giáo án văn 9 ki II

11 226 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 23:00

soạn : 21/2/10 NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý Ngày dạy : 4/3/10 Tuần : 27 - Tiết : 123 A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : Giúp HS Xác đònh được nghóa tường minh và nghóa hàm ý trong câu B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : 1). Chuẩn bò của GV : - SGK + SGV + 1 số đoạn văn có nghóa tường minh và nghóa hàm ý 2). Chuẩn bò của HS : - Trả lời các câu hỏi trong SGK C. KIỂM TRA BÀI CŨ : - Đọc thuộc long bài thơ “Nói với con” của Y Phương - Trình bày tình yêu thương của cha mẹ, sự đùm bọc của quê hương đối với con trong bài thơ “Nói với con” của Y Phương D. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ I. PHÂN BIỆT NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý : * HOẠT ĐỘNG 1 : KHỞI ĐỘNG. Giới thiệu bài mới : Trong giao tiếp hàng ngày, trong cuộc sống có lúc chúng ta cần nói thẳng, nói thật, nhưng đôi lúc chúng ta phải nói tránh đi. Để hiểu rõ vấn đề này ta hãy đi vào bài học hôm nay. * HOẠT ĐỘNG 2 : NỘI DUNG BÀI HỌC - Cho Hs đọc đoạn trích. - “Trời ơi, chỉ còn có 5 phút” em hiểu anh thanh niên muốn nói gì? - Vì sao anh không nói thẳng điều đó với họa só và cô gái? - Câu “Ồ! Cô còn chiếc mùi xoa - HS lắng nghe - Hs đọc đoạn trích. - Anh muốn nói rằng thời gian đã sắp hết rồi, thế là anh phải chia tay với ông họa só và cô kó sư anh rất tiếc. -Vì anh ngại ngùng, anh không muốn mọi người thấy được tình cảm của mình , đó là lòng hiếu khách và mến khách muốn tiếp xúc càng lâu với mọi người. - Không có ẩn ý. Đây chỉ là một Nghóa tường minh là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu. Hàm ý là phần thông báo tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy. II . LUYỆN TẬP: 1). a. Câu: “Nhà họa só tặc lưỡi đứng dậy” - Cụm từ “tặc lưỡi” cho thấy họa só chưa muốn chia tay anh thanh niên. b. Mặt đỏ ửng (ngượng) - Nhận lại chiếc khăn (không tránh được) - Quay vội đi (quá ngượng) 2). “Ông họa só già chưa kòp uống nước chè đấy” 3). Câu “Cơm chín rồi!” có chứa hàm ý đó là “Ông vô ăn cơm đi” 4). “Hà nắng gớm về nào” Ú không có hàm ý Ú Câu đánh trống lãng. - “Tôi thấy người ta đồn” Ú câu nói dở dang, bỏ lửng. nay này!” có ẩn ý gì không? * GV chốt : Qua phân tích 2 câu trên , câu 2 khi đọc lên ta hiểu ngay Ú tường minh. Câu 1 phải suy nghó Ú hàm ý. - Thế nào là nghóa tường minh và hàm ý ? * HOẠT ĐỘNG 3 : LUYỆN TẬP - Cho HS đọc lại BT ở mục I và trả lời các câu hỏi. * GV giảng thêm : Đây là cách dùng “hình ảnh”để diễn đạt ý của ngôn ngữ nghệ thuật. - Tìm từ ngữ miêu tả thái độ cô gái trong cuối đoạn văn. - Tìm hàm ý các câu in đậm. - Cho HS tìm câu chứa hàm ý và nội dung của hàm ý. - Đọc đoạn trích xác đònh câu chứa hàm ý. * HOẠT ĐỘNG 4 : CỦNG CỐ GV đưa thêm bài tập : - Tìm các câu mang hàm ý và cho biết nội dung của hàm ý. 1). Tí : Anh ơi! Em đói quá. Tèo: Mẹ chưa về nhà. câu nói thật lòng của anh, anh cứ ngỡ chiếc khăn kia chính cô kó sư đã bỏ quên nên anh thật thà mang trả lại. - HS dựa vào ghi nhớ trả lời. - HS đọc. - HS tìm câu nào họa só muốn chia tay anh thanh niên . Tìm từ thể hiện điều đó. - HS tìm - HS đọc và tìm. - HS tìm. - HS