Phương pháp trị liệu bằng trường sinh học-Nhân điện (tác giả: Lương minh Đăng)

14 2,876 73
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 11:00

ViÖn nghiªn cøu n¨ng lîng vò trô quèc tÕ Nh©n lo¹i gi¸c ngé t×nh th¬ng Prof. Dr. L¬ng Minh §¸ng. ViÖn nghiªn cøu n¨ng lîng vò trô quèc tÕ 1 Ph¬ng ph¸p trÞ liÖu b»ng trêng sinh häc - Nh©n §iÖn Líp híng dÉn líp 3, 4 vµ 5 Copyrigh @ 1997; All rights reserved 2 PhÇn thø nhÊt a- HÖ thÇn kinh vµ 7 Lu©n Xa 3 Lu©n xa 7 Lu©n xa 6 Lu©n xa 5 Lu©n xa 4 Lu©n xa 3 Lu©n xa 1 Lu©n xa 2 Luân Xa 1: Là tiềm lực nguồn vũ trụ. Chỉ có thầy và ngời thừa kế mới đợc phép mở Luân Xa 1; Luân Xa 2: Là nguồn năng lực cho cơ thể. Chữa trị nan y cho: 1/. Nam: Bộ phận sinh dục và tinh khí; 2/. Nữ: Điều hoà kinh nguyệt, máu huyết, ung th bớu tử cung hay buồng trứng. Luân Xa 3: Chữa trị hệ bài tiết, tiêu hoá, tăng cờng sức mạnh tạo sanh huyết, bao tử, ruột, lá lách và thận; Luân Xa 4: Chữa trị hệ tuần hoàn Tim, xơ mỡ và đóng mạch máu Tim; Luân xa 5: Chữa trị hệ hô hấp mũi, phổi, cuống họng, da, kể cả hen suyễn và dị ứng; Luân xa 6 và 7: Điều khiển toàn bộ cơ thể: Hệ thần kinh; khí và tinh huyết; chữa trị đau nhức tất cả các khớp xơng cùng các bệnh khác dù bên trong hoặc ngoài các luân xa. b- Những bộ phận chính trong cơ thể c- Phơng pháp hít thở tịnh tâm (lớp 3, 4 và 5) đợc thầy truyền năng lợng 100% trở lên Chú ý: Cần mở mắt Gồm 3 bớc cụ thể nh sau: 4 ống thực quản Tim Lá lách Dạ dày Thận Ruột non Ruột già Ruột cùng Phổi Gan Thận ống dẫn nớc tiểu Cuống ruột thừa Bọng đái - Bớc 1. Mở mắt, hít vào bằng mũi chậm và nhẹ nhàng cho đến khi không hít vào đợc nữa, dừng lại và thở ra nhẹ nhàng bằng miệng đến khi không thở ra đợc nữa. Chú ý: 3 lần hít vào, thở ra đầu tiên, cụ thể lần lợt nh sau: + Hít, thở lần đầu tiên: Hít vào thật sâu, cả quá trình thở ra đợc chia thành 3 đoạn bằng nhau (thở ra khoảng 30% lợng khí có trong phổi thì dừng lại một lát, sau đó lại tiếp tục nh thế cho đoạn 2 và đoạn 3). Kết thúc đoạn 3 là hết sạch khí trong bụng; + Hít, thở lần thứ hai: Giống nh lần đầu tiên + Hít, thở lần thứ ba: Hít vào thật sâu, cả quá trình thở ra đợc chia thành 4 đoạn bằng nhau (thở ra khoảng 25% lợng khí có trong phổi thì dừng lại một lát, sau đó lại tiếp tục nh thế cho đoạn 2, 3 và đoạn 4). Kết thúc đoạn 4 là hết sạch khí trong bụng; + Kể từ lần hít, thở thứ t trở đi: Hít vào và thở ra nhẹ nhàng một lần không cần phải chia ra thành 3, 4 đoạn nh ba lần nói trên. - Bớc 2. Tiếp tục vẫn mở mắt, hít, thở bình thờng và nhẹ nhàng. Điều quan trọng là làm cho tâm trống không. Kinh