Giáo án kĩ thuật 5- Lắp mạch điện song song tuần 2

1 845 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2013, 16:58

Giáo án kĩ thuật 5- Lắp mạch điện song song tuần 2 Tuần: Môn: thuật Lắp mạch điện song song (tiết 2) I. MC TIấU: + Ghộp c s v lp c mch in song song. + Rốn luyn tớnh cn thn khi ghộp s d v lp mch in song song. + Cú ý thc an ton in. II. DNG DY HC: - S mch in v mch in song song ó lp sn. - B lp ghộp mụ hỡnh in. III. CC HOT NG DY HC CH YU: Hoạt động dạy Hoạt động học I. Kim tra bi c: Kim tra 2 HS + lp ghộp s mch in song song cn phi cú mỏy tm ghộp? + Lp mch in song song cn tin hnh theo cỏc bc no? - GV nhn xột. - HS tr li. II. Bi mi: 1. GT bi: H1: HS thc hnh lp mch in song song a) Chn chi tit v thit b in. - GV kim tra. - HS chn ỳng cỏc chi tit v thit b in theo bng trong SGK. b) Ghộp s mch in. - HS quan sỏt k hỡnh 1 SGK. - GV i quan sỏt un nn. - HS tin hnh lp ghộp. c) Lp mch in. - 1HS c ghi nh. - HS quan sỏt hỡnh 2 SGK. - GV theo dừi uún nn. - HS thc hnh lp. - GV kim tra k mch in ca HS trc khi HS úng cụng tc. H2: ỏnh giỏ sn phm * GV t chc cho HS trng by sn phm theo nhúm. - 4 nhúm trng by. * GV a tiờu chun ỏnh giỏ theo mc III/SGK. - 3HS nhn xột ỏnh giỏ. - GV nhn xột ỏnh giỏ. * GV nhc HS thỏo cỏc chi tit v thit b in xp gn vo hp. H3: Cng c, dn dũ: - GV nhn xột tit hc. - Dn dũ HS v nh dc trc bi Lp mch cú thit b dựng in . Tuần: Môn: Kĩ thuật Lắp mạch điện song song (tiết 2) I. MC TIấU: + Ghộp c s v lp c mch in song song.. Hoạt động học I. Kim tra bi c: Kim tra 2 HS + lp ghộp s mch in song song cn phi cú mỏy tm ghộp? + Lp mch in song song cn tin hnh theo cỏc bc no? - GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án kĩ thuật 5- Lắp mạch điện song song tuần 2, Giáo án kĩ thuật 5- Lắp mạch điện song song tuần 2, Giáo án kĩ thuật 5- Lắp mạch điện song song tuần 2