Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty liên doanh Happytext Việt Nam

121 319 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2013, 10:25

Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty liên doanh Happytext Việt Nam Trờng Đại học công đoàn Khoá luận tốt nghiệp lời mở đầu Trong những năm gần đây, nền kinh tế nớc ta đã chuyển dần từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN. Bên cạnh những thành tựu đạt đợc đáng kể về mọi mặt đời sống KT-XH, nền kinh tế thị trờng với các quy luật kinh tế đặc trng của nó nh quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh . đã tạo nên môi trờng kinh doanh hấp dẫn, sôi động nhng cũng đầy rủi ro không kém phần khốc liệt. Trong môi trờng đó, sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất ra là để tiêu thụ, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Với vai trò là tế bào của nền kinh tế, các doanh nghiệp trong tất cả các ngành nghề thuộc mọi lĩnh vực muốn tồn tại trên thị trờng đều phải hoạt động có hiệu quả, tự khảng định mình để vơn lên. Khác với cơ chê quản lý kinh tế cũ, vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp phải sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? sản xuất nh thế nào? hạch toán lãi lỗ nh thế nào? .lại trở nên rất quan trọng. Với t cách là một công cụ quản lý kinh tế tài chính, kế toán có nhiệm vụ cung cấp thông tin một cách chính xác, kịp thời giúp cho bộ máy quản lý đa ra quyết định có hiệu quả cao. Công ty liên doanh Happytext Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Là một doanh nghiệp sản xuất với các sản phẩm tiêu thụ cho tiêu dùng nên công tác kế toán tại Công ty cũng đòi hỏi những yêu cầu nhất định. Trong phần hành kế toán, công tác kế toán tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ là một phần hành rất quan trọng. Để không ngừng nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất mà biểu hiện của nó là chỉ tiêu lợi nhuận -đợc xác định thông qua hạch toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh-các nhà quản trị doanh nghiệp cần phải có đầy đủ thông tin chi tiết về quá trình tiêu thụ, từ đó có đợc những đánh giá chính xác về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhận thức đợc tầm quan trọng của vấn đề này, kết hợp với kiến thức đã học quá trình thực tập tại Công ty liên doanh Happytext Việt Nam, với sự giúp đỡ của cô giáo Nguyễn Thanh Quý cùng các cô chú trong phòng tài vụ của Vũ Thị Huệ _ Lớp Q8k2 1 Công ty, em đã quyết định chọn đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty liên doanh Happytext Việt Nam" làm khoá luận tốt nghiệp. Ngoài phần mở đầu kết luận, bài viết của em đợc trình bày thành ba phần với kết cấu nh sau: Phần I: Cơ sở lý luận chung về tổ chức kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất. Phần II: Tình hình thực tế về kế toántiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty liên doanh Happytext Việt Nam. Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ taị Công ty liên doanh Happytext Việt Nam. 2 phần i cơ sở lý luận chung về tổ chức kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất i - tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả tiêu thụ yêu cầu quản lý quá trình tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất 1-Tiêu thụ thành phẩm 1.1-Khái niệm thành phẩm Theo quy luật tái sản xuất xã hội ,quá trình hoạt động trong doanh nghiệp sản xuất bao gồm: cung ứng vật t, sản xuất tiêu thụ thành phẩm. Các giai đoạn này diễn ra một cách thờng xuyên liên tục. Sản phẩm của các giai đoạn sản xuất chính là thành phẩm bán thành phẩm, trong đó thành phẩm thờng chiếm tỉ lệ cao. Thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất là những sản phẩm đ- ợc gia công chế biến xong ở những bớc công nghệ cuối cùng của quy trình công nghệ sản xuất, sản phẩm đã đợc kiểm tra. Bán thành phẩm là những sản phẩm mới kết thúc một công đoạn hay một số công đoạn trong quy trình công nghệ sản xuất (trừ công đoạn cuối cùng), đợc nhập kho hoặc chuyển giao để tiếp tục chế biến , cũng có thể bán ra ngoài với ý nghĩa nh thành phẩm. Bất kỳ loại thành phẩm nào cũng biểu hiện trên hai mặt: số lợng chất l- ợng. Mặt số lợng phản ánh quy mô,thành phần của đơn vị tạo ra nó đợc đo bằng đơn vị mét, kg, cái, chiếc . Chất lợng của thành phẩm phản ánh giá trị sử dụng của thành phẩm đợc xác định bằng tỷ lệ xấu, tốt hoặc phẩm cấp của sản phẩm. Đây là hai mặt độc lập của một thể thống nhất có mối quan hệ biện chứng với nhau. Đó là nguyên nhân giải thích tại sao khi nghiên cứu , quản lý hạch toán thành phẩm ta phải luôn đề cập đến hai mặt này. 1.2-Khái niệm về tiêu thụ thành phẩm 3 Tiêu thụ thành phẩm là việc chuyển quyền sở hữu thành phẩm cho khách hàng (ngời mua) doanh nghiệp (ngời bán) thu đợc tiền hoặc đợc quyền thu tiền, tức là quá trình vận động của vốn kinh doanh từ vốn thành phẩm (hiện vật) sang vốn bằng tiền (giá trị) hình thành nên kết quả sản xuất kinh doanh (kết quả tiêu thụ). Ngoài thành phẩm là bộ phận chủ yếu, hàng đem tiêu thụ còn có thể là hàng hoá vật t hay lao vụ dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Tiêu thụ thành phẩm là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tiêu thụ có thể thoả mãn nhu cầu của các đơn vị khác nhau hoặc của các cá nhân trong ngoài doanh nghiệp đợc gọi là tiêu thụ ra ngoài (doanh nghiệp). Thành phẩm cũng có thể đợc cung cấp cho các đơn vị trong cùng một công ty, tổng công ty tập đoàn . đựơc gọi là tiêu thụ nội bộ. Xét về mặt hành vi, quá trình tiêu thụ thành phẩm là việc đa thành phẩm từ lĩnh vực sản xuất vào lu thông để thực hiện việc tiêu dùng theo những mục đích đã định. Thông qua tiêu thụ giá trị sử dụng của thành phẩm đợc thực hiện thông qua quan hệ trao đổi thoả thuận giữa ngời mua ngời bán. Xét về mặt bản chất kinh tế, doanh nghiệp sản xuất nào cũng mong muốn sản phẩm của mình đợc tiêu thụ rộng rãi. Bởi vì có tiêu thụ đợc hàng mới có điều kiện bù đắp đợc chi phí đã bỏ ra thu đợc lợi nhuận. 1.3-Vị trí, vai trò của hoạt động tiêu thụ thành phẩm Tiêu thụ thành phẩm là cơ sở để có kết quả kinh doanh, nó có vai trò vô cùng quan trọng không chỉ đối với mỗi đơn vị mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Đối với bản thân các đơn vị kinh tế, bán đợc hàng mới có thu nhập để bù đắp chi phí bỏ ra hình thành nên kết quả kinh doanh. Từ đó mới có điều kiện để tiến hành tái sản xuất mở rộng, tăng nhanh vòng quay của vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội . Đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, tiêu thụ hàng hoá là kiện để tiến hành tái sản xuất xã hội (sản xuất-phân phối-trao đổi-tiêu dùng) có quan hệ mật thiết với nhau, một khâu có vấn đề thì sẽ ảnh hởng tới các khâu cón lại. Do đó tiêu thụ có vai tró không nhỏ trong quá trình phát triển của nền kinh tế. 4 Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trờng thì tiêu thụ là vấn đề cần đợc quan tâm, chú trọng hơn cả ngày càng trở nên quan trọng. Đặc trng của nền kinh tế thị trờng là mỗi chủ thể kinh tế theo đuổi mỗi mục tiêu kinh tế nhất định. Một doanh nghiệp đợc coi là kinh doanh đều đợc bù đắp bằng doanh thu bán hàng có lãi. Từ đó doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất, tăng doanh thu, mở rộng thị trờng kinh doanh, củng cố khảng định vị trí của mình trên thơng tr- ờng, đứng vững phát triển trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt hiện nay. 2-Xác định