nghiệm của nhiều ngời là tập trung ý nghĩ lên đỉnh đầu của mình tổng thời gian kể từ bớc 2 trở đi là từ 5 phút trở lên (càng nhiều càng tốt). Mỗi ngày thực hiện 3 lần: Sáng, tra, tối - Bớc 3. Mỗi lần thực hiện lặp lại nh bớc 1 và 2. D- Để giữ cho luân xa lúc nào cũng mở 100% cần tôn trọng những quy định sau đây: - Không: Chối bỏ thầy, chối bỏ Yoga, chối bỏ Trờng sinh học - Không: Đặt bất kỳ điều kiện nào (vật chất, tiền bạc ) đối với bệnh nhân - Không: Từ chối trị cho con của mình dới 12 tuổi khi nó bị bệnh - Nếu bệnh nhân khỏi bệnh đến cảm ơn thì chỉ đợc phép nhận 30%, còn 70% tặng cơ quan từ thiện. 5 Phần thứ hai Công thức trị bệnh dành cho ngời lớp 3, 4 và 5 mở luân xa 100% A- Bắt mạch (trớc khi trị bệnh): 1. Đặt 3 ngón tay trái/phải của mình vào cổ tay trái/phải của bệnh nhân, phía trên hay phía dới cũng đợc; 2. Tập trung t tởng, nhìn vào chỗ bắt mạch từ 15 giây đến 1 phút để cảm nhận tình trạng của bệnh nhân; 3. Nếu cảm nhận đợc ở bất kỳ Luân Xa hoặc bộ phận nào trong cơ thể của mình bị nóng hay co thắt: Luân Xa hoặc bộ phận tơng ứng của bệnh nhân bị đau, cần đợc trị nơi đó; 4. Nếu mạch máu ở cổ tay bệnh nhân mà chúng ta đang bắt mạch bị nóng, đẩy ngón tay của chúng ta ra thì lấy tay về, khuyên bệnh nhân đi xét nghiệm máu để biết chính xác tình trạng của bệnh mới có thể chữa trị đợc; 5. Trong khi bắt mạch mà từ cạnh Luân Xa 3 của mình trở xuống dới gót chân có hiện tợng thịt bị giựt, khều, nhéo thì bệnh nhân bị thần kinh giả. Cần trị thần kinh giả cho bệnh nhân theo đúng công thức. Sau đó mới tiếp tục trị bệnh khác. Trong khi bắt mạch, nếu từ Luân xa 3 của chúng ta trở lên Luân Xa 4, Luân Xa 5 mà có báo hiệu thì không phải thần kinh giả, chúng ta chỉ trị bệnh mà thôi. B- Lọc máu (trong khi trị bệnh) 1. Đặt 3 ngón tay trái/phải của mình vào cổ tay trái/phải của bệnh nhân, phía trên hay phía dới cũng đợc; 2. Thời gian lọc máu từ 1 đến 5 phút hoặc khi nào thấy ta của mình nóng lên thì lấy ra 3. Mỗi lần đặt một tay vào Luân xa của bệnh nhân để trị bệnh thì tay kia phải lọc máu; 4. Đặt tay lọc máu song song (cùng thời gian) với tay trị ở Luân Xa 5. Nếu lọc máu riêng, không tiến hành đồng thời với việc trị ở Luân Xa thì không có hít thở 3 hơi C- Trị bệnh Mỗi lần trị bệnh, một tay đặt vào Luân Xa, tay kia lọc máu. Khi đặt tay xong thì phải hít vào bằng mũi hơi ngắn và thở ra bằng miệng hơi dài ít nhất 3 lần. sau 3 hơi thở nếu tay nóng thì phải lấy tay rời khỏi Luân Xa; nếu tay cha nóng thì để tối đa 2 phút phải lấy tay ra. Mỗi lần tay di chuyển đến một Luân Xa khác phải áp dụng