Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 1 doc

14 412 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 13:20

ĐỀ TÀI: Phân tích tài chính Phần 1 Phân tích Tài chính HD: ThS Vũ Thu Hằng SV: Nguyễn Quốc Vinh 1 MỤC LỤC PHẦN I 3 I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 4 II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY XÂY DỰNG NƯỚC NGẦM 6 III. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 9 IV. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN HP ĐỒNG XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY WACO 13 PHẦN II 15 I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 16 II. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 18 III. TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH 25 PHẦN III 37 I. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY 38 II. PHÂN TÍCH QUAN HỆ KẾT CẤU VÀ BIẾN ĐỘNG KẾT CẤU CỦA CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 44 III. PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ VÀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CỦA KHOẢN MỤC TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 51 BẢNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 51 IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 54 V. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN 59 PHẦ N IV 67 Phân tích Tài chính HD: ThS Vũ Thu Hằng SV: Nguyễn Quốc Vinh 2 I. NHẬN XÉT CHUNG 68 II. NHỮNG THUẬN LI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 70 III. ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH MỞ CỦA ĐẾN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NÓI RIÊNG VÀ NỀN KINH TẾ NÓI CHUNG 72 IV. KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN SẮP TỚI 74 V. GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ 75 Phân tích Tài chính HD: ThS Vũ Thu Hằng SV: Nguyễn Quốc Vinh 4 I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1. Sơ lược lòch sử hình thành và phát triển Trước đây, trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, các công ty nhà nước quyết đònh mọi hoạt động trong nền kinh tế nước ta, các mối liên hệ giao dòch kinh tế chỉ được phép giới hạn giữa các công ty nhà nước, chính điều đó đã làm hạn chế sự phát triển nền kinh tế nước ta. Sau năm 1989, nền kinh tế đất nước chuyển dần sang nền kinh tế thò trường có sự quản lý của nhà nước, nhà nước cho phép ra đời nhiều loại hình doanh nghiệp mới bên cạnh các công ty, xí nghiệp nhà nước. Trong đó phổ biến nhất là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH). Công ty Xây dựng nước ngầm là một công ty TNHH được thành lập theo Luật công ty của Việt Nam. - Tên đầy đủ : Công ty Xây Dựng Nước Ngầm TNHH - Tên giao dòch : Water Construction Co., Ltd. - Tên viết tắt : WACO - Văn phòng giao dòch tại : 54/5 – Âu Cơ – Phường 9 – Quận Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh. - Điện thoại : (08)8.653.425 – (08)8.653.870 - Fax : (08)8.652.801 - Nguồn vốn đăng ký là : 4.000.000.000 đồng. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 11/08/1992 theo Quyết đònh số 411/GP-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh. 2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty a. Chức năng - Về kinh doanh thương mại : Phân tích Tài chính HD: ThS Vũ Thu Hằng SV: Nguyễn Quốc Vinh 5 Mua bán các thiết bò thuộc lãnh vực điện, nước : chủ yếu là các máy móc, hệ thống bơm nước với áp lực lớn được sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp như bơm chìm, bơm nước thải, bơm đònh lượng, ống lọc Inox, máy xục khí, van nước, đồng hồ đònh lượng và các loại phụ tùng, thiết bò khác được nhà nước cho phép. Cung cấp các dòch vụ lắp đặt, sửa chữa các loại máy bơm nước, thổi rửa giếng, hệ thống bơm tự động. Thiết kế, hướng dẫn sử dụng, lắp đặt bộ điều khiển tự động cho các công trình cấp thoát nước và xử lý nước. - Về xây dựng và khoan giếng : Tham gia đấu thầu và thi công các công trình cải tạo mạng lưới cấp, thoát nước công cộng, công trình cấp nước cho các khu công nghiệp và các khu vực nông thôn, các công trình nạo vét và bồi đắp mặt bằng và các công trình xây dựng dân dụng khác. Thiết kế, khoan khai thác nước ngầm dưới sự cho phép của các cơ quan nhà nước. b. Nhiệm vụ Chòu trách nhiệm với khách hàng về những hợp đồng kinh tế đã ký kết. Chòu trách nhiệm bảo tồn nguồn vốn của công ty, bảo đảm hạch toán kinh