Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán Đông Dương thực hiện

81 619 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2013, 10:19

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán Đông Dương thực hiện Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Trong khoảng thời gian hai mươi năm trở lại đây mọi người được làm quen với khái niệm kiểm toán nói chung và kiểm toán nhà nước, kiểm toán nội bộ, các công ty dịch vụ tư vấn kế toánkiểm toán nói riêng. Việc hình thành và phát triển dịch vụ kiểm toán là nhu cầu không thể thiếu của nền kinh tế thị trường nhằm thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế chuyển đổi và hội nhập quốc tế, hoạt động kiểm toán ở nước ta đã nhanh chóng hình thành và phát triển. Từ hai công ty kiểm toán thành lập đầu tiên năm 1991 đến nay đã có hơn 150 công ty kiểm toán được phép hành nghề với loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn là chủ yếu. Là một sinh viên năm cuối của chuyên ngành kiểm toán và được sự giúp đỡ cũng như tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp xúc với kiến thức thực tế trước khi ra trường của nhà trường và thầy cô, em đã chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Đông Dương để thực tập. Đề tài nghiên cứu của em là: “Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Đông Dương thực hiện” Em xin cảm ơn Th.S Nguyễn Thị Mỹ cùng Công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương đã tận tình giúp đỡ hướng dẫn và tạo điều kiện cho em về mọi mặt để em có cơ hội thực tập tốt nhất. Tuy nhiên do những hạn chế về mặt kiến thức cũng như kinh nghiệm nên chắc chắn đề tài nghiên cứu của em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong sẽ nhận được nhiều sự đóng góp ý kiến của thầy cô cùng bạn đọc để em có thể hoàn thiện đề tài hơn. Em xin chân thành cảm ơn! 1 Chun đề thực tập tốt nghiệp PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ CễNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TỐN ĐƠNG DƯƠNG. 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm tốn Đơng Dương. Giới thiệu sơ lược về cơng ty: - Tên cơng ty : Cơng ty TNHH kiểm tốn Đơng Dương - Tờn giao dịch: Indochina Auditing Company Limited - Tờn viết tắt : I.A CO., LTD - Số đăng ký kinh doanh: 0102027935 - Ngày cấp : 29/08/2006, thay đổi lần hai ngày 15/11/2007, thay đổi lần cuối ngày 21/01/2009. - Người đại diện theo pháp luật: Giám đốc Nguyễn Văn Học - Vốn điều lệ: 3.600.000.000,00 - Trụ sở chớnh: Số nhà 29 - Ngừ 171 - Phố Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hũa - Quận Cầu Giấy – Hà Nội - Văn phũng đại diện: Phũng 1505 tồ nhà 198 - Đường Nguyễn Tn – Quận Thanh Xn – Hà Nội - Điện thoại: (04) 210 5538 - (04) 210 7935 Fax: (04) 224 9408. - Email: audit@imct.com.vn - Số nhõn viờn: 20 - Lĩnh vực hoạt động chính của cơng ty: Cơng ty hoạt động chính trong các lĩnh vực kiểm tốn, tư vấn và thẩm định giá. Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm tốn Đơng Dương (I.A) (sau đây sẽ gọi tắt là cơng ty) là doanh nghiệp kiểm tốn độc lập được thành lập ngày 24/08/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102027935, cơng ty đã được Bộ Tài chính cũng như Hội Kiểm tốn viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cơng nhận là doanh nghiệp Kiểm tốn đủ 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho các doanh nghiệp. Qua nhiều lần chuyển nhượng phần vốn góp thì đến nay công ty có 2 thành viên góp vốn: Ông Nguyễn Văn Học Hiện sở hữu 50% vốn điều lệ công ty Ông Nguyễn Anh Tuấn Hiện sở hữu 50% vốn điều lệ công ty 1.2. Các hoạt động của công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương. 1.2.1. Các dịch vụ chính của công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương. Dịch vụ kiểm toán:  Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm (Doanh nghiệp, Dự án, Hành chính sự nghiệp, Các tập đoàn, tổ chức kinh tế, …);  Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư, quyết toán dự án, các Công trình xây dựng cơ bản;  Kiểm toán Báo cáo tài chính các dự án do các tổ chức Quốc tế tài trợ;  Kiểm toán hoạt động;  Kiểm toán tuân thủ;  Dịch vụ kiểm toán xác nhận tỷ lệ nội địa hoá; Dịch vụ kế toán:  Dịch vụ kế toán bao gồm việc ghi chép, giữ sổ, lập báo cáo thuế, lập các báo cáo tài chính quý, năm theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam và của Công ty mẹ;  Trợ giúp các doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi báo cáo tài chính được lập theo Chế độ Kế toán Việt Nam sang hình thức phù hợp với các nguyên tắc kế toán được thừa nhận chung, hoặc theo yêu cầu cụ thể của tập đoàn;  Xây dựng hệ thống kế toán, phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp; 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Dịch vụ tư vấn tài chính:  Tư vấn về chính sách tài chính, thuế, quản trị doanh nghiệp;  Tư vấn quyết toán vốn đầu tư, tư vấn quyết toán đầu tư XDCB;  Tư vấn về hợp nhất và mua lại doanh nghiệp;  Cổ phần hoá, tư nhân hoá và thủ tục niêm yết;  Tư vấn nghiệp vụ kinh doanh;  Tư vấn đầu tư;  Tư vấn luật và kinh doanh;  Tư vấn giải pháp doanh nghiệp;  Triển khai và đánh giá hệ thống mạng;  Lựa chọn hình thức công nghệ thông tin; Dịch vụ tư vấn thuế:  Kế toán thu nhập và chuẩn bị tờ khai thuế;  Dịch vụ tư vấn thuế liên quốc gia;  Dịch vụ trợ giúp giải quyết khiếu nại thuế;  Thuế thu nhập cá nhân và các dịch vụ thuế quốc tế; Dịch vụ định giá tài sản:  Định giá bất động sản và tài sản của doanh nghiệp;  Định giá doanh nghiệp cho mục đích mua bán và thanh lý;  Định giá cho mục đích liên doanh và cơ cấu lại doanh nghiệp;  Thẩm định, đánh giá tài sản và nguồn vốn theo yêu cầu;  Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá, chuyển đổi doanh nghiệp; Dịch vụ đào tạo:  Đào tạo kế toán, kiểm toán và quản trị kinh doanh;  Đào tạo về kỹ thuật kiểm toán nội bộ; 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp  Tổ chức các lớp học cập nhật kiến thức Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán Quốc tế; Luật Kế toán; Chế độ kế toán; Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán Việt Nam; Như vậy công ty đã đa dạng hóa các loại hình dịch vụ của mình nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của nền kinh tế và mở rộng thị trường. 1.2.2. Các nhóm khách hàng của công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương. Từ khi mới thành lập cho đến nay, công ty đã nỗ lực trong việc phát triển thị trường, các khách hàng của công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, các khách hàng của công ty: Kiểm toán Báo cáo tài chính: Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty thuộc các loại hình doanh nghiệp khác nhau và thuộc các lĩnh vực khác nhau như: - Các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp và đặc biệt là các công ty thuộc tập đoàn VINASHIN: Công ty công nghiệp tàu thủy Thành Long, công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Cà Mau, công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển công nghiệp tàu thủy Hậu Giang, v.v . - Các công ty kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và các công ty thành viên như công ty ván dăm Thái Nguyên, công ty lâm nghiệp Hòa Bình, công ty lâm nghiệp Đông Bắc, v.v . - Các công ty kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng: Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa, công ty cổ phần xây dựng Minh Cát, công ty cổ phần xây dựng các công trình giao thông, v.v . 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Các công ty kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật cao Việt Nhật, công ty TNHH MTV thương mại và du lịch Vinashin Quảng Bình, v.v . - Các công ty kinh doanh trong các lĩnh vực khác: Công ty cổ phần khoáng sản Phú Yên, các doanh nghiệp thuộc tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam, công ty cổ phần bao bì Thanh Hóa, công ty sách thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội, v.v . Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, quyết toán các dự án, các công trình XDCB: - Các ban quản lý dự án: Ban quản lý dự án thủy lợi tỉnh Yên Bái, ban quản lý các dự án đầu tư XDCB tại các chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hà Nội, ban quản lý dự án quận Long Biên - Hà Nội, v.v… - Sở LĐTB&XH các tỉnh: Tỉnh Phú Yên, tỉnh Bình Thuận, v.v… - Các ngân hàng, các trường trung học, câc trường đại học: Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL - Chi nhánh Hải Dương, trường đại học điều dưỡng Nam Định - Bộ Y Tế, trường trung học kinh tế Hà Nội, v.v… - Các công trình xây dựng: Các công trình XDCB của ban quản lý di tích và danh thắng Hà Nội, v.v… - Các khách hàng kiểm toán khác: Trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình - Đài Truyền hình Việt Nam, trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ, trụ sở làm việc và trung tâm thương mại Tuấn Tài, Chi cục đê điều và phòng chống bão lụt TP Hà Nội - Sở NN & PTNT, v.v… Công ty đã có được một lượng khách hàng tương đối và được sự tín nhiệm cũng như niềm tin của khách hàng khi hợp tác cùng công ty. 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Đông Dương. 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương. Tổ chức bộ máy quản lý ở công ty TNHH kiểm toán Đông Dương gồm một Giám đốc, một Phó Giám đốc, có các chủ nhiệm kiểm toán, các trưởng phòng kiểm toán, kế toán trưởng và các nhân viên trong công ty. Các chức vụ cụ thể tại công ty như sau: Ông Nguyễn Văn Học Kiểm toán viên Bộ Tài Chính - Giám đốc Ông Nguyễn Minh Ân Kiêm toán viên Bộ Tài Chính - P.Giám đốc Ông Nguyễn Minh Chung Kiểm toán viên BTC -Chủ nhiệm kiểm toán Ông Nguyễn Lương Thuyết Kiểm toán viên BTC -Chủ nhiệm kiểm toán Ông Nguyễn Anh Tuấn Kiểm toán viên BTC -Chủ nhiệm kiểm toán Bà Bùi Thị Kim Thanh Kiểm toán viên - Trưởng phòng Kiểm toán Bà Lương Thị Nguyệt Kỹ sư xây dựng - Kiểm toán viên - Trưởng phòng Kiểm toán XDCB Ngoài ra Bà Bùi Thị Kim Thanh còn là kế toán trưởng. Mô hình này là khá phù hợp đối với một doanh nghiệp có quy mô như công ty. Có thể khái quát mô hình tổ chức bộ máy của công ty theo mô hình sau: Sơ đồ quản lý công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương: 7 Giám Đốc Phó Giám Đốc Chủ nhiệm kiểm toán Trưởng phòng kiểm toán Kế toán trưởng Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Giám đốc công ty: Là người điều hành cao nhất trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên công ty về quyết định của mình… Phó giám đốc: Phụ trách từng lĩnh vực được phân công có trách nhiệm giúp giám đốc công ty điều hành công ty theo sự phân công và ủy quyền của giám đốc công ty. Phó giám đốc chịu trách nhiệm về những lĩnh vực được phân công hoặc được ủy quyền… Bộ phận kế toán: Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc công ty. Giúp giám đốc công ty tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán, thống kê và hạch toán tại công ty… Bộ phận nghiệp vụ: Chịu trách nhiệm về nghiệp vụ kiểm toán, thẩm định giá, tư vấn tài chính, kế toán theo đúng yêu cầu của pháp luật. Tham gia ký kết hợp đồng kinh tế và giao dịch với các đối tác trong lĩnh vực mình phụ trách… Bộ phận văn phòng: Quản lý hồ sơ nhân sự, sổ BHXH, sổ lao động, hợp đồng lao động, soạn thảo các quyết định tiếp nhận và thuyên chuyển nhân sự khi có lệnh của giám đốc công ty. Quản lý và lưu trữ các công văn đến - đi của công ty. Quản lý con dấu trên cơ sở các văn bản pháp quy của nhà nước về quản lý con dấu. 1.3.2. Tổ chức nhân sự của công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương. Trình độ và kinh nghiệm của nhân sự công ty là nhân tố quyết định cho sự thành công của công ty. Công ty luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu và con người luôn là yếu tố được quan tâm đặc biệt nhất để đảm bảo dịch vụ của công ty cung cấp đạt chất lượng cao. Do vậy, đội ngũ nhân sự của công ty được trang bị đầy đủ các kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để có thể đáp ứng phù hợp với yêu cầu của từng công việc cụ thể và đặc biệt với yêu cầu kiểm toán của khách hàng và các đơn vị thành viên. Công ty có đội ngũ trên 20 kiểm toán viên và nhân viên chuyên nghiệp tốt nghiệp 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp các trường đại học, cao học trong và ngoài nước, có kiến thức kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, đã từng làm việc trong lĩnh vực kiểm toán từ 5 đến 10 năm tại các công ty kiểm toán lớn trong nước và các hãng kiểm toán Quốc tế tại Việt Nam. Với