Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

2 4,322 50
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2013, 16:45

Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin TRƯỜNG CĐN ĐỒNG THÁP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ________________________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. _____________________________________________ Thị xã SaĐéc, ngày 30 tháng 5 năm 2011 ÐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC SINH - SINH VIÊN NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I. Mục đích Trong chương trình đào tạo nghề chuyên ngành công nghệ thông tin, học sinh - sinh viên phải trải qua 10 tuần thực tập thực tế và thực tập tốt nghiệp. Đối với học sinh - sinh viên, mục đích của đợt thực tập này là: 1. Củng cố kiến thức lý thuyết đã được trang bị trong nhà trường và vận dụng những kiến thức đó vào thực tế. 2. Rèn luyện kỹ năng thực hành thông qua việc thực hiện các công việc thực tiễn mà cơ quan tiếp nhận học sinh - sinh viên thực tập giao cho. 3. Rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật lao động, thái độ giao tiếp với mọi người, phát huy tinh thần học hỏi, chủ động sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn sản xuất, lao động và cuộc sống. II. Đối tượng Tất cả học sinhsinh viên lớp Cao đẳng Quản trị cơ sở dữ liệu, Cao đẳng Quản trị mạng máy tính – khóa 8 và lớp Trung cấp Quản trị mạng, Trung cấp Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính – khóa 9 . III. Nội dung thực tập Khối kiến thức thực tập phải đạt ít nhất 1 trong 4 lĩnh vực sau: 1. Hệ thống thông tin (có thể chọn ít nhất 1 trong các công việc sau): - Xây dựng các hệ thống thông tin quản lý phục vụ nhu cầu cụ thể của cơ quan. - Xây dựng các trang web giới thiệu về cơ quan và các lĩnh vực hoạt động của cơ quan. - Xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ thương mại điện tử, chính phủ điện tử. - Thực hiện các nội dung số: bài giảng điện tử phục vụ công tác đào tạo, báo điện tử . - …. 2. Mạng máy tính và truyền thông (có thể chọn ít nhất 1 trong các công việc sau): - Tham gia thiết kế, lắp đặt và cấu hình các mạng nội bộ (server và client). 1 - Cấu hình các dịch vụ Internet server (web server, mail server). - Nghiên cứu, cài đặt các giải pháp an toàn, an ninh mạng. - Lập trình truyền thông. - … 3. Kỹ thuật phần mềm (có thể chọn ít nhất 1 trong các công việc sau): - Tham gia phân tích và thiết kế phần mềm. - Tham gia cài đặt phần mềm (lập trình và kiểm thử module) - Tham gia kiểm thử phần mềm (tích hợp và kiểm thử hệ thống). - Tham gia triển khai phần mềm. - Tham gia bảo trì phần mềm. - Tham gia quản lý dự án phần mềm. - …. 4. Các hoạt động khác, học sinh - sinh viên có thể tham gia (có thể chọn ít nhất 1 trong các công việc sau): - Tin học hoá văn phòng (Soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word, xử lý số liệu bảng tính bằng Microsoft Excel, soạn thảo báo cáo bằng Microsoft PowerPoint). - Lắp ráp, cài đặt, cấu hình và sửa chữa các máy tính. - Tư vấn theo yêu cầu khách hàng về máy tính, các thiết bị máy tính, thiết bị ngoại vi .v.v. - Tìm hiểu các công nghệ mới. IV. Yêu cầu về phía Cơ quan/Đơn vị thực tập - Mô tả công việc và những yêu cầu về nghiệp vụ. Giải đáp những thắc mắc về nghiệp vụ để các em nắm bắt và thực tập - Phân công người hướng dẫn thực tập; Giám sát và kiểm tra quá trình thực tập của sinh viên. Cuối thời gian thực tập, Quí cơ quan/đơn vị có một Phiếu nhận xét/đánh giá về các mặt: tinh thần, thái độ… trong quá trình thực tập (theo mẫu). Phiếu nhận xét này phải có xác nhận của người hướng dẫn (của cơ quan/đơn vị) và dấu xác nhận nơi thực tập. Khoa sẽ cử người đến liên hệ và nhận lại Phiếu nhận xét. V. Yêu cầu kết quả Hai tuần sau khi kết thúc đợt thực tập, mỗi nhóm học sinh - sinh viên thực tập phải nộp một báo cáo thực tập theo mẫu báo cáo thực tập của Khoa (mẫu TT–01) KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỞNG KHOA ThS Trương Vĩnh Hảo 2 . CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC SINH - SINH VIÊN NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I. Mục đích Trong chương trình đào tạo nghề chuyên ngành công nghệ thông tin, học. tin, học sinh - sinh viên phải trải qua 10 tuần thực tập thực tế và thực tập tốt nghiệp. Đối với học sinh - sinh viên, mục đích của đợt thực tập này
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin, Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin, Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Từ khóa liên quan