đọc đoạn trích xác đònh câu chứa hàm ý. Ú Hàm ý mẹ chưa về không ai Tí: Anh mua mì cho em ăn đi. Tèo: Mẹ cất chìa khóa rồi. Tí: Em không chòu Tèo: Ráng chờ đi 2). A. Tối đi ăn phở với mình nha. B. Hôm qua tớ còn ăn mì đây. A. Yên tâm đi tớ bao. B. Nhưng hôm qua cậu cũng ăn mì mà. A. Bố tớ mới lên B. Tối gặp lại. * HOẠT ĐỘNG 5 : DẶN DÒ - Về nhà học bài xem lại bài tập. - Chuẩn bò bài cho tiết sau: “Nghò luận về một bài thơ, một đoạn thơ” * Câu hỏi soạn bài : 1. Vấn đề nghò luận trong văn bản là gì? 2.Nêu những luận điểm về hình ảnh mùa xuân trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” nấu cơm. Ú Hàm ý không có tiền Ú Hàm ý hết tiền. Ú Cậu cũng hết tiền Ú Bố mang tiền lên cho. Ú Đồng ý lời mời. Ngày soạn : 21/2/10 NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ BÀI THƠ Ngày dạy : 5/3/10 Tuần : 27 - Tiết : 124 A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : Giúp HS - Hiểu rõ thế nào là bài nghò luận về một bài thơ, đoạn thơ. - Nắm vững các yêu cầu đối với một bài nghò luận về một bài thơ, đoạn thơ, để có cơ sở tiếp thu , rèn luyện tốt về kiểu bài này ở các tiết tiếp theo. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : 1). Chuẩn bò của GV : - SGK + SGV 2). Chuẩn bò của HS : - Trả lời các câu hỏi trong SGK C. KIỂM TRA BÀI CŨ : - Thế nào là nghóa tường minh và hàm ý? D. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ I . TÌM HIỂU BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ: - Nghò luận về một đoạn thơ, bài thơ là trình bày nhận xét, đánh giá của mình về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy. * HOẠT ĐỘNG 1 : KHỞI ĐỘNG. Giới thiệu bài mới : Nghò luận có nhiều dạng, hôm trước các em tìm hiểu về tác phẩm truyện, đoạn trích . Hôm nay các em sẽ tìm hiểu nghò luận về một bài thơ, đoạn thơ. * HOẠT ĐỘNG 2 : NỘI DUNG BÀI HỌC - Kể tên các loại nghò luận đã học. - Cho HS đọc đoạn trích. - Vấn đề nghò luận của văn bản này là gì? * GV chốt : Vấn đề nghò luận ở đây chính là trình bày , nhận xét, đánh giá về hình ảnh mùa xuân và tình cảm, cảm xúc thiết tha của Thanh Hải gửi gấm trong bài “Mùa xuân nho nhỏ”. - Nghò luận về một đoạn thơ, bài thơ như thế nào? - Nghò luận về một đoạn thơ, - HS lắng nghe - Nghò luận sự vật, hiện tượng, đời sống ; nghò luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí; nghò luận về tác phẩm truyện (đoạn trích) - HS đọc đoạn trích. - Hình ảnh mùa xuân và tình cảm thiết tha của Thanh Hải trong bài “Mùa xuân nho nhỏ”. - HS trả lời theo ghi nhớ 1. - Đoạn thơ, bài thơ là nhận xét, - Nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ được thể hiện qua ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu, … Bài nghò luận cần phân tích các yếu tố ấy để có những nhận xét, đánh giá cụ thể, xác đáng. bài thơ khác nhau như thế nào đối với nghò luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)? - Văn bản nêu lên những luận điểm gì về hình ảnh mùa xuân trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”? - Người viết đã sử dụng những luận cứ nào để làm sáng tỏ các luận điểm đó? - Nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ được thể hiện qua đâu? * GV chốt : Đây chính là những yếu tố cấu tạo nên nội dung