kinh nghiệm đã tích luỹ trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn thuế, Nhân viên công ty có phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tình, đồng hành và phát triển cùng khách hàng; ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty cam kết mang lại cho khách hàng chất lượng phục vụ tốt nhất. Trong mỗi cuộc kiểm toán, công ty cử ra một đoàn kiểm toán có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm về kiểm toán các cơ quan đơn vị có cùng lĩnh vực ngành nghề và loại hình doanh nghiệp để tiến hành công việc này. Đây là một đoàn kiểm toán bao gồm những nhân viên đã được đào tạo có hệ thống, có nhiều kinh nghiệm thực tế, có hiểu biết sâu rộng và đã tham gia kiểm toán báo cáo tài chính của những đơn vị có mức độ phức tạp cao. Ngoài lãnh đạo Công ty Kiểm toán phụ trách chung thì thành phần của đoàn kiểm toán gồm 1 chủ nhiệm Kiểm toán 1 kiểm toán viên và các nhân viên chuyên nghiệp (tuỳ theo khối lượng công việc của khách hàngcông ty căn cứ vào năng lực cũng như trỡnh độ chuyên môn của từng nhân viên để bố trí nhân sự cho các cuộc kiểm toán một cách hợp lý nhất). Công ty tin tưởng rằng với thành phần đoàn kiểm toán mang tính chuyên nghiệp cao, có trình độ chuyên môn vững vàng sẽ mang lại sự hài lòng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Công ty. Bên cạnh đó công ty còn có các cộng tác viên, hợp tác với công ty trong các mùa kiểm toán, ngoài ra công ty thường xuyên tạo điều kiện cho các nhân viên có cơ hội được học tập nõng cao kiến thức ngành nghề, tuyển dụng nhõn viờn mới và tổ chức cỏc lớp đào tạo cho kiểm toán viên. Ngoài ra cụng ty luụn cú có những chính sách khen thưởng, hỗ trợ nhân viên trong quá trỡnh cụng tỏc cũng như nõng cao trỡnh độ nghiệp vụ. Với 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp các nhân viờn cú thành tớch trong cỏc kỳ thi như kỳ thi lấy chứng chỉ CPA hàng năm thỡ cụng ty cũng cú mức khen thưởng nhất định nhằm động viờn tinh thần nõng cao năng lực chuyờn mụn của nhõn viờn cụng ty. Cụng ty cũng tuyển thờm nhõn sự hàng năm để tăng cường nguồn nhõn lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khỏch hàng. 1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương. Công ty TNHH kiểm toán Đông Dương là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ với nghề kiểm toán – một nghề đặc thù với tiền lương của nhân viên chiếm phần lớn tổng chi phí, đầu vào chính là chất xám của đội ngũ nhân sự và đầu ra chính là kết quả mang lại từ thành quả lao động chất xám của đội ngũ nhân sự công ty. Bên cạnh đó vì là một công ty kiểm toán nên nhân sự của công ty phần lớn là các kiểm toán viên và có kiến thức về kế toán rất vững chắc, do đó bộ máy kế toán tại công ty được tổ chức khá đơn giản, gọn nhẹ, bộ máy kế toán chỉ bao gồm một kế toán trưởng và một kế toán tổng hợp. Bộ phận kế toán tài chính chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc công ty. Bộ phận kế toán tài chính có các trách nhiệm sau đây: - Ghi chép, phản ánh đầy đủ, chính xác, trung thực kịp thời các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong từng kỳ kế toán, giúp giám đốc công ty kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với kế hoạch hàng năm. - Định kỳ tổ chức chỉ đạo việc kiểmtài sản của công ty bao gồm: Kiểmquỹ tiền mặt, kiểmtài sản cố định, công cụ dụng cụ,… - Thực hiện việc lập báo cáo kế toán theo đúng quy định của luật kế toán và các luật khác có liên quan. - Tổ chức chỉ đạo việc lưu trữ chứng từ, hồ sơ, sổ sách kế toán. Giữ bí mật số liệu kế toántài liệu kế toán. 10 [...]... của công ty được nâng lên 3.600.000.000VNĐ hứa hẹn quy mô của công ty sẽ ngày càng được mở rộng hơn nữa 19 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp PHẦN 2 THỰC TẾ KIỂM TOÁN KHO N MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN ĐÔNG DƯƠNG 2.1 Quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các khách hàng do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm. .. kiểm toán Đông Dương thực hiện 2.1.1 Giới thiệu sơ lược về khách hàng ABC và khách hàng XYZ Khách hàng của công ty TNHH kiểm toán Đông Dương thuộc nhiều loại hình, nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau Em xin tìm hiểu về thực tế quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán Đông Dương thực hiện tại hai khách hàng là khách hàng ABC và khách hàng. .. nên công ty hiểu về XYZ khá rõ Do đó các thủ tục kiểm toán tại công ty XYZ sẽ đơn giản hơn so với các thủ tục kiểm toáncông ty TNHH kiểm toán Đông Dương thiết kế cho chương trình kiểm toán tại công ty ABC 2.1.2 Quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho tại khách hàng ABC 2.1.