diện cho trăm họ bề dới. - Đổi vai: + Lợt 1: Vua Trần nói- các bô lão nghe. + Lợt 2: Các bô lão nói- vua Trần nghe. + Lợt 3: Vua Trần hỏi- các bô lão nghe. + Lợt 4: Các bô lão trả lời- vua Trần nghe. Đổi vai lần lợt. - Hành động của vua Trần (ngời nói): hỏi các bô lão liệu tính ntn khi quân Mông Cổ hung hãn tràn sang. - Hành động của các bô lão (ngời nói): xin đánh. - Hành động tơng ứng của vua Trần và các bô lão (ngời nghe): lắng nghe. - Hoàn cảnh giao tiếp: + Địa điểm: điện Diên Hồng. +Thời điểm: quân Nguyên xâm lợc nớc ta lần 2(1285). - Nội dung giao tiếp: + Bàn về nguy cơ của một cuộc chiến tranh xâm lợc đã ở vào tình trạng khẩn cấp. + Đề cập đến vấn đề nên hoà hay nên đánh. - Mục đích của hoạt động giao tiếp : Thống nhất ý chí và hành động để chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Mục đích đó đã thành công. 2. Ngữ liệu 2: VB Bài tổng quan VHVN. - Các nhân vật giao tiếp: + Ngời viết sgk. + Giáo viên Ngữ Văn THPT. + Học sinh lớp 10 toàn quốc. - Đặc điểm: + Độ tuổi: từ 65 tuổi trở xuống 15 tuổi. + Trình độ: từ các giáo s, tiến sĩ xuống học sinh lớp 10. - Hoàn cảnh giao tiếp: có tính chất quy phạm, có tổ chức, mục đích, nội dungvà đợc thực hiện theo chơng trình mang tính pháp lí trong nhà trờng. - Nội dung giao tiếp: + Lĩnh vực: Văn học sử. + Đề tài: Tổng quan VHVN. + Vấn đề cơ bản: Các bộ phận hợp thành VHVN, tiến trình phát triển, con ngời VN qua VH. - Mục đích giao tiếp: + Ngời viết: cung cấp cho ngời đọc cái nhìn tổng quát về VHVN. + Ngời đọc: lĩnh hội một cách tổng quát nhất về các bộ phận, tiến trình phát triển và con ngời VN qua VH. - Phơng tiện ngôn ngữ: 10 [...]... cảm - Văn bản 3: Kêu gọi toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp Thuộc lĩnh vực t tởng- chính trị * Từ ngữ : - Văn bản 1, 2: Từ ngữ thông thờng, giàu hình ảnh - Văn bản 3: Từ ngữ chính trị * Cách thức thể hiện nội dung: - Văn bản 1, 2: Thông qua hình ảnh cụ thể, có tính hình tợng - Văn bản 3: Dùng lí lẽ, lập luận trực tiếp b So sánh văn bản 2, 3 với một số loại văn bản khác: * Phạm vi sử dụng: + Văn. .. ngôn ngữ khoa học - Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính - Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ chính luận - Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí E Củng cố, dặn dò: Yêu cầu hs:- Học bài, làm bài tập tr.37-38; chuẩn bị viết bài làm văn số 1(tại lớp) Ngày soạn: 27/8/08 Ngày dạy: Tiết:7 Làm văn: bài viết số 1 A Mục tiêu : Giúp hs: - Củng cố kiến thức về văn biểu cảm - Rèn kĩ năng tạo lập văn. .. chặt chẽ, kết cấu mạch lạc - Mỗi văn bản có dấu hiệu biểu hiện tính hoàn chỉnh về nội dung - Mỗi văn bản nhằm thực hiện một hoặc một số mục đích giao tiếp nhất định II Các loại văn bản: 1 Tìm hiểu văn bản: a So sánh văn bản 1, 2 và văn bản 3 (mục I): * Vấn đề đợc đề cập đến: - Văn bản 1: Một kinh nghiệm sống Thuộc lĩnh vực quan hệ giữa con ngời- hoàn cảnh xã hội - Văn bản 2: Thân phận bất hạnh của... niệm văn bản? - Đặc điểm của văn bản? Yêu cầu hs trả lời các câu hỏi trong sgk: 1 So sánh các văn bản 1, 2 với văn bản 3 (mục I) về các phơng diện: - Vấn đề đợc đề cập đến trong mỗi văn bản là gì? Thuộc lĩnh vực nào trong cuộc sống? - Từ ngữ đợc sử dụng trong mỗi văn bản thuộc loại nào? - Cách thức thể hiện nội dung? Gv yêu cầu hs thảo luận, so