và nghệ thuật của bài thơ, do đó khi phân tích bài thơ thì chúng ta cần phải chú tâm phân tích các yếu tố ấy để có những nhận xét, đánh giá cụ thể và xác đáng hơn. - Chỉ ra các phần mở bài, thân bài, kết bài. - Nêu nhiệm vụ của từng phần. đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ , bài thơ. Tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) là bàn về chủ đề nhân vật, cốt truyệ, nghệ thuật của truyện. - Hình ảnh mùa xuân trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” Thanh Hải mang nhiều tầng ý nghóa. Hình ảnh nào cũng thật gợi cảm, đáng yêu. Hình ảnh mùa xuân rạo rực của thiên nhiên, đất nước trong cảm xúc thiết tha trìu mean của nhà thơ. Hình ảnh mùa xuân nho nhỏ thể hiện khát vọng hòa nhập, dâng hiến. - Người viết chọn giảng, bình các câu thơ, hình ảnh đặc sắc, đã phân tích giọng điệu trữ tình, kết cấu của bài thơ. - Qua ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu, - MB: “Từ đầu. . . trân trọng” -TB : “Hình ảnh mùa xuân … của mùa xuân. - KB: Phần còn lại. * MB: Giới thiệu bài “Mùa xuân nho nhỏ” * TB: Trình bày sự cảm nhận, đánh giá cụ thể những đặc sắc nổi bật về nội dung , nghệ thuật của bài thơ, triển khai các luận Bài nghò luận về 1 đoạn thơ, bài thơ cần có bố cục mạch lạc, rõ ràng, có lời văn gợi cảm, thể hiện rung động chân thành của người viết. II. LUYỆN TẬP : - Luận điểm : “Nhạc điệu của bài thơ” - Luận điểm : “Bức tranh mùa xuân của bài thơ” - Nhận xét về bố cục của bài nghò luận về 1 đoạn thơ, bài thơ (qua văn bản) - Về hình thức bố cục của bài nghò luận về 1 đoạn thơ, bài thơ như thế nào? - Các em có nhận xét gì về bố cục của bài nghò luận về 1 đoạn thơ, bài thơ và nghò luận về 1tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) - Cách diễn đạt trong từng đoạn văn của văn bản có làm nổi bật luận điểm không? * HOẠT ĐỘNG 3 : LUYỆN TẬP - Cho HS đọc phần luyện tập , suy nghó và nêu thêm các luận điểm khác nữa về bài thơ đặc sắc này. * HOẠT ĐỘNG 4 : CỦNG CỐ - Thế nào là nghò luận về 1 đoạn thơ, bài thơ? * HOẠT ĐỘNG 5 : DẶN DÒ - Về nhà học thuộc phần ghi nhớ. - Chuẩn bò bài cho tiết sau: điểm. * KB: Tổng kết khái quát hóa về giá trò và tác dụng của bài thơ. - Chặt chẽ, cân đối, hợp lí giữa các phần của văn bản, có sự liên kết rất tự nhiên về ý và diễn đạt. - HS trả lời theo ghi nhớ. - Bố cục tương đối giống nhau là mạch lạc, rõ ràng, có lời văn gợi cảm. Riêng nghò luận về 1 đoạn thơ, bài thơ thì có thêm tình cảm chân thành của người viết thể hiện trong bài thơ. - Người viết đã trình bày những cảm nghó, đánh giá của mình bằng thái độ tin yêu , bằng tình cảm thiết tha , trìu mến . Lời văn toát lên những rung động trước sự đặc sắc của hình ảnh , giọng điệu thơ, sự đồng cảm của nhà thơ Thanh Hải. - HS đọc và nêu. - HS đọc lại ghi nhớ “Cách làm bài nghò luận về một bài thơ, một đoạn thơ” * Câu hỏi soạn bài : 1. Tìm vấn đề nghò luận ở 8 đề trong SGK. 2. Các đề bài trên được cấu tạo như thế nào? Ngày soạn : 21/2/10 CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ BÀI THƠ Ngày dạy : 5/3/10 Tuần : 27 - Tiết : 125 A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : Giúp HS - Biết cách viết bài nghò luận về một đoạn thơ, bài thơ cho đúng với các yêu cầu đã học ở tiết trước. - Rèn luyện kó năng thực hiện các bước khi làm b nghò nghò luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) cách tổ chức, triển khai các luận điểm. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : 1). Chuẩn bò của GV : - SGK + SGV + Giáo án 2). Chuẩn bò của HS : - Trả lời các câu hỏi trong SGK C. KIỂM TRA BÀI CŨ : - Thế nào là nghò luận về 1 đoạn thơ, bài thơ? D. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ I. ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ: - Có 2 dạng đề nghò luận về một đoạn thơ, bài thơ. + Đề có kèm chỉ đònh. + Đề không kèm chỉ đònh. II. CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ: Đề: Phân tích tình yêu quê hương trong bài thơ “Quê * HOẠT ĐỘNG 1 : KHỞI ĐỘNG. Giới thiệu bài mới : Tiết trước các em đã biết thế nào là nghò luận về một bài thơ, đoạn thơ tiết này các em sẽ thực hành về cách làm bài văn nghò luận về một bài thơ, đoạn thơ * HOẠT ĐỘNG 2 : TÌM HIỂU ĐỀ - Cho HS đọc 8 đề bài trong SGK. - Các đề bài trên yêu cầu nghò luận về vấn đề gì? - Các đề bài trên được cấu tạo như thế nào? * GV giảng thêm: Đề 4,7 thực chất có chỉ đònh ngầm là yêu cầu nghò luận “hình tượng người chiến só lái xe và những đặc sắc trong bài thơ viếng lăng Bác” - So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các đề. - Tóm lại có mấy dạng đề về nghò luận về một đoạn thơ, bài thơ? * HOẠT ĐỘNG 3 : TÌM HIỂU CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN - GV viết đề lên bảng. - HS lắng nghe - HS đọc 8 đề bài trong SGK. - Nghò luận về một đoạn thơ, bài thơ -Có 2 cách cấu tạo: + Đề không kèm chỉ đònh:4,7 + Đề có kèm chỉ đònh: các đề còn lại. * Giống : Đều yêu cầu nghò luận về một đoạn thơ, bài thơ. * Khác: + Từ “phân tích” yêu cầu nghiêng về phương pháp nghò luận. + Từ “cảm nhận” Ú cơ sở cảm thụ của người viết. + từ “suy nghó” Ú nhấn mạnh tới nhận đònh, đánh giá của người viết. - Có 2 dạng đề - HS quan sát. hương” của Tế Hanh. DÀN BÀI : 1. MB: Giới thiệu bài thơ và tình yêu quê hương trong bài thơ. 2. TB: + Về nội dung: - Cảnh dân chài bơi thuyền ra khơi đánh cá. - Cảnh thuyền cá về bến. - Nỗi nhớ làng quê biển. + Về nghệ thuật: - Nhòp thơ 3/2; 2/3; 3/5 - Thể thơ 8 chữ. - Vần chân - Cấu trúc ngôn từ, hình ảnh. 3. KB: Bài thơ là khúc ca trữ tình về quê hương chân thành, say đắm có sức lay động tâm hồn người đọc. II. CÁCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI LUẬN ĐIỂM: - Muốn làm bài văn nghò luận phải trải qua mấy bước? * Thao tác 1: Cho HS tìm hiểu đề, tìm ý - Vấn đề nghò luận trong bài thơ là gì? - Phương pháp nghò luận là gì? - Tư liệu lấy từ đâu? - Tư liệu bổ sung thêm để so sánh đối chiếu ở đâu nữa? - Nội dung bài thơ là gì? - Nghệ thuật sử dụng trong bài thơ là gì? * Thao tác 2: Lập dàn bài - GV yêu cầu HS lập dàn bài. * HOẠT ĐỘNG 4 : TỔ CHỨC TRIỂN KHAI LUẬN ĐIỂM - Cho HS đọc văn bản “Quê hương trong tình thương nỗi nhớ” - Chỉ ra bố cục văn bản. - 4 bước: + Tìm hiểu đề + Tìm ý + Lập dàn ý + Viết bài + Đọc bài và sửa chữa. - Tình yêu quê hương - Phân tích. - Văn bản “Quê hương” của Tế Hanh. - Vốn sống và tài liệu tham khảo. - Nỗi nhớ quê hương thể hiện qua tâm trạng, hình ảnh, màu sắc, mùi vò. - Cách miêu tả