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán • Nhận diện lý do kiểm toán của khách hàng: Công ty ABC là doanh nghiệp nhà nước và mục đích kiểm. .. 2008 của công ty Do ABC là khách hàng kiểm toán lần đầu của công ty TNHH kiểm toán Đông Dương nên các thủ tục kiểm toán tại công ty ABC được công ty TNHH kiểm toán Đông Dương thiết kế nhiều 20 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp XYZ là công ty kinh doanh trong lĩnh vực phân phối vật liệu xây dựng và là khách hàng thường niên của công ty TNHH kiểm toán Đông Dương Công ty đã kiểm toán XYZ cho niên độ kế toán kết... văn phòng đại diện của công ty để làm công tác thanh toán quy t toán và thu hồi công nợ Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp 1.5 Quy trình kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương Một cuộc kiểm toán nói chung thường chia làm 3 giai đoạn nhưng quy trình kiểm toán tại công ty được cụ thể hóa thành 5 bước như sau: Bước 1 - Công tác tiếp xúc và... tiến hành Công việc thực hiện đối với phần kiểm toán kho n mục hàng tồn kho đã tiến hành theo chương trình kiểm toán từ ngày đến ngày Các vấn đề phát sinh và kiến nghị Công ty chưa thực hiện đối chiếu công nợ đối với một số khách hàng => Công ty cần thực hiện đối chiếu công nợ với các khách hàng của công ty Kết quả kiểmhàng tồn kho và áp dụng các thủ tục quan sát vật chất hàng tồn kho phát hiện ra... điểm kho bãi, do đó mà rủi ro tiềm tàng đối với kho n mục hàng tồn khocông ty ABC là caoThực hiện các thủ tục phân tích Kiểm toán viên thực hiện các trắc nghiệm phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán để giúp kiểm toán viên xác định những kho n mục, nghiệp vụ trọng yếu cần kiểm toán tương ứng rủi ro dự kiến Kho n mục hàng tồn khokho n mục trọng yếu trên bảng cân đối kế toán, còn các... XYZ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 ABC là một doanh nghiệp sản xuất và là khách hàng kiểm toán lần đầu của công ty TNHH kiểm toán Đông Dương Trong năm 2008, bằng các nghiệp vụ Marketing của công ty, công ty đã đặt được mối quan hệ với khách hàng ABC và cuối năm 2008 công ty ABC đã đề nghị công ty TNHH kiểm toán Đông Dương kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán từ ngày... Khi xác định giá vốn hàng bán thì chứng từ sử dụng chủ yếu là phiếu giao hàng do lái xe mang về sau khi đã chuyển hàng đến khách hàng Kho n mục duy nhất trong hàng tồn khocông ty sử dụng là kho n mục hàng hóa, chi phí thu mua hàng hóa Công ty không cần sử dụng đến kho n mục dự phòng giảm giá hàng tồn kho cũng như các kho n mục khác thuộc hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán Trong năm, những biến... XYZ là công ty cổ phần và mục đích kiểm toán của công ty XYZ ngoài việc là kiểm tra việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp áp dụng, các ước tính quan trọng của công ty cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính và tuân thủ quy định của Bộ tài chính, hoàn thiện tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty, công ty còn cần báo cáo kiểm toán để . Hoàn thiện quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Đông Dương thực hiện . thực tế quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán Đông Dương thực hiện tại hai khách hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán Đông Dương thực hiện, Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán Đông Dương thực hiện, Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán Đông Dương thực hiện, Quy trình kiểm tốn tại cơng ty TNHH Kiểm tốn Đơng Dương., Giới thiệu sơ lược về khách hàng ABC và khách hàng XYZ, Thực hiện kiểm toán. Kết thúc kiểm toán.

Từ khóa liên quan