sánh văn bản 2, 3 với các văn bản khác: bài học trong sgkcác... thuật + Văn bản 3: Giao tiếp chính trị + Văn bản sgk: Giao tiếp khoa học + Đơn từ, giấy khai sinh: Giao tiếp hành chính * Mục đích giao tiếp: - Văn bản 2: Bộc lộ cảm xúc than thân - Văn bản 3: Kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Văn bản sgk: Truyền thụ kiến thức khoa học - Đơn từ, giấy khai sinh: Trình bày ý kiến nguyện vọng; ghi nhận sự việc, hiện tợng trong đời sống * Từ ngữ: - Văn bản 2: Từ ngữ thông... hình ảnh 20 - Văn bản 3: Dùng nhiều từ chính trị - Văn bản sgk: Dùng nhiều từ ngữ khoa học - Đơn từ, giấy khai sinh: Dùng nhiều từ hành chính 2 Các vấn đề lí thuyết: Kể tên các loại văn bản Các loại văn bản phân theo lĩnh vực và mục đích phân theo lĩnh vực và mục giao tiếp: đích giao tiếp? - Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật - Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt - Văn bản thuộc phong... sử dụng của mỗi loại văn bản? - Mục đích giao tiếp của mỗi loại văn bản? - Lớp từ ngữ riêng đợc sử dụng trong mỗi loại văn bản? quyết tâm kháng chiến chống Pháp 2 Các vấn đề lí thuyết: a Khái niệm văn bản: Là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, gồm một, nhiều câu hay nhiều đoạn b Các đặc điểm của văn bản: - Mỗi văn bản tập trung thể hiện một chủ đề - Các câu trong văn bản có sự liên kết... khai mạch lạc của nội dung văn bản: 3 ở những văn bản có - Văn bản 2: Cô gái ví thân phận mình nh hạt ma nhiều câu (văn bản 2 và 3), hạt ma ko tự quyết định đợc địa chỉ mà nó sẽ rơi nội dung của văn bản đợc xuống ngẫu nhiên, may rủi triển khai mạch lạc qua Cô gái trong xã hội cũ bị gả bán nơi nao cũng phải từng câu, từng đoạn ntn? cam phận - Đặc biệt ở văn bản 3, văn - Văn bản 3:+ Lập trờng chính... (viết) tạo ra trong - Văn bản 1: Trao đổi kinh nghiệm sống Gồm 1 câu 18 loại hoạt động nào? Để - Văn bản 2: Trao đổi tình cảmlà lời than thân của đáp ứng yêu cầu gì? Dung ngời con gái trong XHPK Gồm 4 câu lợng văn bản? - Văn bản 3: Trao đổi thông tin chính trị- xã hội của Bác Hồ (vị chủ tịch nớc) với toàn dân Gồm 17 câu b Nội dung các văn bản: 2 Mỗi văn bản trên đề - Văn bản 1: Hoàn cảnh sống có thể tác... học đầu tiên và một kỉ niệm đáng nhớ đem lại bài học sâu sắc.(3đ) KB: (1đ) Thâu tóm đợc tinh thần và nội dung cơ bản của bài làm đồng thời lu lại những cảm xúc và suy nghĩ nơi ngời đọc 21 Thang điểm: 9đ bài viết + 1đ trình bày + 9 -10: Bài viết triển khai sinh động các ý trên, có cảm xúc, văn phong trong sáng + 7-8: Bài viết đảm bảo đủ các ý trên, có cảm xúc, văn phong trong sáng + 5-6: Bài viết còn sơ . sgk. + Giáo viên Ngữ Văn THPT. + Học sinh lớp 10 toàn quốc. - Đặc điểm: + Độ tuổi: từ 65 tuổi trở xuống 15 tuổi. + Trình độ: từ các giáo s, tiến sĩ xuống học sinh lớp 10. - Hoàn cảnh giao. quán ở trong toàn bộ văn bản ntn? 3. ở những văn bản có nhiều câu (văn bản 2 và 3), nội dung của văn bản đợc triển khai mạch lạc qua từng câu, từng đoạn ntn? - Đặc biệt ở văn bản 3, văn. Mỗi văn bản nhằm thực hiện một hoặc một số mục đích giao tiếp nhất định. II. Các loại văn bản: 1. Tìm hiểu văn bản: a. So sánh văn bản 1, 2 và văn bản 3 (mục I): * Vấn đề đợc đề cập đến: - Văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ Văn 10 cả năm, Giáo án Ngữ Văn 10 cả năm, Giáo án Ngữ Văn 10 cả năm