chọn lọc hình ảnh, ngôn từ, cấu trúc, nhòp điệu, tiết tấu. - HS lập dàn bài. - HS đọc văn bản “Quê hương trong tình thương nỗi nhớ” + MB: “Từ đầu . . . rực rỡ” Ú Dòng cảm xúc dạt dào lai láng chảy suốt đời trong Tế Hanh. + TB: “Tiếp theo . . . Tế Hanh” *GHI NHỚ: Bài nghò luận về một đoạn thơ, bài thơ cần được bố cục mạch lạc theo các phần : + MB: Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ và bước đầu nêu nhận xét, đánh giá của mình (Nếu phân tích 1 đoạn thơ nêu rõ vò trí của đoạn thơ ấy trong tác phẩm và khái quát nội dung cảm xúc của nó . . . ) + TB: Lần lượt trình bày những suy nghó , đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ. + KB: Khái quát giá trò, ý nghóa của đoạn thơ, bài thơ. Bài nghò luận về một đoạn thơ, bài thơ nêu lên được các nhận xét , đánh giá và sự cảm thụ riêng của người viết. Những nhận xét đánh giá ấy phải gắn với sự phân tích , bình giá ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu, nội dung, cảm xúc . . . của tác phẩm. - Nhận xét về tình yêu quê hương trong bài thơ “Quê hương” - Những suy nghó, ý kiến ấy được dẫn dắt khẳng đònh bằng cách nào? - Văn bản có tính thuyết phục , sức hấp dẫn không? Vì sao? Từ đó có thể rút ra bài học gì qua cách làm bài nghò luận này? * HOẠT ĐỘNG 5 : TỔNG KẾT - Cho HS đọc lại ghi nhớ * HOẠT ĐỘNG 6 : CỦNG CỐ Dàn bài nghò luận về một đoạn thơ, bài thơ gồm mấy phần, ý chính từng phần như thế nào? * HOẠT ĐỘNG 7 : DẶN DÒ - Về nhà học thuộc phần ghi nhớ. - Chuẩn bò bài cho tiết sau: “Mây và sóng” của nhà thơ Ta- Ú Cảm nhận về cảm xúc nồng nàn mạnh mẽ. + KB: Phần còn lại. Ú Nhận xét chính về quê hương. - Nhà thơ viết bằng tất cảû tình yêu tha thiết trong sáng, đầy thơ mộng của mình. + Nổi bật là hình ảnh đẹp như mơ đầy sức mạnh khi ra khơi. + Cảnh trở về tấp nập no đủ + Hình ảnh dân chày giữa đất trời lộng gió với vò nồng mặn của biển khơi. + Hình ảnh ngôn từ giàu sức gợi cảm . -Phần TB nối kết phần MB 1 cách chặt chẽ tự nhiên. Đó chính là sự phân tích, chứng minh làm sáng tỏ nhận xét. - Văn bản tập trung nhận xét , đánh giá về giá trò đặc sắc nổi bật nhất về nội dung, cảm xúc và nghệ thuật , bố cục mạch laic sáng rõ. Người viết trình bày cảm nghó ý kiến bằng cả lòng yêu mến, rung cảm đối với bài thơ. - HS đọc ghi nhớ - HS đọc lại ghi nhớ. [...]...Go (Ấn Độ) * Câu hỏi soạn bài : 1.Đọc bài thơ và tìm bố cục 2 Lời mời gọi của những người sống trên mây như thế nào? 3 Trò chơi sáng tạo của bé làgì? Ý nghó ra trò chơi đó là gì? . sáng tỏ nhận xét. - Văn bản tập trung nhận xét , đánh giá về giá trò đặc sắc nổi bật nhất về nội dung, cảm xúc và nghệ thuật , bố cục mạch laic sáng rõ. Người viết trình bày cảm nghó ý ki n. khai các luận điểm. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : 1). Chuẩn bò của GV : - SGK + SGV + Giáo án 2). Chuẩn bò của HS : - Trả lời các câu hỏi trong SGK C. KI M TRA BÀI CŨ : - Thế nào là nghò. các yếu tố ấy để có những nhận xét, đánh giá cụ thể, xác đáng. bài thơ khác nhau như thế nào đối với nghò luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)? - Văn bản nêu lên những luận điểm gì về
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án văn 9 ki II, giáo án văn 9 ki II, giáo án văn 9 ki II