thêm 3 hơi thở (xem cách hớng dẫn trên). Tuy nhiên, dù bệnh nặng hay bệnh nhẹ cũng chỉ trị bệnh cho ngời đau không quá 5 phút. Nếu ngời bệnh không đau các bộ phận trực thuộc các Luân Xa mà ở các vùng trong cơ thể thì mỗi nơi đau, khi đặt tay vào cũng phải áp dụng 3 hơi thở (hít vào hơi ngắn bằng mũi, thở ra hơi dài bằng miệng). Tuy nhiên cũng không quá 2 phút khi trị bệnh cho vùng đau. Dù nhiều vùng đau đi nữa, chúng ta chia cho số phút, không quá 5 phút, cho tất cả cácc vùng đau. Nên nhớ rằng, mỗi lần di chuyển nơi đau đều phải áp dụng ít nhất 3 hơi thở (hít vào, thở ra). D- Trị bệnh cho trẻ em dới 12 tuổi. Riêng trẻ em dới 12 tuổi, mỗi lần chúng ta trị bịnh, một tay đặt vào Luân Xa, tay kia lọc máu, chúng ta chỉ cần hít vào thở ra nh công thức nêu trên, sau 3 hơi thở lấy tay ra, và mỗi lần di chuyển tay qua Luân Xa khác cũng phải áp dụng 3 hơi thở. Nếu chúng ta trị bệnh các nơi đau ngoài Luân Xa, chúng ta chỉ cần hít vào và thở ra 3 hơi là lấy tay ra là đủ rồi. Tuy nhiên. môi lần di chuyển nơi đau khác, nhớ là phải áp dụng 3 hơi thở (hít vào, thở ra). E- Trị bệnh cho trẻ em mới sinh trớc 12 tháng tuổi. Đặc biệt với trẻ em mới sinh trớc 12 tháng tuổi bất cứ đau bệnh gì, chúng ta chỉ cần đặt tay vào Luân Xa 6 và Luân Xa 7, hít vào thở ra 3 lần sau đó lấy tay ra là đủ. không cần phải trị các Luân Xa khác. 6 F- Một số bệnh trị theo công thức áp dụng 3 hơi thở nhng phải để 5 phút mới lấy tay ra: 1. Thần kinh giả (thở ra 3 hơi) 2. Xì ke ma tuý 3. Hôn mê (ngời lớn cũng nh trẻ em) 4. Nhiễm phóng xạ nguyên tử 5. Sanh dễ 6. Đồng tính luyến ái 7. Thiền bị tẩu hoả nhập ma (thở ra 3 hơi) G- Một số trờng hợp đợc trị ở Luân Xa 6. 1. Xì ke ma tuý 2. Hôn mê 3. Trẻ em mới sinh đến 12 tháng tuổi (cho tất cả các bệnh) 4. Tăng cờng thông minh cho học sinh, sinh viên 7 Phần thứ ba danh sách các bệnh và phơng pháp trị liệu I. Tất cả mọi trờng hợp Một tay đặt nơi Luân Xa hoặc nơi đau, tay kia lọc máu trong thời gian trị bệnh; Tất cả các trờng hợp khẩn cấp đều dùng Luân Xa 7 (L7), dù là Cao cấp, Trung cấp hoặc Sơ cấp; Trong lúc khẩn cấp, nguời sơ cấp hoặc trung cấp có thể trị ở Luân Xa 7 cho ngời Cao cấp; Trong trờng hợp đau bệnh bình thờng thì ngời Cao cấp đừng để cho ngời Sơ cấp hoặc Trung cấp trị bệnh cho mình. Nếu để họ trị bệnh thì ngời Cao cấp sẽ mất năng lực; Nếu trong ngày đã trị ở Luân Xa rồi, có thể trị thêm ở nơi đau nhức khoảng thời gian 2 phút. Trong trờng hợp tai nạn bị ngã trật gân, bị phỏng, bị đứt tay, chân II. Các bệnh và phơng pháp trị liệu 01. AIDS: a) Bình thờng: Một tay lọc máu, trong khi đó tay kia đặt ở L2 + L3, HT3, để tối đa 2 phút rồi L7, HT3, để tối đa 2 phút. Chữa trị trong 3 tuần liên tục, không đợc gián đoạn b) Có ung th (da, phổi): Một tay lọc máu, trong khi đó tay kia đặt ở L2 + L3, HT3, để tối đa 2 phút rồi L5, HT3, để tối đa 1 phút rỡi, rồi L7, HT3 để tối đa 1 phút rỡi. Chữa trị trong 3 tuần liên tục, không đợc gián đoạn. Bệnh AIDS chỉ trị cho những ng- ời trong gia đình. Bệnh nhân AIDS không đợc uống rợu trong thời gian trị bệnh. Sau 3 tuần trị bệnh khuyên bệnh nhân đi khám lại.Nếu hết bệnh thì ngừng trị 02. ăn không ngon: L3 + lọc máu 03. ăn nhiều không mập: L3 + lọc máu 04. áp huyết cao: L4, L7 + lọc máu 05. áp huyết thấp: L2, L3 + lọc máu 06. Bạch tạng (đồi mồi): L3 + lọc máu. Thuốc gia truyền: Dùng rễ lúa (rạ lúa hay rạ nếp) càng nhiều càng tốt, nấu với gan heo và 3 chén nớc (không bỏ muối hoặc đờng). Nấu cho cạn chỉ còn lại 1 chén, ăn gan và uống nớc. ăn chừng nào hết thì thôi 07. Băng huyết (Vì tử cung có bớu): L2 + lọc máu 08. Băng huyết khẩn cấp: L7 09. Bao tử: L3 + lọc máu 10. Bất lực: L2 + lọc máu 11. Bé chậm phát triển: L2, L3, L7 + lọc máu 12. Bé sinh thiếu tháng: L7 cấp cứu 13 Bé sinh ra bị ngộp: L7 14. Bé sinh ra cơ thể bị tật bẩm sinh: Trị không đợc 15. Bí tiểu: L2 + một tay ở bọng đái 8 Ghi chú: - Tên bệnh kiểu chữ đậm (VnRevue/B) - Cách trị bệnh kiểu chữ thờng (VnTime) Những chữ viết tắt: - L: Luân Xa - CC: Cao cấp - HT3: Hít, thở 3 hơi (hít vào bằng mũi hơi ngắn, thở ra bằng miệng hơi dài) 16. Bít Luân Xa: Phải điều chỉnh lại (do thầy chỉ định) 17. Bó bột sau 6 tháng bị teo: Đặt tay ở chỗ teo để kích thích mạch máu nở ra 18. Bộ phận bị cắt khi giải phẫu (Thí dụ Gan bị cắt 1/3): L3 + lọc máu 19. Bộ phận sinh dục đàn ông bị teo: L2 + lọc máu 20. Buồn nôn: L3 + lọc máu 21. Bớu cổ: L7 + một tay ở chỗ bớu 22. Bớu ngoại: Cố gắng trị 23. Bớu trong buồng trứng tử cung: L2 + lọc máu 24. Bớu trong não: L7 + lọc máu 25. Cai thuốc lá: Mợn một điếu thuốc lá của ngời nhờ chúng ta cai thuốc, ngậm điếu thuốc lá vào miệng mình, châm lửa đốt rồi hít vào đoạn thổi khói vào đầu điếu thuốc lá đang cháy (để điếu thuốc lá nằm ngang trớc mặt). Hít vào và thổi khói ra 3 lần nh thế, xong trả lại điếu thuốc lá cho ngời muốn cai thuốc. Việc cai thuốc chỉ hiệu nghiệm khi có sự yêu cầu của ngời muốn cai và lu ý phải thổi khói vào đầu điếu thuốc lá đang cháy. 26. Cảm, cúm, ho: L5, L7 + lọc máu 27. Cấp cứu: L7 tối đa 5 phút 28. Chân bị liệt: Hệ thần kinh ở xơng mông và một tay ở đầu gối 29. Chất vôi đóng ở xơng làm nhức (mùa lạnh): Trị ngay vùng bị đau 30. Chất vôi đóng ở xơng làm nhức (mùa nóng): Coi chừng bị ung th xơng 31. Chảy máu trong ống dẫn bao tử: L3 + lọc máu 32. Chết đuối trong vòng 8 tiếng dới 12 tuổi: L7, khoảng 5 phút 33. Cholesterol có trong máu: L3, L4 + lọc máu 34. Cholesterol đóng ở van Tim: L4 + lọc máu 35. Cùi: Một tay lọc máu trong khi đó tay kia đặt L2 + L3, HT3, để tối đa 2 phút, rồi L4, HT3, để tối đa 1,5 phút, và L5, HT3 để tối đa 1,5 phút 36. Cụp xơng sống: Trị ngay xơng sống chỗ đau 37. Cứng cổ: Một tay bấm 2 gân to sau ót (gáy) 38. Cấp cứu trẻ em: L7 (khi tỉnh mới lấy tay ra) 39. Da: a) Nếu tại Da: L5 + lọc máu b) Nếu tại Gan: L3 + lọc máu 40. Da dày thốn gót chân (máu tích trữ ở dới gót chân): Dùng ngón tay cái để ở gần gót chân, 3 ngón tay kia để ở trớc cổ chân 41. Da khô, lác: Dùng bàn tay để trên chỗ lác 42. Da nám: L3, L5 + lọc máu (có thể do gan) 43. Da sần sùi: L3, L5 + lọc máu (sẽ thay da mới) 44. Dị tật, mất trí khôn: L7 + lọc máu 45. Dị ứng da ngứa: L3, L5 + lọc máu 46. Dị ứng mũi (allergy), sổ mũi: L5 + 2 ngón tay ở sống mũi 47. Dời ăn: L5 + lọc máu. Thuốc gia truyền: Đậu xanh có vỏ, ngâm nớc, đắp vô cho mát 48. Dỡng thai: Bắt đầu từ khi mang thai, mỗi ngày L2 + lọc máu 49. Dứt kinh (tính tình thay đổi): L2, L3, L7 + lọc máu 50. Dứt kinh (50 55 tuổi) trớc khi dứt kinh: L2 + L7 mỗi ngày 1 lần. Kinh sẽ ra nhiều gấp 2, 3 lần, đừng sợ sẽ dứt luôn 51. Đau nhức: L7 + một tay đặt nơi đau nhức (tay hoặc chân) 52. Đau ót: L7 + một tay sau ót (gáy) 53. Đeo kính bị nhức mắt: L7 + 2 ngón tay ở trên 2 chân mày 54. Điện giật: L7 + cấp cứu 55. Đồng tính luyến ái (khi có yêu cầu mới trị): L7, L5, HT3, đặt tay đúng 5 phút, không lọc máu (chỉ trị 1 lần) 56. Đốt xơng sống đau a) Đau toàn cột sống: Một tay lọc máu, trong khi đó tay kia từ từ di chuyển trên cột xơng sống từ L5 xuống L2 b) Đau từng đốt sống: Đặt tay ngay đốt xơng sống đó 57. Đứt mạch máu khẩn cấp: L7 58. Gan bị cứng, teo, khô: L3 + lọc máu 59. Ghép thận, ghép xơng bị phản ứng: Bộ phận nào thì trị ở bộ phận đó 60. Ghép tim: L4 + lọc máu 9 61. Giảm rợu: Mợn ly rợu của ngời mà mình muốn giúp cho giảm rợu, nhấp môi một chút rồi đa lại cho ngời đó uống. Kết quả là ngời đó sẽ giảm rợu khoảng 70 đến 80% (chứ không bỏ hẳn). Giúp giảm rợu thì không cần thiết cho ngời đó biết 62. Giang mai a) Nếu mới bị: L2, L7 + lọc máu b) Nếu nổi mụn trên ngời: L2, L5, L7 + lọc máu 63. Hạch cổ: L7 + một tay ở cổ 64. Hiếm muộn do đàn bà (có buồng trứng bị teo): L2 + lọc máu 65. Hiếm muộn do đàn ông: L2 + lọc máu 66. Hoa liễu: L2 + lọc máu 67. Hói tóc: Do tế bào da trên đầu bị yếu, để tay lên đầu chỗ hói tóc để kích thích tế bào 68. Hôi nách: Vò hai lá trầu tơi, kẹp vào 2 nách, lấy băng keo dán lại mỗi đêm, liên tiếp 4 đêm 69. Hôn mê (ngời lớn cũng nh trẻ em): L6, L7, HT3, để đúng 5 phút, không lọc máu. mỗi ngày trị 2 lần, cách nhau ít nhất khoảng 6 tiếng đồng hồ. 70. H thai: L2 + lọc máu 71. Huyết trắng: L2 + lọc máu 72. Khạc đờm (do trẻ em không biết khạc): L5 + một tay ở phổi, đờm sẽ xuống bao tử 73. Khó ngủ: L7 + một tay để ở sau cục xơng sau vành tay trái hoặc phải, bệnh nhân sẽ ngủ đợc 74. Khó tính đổi thành dễ tính: L7 75. Khó tính do thời tiết, mệt: Hít thở 3 cái (ngời đã học nhân điện) 76. Khô cổ: L5, L7 77. Không rõ bệnh thuộc Luân Xa nào ?: L7 + chỗ bị đau 78. Khớp tay đau nhức: L7 + một tay ở chỗ bị đau 79. Khớp xơng bị kẹt, 2 chân không cử động: L7 + một tay áp vào hệ thần kinh của x- ơng bàn toạ (2 bên), trị trong 7 ngày (nếu bệnh nhẹ), nghỉ 1 ngày rồi tiếp 7 ngày nữa sẽ cử động đợc (nếu bệnh nặng) 80. Khử độc trong đồ ăn, đồ uống: Cầm ly, tách, chén, đĩa từ tay này đa sang tay kia rồi sử dụng. Phơng pháp này chỉ có kết quả đối với chính bản thân, không thể áp dụng đợc cho ngời khác 81. Kiết lỵ: L3 + lọc máu + thuốc gia truyền (nấu 3 muỗng (muỗng cà phê) đậu xanh có vỏ, 3 lát cam thảo, 3 chén nớc, đun cạn nớc, ăn cam thảo nhả bã, đậu xanh ăn hết. Trị bệnh và ăn trớc khi đi ngủ trong 7 ngày liên tiếp 82. Kinh kỳ đau bụng (điều hoà kinh nguyệt): L2 + lọc máu 83. Kinh phong trẻ em: L7 + lọc máu 84. Lạnh bàn tay, bàn chân (máu không lu thông) a) Trị cho bệnh nhân - Bàn tay lạnh: Lấy tay mình áp vào tay bệnh nhân - Bàn chân lạnh: Lấy 2 bàn tay đặt lên 2 bàn chân của bệnh nhân b) Nếu tự trị - Bàn tay lạnh: Lấy tay này áp qua tay kia - Bàn chân lạnh: Lấy 2 bàn tay đặt lên 2 bàn chân 85. Lang ben nguyên cơ thể: Lấy 2 cục phèn chua pha vào 4 xô nớc ấm. Xối nớc phèn tắm, lau khô, liên tục trong 3 tuần thì hết. 86. Lãng tai: L7 + chỗ tai bị ù (nếu có máy nghe, yêu cầu lấy máy nghe ra mỗi khi trị bệnh) 87. Lãnh cảm: L2 + lọc máu 88. Lao: L5 + một tay ở phổi chỗ đau 89. Liệt: Không trị đợc nếu trên 65 tuổi hoặc bị đứt mạch máu chính. Trị đợc nếu chỉ bị đứt mạch máu phụ a) Liệt tay, chân bên phải đồng thời bị ngọng (Trị thần kinh bên trái): L7 + một ngón tay cạnh lỗ tai bên trái và một ngón tay gần cổ bên trái b) Liệt bên trái (Trị thần kinh bên phải): L7 và không cần để tay ở thần kinh dới cổ bên phải vì không bị ảnh hởng đến tiếng nói 90. Liệt 2 tay và 2 chân a) Bình thờng: Hai tay đặt vào hai đầu gối/2 cùi chỏ (mỗi nơi 1,5 phút). Sau đó đặt L7 và lọc máu 2 phút b) Trờng hợp phát âm bị nghẽn: Hai tay đặt vào hai đầu gối/2 cùi chỏ (mỗi nơi 1,5 10 [...]... L7, thở ra hơi, phải giữ 2 tay nh vậy đủ 5 phút Chỉ trị nh vậy 1 lần duy nhất 198 Thiếu máu: L2, L3 + lọc máu 199 Thông minh: Để giúp sinh viên, học sinh tăng cờng sự thông minh, mỗi ngày đặt tay ở L6 và L7 trong vòng 2 phút (không lọc máu) Ngày nào mà có trị bệnh cho sinh viên, học sinh đó thì không trị thông minh (hoặc là trị bệnh hoặc là trị thông minh, một trong hai) 200 Thủng: L2, L3, L7 + lọc máu... trị thì khi vào phòng sinh: Dùng nguyên bàn tay vuốt từ chấn thuỷ xuống cửa mình 3 lần, xơng chậu sẽ nở ra, khỏi chích thuốc dục (chồng cao cấp trị cho vợ hoặc phái nữ trị cho nữ) 141 Sinh trai/gái theo ý muốn: Cả hai vợ chồng đều phải đợc mở Luân Xa 100% - Muốn sinh con trai: Vợ phải trị mỗi ngày cho chồng - Muốn sinh con gái: Chồng phải trị mỗi ngày cho vợ Một tay lọc máu, tay kia đặt ở L2 142 Sinh. .. 2 phút, rồi L7, HT3 để tối đa 2 phút Trị trong 3 tuần liên tục, không đợc gián đoạn Bệnh nhân không đợc uống rợu trong thời gian trị bệnh Sau 3 tuần lễ khuyên bệnh nhân đi khám Nếu bệnh nhân hết bệnh thì ngừng trị 146 Sót nhau: L2 + một tay ở dới rốn chỗ xơng mu, ngời đàn bà khi sinh con, nhau sẽ tuôn ra (dành riêng cho chồng học cao cấp trị cho vợ hoặc phụ nữ trị cho phụ nữ) 147 Sốt: L7 + lọc máu... phút Chữa trị trong vòng 3 tuần liên tục, không đợc gián đoạn Bệnh nhân không đợc uống rợu trong thời gian trị bệnh Sau 3 tuần lễ trị bệnh khuyên bệnh nhân đi tái khám Nếu bệnh nhân hết bệnh thì ngừng trị Ung th ngoài Luân Xa: Trị ngay mụn ung th + lọc máu: Tế bào chết bị thải ra, sẽ đợc thay thế bằng tế bào mới Ung th ngực: Một tay đặt vào chỗ ngực đau + lọc máu Ung th phổi: L5 + lọc máu Ung th tử cung... L3, L7 + lọc máu Tiểu ri rí: L2, L3 + lọc máu Tinh thần yếu: L7 + lọc máu Trái rạ: L2, L5, L7 + lọc máu Trật cổ: 2 ngón tay ở hai gân sau cổ Trật gân, trẹo chân: Trị ngay chỗ bị trật Mới bị trị hết ngay Trật xơng: Trị ngay chỗ bị trật Mới bị trị hết ngay Trật xơng thì thấy xơng sng từ từ Gãy xơng thì thấy sng ngay vì máu bị dồn lại, phải đi bện viện băng bột Trĩ mạch lơn, trĩ ngoại, nội: L7 + hậu môn... tay dới cằm + lọc máu Mạch máu làm cứng tay: Trị hai xơng cổ tay Mạch máu ở chân bị sng (vì đứng nhiều hay do sinh con đi sớm): Để 2 tay trên 2 đầu gối và bàn chân bị sng Máu cam: L7 + một tay ở sống mũi Máu đặc trong óc: L7 + lọc máu Máu loãng: L2, L4 + lọc máu Mắc nghẹn: Khẩn cấp L7 Mập làm cho ốm (béo làm cho gầy): Tự trị hoặc chồng/vợ học qua lớp cao cấp trị cho vợ/chồng Một tay lọc máu, 2 ngón bàn... (nôn) chất độc ra vào bệnh viện trị tiếp ù tai: - Trờng hợp 1 lỗ tai bị ù: L7 + 2 ngón tay trớc lỗ tai ( nếu có mang máy nghe, lấy máy nghe ra rồi mới trị, nếu không máy sẽ bị hết điện) - Trờng hợp 2 lỗ tai bị ù: Đặt lần lợt mỗi bên lỗ tai Vọp bẻ: 2 tay bóp ở 2 gân sau nhợng chân Xì ke ma tuý: Một tay đặt L7, một tay đặt L6, HT3 để đúng 5 phút (không lọc máu) bệnh này chỉ trị trong phạm vị gia đình mà... khỏi mổ) Đậu xanh và Cam thảo tạo nên thuốc trị đờng ruột non và ruột già 138 Sa tử cung: L2 + lọc máu (nếu biết châm cứu, kim chính châm ngay L2 + 2 cây kim ở 2 dây chằn, mỗi ngày một lần, liên tục từ 4 đến 7 ngày Tử cung sẽ rút lại 139 Sạn trong thận: L3 + lọc máu (sạn sẽ vỡ và đi tiểu ra nớc đục) 140 Sinh dễ: Tháng 6, 7, 8 mỗi tháng trị 1 lần (tất cả 3 lần) bằng cách đặt 3 ngón tay vào rốn của ngời... bóp 2 bên rốn (bớt mập) chỉ trị những bệnh nhân nặng từ 200 cân Anh trở lên (hoặc 100 kg cân Việt trở lên) Mất ngủ: L7 + một tay để ở cục xơng sau lỗ tai Mất ngủ kinh niên: L7 + một tay để ở cục xơng sau lỗ tai Một lần thôi nếu đã ngủ đợc Mật bị sạn: L3 + lọc máu Méo miệng bên trái: Mới bị thì dễ trị hơn L7 + một tay ở ngay chỗ đau bên phải Mề đay: L3, L5 + lọc máu Mọc nhánh: Trị chỗ đau (không tăng sụn... trứng bị cột, sau khi trị ở L2 vẫn có thai, vì ống dẫn trứng thông trở lại (nhớ phổ biến cho bệnh nhân) Tự tử bằng thuốc, sùi bọt mép: L7 cấp cứu Sau đó đa ngay vào bệnh viện Ung th da: L5 + lọc máu Ung th tổng quát: L2, L3, L7 + lọc máu Ung th máu: Một tay lọc máu trong khi đó tay kia đặt L2, L3, HT3 để tối đa 2 phút, rôi L4, HT3, để tối đa 1,5 phút, và L7, HT3 để tối đa 1,5 phút Chữa trị trong vòng 3 . trong vòng 2 phút (không lọc máu). Ngày nào mà có trị bệnh cho sinh viên, học sinh đó thì không trị thông minh (hoặc là trị bệnh hoặc là trị thông minh, một trong hai) 200. Thủng: L2, L3, L7 + lọc. ngày đã trị ở Luân Xa rồi, có thể trị thêm ở nơi đau nhức khoảng thời gian 2 phút. Trong trờng hợp tai nạn bị ngã trật gân, bị phỏng, bị đứt tay, chân II. Các bệnh và phơng pháp trị liệu 01 Bé chậm phát triển: L2, L3, L7 + lọc máu 12. Bé sinh thiếu tháng: L7 cấp cứu 13 Bé sinh ra bị ngộp: L7 14. Bé sinh ra cơ thể bị tật bẩm sinh: Trị không đợc 15. Bí tiểu: L2 + một tay ở bọng đái 8
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp trị liệu bằng trường sinh học-Nhân điện (tác giả: Lương minh Đăng), Phương pháp trị liệu bằng trường sinh học-Nhân điện (tác giả: Lương minh Đăng), Phương pháp trị liệu bằng trường sinh học-Nhân điện (tác giả: Lương minh Đăng)