giao an ngu van 10 ca nam

134 267 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 19:00

Giáo án Ngữ văn 10 Hoàng Thị Huyền Ngày soạn: 2 / 9 / 2008 Tiết số:1-2 Tổng quan văn học việt nam A. Mục tiêu bài học. Giúp HS : - Nắm đợc những kiến thức chung nhất,tổng quát nhất về hai bộ phận của văn học Việt Nam và sự vận động phát triển của của văn học Việt Nam - Nắm vững hệ thống vấn đề về : + Thể loại của văn học Việt Nam + Con ngời trong văn học Việt Nam - Tự hào về truyền thống văn hoá của dân tộc qua di sản văn học. Từ đó có lòng say mê đối với văn học Viêt Nam B. Chuẩn bị- phơng tiện - Giáo viên: + Nghiên cứu sgk, sgv,và các tài liệu tham khảo khác về văn học Việt Nam + Thiết kế bài dạy - Hsinh : + Đọc Sgk, trả lời các câu hỏi gợi ý cuả Sgk C.Nội dung - tiến trình Hoạt động của GV & HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1 ( ổn định tổ chức ) - Giới thiệu bài học: Lịch sử văn học của bất cứ dân tộc nào đều là lịch sử của tâm hồn dân tộc ấy. Để nhận thức đợc những nét lớn về văn học n- ớc nhà, chúng ta tìm hiểu bài tổng quan văn học Việt Nam. (?)Em hiểu thế nào là tổng quan VHVN? -Học sinh đọc SGK từ : Trải qua hàng ngàn năm tinh thần ấy . (?)Nội dung của phần này là gì? Theo em đó là phần nào của bài tổng quan văn học? Hoạt động 2 ( Tìm hiểu các bộ phận ) -HS đọc phần I SG - Là cách nhìn nhận đánh giá một cách tổng quát những nét lớn của VHVN. + Nội dung SGK: Trải qua quá trình lao động, chiến đấu xây dựng bảo vệ đất nớc, nhân dân ta đã sáng tạo ra những giá trị tinh thần. VHVN là bằng chứng cho sự sáng tạo tinh thần ấy. (Đây là phần đặt vấn đề của bài tổng quan VHVN.) I. Các bộ phận hợp thành của văn học Việt 1 Giáo án Ngữ văn 10 Hoàng Thị Huyền (?)Văn học Việt Nam gồm mấy bộ phận lớn? - Hs đọc sgk, suy nghĩ, trình bày - HS đọc phần 1 (?) Hãy trình bày những nét lớn của VHDG. - HS tóm tắt nét lớn: khái niệm thể loại đặc trng -HS đọc phần 2 (?)SGK trình bày nội dung gì? Hãy trình bày khái quát về nội dung đó? - Hs trả lời khái quát theo những vấn đề: khái niệm hình thức văn tự hệ thống thể loại Hoạt động 3 ( Tìm hiểu quá trình phát triển) - HS đọc sgk (?) Nhìn tổng quát, văn học VN phát Nam -Văn học Việt Nam gồm 2 bộ phận lớn: +Văn học dân gian. +Văn học viết . 1. Văn học dân gian. Khái niệm Văn học dân gian: Là những sáng tác tập thể của nhân dân lao động đợc truyền miệng từ đời này sang đời khác. Những trí thức có thể tham gia sáng tác. Song những sáng tác đó phải tuân theo đặc trng của VHDG và trở thành tiếng nói, tình cảm chung của nhân dân. * Thể loại: - Truyện cổ dân gian: thần thoại, sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cời, truyện ngụ ngôn. - Thơ ca dân gian: tục ngữ, câu đố, ca dao, vè, truyện thơ. - Sân khấu dân gian: chèo, tuồng, cải lơng. * Đặc tr ng : VHDG mang tính truyền miệng, tính tập thể và tính thực hành trong các sinh hoạt khác nhau của đời sống cộng đồng. 2. Văn học viết * Khái niệm: Văn học viết: Là những sáng tác của trí thức đợc ghi lại bằng chữ viết, là sáng tạo của cá nhân, văn học viết mang dấu ấn của tác giả. a) Hình thức văn tự: Văn học viết dùng 3 thứ chữ: chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ. Một số ít bằng chữ Pháp. Chữ Hán là văn tự của ngời Hán. Chữ Nôm dựa vào chữ Hán mà đặt ra. Chữ Quốc ngữ sử dụng chữ cái La-tinh để ghi âm tiếng Việt. Từ thế kỉ XX trở lại đây VHVN chủ yếu viết bằng chữ Quốc ngữ. b) Hệ thống thể loại: Phát triển theo từng thời kì. * Từ thế kỉ X =>thế kỉ XIX. - Chữ Hán gồm văn xuôi tự sự (truyện kí, văn chính luận, tiểu thuyết chơng hồi ). Thơ có thơ cổ phong, Đờng luật, từ khúc. Văn biền ngẫu có phú, cáo, văn tế. - Chữ Nôm có thơ Nôm Đờng luật, truyện thơ, ngâm khúc, hát nói. * Từ thế kỉ XX đến nay có sự phân định rõ ràng. Tự sự có: truyện ngắn, tiểu thuyết, kí (bút kí, nhật kí, tuỳ bút, phóng sự). Trữ tình có: thơ, trờng ca. Kịch có: kịch nói, kịch thơ. II. Quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam. 2 Giáo án Ngữ văn 10 Hoàng Thị Huyền triển qua mấy thời kỳ? (?) Nét lớn của truyền thống thể hiện trong vhVN là gì? (Thể hiện ở 2 nét lớn: đó là chủ nghĩa yêu nớc và chủ nghĩa nhân đạo.) (?)Từ tk X => tk XIX nền VhVN có điểm gì đáng chú ý? -HS đọc SGK ,trả lời - Gv gợi ý: (?) Vì sao nền Vh từ tk X => hết tk XIX có sự ảnh hởng của văn học Trung Quốc? (?) Hãy chỉ ra những TP tiêu biểu của Vh trung đại? (?) Những TP viết bằng chữ Hán? (?) Những TP viết bằng chữ Nôm? (?) Em có nhận xét gì về sự phát triển thơ Nôm của Vh trung đại? - Văn học VN có 3 thời kì phát triển: +Từ thế kỉ X => hết thế kỉ XIX. + Từ đầu thế kỉ XX => Cách mạng tháng Tám 1945. + Từ sau CMT8 1945 => hết tk XX. 1. Thời kì Văn học trung đại. (từ tk X =>hết tk XIX ) - Vh từ thế kỉ X => thế kỉ XIX gọi là Vh trung đại. Thời kì Vh này hình thành và phát triển theo mối quan hệ của văn học khu vực Đông á và Đông Nam á, có mối quan hệ với Vh Trung Quốc . - Từ tk X => hết tk XIX , VhVN có điểm đáng chú ý là: Đây là nền văn học viết bằng chữ Hán và chữ Nôm. - Nó ảnh hởng của nền văn học trung đại tơng ứng. Đó là văn học trung đại Trung Quốc. - Vì các triều đại phong kiến phơng Bắc lần lợt sang xâm lợc nớc ta. Đây cũng là lí do để quyết định văn học viết bằng chữ Hán. + Thánh Tông di thảo của Lê Thánh Tông. + Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ. + Việt điện u linh tập của Lí Tế Xuyên. + Thợng kinh kí sự của Hải Thợng Lãn Ông. + Vũ trung tuỳ bút của Phạm Đình Hổ. + Nam triều công nghiệp diễn chí của Nguyễn Khoa Chiêm. + Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái (tiểu thuyết chơng hồi ) - Về thơ chữ Hán: + Nguyễn Trãi với ức Trai thi tập + Nguyễn Bỉnh Khiêm với Bạch Vân thi tập + Nguyễn Du với Bắc hành tạp lục và Nam trung tạp ngâm + Về thơ chữ Hán của Cao Bá Quát. - Về chữ Nôm: + Nguyễn Trãi với Quốc âm thi tập + Nguyễn Bỉnh Khiêm với Bạch Vân quốc ngữ thi tập + Lê Thánh Tông với Hồng Đức quốc âm thi tập + Thơ Nôm Đờng luật của Hồ Xuân Hơng, Bà Huyện Thanh Quan. + Truyện Kiều của Nguyễn Du. 3 Giáo án Ngữ văn 10 Hoàng Thị Huyền Tiết 2 -HS đọc SGK (?) Văn học Việt Nam từ thế kỉ XX đến nay đợc gọi bằng nền văn học gì? Tại sao lại có tên gọi ấy? - Hs suy nghĩ trả lời (?) Văn học thời kì này đợc chia làm mấy giai đoạn và có đặc điểm gì? -Gọi HS thay nhau đọc SGK. - Từ đầu thế kỉ XX đến năm 1930 - Từ 1930 đến 1945 - Từ 1945 đến 1975 - Từ 1975 đến nay. Mỗi phần cho HS trả lời: (?) Nêu đặc điểm văn học của thời kì vừa đọc (những nét lớn). (?) Giai đoạn sau so với giai đoạn tr- ớc có gì khác biệt? (?)Về thể loại văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến nay có gì đáng chú ý? (?) Từ 1945 đến 1975 có những sự kiện văn học nào đáng chú ý? + Sơ kính tân trang của Phạm Thái. + Nhiều truyện Nôm khuyết danh nh: Phạm Tải Ngọc Hoa, Tống Trân Cúc Hoa, Phạm Công Cúc Hoa => Sự phát triển của thơ Nôm gắn liền với sự trởng thành và những nét truyền thống của văn học trung đại. Đó là lòng yêu nớc, tinh thần nhân đạo và hiện thực. Nó thể hiện tinh thần ý thức dân tộc đã phát triển cao. 2. Thời kì văn học hiện đại. (từ đầu thế kỉ XX đến nay) - Văn học từ đầu tk XX đến nay đợc gọi là nền văn học hiện đại. Tại vì nó phát triển trong thời đại mà quan hệ sản xuất chủ yếu dựa vào hiện đại hoá. Mặt khác những luồng t tởng tiến bộ nh những luồng gió mới thổi vào Việt Nam làm thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách cảm và cả cách nói của con ngời Việt Nam. Nó chịu ảnh hởng của văn học phơng Tây. - Văn học thời kì này đợc chia làm 4 giai đoạn: + Từ đầu thế kỉ XX đến năm 1930 + Từ 1930 đến 1945 + Từ 1945 đến 1975 + Từ 1975 đến nay. - Đặc điểm văn học Việt Nam ở từng thời kì có khác nhau. * Từ đầu thế kỉ XX đến năm 1930, VHVN đã bớc vào quỹ đạo Vh TG hiện đại, cụ thể tiếp xúc với Vh Châu Âu. Đó là nền Vh tiếng Việt viết bằng chữ quốc ngữ. Do đó nó có nhiều công chúng bạn đọc. - Những tác giả tiêu biểu là: Tản Đà, Hoàng Ngọc Phách, Hồ Biểu Chánh, Phạm Duy Tốn . * Từ 1930 đến 1945 xuất hiện nhiều tên tuổi lớn nh: Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Vũ Trọng Phụng, Huy Cận, Nam Cao, Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên => Văn học thời kì này vừa kế thừa tinh hoa của văn học dân gian và văn học trung đại, vừa tiếp nhận ảnh hởng của VHTG để hiện đại hoá. Biểu hiện là có nhiều thể loại mới và ngày càng hoàn thiện. * Từ 1945 đến 1975 có những sự kiện lịch sử vĩ đại nh CMT8- 1945, đại thắng mùa xuân 30-4-1975 đã mở ra nhiều triển vọng cho VHVN. Nhiều nhà văn, 4 Giáo án Ngữ văn 10 Hoàng Thị Huyền (?) Từ 1975 đến nay về thể loại của văn học có gì đáng chú ý? (?) Nhìn một cách khái quát ta rút ra những quy luật gì về văn học Việt Nam? Hoạt động 4 ( Tìm hiểu con ngời VN qua văn học) -HS đọc phần mở đầu và phần1 SGK (?) Mối quan hệ giữa con ngời với thế giới tự nhiên đợc thể hiện nh thế nào? (Nêu những nét chính). - HS suy nghĩ trả lời theo sgk - Gv nhận xét,bổ sung : Con ngời VN vốn yêu thiiên nhiên, sống gắn bó voí thiên nhiên và đã tìm thấy ở thiên nhiên những hình tợng nghhệ thuật để thể hiện chính mình nhà thơ đã sống và chiến đấu cho Cách mạng dân tộc nh: Nam Cao, Trần Đăng, Thâm Tâm, Nguyên Thi, Lê Anh Xuân, Dơng Thị Xuân Quý, Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Sóng Hồng, Quang Dũng, Chính Hữu, Nguyễn Đình Thi, Vũ Cao, Nguyên Ngọc (Nguyễn Trung Thành), Nguyễn Minh Châu, Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Trần Đăng Khoa - Về thể loại: Thơ, văn xuôi nghệ thuật, văn xuôi chính luận viết bằng chữ quốc ngữ có một số tác phẩm có một số tác phẩm mở đầu. - Công cuộc hiện đại hoá về thơ, truyện vào giai đoạn 1930. - Đến 1945 tiếp tục đẩy mạnh phát triển các thể loại sau: Thơ mới, tiểu thuyết Tự lực văn đoàn, văn xuôi hiện thực phê phán, thơ kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ, truyện và tiểu tiểu thuyết về đề tài chiến tranh là những thành tựu lớn của Vh nớc ta thế kỉ XX. - Từ 1975 đến nay, các nhà văn, nhà thơ phản ánh sâu sắc công cuộc xây dựng XHCN, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, những vấn đề mới mẻ của thời đại mở cửa, hội nhập quốc tế. Hai mảng đề tài lớn là lịch sử và cuộc sống, con ngời trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN. - Đề tài lịch sử viết về chiến tranh chống Pháp và chống Mĩ hào hùng với nhiều bài học. => Văn học Việt Nam đạt đợc giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật với nhiều tác giả đợc công nhận là danh nhân văn hoá thế giới nh: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh. Nhiều tác phẩm đã dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. VHVN với những khả năng và sự sáng tạo đã xây dựng đợc vị trí riêng trong văn học nhân loại. III. Con ngời Việt Nam qua văn học 1. Con ngời Việt Nam trong quan hệ với thế giới tự nhiên. - Trong VHDG, con ngời với t duy huyền thoại, đã kể lại quá trình nhận thức, cải tạo, chinh phục thế giới tự nhiên hoang dã. - Với con ngời, thiên nhiên là ngời bạn thân thiết. Hình ảnh núi, sông, bãi mía, nơng dâu, đồng lúa cánh cò, vầng trăng, dòng suối tất cả đều gắn bó với con ngời. Tình yêu thiên nhiên đã trở thành nội 5 Giáo án Ngữ văn 10 Hoàng Thị Huyền -HS đọc phần 2 SGK (?) Mối quan hệ giữa con ngời với quốc gia dân tộc thể hiện nh thế nào? (?) Nêu TP, TG tiêu biểu? - Hs suy nghĩ theo Sgk, trả lời cá nhân (HS đọc phần 3 SGK) + Mối quan hệ giữa con ngời với con ngời đợc thể hiện nh thế nào trong VHVN? (HS đọc phần 4 SGK) (?) Văn học Việt Nam phản ánh ý thức về bản thân nh thế nào? (?) Trên hai phơng diện này các tôn giáo lớn , văn học giải quyết ra sao? dung quan trọng của VHVN. - Trong VHTĐ, hình ảnh thiên nhiên thờng gắn liền với lí tởng đạo đức thẩm mĩ. Hình ảnh tùng, trúc, cúc, mai là tựng trng cho nhân cách cao thợng của nhà Nho. Các đề tài ng, tiều, canh, mục thể hiện lí tởng thanh tao của con ngời mai danh ẩn tích, lánh đục tìm trong, không màng danh lợi. - Trong VH hiện đại là TY thiên nhiên quê hơng, đất nớc, là sóng biển dạt dào mùa hạ, mùa xuân hoa lá, là heo may mùa thu, là cái rét đầu đông 2. Con ngời Việt Nam trong quan hệ quốc gia, dân tộc. - Con ngời Việt Nam sớm có ý thức xây dựng quốc gia dân tộc của mình. - Khi dân tộc có giặc ngoại xâm, thì họ đồng lòng đứng lên đánh đuổi giặc để giành lại tự do. - Khi đất nớc hoà bình thì họ đồng tâm xây dựng một đất nớc giàu đẹp, tiến bộ và văn minh. + TP tiêu biểu: Nam quốc sơn hà, Hịch tớng sĩ, Bình Ngô đại cáo, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc,Tuyên ngôn độc lập. + TG tiêu biểu: Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh, Tố Hữu đã xây dựng một hệ thống t tởng yêu nớc hoàn chỉnh. Đặc biệt, nền VHVN ở thế kỉ XX là nền văn học tiên phong chống đế quốc. Chủ nghĩa yêu nớc là nội dung tiêu biểu giá trị quan trọng của VHVN. 3. Con ngời Việt Nam trong quan hệ xã hội. - Trong VHDG giai cấp thống trị tàn bạo bị kết án. Giai cấp bị trị thì đợc thông cảm chia sẻ trớc những áp bức, bóc lột ở trong các thể loại nh: truyện cổ tích, truyện cời, ca dao, tục ngữ. - Trong VHTĐ con ngời với con ngời quan hệ với nhau trên nền tảng đạo lí Nho giáo: tam cơng(quân, s, phụ) , ngũ thờng (nhân, nghĩa, lễ, chí, tín), tam tòng(tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử), tứ đức (công, dung, ngôn, hạnh). - Trong Vh hiện đại: các nhà văn, nhà thơ quan tâm đến đời sống của nhân dân, đòi quyền sống cho con ngời. Các tác giả tiêu biểu nh: Ngô Tất Tố, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng một nền văn học giàu tính nhân văn và tinh thần nhân đạo. - Cảm hứng xã hội sâu đậm là tiền đề quan trọng 6 Giáo án Ngữ văn 10 Hoàng Thị Huyền (?) Trong VHVN có xu hớng xây dựng hình mẫu lí tởng không? Hoạt động 5 ( Củng cố hớng dẫn,dặn dò ) * Củng cố bài học. Học bài tổng quan ta cần nhớ những vấn đề khái quát nào? * Dặn dò HS: Ôn tập bài cũ và chuẩn bị bài mới: Hoạt động giao tiếp băng ngôn ngữ. * Gv rút kinh nghiệm bài dạy: cho sự hình thành chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa nhân đạo trong văn học dân tộc. 4. Con ngời Việt Nam và ý thức về bản thân. - ở mỗi con ngời luôn luôn tồn tại hai phơng diện: + Thân và tâm luôn luôn song song và tồn tại nhng không đồng nhất. + Thể xác và tâm hồn. + Bản năng và văn hoá. + T tởng vị kỉ và t tởng vị tha. + ý thức cá nhân và ý thức cộng đồng. - Các tôn giáo lớn nh: Nho Phật - Lão giáo đều đề ra nguyên tắc xử lí mqh giữa hai phơng diện này. VHVN đã ghi lại quá trình đấu tranh, lựa chọn để khẳng định một đạo lí làm ngời trong sự kết hợp hài hoà giữa hai phơng diện. + Khi đất nớc có giặc ngoại xâm, ý thức cộng đồng, trách nhiệm xã hội đợc coi trọng. + Khi đất nớc thanh bình, ý thức cá nhân đợc đề cao. + Những tác phẩm nổi bật đề cao ý thức cá nhân: thơ Hồ Xuân Hơng, Chinh phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn, Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều và đỉnh cao là Truyện Kiều của Nguyễn Du (VHTĐ). Thời kì 1930-1945, 1975 đến nay có các tác phẩm nh Tắt đèn của Ngô Tất Tố, truyện ngắn và tiểu thuyết của Nam Cao, truyện của Thạch Lam - VHVN luôn có xu hớng xây dựng một đạo lí làm ngời với những phẩm chất tốt đẹp nh: nhân ái, thuỷ chung, tình nghĩa, vị tha, xả thân vì chính nghĩa. ********** - Các bộ phận hợp thành VHVN. - Tiến trình lịch sử VHVN. - Một số nội dung chủ yếu của VVHVN. - Lu ý : Mỗi giai đoạn cần nhớ các tác giả tác phẩm tiêu biểu. 7 Giáo án Ngữ văn 10 Hoàng Thị Huyền Ngày soạn: 6 / 9 / 2008 Tiết 3 ppct. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ A. Mục tiêu bài học. Giúp HS -Nắm đợc kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, về các nhân tố giao tiếp, về 2 quá trình trong hoạt động giao tiếp - Nâng cao kĩ năng tạo lập, phân tích lĩnh hội trong giao tiếp. - Có thái độ hành vi phù hợp trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ B. Cách thức tiến hành. GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận và trả lời các câu hỏi. C.Nội dungvà tiến trình dạy học. Hoạt động của GV & HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1 ( ổn định tổ chức- kiểm tra bài cũ) -Giáo viên giới thiệu vào bài mới Trong cuộc sống hàng ngày, con ngời giao tiếp với nhau bằng phơng tiện vô cùng quan trọng đó là ngôn ngữ. Không có ngôn ngữ thì không thể có kết quả cao của bất cứ hoàn cảnh giao tiếp nào. Bởi vì giao tiếp luôn luôn phụ thuộc vào hoàn cảnh và nhân vật giao tiếp. Để thấy đợc điều đó, chúng ta tìm hiểu bài hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Hoạt động 2 ( Tìm hiểu khái quát về hđgt bằng ng 2 ) I. Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 1. Đọc văn bản và trả lời câu hỏi: * VD: Văn bản Hội nghị Diên Hồng 8 Giáo án Ngữ văn 10 Hoàng Thị Huyền -Gọi HS đọc và nhắc cả lớp theo dõi phần văn bản SGK - HS trao đổi thảo luận, lần lợt trả lời (?) Các nhân vật giao tiếp nào tham gia trong hoạt động giao tiếp? Hai bên có cơng vị và quan hệ với nhau nh thế nào? (?) Ngời nói nhờ ngôn ngữ biểu đạt nội dung t tởng tình cảm của mình thì ngời đối thoại làm gì để lĩnh hội đợc nội dung đó? Hai bên lần lợt đổi vai giao tiếp cho nhau nh thế nào? (?) Hoạt động giao tiếp đó diễn ra trong hoàn cảnh nào? (ở đâu? vào lúc nào? khi đó ở nớc ta có sự kiện lịch sử xã hội gì?) (?) Hoạt động giao tiếp đó hớng vào nội dung gì? Đề cập tới vấn đề gì? (?) Mục đích của giao tiêp là gì? Cuộc giao tiếp đó có đạt đợc mục đích đó hay không? - Học sinh đọc SGK, trao đổi thảo luận: (?). Qua bài Tổng quan về VHVN . Hãy cho biết: a. Các nhân vật giao tiếp trong bài này? b. Hoạt động giao tiếp đó diễn ra trong hoàn cảnh nào? c. Nội dung giao tiếp. Về đề tài gì? Bao gồm những vấn đề cơ bản nào? d. Mục đích của giao tiếp là gì? e. Phơng tiện giao tiếp đợc thể hiện nh thế nào? - Hs trả lời theo đại diện nhóm - Gv nhận xét,tổng hợp - Vua và các bô lão trong hội nghị là nhân vật tham gia giao tiếp. Mỗi bên có cơng vị khác nhau. Vua cai quản đất nớc, dẫn dắt trăm họ. Các bô lão là những ngời tuổi cao đã từng giữ những trọng trách nay về nghỉ, hoặc đợc vua mời đến tham dự hội nghị. - Ngời tham gia giao tiếp chú ý lắng nghe để lĩnh hội những nội dung mà ngời nói phát ra. Các bô lão nghe Nhân Tông hỏi, nội dung câu hỏi: Liệu tính nh thế nào khi quân Mông Cổ tràn đến. Hai bên lần lợt đổi vai giao tiếp. Các bô lão tranh nhau nói. Lúc ấy vua lại là ngời nghe. - Hoạt động giao tiếp diễn ra ở Điện Diên Hồng. Lúc này quân Nguyên Mông kéo 50 vạn quân ồ ạt sang xâm lợc nớc ta. - Hoạt động giao tiếp đó hớng vào nội dung: hoà hay đánh, nó đề cập tới vấn đề hệ trọng còn hay mất của quốc gia dân tộc, mạng sống của con ngời. - Mục đích của giao tiếp: Lấy ý kiến của mọi ngời, thăm dò lòng dân để hạ đạt mệnh lệnh quyết tâm giữ gìn đất nớc trong hoàn cảnh lâm nguy. Cuộc giao tiếp đó đã đạt đợc mục đích. 2. Văn bản Tổng quan về VHVN . - Nhân vật giao tiếp: Ngời viết SGK và giáo viên, học sinh toàn quốc đều tham gia. Họ có độ tuổi từ 65 trở xuống đến 15 tuổi. Từ giáo s, tiến sĩ đến học sinh lớp 10 THPT. - Hoàn cảnh giao tiếp: Hoàn cảnh có tổ chức giáo dục, chơng trình quy định chung hệ thống trờng phổ thông. - NDGT: Các bộ phận cấu thành của VHVN. Đồng thời phác hoạ tiến trình phát triển của lịch sử văn học, thành tựu của nó. Văn bản giao tiếp còn nhận ra những nét lớn về nội dung và nghệ thuật của VHVN. - MĐGT: Ngời soạn sách muốn cung cấp tri thức cần thiết cho ngời học. Ngời học nhờ văn bản giao tiếp đó hiểu đợc kiến thức cơ bản của nền VHVN. - PTGT: Sử dụng ngôn ngữ của văn bản khoa học. Đó là khoa học giáo khoa. Văn bản có bố cục rõ ràng. Những đề mục có hệ thống, lí lẽ và dẫn chứng tiêu biểu. 9 Giáo án Ngữ văn 10 Hoàng Thị Huyền * Kết kuận. Qua bài học ta có thể rút ra kết kuận gì về quá trình giao tiếp bằng ngôn ngữ? Hoạt động 3 ( Củng cố- dặn dò-rút kinh nghiệm) - Gv yêu cầu học sinh nhắc lại các khái niệm cơ bản - Gv dặn dò hớng dẫn học sinh chuẩn bị bài Khái quát văn học dân gian - Gv rút kinh nghiệm bài dạy: 3. kết luận: 1. Hoạt động giao tiếp phải có nhân vật giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp và phơng tiện giao tiếp. 2. Giao tiếp phải thực hiện một mục đích nhất định. 3. Mỗi hoạt động giao tiếp gồm hai quá trình: Một là tạo lập văn bản, hai là thực hiện lĩnh hội văn bản. Ngày soạn: 6 / 9 / 2008 Tiết 4 ppct. 10 [...]... 10p *Bài1 Phân tích các nhân tố giao tiếp thể hiện trong câu ca dao dới đây theo câu hỏi: Trăng thanh anh mới hỏi nàng: - Tre non đủ lá an sàng nên chăng? (bài tập SGK trang 20) - Bài tập này thiên về hình thức giao tiếp mang màu sắc văn chơng Sáng tác và thởng thức văn chơng cũng là một dạng HĐGT Phân tích các NTGT thể hiện trong câu ca dao nh sau: - Gv định hớng, gợi ý: a/ NVGT: là những ngời nam. .. tuổi, a Nhân vật giao tiếp? điều đó thể hiện qua các từ anh và nàng b/ HCGT: là vào một đêm trăng thanh (đêm b Hoàn cảnh giao tiếp? trăng sáng và thanh vắng)- thời gian thích hợp cho những câu chuyện tâm tình của nam c Nội dung giao tiếp? Mục đích giao nữ trẻ tuổi bộc bạch tình cảm yêu đơng tiếp? c/ Nhân vật anh nói về sự việc tre non đủ lá và đặt ra vấn đề nên chăng tính đến chuyện an sàng Tuy nhiên,... tình cảm, thái độ và quan hệ trong giao tiếp ntn? Hoàng Thị Huyền hình ảnh, vừa đậm sắc thái tình cảm, nên dễ đi vào lòng ngời, tác động tới tình cảm con ngời - Cuộc giao tiếp đợc ghi lại trong đoạn trích mang tính chất giao tiếp đời thờng, diễn ra trong cuộc sống hàng ngày *Bài 2 Đọc đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi: (bài 2 SGK trang 20) 7p a/ Trong cuộc giao tiếp, các nhân vật giao tiếp (A Cổ và ngời... bài ca nghề nghiệp, bài ca nghi lễ - VHDG gợi cảm hứng cho ngời trong cuộc dù ở đâu, làm gì Hãy nghe ngời nông dân tâm sự: Ra đi anh đã dặn dò Ruộng sâu cấy trớc, ruộng gò cấy sau Ruộng sâu cấy trớc để lúa cng cáp lên cao tránh đợc ma ngập lụt Ta nhận ra đó là lời ca của ngời nông dân trồng lúa nớc Chàng trai nông thôn tế nhị và duyên dáng mợn hình ảnh lá xoan đào để biểu thị lòng mình: Lá này lá xoan... gồm nhân vật và tình tiết kết hợp lại Thơ ca dân gian là sự sáng tạo ra lời ca mang đậm chất trữ tình ở ca dao sử dụng triệt để thể phú (phô bày và miêu tả), tỉ (so sánh), hứng (tức cảnh sinh tình), tất cả nghệ thuật ấy đã giúp ngời đọc, ngời nghe có khả năng nhạy cảm trớc cái đẹp -Gv khái quát: Văn học dân gian là - Khi Vh viết cha có và cha phát triển thì cội ngu n, là bầu sữa tinh thần tác VHDG đóng... hoàn cảnh một đêm trăng thanh và các nhân vật giao tiếp là một đôi nam nữ trẻ tuổi, thì nội dung và mục đích câu chuyện không phải là chuyện an sàng Lời của nhân vật anh có một hàm ý: cũng nh tre, họ đã đến tuổi trởng thành, nên tính chuyện kết duyên d Cách nói có phù hợp với nội dung d/ Cách nói của chàng trai (mợn hình ảnh tre giao tiếp không? non đủ lá và mợn chuyện an sàng) rất phù hợp với nội... tiếp theo: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ * GV rút kinh nghiệm bài dạy 17 Giáo án Ngữ văn 10 Ngày soạn: 7 / 9 / 2008 Tiết 5 ppct Hoàng Thị Huyền Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ A Mục tiêu bài học Giúp HS : - Củng cố kiến thức đã học về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ thông qua việc phân tích các nhân tố giao tiếp trong những hoạt động giao tiếp cụ thể - Rèn kĩ năng, hoạt động giao tiếp phù hợp... rút ra + Văn bản 2 dùng trong lĩnh vực giao tiếp nghệ thuật kết luận + Văn bản 3dùng trong lĩnh vực giao tiếp - Hs trả lời theo gợi ý của Gv chính trị + Văn bản dùng trong các SGK thuộc lĩnh vực giao tiếp khoa học + Các đơn từ, giấy khai sinh thuộc lĩnh vực 23 Giáo án Ngữ văn 10 Hoàng Thị Huyền giao tiếp hành chính (?) Mục đích của giao tiếp trong mỗi b- Mục đích giao tiếp loại văn bản trên là gì ? +... ý: Đây là bài viết ở nhà vì thế có yêu cầu cao, ngu n t liệu dồi dào, thời gian nhiều nên cần có sự chọn lọc và sử dụng tốt nhất các t liệu có trong tay để đạt kết quả cao nhất 26 Giáo án Ngữ văn 10 Hoàng Thị Huyền Ngày soạn: 17 / 9 / 2008 Tiết 8,9 ppct Chiến Thắng mtao mxây ( Trích Đăm Săn - sử thi Tây Nguyên ) A Mục tiêu bài học 1 Kiến thức : - Nhân vật anh hùng sử thi tợng trng cho những khát vọng... lại danh dự (?) Cuộc chiến đấu của Đăm Săn với nhng đó cũng là cái cớ gây chiến tranh mở mang mục đích giành lại hạnh phúc gia bờ cõi làm nỗi danh uy danh của cộng đồng đình nhng lại có ý nghĩa cộng đồng nh thế nào? 29 Giáo án Ngữ văn 10 (?)Sự giàu có lớn mạnh của Đăm Săn đợc miêu tả nh thế nào? - (?)Vẽ đẹp của Đăm Săn đợc miêu tả nh thế nào? (?)Qua đó thể hiện đợc điều gì của lũ làng về ngời anh hùng . dân tộc nh: Nam Cao, Trần Đăng, Thâm Tâm, Nguyên Thi, Lê Anh Xuân, Dơng Thị Xuân Quý, Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Sóng Hồng, Quang Dũng, Chính Hữu, Nguyễn Đình Thi, Vũ Cao, Nguyên Ngọc (Nguyễn Trung. hiện trong câu ca dao dới đây theo câu hỏi: Trăng thanh anh mới hỏi nàng: - Tre non đủ lá an sàng nên chăng? (bài tập SGK trang 20) - Bài tập này thiên về hình thức giao tiếp mang màu sắc văn. Nhân vật giao tiếp? b. Hoàn cảnh giao tiếp? c. Nội dung giao tiếp? Mục đích giao tiếp? d. Cách nói có phù hợp với nội dung giao tiếp không? II. Luyện tập. *Bài1. Phân tích các nhân tố giao tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an ngu van 10 ca nam, giao an ngu van 10 ca nam, giao an ngu van 10 ca nam, C.Tiến trình bài học., D. Tiến trình dạy học