tế đầy đủ, chòu trách nhiệm nợ đi vay và làm tròn nghóa vụ đối với ngân sách nhà nước. Phân tích Tài chính HD: ThS Vũ Thu Hằng SV: Nguyễn Quốc Vinh 6 II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY XÂY DỰNG NƯỚC NGẦM 1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý Công ty hoại động theo mô hình công ty TNHH. Công ty có cơ cấu tổ chức đơn giản, nhưng đảm bảo mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Để thực hiện được điều đó, các bộ phận phải có mối liên hệ nhất đònh. - Sơ đồ tổ chức bộ máy hoại động của công ty WACO GIÁM ĐỐC PGĐ KDOANH PGĐ XDỰNG PGĐ KTTVỤ PGĐ KGIẾNG PGĐ HCHÁNH Phòng HCHÁNH Phòng KTTVỤ Phòng KỸ THUẬT Phòng KDOANH Đội thi công Đội thi công Đội thi công Phân tích Tài chính HD: ThS Vũ Thu Hằng SV: Nguyễn Quốc Vinh 7 3. Chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý - Ban Giám đốc : Giám đốc công ty : tập trung mọi quyền hành và quyết đònh. Giám đốc xây dựng dự án mở rộng. Phát triển hoạt động công ty, chỉ đạo toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, là người chòu toàn bộ trách nhiệm về hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty trước cơ quan nhà nước. Các Phó giám đốc : là người phụ tá của Giám đốc, thay mặt Giám đốc điều hành, quản lý các phần hành liên quan, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra các phòng ban, giải quyết các vấn đề nội bộ khi Giám đốc vắng mặt. 4. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban - Phòng kinh doanh : Tham mưu cho Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh bằng các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Tham gia phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh, tổng hợp báo cáo phục vụ cho công tác chỉ đạo của công ty. Quan hệ công tác với các ngành tài chính, đối tác kinh doanh, đàm phán thảo luận để ký kết hợp đồng. - Phòng hành chánh : Có nhiệm vụ tham mưu trong công tác tổ chức quản lý nhân sự toàn công ty, theo dõi tình hình, đào tạo nhân viên, xây dựng quỹ lương, quản lý các hoạt động về hành chánh quản trò, tiếp nhận ý kiến đóng góp, xét duyệt khen thưởng, kỷ luật. - Phòng kế toán tài vụ : Chòu trách nhiệm trực tiếp và giúp Giám đốc thực hiện các chức năng quản lý tài chánh, thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, lập báo cáo công ty, cung cấp số liệu kế toán phục vụ công tác quản lý, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu quản lý tài chánh kế toán và hướng dẫn các bộ phận trực thuộc hạch toán. Quản lý nguồn vốn công ty. Phân tích Tài chính HD: ThS Vũ Thu Hằng SV: Nguyễn Quốc Vinh 8 - Phòng kỹ thuật : Thực hiện việc lập dự toán thiết kế thi công công trình xây dựng. Có nhiệm vụ tham mưu trong việc đưa ra quyết đònh và kế hoạch thực thi công trình. Tiếp cận chỉ đạo thực hiện các phương án, biện pháp an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tài sản công ty. Phân tích Tài chính HD: ThS Vũ Thu Hằng SV: Nguyễn Quốc Vinh 9 III. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 2. Chức năng nhiệm vụ của từng phần hành kế toán - Kế toán trưởng : có nhiệm vụ điều hành toàn bộ công tác kế toán, tham mưu cho Giám đốc về các hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các phần hành kế toán trong nội bộ công ty, chòu trách nhiệm pháp lý cao nhất về các số liệu kế toán trước cơ quan thuế và các cơ quan chủ quản khác. Các bộ phận kế toán tại văn phòng công ty chòu sự chỉ đạo trực tiếp và trách nhiệm trước kế toán trưởng. - Kế toán thanh toán : theo dõi và thực hiện ghi chép các nghiệp vụ liên quan đến tình hình thu tiền và ứng trước tiền cũng như các khoản nợ của khách hàng. Có trách nhiệm đôn đốc việc trả nợ của khách hàng sao cho đảm bảo đúng thời hạn nợ. - Kế toán ngân hàng (công nợ) : hàng ngày kế toán căn cứ vào phiếu thu, hoá đơn bán hàng, phiếu báo nợ, báo có của ngân hàng và mở sổ tài khoản 112 để phản ánh ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các số liệu ghi chép sẽ được tập hợp lại và được đệ trình lên cho kế toán tổng hợp khi có yêu cầu hoặc vào cuối tháng. - Kế toán tổng hợp : theo dõi một cách tổng quát tình hình hoạt động của tất cả các ngành trong công ty. Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu về tình hình tài chính, xác đònh kết quả hoạt động kinh doanh và trích lập các quỹ KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN T.HP KẾ TOÁN TH.TOÁN KẾ TOÁN NG.HÀNG THỦ QUỸ KẾ TOÁN C.TRÌNH Phân tích Tài chính HD: ThS Vũ Thu Hằng SV: Nguyễn Quốc Vinh 10 cho công ty. Thực hiện việc thanh toán với nội bộ công ty. Bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu kế toán, thông tin kinh tế và cung cấp tài liệu cho các bộ phận có liên quan kể cả cho bên ngoài. Ngoài ra kế toán tổng hợp còn thực hiện việc theo dõi tình hình tăng giảm và trích khấu hao cho các tài sản cố đònh trong công ty. Bởi tài sản cố đònh trong công ty có giá trò rất lớn do đó đòi hỏi tính chính xác và trình độ chuyên môn cao. - Kế toán công trình (vật liệu) : phụ trách việc ghi chép cho hoạt động chủ yếu của công ty là xây lắp. Hàng ngày kế toán công trình có nhiệm vụ ghi chép và phản ánh tình hình nhập xuất nguyên vật liệu, theo dõi quá trình tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm cho các hạng mục công trình và công trình hoàn thành. Sau đó xác đònh kết quả kinh doanh cho các ngành có liên quan khi đến cuối kỳ hay khi có yêu cầu. - Thủ quỹ : căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi để thực hiện công việc hạch toán thu chi hàng ngày. Phải thường xuyên theo dõi, đối chiếu số liệu kế toán với số tiền có trong quỹ để tránh tình trạng thất thoát. 3. Hình thức kế toán áp dụng, trình tự luân chuyển chứng từ Công ty áp dụng hình thức kế toán ghi sổ. Đây là hình thức kế toán rõ ràng, mạch lạc, dễ ghi chép, dễ quan sát cũng như dễ kiểm tra đối chiếu phù hợp với việc sử dụng máy tính vào công tác kế toán tại công ty. - Các sổ sách kế toán sử dụng - Sổ cái - Sổ quỹ - Chứng từ ghi sổ. - Bảng cân đối số phát sinh - Các sổ − thẻ kế toán chi tiết [...]... của từng SV: Nguyễn Quốc Vinh 11 Phân tích Tài chính HD: ThS Vũ Thu Hằng tài khoản trên bảng cân đối phải khớp với số dư của tài khoản tương ứng trên bảng tổng hợp chi tiết của phần kế toán chi tiết Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp với số liệu nói trên, bảng cân đối số phát sinh sẽ được sử dụng để lập bảng cân đối kế toán và các báo biểu kế toán khác SV: Nguyễn Quốc Vinh 12 Phân tích Tài chính HD: ThS... toán công trình sẽ xác đònh giá thành dự toán, từ đó xác đònh giá bán Tất cả chứng từ trên sẽ được tập hợp lại trình lên Giám đốc ký duyệt để tiến hành lập hợp đồng với khách hàng SV: Nguyễn Quốc Vinh 13 Phân tích Tài chính HD: ThS Vũ Thu Hằng 3 Bộ phận xây lắp - Dựa theo mẫu mã công trình, bộ phận sẽ lập kế hoạch cho việc xây lắp nhằm đảm bảo đúng thời gian thi công - Tiếp nhận nguyên vật liệu và tuyển... sinh sẽ được sử dụng để lập bảng cân đối kế toán và các báo biểu kế toán khác SV: Nguyễn Quốc Vinh 12 Phân tích Tài chính HD: ThS Vũ Thu Hằng IV TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN HP ĐỒNG XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY WACO 1 Bộ phận tổ chức hành chánh Sau khi tiếp nhận và được sự xét duyệt của Giám đốc về đơn đặt hàng của khách hàng, bộ phận tổ chức hành chánh lập hợp đồng xây dựng gồm các nội dung chính sau : - Hợp đồng.. .Phân tích Tài chính HD: ThS Vũ Thu Hằng CHỨNG TỪ GỐC SỔ − THẺ KẾ TOÁN CHI TIẾT SỔ QUỸ CHỨNG TỪ SỔ CÁI BẢNG TỔNG HP CHI TIẾT BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH BÁO BIỂU * Ghi chú : ghi theo ngày : ghi vào cuối tháng... trình thực hiện công việc quyết toán công trình xây dựng cơ bản, nhằm đưa ra giá thành thực tế của công trình Sau đó trình lên cho kế toán tổng hợp để xác đònh lãi lỗ cho công ty SV: Nguyễn Quốc Vinh 14 . TẠI CÔNG TY WACO 13 PHẦN II 15 I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 16 II. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 18 III. TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH 25 PHẦN III 37 I. PHÂN TÍCH ĐÁNH. ĐỘNG KINH DOANH 51 BẢNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 51 IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 54 V. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN 59 PHẦ N IV 67 Phân tích Tài. động từ ngày 11 /08 /19 92 theo Quyết đònh số 411 /GP-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh. 2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty a. Chức năng - Về kinh doanh thương mại : Phân tích Tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 1 doc, Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 1 doc, Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 1 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn