Đề kiểm tra địa lí 9 giửa kì 2

6 538 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 14:00

Họ và tên : kiÓm tra 45 ’ Lớp 9 M«n : ®Þa lý 9 §Ò 1 I.TRẮC NGHIỆM(3đ) Câu1:Đông Nam Bộ dẩn đầu cả nước về diện tích và sản lượng cây công nghiệp nào dưới đây: a.Cây cao su b.Điều c.Hồ tiêu d.Cả ba cây trên Câu2:Tỉ lệ dân thành thị Đông Nam Bộ cao gấp hơn hai lần mức cả trung bình cả nước a. Đúng b. Sai Câu3:Nhờ vào đâu vùng đồng bằng Sông Cửu Long có nhiều thuận lợi trong việc giao lưu kinh tế với các nước trong tiểu vùng sông Mê Công a.Nhờ vị trí trên con đường giao thông hàng hải b.Nhờ có hải cảng tốt trong vùng c.Hai câu a và b đúng d.Nhờ có giao thông đường biển,đường sông và đường bộ với các vùng ở Việt Nam với Căm Pu Chia Câu4:Các hồ nước nhân tạo quan trọng cho thủy lợi và thủy điện trong vùng Đông Nam Bộ là: a.Ba Bể và hồ Lăk b.Hồ thác Bà –Dầu Tiếng c.Dầu Tiếng-Trị An c.YaLi-Dầu Tiếng Câu5:Đồng bằng sông Cửu Long dẩn đầu cả nước về: a.Đàn trâu bò b.Đàn lợn c.Đàn vịt d.Tất cả ý trên Câu6:Vùng có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước ta là: a.Đồng bằng sông Hồng c. Bắc trung Bộ b.Đồng bằng sông Cửu Long d.Duyên hải Nam Trung Bộ II.TỰ LUẬN(7đ) Câu 1: (3đ) Cho bảng số liệu dưới đây: Diện tích ,dân số , GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước năm 2002 Diện tích (nghìn km 2 ) Dân số (triệu người) GDP (nghìn tỉ đồng) Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 28,0 12,3 188,1 Ba vùng kinh tế trọng điểm 71,2 29,9 289,5 Hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng diện tích , dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và nhận xét . Câu 2: Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí vùng Đông Nam Bộ ? (2đ) Câu 3: Vì sao cây cao su được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ ? (2đ ) ĐÁP ÁN ĐỀ 1 L9 ĐIỂM I.TRẮC NGHIỆM(3đ) Câu 1-d ; Câu 2-a ; Câu 3-d; Câu 4-c ; câu5- c; câu6-b II.TỰ LUẬN(7đ) Câu 1: 3đ *Tính tỉ trọng và vẽ biểu đồ: (2đ) (Tính tỉ trọng ,vẽ biểu đồ đúng tỉ lệ 1chỉ tiêu 0,5đ);Tên biểu đồ,chú giải (0,5đ) Diện tích (%) Dân số(%) GDP(%) Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 39,3 41,1 65,0 Ba vùng kinh tế trọng điểm 100,0 100,0 100,0 Biểu đồ: Diện tích Dân số GDP *Nhận xét vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chỉ chiếm 39,3% diện tích ,41,1% dân số, nhưng lại chiếm 65,0%GDP của cả ba vùng kinh tế trọng điểm (0,5đ) ,cho thấy trình độ phát triển kinh tế của vùng cao hơn hai vùng còn lại ,GDP bình quân trên đầu người cũng cao hơn (0,5) Câu 2: Ý nghĩa của vị trí địa lí vùng Đông Nam Bộ: (2 đ) - Vùng nằm ở vĩ độ thấp (dưới 12 0 B) nên ít thiên tai. (0,25đ) - Vùng nằm ở vị trí cầu nối giữa Tây Nguyên , duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long- những vùng giàu nguyên liệu nông , lâm , thuỷ sản và tiềm năng khoáng sản , thuỷ điện .(0,5đ) - Nối liền vùng đất liền với biển Đông giàu tiềm năng (thuỷ điện ,dầu khí,…) (0,5đ) - Gần các tuyến đường giao thông khu vực và quốc tế (0,25đ) - Có TP HCM, trung tâm kinh tế , chính trị , văn hoá khoa học lớn nhất của nước ta. (0,5đ) Câu 3: Cây cao su được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ vì:( 2,đ) -Ở đây có nhiều vùng đất badan màu mỡ (0,5đ) -Khí hậu của vùng mang tính chất cận xích đạo có nền nhiệt ẩm cao, ít gió mạnh.(0,5đ) -Cây cao su sớm được trồng ở đây, lao động có kinh nghiệm.(0,25đ) -Cao su là nguyên liệu được sử dụng cho nhiều ngành công nghiệp của vùng.(0,5đ) -Thị trường lớn và ổn định (0,25đ) Họ và tên : kiÓm tra 45 ’ Lớp 9 M«n : ®Þa lý 9 §Ò 2 I.TRẮC NGHIỆM(3đ) Câu1:Hai tỉnh Đông Nam Bộcó dân thành thị và GDP/người cao là: aThành phố Hồ Chí Minh và Bà RịaVũng Tàu b.Thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hòa c.Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương d.Bà Rịa -Vũng Tàu và Bình Dương Câu2:Phía đông trong biển Đông có Côn Đảo vậy Côn đảo thuộc huyện đảo tỉnh nào? a. Bạc Liêu b.Sóc Trăng c.Bà Rịa -Vũng Tàu d.Mĩ Tho Câu 3:Đồng bằng sông Cửu Long có bao nhiêu tỉnh và thành phố: a.11 b.12 c.13 d.14 Câu4:Đồng sông Cửu Long khác đồng bằng sông Hồng ở: a.Không có hệ thống đê lớn dài c.Thời tiết ít biến động bQúa trình bồi đắp phù sa vẫn tiếp diễn ở các vùng trũng d.Tất cả ý trên Câu5:Đồng bằng sông Cửu Long dẫn đầu cả nước về: a.Đàn trâu bò b.Đàn lợn c.Đàn vịt d.Tất cả ý trên Câu6:Vùng có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước ta là: a.Đồng bằng sông Hồng c. Bắc trung Bộ b.Đồng bằng sông Cửu Long d.Duyên hải Nam Trung Bộ II.TỰ LUẬN(7đ) Câu 1: Vùng Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành vùng trồng cây công nghiệp lớn nhất của cả nước ? (2,5đ) Câu 2: Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển các ngành dịch vụ? (2đ) Câu 3: Dựa vào bảng số liệu sau , hãy vẽ biểu đồ thể hiện diện tích , sản lượng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long với cả nước năm 2002 .Dựa vào biểu đồ đã vẽ nhận xét ? (2.5 đ) Đồng bằng sông Cửu Long Cả nước Diện tích (nghìn ha) 3834,8 7504,3 Sản lượng (triệu tấn ) 17,7 34,4 ĐÁP ÁN ĐỀ 2 L9 ĐIỂM I.TRẮC NGHIỆM(3đ) Câu 1-c ; Câu 2-c ; Câu 3-c; Câu 4-d ; câu5- c; câu 6-b II.TỰ LUẬN(7đ) Câu 1: Vùng Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi để trở thành vùng trồng cây công nghiệp lớn nhất của cả nước : (2,5đ) -Có nhiều đất badan, đất xám (0,5đ) -Khí hậu mang tính chất cận xích đạo có một mùa mưa và một mùa khô.(0,5đ) -Lao động có kinh nghiệm trồng cây công nghiệp (0,5đ) -Hệ thống thuỷ lợi tốt và có nhiều cơ sở công nghiệp chế biến nông sản…(0,5đ) -Thị trường xuất khẩu lớn (0,5đ) Câu 2: Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành dịch vụ: (2đ) -Vị trí thuận lợi, nhiều tài nguyên cho các hoạt động dịch vụ (dầu khí, bãi biển đẹp ,vườn quốc gia, di tích lịch sử, văn hoá,…) (0,5đ) -Nhiều ngành kinh tế phát triển mạnh (0,5đ) -Có nhiều đô thị lớn đông dân (0,5đ) -Đây là nơi thu hút nhiều đầu tư nước ngoài nhất (0,5đ) Câu 3: (2,5đ) Vẽ biểu đồ: Tính tỉ lệ Đồng bằng sông Cửu Long Cả nước Diện tích(%) 51,1 100 Sản lượng (% ) 51.5 100 Diện tích Sản lượng *Nhận xét :Vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ chiếm 51,1% diện tích lúa cả nước nhưng sản lượng lúa lại chiếm51,5 % sản lượng lúa cả nước (0,25đ) ,cho thấy năng suất luá của đồng bằng sông Cửu Long cao hơn năng suất lúa trung bình của cả nước (0,25đ) Tính tỉ lệ đúng (0,5đ). Mỗi biểu đồ vẽ đúng tỉ lệ (0,5 đ) Tên biểu đồ .Chú giải (0,5đ) Họ và tên : kiÓm tra 45 ’ Lớp 9 M«n : ®Þa lý 9 §Ò 3 I.TRẮC NGHIỆM(3đ) Câu1:Đông Nam Bộ dẩn đầu cả nước về diện tích và sản lượng cây công nghiệp nào dưới đây: a.Cây cao su b.Điều c.Hồ tiêu d.Cả ba cây trên Câu 2:Đ ồng bằng sông Cửu Long bao nhiêu tỉnh và thành phố: a.11 b.12 c.13 d.14 Câu3:Đồng sông Cửu Long khác đồng bằng sông Hồng ở: a.Không có hệ thống đê lớn dài c.Thời tiết ít biến động b.Qúa trình bồi đắp phù sa vẫn tiếp diễn ở các vùng trũng d.Tất cả ý trên Câu4:Đồng bằng sông Cửu Long dẫn đầu cả nước về: a.Đàn trâu bò b.Đàn lợn c.Đàn vịt d.Tất cả ý trên Câu5:Vùng có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước ta là: a.Đồng bằng sông Hồng c. Bắc trung Bộ b.Đồng bằng sông Cửu Long d.Duyên hải Nam Trung Bộ Câu6:Các hồ nước nhân tạo quan trọng cho thủy lợi và thủy điện trong vùng Đông Nam Bộ là: a.Ba Bể và hồ Lăk b.Hồ thác Bà –Dầu Tiếng c.Dầu Tiếng-Trị An c.YaLi-Dầu Tiếng II.TỰ LUẬN(7đ) Câu 1: Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí vùng Đông Nam Bộ ? (2,5đ) Câu 2: Tại sao TP Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long ? (1,5đ) Câu 3: (3đ) Cho bảng số liệu dưới đây: Diện tích ,dân số , GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước năm 2002 Diện tích (nghìn km 2 ) Dân số (triệu người) GDP (nghìn tỉ đồng) Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 28,0 12,3 188,1 Ba vùng kinh tế trọng điểm 71,2 29,9 289,5 Hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng diện tích , dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và nhận xét. ĐÁP ÁN ĐỀ 3 L9 ĐIỂM I.TRẮC NGHIỆM(3đ) Câu 1-d ; Câu 2-c ; Câu 3-c; Câu 4-c ; câu5- b; câu6-c II.TỰ LUẬN(7đ) Câu 1: Ý nghĩa của vị trí địa lí vùng Đông Nam Bộ: (2,5 đ) - Vùng nằm ở vĩ độ thấp (dưới 12 0 B) nên ít thiên tai. (0,5đ) - Vùng nằm ở vị trí cầu nối giữa Tây Nguyên , duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long- những vùng giàu nguyên liệu nông , lâm , thuỷ sản và tiềm năng khoáng sản , thuỷ điện .(0,5đ) - Nối liền vùng đất liền với biển Đông giàu tiềm năng (thuỷ điện ,dầu khí,…) (0,5đ) - Gần các tuyến đường giao thông khu vực và quốc tế (0,5đ) - Có TP HCM,trung tâm kinh tế , chính trị ,văn hoá khoa học lớn nhất của nước ta. (0,5đ) Câu 2: TP Cần Thơ trở thành Trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long: 1,5đ - Vị trí thuận lợi (nằm trên trục quốc lộ 1A, trên bờ sông Hậu, trung tâm của vùng, cửa ngõ tiểu vùng Mê Công) (0,5đ) - Là trung tâm công nghiệp lớn nhất của vùng .(0,5đ) - Là trung tâm dịch vụ quan trọng nhất của vùng (đào tạo và nghiên cứu khoa học , cảng, sân bay…) (0,5đ) Câu 3: 3đ *Tính tỉ trọng và vẽ biểu đồ: (1,5đ) (Tính tỉ trọng ,vẽ biểu đồ đúng tỉ lệ 1chỉ tiêu 0,5đ);Tên biểu đồ,chú giải (0,5đ) Diện tích (%) Dân số(%) GDP(%) Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 39,3 41,1 65,0 Ba vùng kinh tế trọng điểm 100,0 100,0 100,0 Biểu đồ: Diện tích Dân số GDP *Nhận xét : vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chỉ chiếm 39,3% diện tích ,41,1% dân số, nhưng lại chiếm 65,0%GDP của cả ba vùng kinh tế trọng điểm (0,5đ) ,cho thấy trình độ phát triển kinh tế của vùng cao hơn hai vùng còn lại ,GDP bình quân trên đầu người cũng cao hơn (0,5) . của cả nước năm 20 02 Diện tích (nghìn km 2 ) Dân số (triệu người) GDP (nghìn tỉ đồng) Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 28 ,0 12, 3 188,1 Ba vùng kinh tế trọng điểm 71 ,2 29 , 9 2 89, 5 Hãy vẽ biểu. của cả nước năm 20 02 Diện tích (nghìn km 2 ) Dân số (triệu người) GDP (nghìn tỉ đồng) Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 28 ,0 12, 3 188,1 Ba vùng kinh tế trọng điểm 71 ,2 29 , 9 2 89, 5 Hãy vẽ biểu. xét . Câu 2: Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí vùng Đông Nam Bộ ? (2 ) Câu 3: Vì sao cây cao su được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ ? (2 ) ĐÁP ÁN ĐỀ 1 L9 ĐIỂM I.TRẮC NGHIỆM(3đ) Câu 1-d ; Câu 2- a ; Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra địa lí 9 giửa kì 2, Đề kiểm tra địa lí 9 giửa kì 2, Đề kiểm tra địa lí 9 giửa kì 2