kết qủa tiêu thụ. 2.1-Khái niệm Kết quả tiêu thụ hàng hoá,thành phẩm, lao vụ, dịch vụ trong doanh nghiệp chính là kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh chính hoạt động sản xuất kinh doanh phụ. Kết quả đó đợc tính bằng cách so sánh giữa một bên là doanh thu thuần với một bên là giá vốn hàng tiêu thụ chi phí bán hàng, chi phí quản lý. Trong đó: Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng - Các khoản giảm doanh thu Doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền doanh nghiệp đã thu đợc hoặc đợc khách hàng chấp nhận thanh toán do bán sản phẩm hàng hoá, cung cấp lao vụ dịch vụ. Doanh thu bán hàng đợc ghi nhận khi hàng đã xác định là bán, tức là đã đợc chuyển quyền sở hữu từ ngời bán sang ngời mua. Do đó, tại mỗi thời điểm xác định là bán hàng(tiêu thụ) doanh nghiệp có thể thu đợc tiền hoặc cha thu đợc tiền vì ngời mua mới chấp nhận trả. Doanh thu bán hàng = Khối lợng sản phẩm tiêu thụ x Giá bán sản phẩm Trong quá trình tiêu thụ cũng có thể phát sinh các khoản nh: chiết khấu th- ơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) thuế giá trị gia tăng theo phơng pháp trực tiếp phải nộp. -Chiết khấu thơng mại: là phần giảm trừ cho ngời mua khi mua nhiều với số lợng lớn. -Giảm giá hàng bán: là phần giảm trừ cho khách hàng trong các trờng hợp đặc biệt nh giao hàng không đúng quy cách, phẩm chất, mẫu mã, chất lợng ghi 5 trong hợp đồng, không đúng thời gian, địa điểm. Đây là những nguyên nhân chủ quan do ngời bán. -Hàng bán bị trả lại: là số hàng đã đợc coi là tiêu thụ nhng bị ngời mua từ trối trả lại. -Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp, thuế giá trị gia tăng tính theo phơng pháp trực tiếp. Chỉ tiêu này phản ánh tổng số thuế thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu phải nộp, thuế giá trị gia tăng theo phơng pháp trực tiếp cho kho bạc Nhà nớc theo số doanh thu phát sinh trong kỳ báo cáo. +Giá vốn hàng bán là trị giá vốn thực tế của thành phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ xuất bán trong kỳ. +Chi phí bán hàng (CPBH) là các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. +Chi phí quảdoanh nghiệp (CPQLDN) là những khoản chi phí quản lý kinh doanh, quản lý hành chính phục vụ chung khác liên quan đến cả doanh nghiệp. 2.2-Vai trò của việc xác định kết quả tiêu thụ Xác định kết quả tiêu thụ có ý nghía vô cùng quan trọng không những đối với các doanh nghiệp, đối với các nhà đầu t mà còn đối với cả các cơ quan chủ quản của Nhà nớc. Đối với doanh nghiệp, để biết đợc trong kỳ kinh doanh của mình có đạt đ- ợc những mục tiêu đề ra không, doanh nghiệp cần phải có những thống về các khoản doanh thu, các khoản chi phí tính toán kết quả của các hoạt động kinh doanh trong kỳ. Kết quả của quá trình tiêu thụ đánh giá một cách chính xác hiệu quả của toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh, có vai trò quyết định đến sự tồn tại, phát triển hay suy thoái của doanh nghiệp. Dựa vào kết quả tiêu thụ, doanh nghiệp có thể phân tích đợc loại sản phẩm nào sản xuất ra mang lại hiệu quả cao hay thấp, để từ đó có thể đa ra các quyết định đầu t mở rộng hay chuyển hớng kinh doanh sang mặt hàng khác nhằm đem lại lợi nhuận cao hơn. 6 Đối với nhà đầu t các ngân hàng thì kết quả tiêu thụ chính là một chỉ tiêu quan trọng để giúp họ đánh giá tính hiệu quả của doanh nghiệp, qua đó đa ra các quyết định đầu t tiếp hay không đầu t tiếp vào doanh nghiệp nữa. Đối với các cơ quan chủ quản nhà nớc nh quảtài chính, thuế .nắm bắt đợc tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp để giám sát việc chấp hành chính sách, chế độ kinh tế, tài chính đợc thuận lợi nhất. 3-Yêu cầu quản lý quá trình tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ 3.1-Đối với quá trình tiêu thụ Để quản lý quá trình tiêu thụ đợc chặt chẽ hiệu quả, kế toán cần làm tốt công tác cung cấp các thông tin về quá trình này. Cụ thể nh sau: -Kế toán phải cung cấp các thông tin cần thiết để lập kế hoạch mức hoàn thành kế hoạch tiêu thụ cả về số lợng, chất lợng, giá trị sản phẩm .trong quá trình vận động từ khâu xuất bán cho tới khi thu đợc tiền hàng. Dựa vào đó, các nhà quản lý sẽ phải thờng xuyên theo dõi, chỉ đạo quá trình bán hàng theo kế hoạch đã lập, kịp thời phát hiện những biến động của thị trờng để điều chỉnh hoạt động kinh doanh sao cho mang lại hiệu quả cao nhất. -Thờng xuyên kiểm tra công việc tình hình thực hiện hợp đồng bán hàng, đôn đốc thanh toán tiền bán hàng. -Quản lý giá cả từ khâu lập giá đến khâu thực hiện giá. Doanh nghiệp phải xây dựng một biểu báo giá hợp lý cho từng mặt hàng, từng phơng thức bán hàng từng địa điểm kinh doanh. -Tổ chức hạch toán tiêu thụ một cách khoa học, chặt chẽ, hợp lý. Phản ánh chính xác kịp thời tình hình xuất bán thành phẩm, tính chính xác các khoản giảm trừ, các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ, các khoản phải nộp ngân sách. 3.2-Đối với qúa trình xác định kết quả tiêu thụ: Xuất phát từ chức năng nhiệm vụ của việc xác định kết quả tiêu thụ, quá trình này phải thực hiện đảm bảo tốt các yêu cầu sau đây: -Thờng xuyên kiểm tra công việc tình hình thực hiện hợp đồng bán hàng, tính toán xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 7 -Xác định kết quả kinh doanh cần phải chi tiết theo từng đối tợng cụ thể, để xác định kết quả cung cấp thông tin theo yêu cầu của quả lý. -Phân tích những nguyên nhân, xác định mức độ ảnh hởng của các nhân tố đến tình hình biến động lợi nhuận. -Tổ chức phân tích báo cáo kết quả kinh doanh, từ đó tìm ra các biện pháp, phơng hớng giải quyết những vấn đề còn khó khăn t vấn cho Giám đốc lựa chọn phơng án kinh doanh có hiệu quả nhất. 4- ý nghĩa, nhiệm vụ tổ chức hạch toán tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ tại doanh nghiệp sản xuất: Đối với doanh nghiệp, từ số liệu của công tác kế toán nói chung kế toán tiêu thụ thành phẩm nói riêng cung cấp, doanh nghiệp có thể đánh giá đợc mức độ hoàn thành kế hoạch về sản xuất, giá của sản phẩm tiêu thụ lợi nhuận. Dựa vào đó, giám đốc các nhà quản trị có thể đa ra các biện pháp tối u đảm bảo duy trì sự cân đối giữa các yếu tố đầu vào của sản xuất với đầu ra là quá trình tiêu thụ. Cũng dựa vào đó, Nhà nớc có thể nắm bắt đợc tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó thực hiện chức năng quản lý kiểm soát vĩ mô nền kinh tế. Trong nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp ngoài mối quan hệ với nhà nớc còn có thể liên doanh, liên kết với các đơn vị bạn hoặc các Công ty nớc ngoài để thu hút vốn đầu t, cải tiến quy trình công nghệ, đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng thị trờng . Với những số liệu của kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ, các đối tác có thể biết đợc khả năng sản xuất tiêu thụ các mặt hàng của doanh nghiệp, để từ đó đa ra các quyết định đầu t, cho vay, hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp. Vì thế, kế toán tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ có mối quan hệ mật thiết với nhau. Do vậy, hoàn thiện công tác hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả tiêu thụ là một vấn đề rất cần thiết có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý. Do đó, kế toán nói chung kế toàn tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ nói riêng, muốn trở thành công cụ quản lý sắc bén, có hiệu quả, 8 đáp ứng đợc nhu cầu quản lý tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ nêu trên thì cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: -Tổ chức theo dõi phản ánh, ghi chép chính xác, đầy đủ, kịp thời giám đốc chặt chẽ về tình hình hiện có sự biến động của từng loại thành phẩm hàng hoá đã tiêu thụ trên các chỉ tiêu hiện vật giá trị. -Tổ chức theo dõi phản ánh giám đốc chặt chẽ quá trình tiêu thụ, tính toán xác định đúng đắn trị giá vốn thực tế của hàng đã bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu, số thuế phải nộp cũng nh chi phí thu nhập hoạt động khác để từ đó xác định chính xác kết quả, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ với nhà nớc. -Kiểm tra, giám sát phản ánh tiến độ thực hiện kế hoạch bán hàng, kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận kỷ luật thanh toán. -Cung cấp thông tin kinh tế chính xác, trung thực, đầy đủ kịp thời về tình hình bán hàng, xác định kết quả phân phối phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính quản lý doanh nghiệp của các bộ phận có liên quan, đồng thời định kỳ tiến hành phân tích kinh tế đối với các hoạt động về tiêu thụ. Thực hiện tốt các yêu cầu trên có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc quả lý chặt chẽ hoạt động tiêu thụ thành phẩm khoa học, hợp lý. Đồng thời cán bộ kế toán phải nắm vững nội dung của việc tổ chức công tác kế toán đó. II- Hạch toán tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ: 1-Hạch toán giá vốn hàng bán: 1.1-Khái niệm giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của sản phẩm, vật t hàng hoá, lao vụ dịch vụ đã tiêu thụ. Đối với sản phẩm, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ, giá vốn là giá thành sản xuất (giá thành công xởng) hay chi phí sản xuất. Với vật t tiêu thụ, giá vốn là giá thực tế ghi sổ, còn với hàng hoá tiêu thụ giá vốn bao gồm trị giá mua của hàng tiêu thụ cộng với chi phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ. 1.2-Các phơng pháp xác định giá vốn hàng xuất kho: 9 Tuỳ theo đặc điểm hoạt động của từng doanh nghiệp, yêu cầu quản lý trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, có thể sử dụng một trong các phơng pháp sau theo nguyên tắc nhất quán trong hạch toán để tính giá vốn hàng tiêu thụ: 1.2.1-Ph ơng pháp giá thực tế đơn vị bình quân: Theo phơng pháp này, giá thực tế thành phẩm xuất kho trong kỳ đợc tính theo công thức: Giá thực tế thành = Số lợng thành x Giá đơn vị phẩm xuất kho phẩm xuất kho bình quân Trong đó tuỳ vào thời điểm tính mà giá đơn vị bình quân có thể tính theo một trong ba cách sau: Cách 1:Phơng pháp giá thực tế đơn vị thực tế đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ Giá đơn vị bình quân = Giá thực tế thành phẩm tồn đầu kỳ nhập đầu kỳ cả kỳ dự trữ Lợng thực tế thành phẩm tồn đầu kỳ nhập đầu kỳ +Ưu điểm:Cách tính này đơn giản, dễ làm, giảm bớt công việc tính toán. +Nhợc điểm:Công việc tính toán dồn vào cuối tháng gây ảnh hởng tới việc quyết toán cuối năm. Cách 2:Phơng pháp giá thực tế bình quân cuối kỳ trớc (bình quân đầu kỳ dự trữ). Theo phơng pháp này thì: Giá đơn vị bình quân = Giá thực tế thành phẩm tồn đầu kỳ cuối kỳ trớc Lợng thực tế thành phẩm tồn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ trớc) +Ưu điểm: Cách tính này đơn giản phản ánh kịp thời tình hình biến động thành phẩm trong kỳ. +Nhợc điểm:Độ chính xác không cao vì không tính đến sự biến động của giá cả trong kỳ này. Cách 3:Phơng pháp giá thực tế đơnvị bình quân sau mỗi lần nhập. 10 [...]... toán Chi phí Kết QLDN chuyển chờ kết chi phí chuyển quản lý vào kỳ kinh doanh sau Chi phí QLDN kết chuyển TK333 Chi phí QLDN trừ vào kết quả kinh doanh Thuế, phí, lệ phí phải nộp TK139 Trích lập DP phải thu khó đòi TK331,111,112 Chi phí dịch vụ mua ngoài chi bằng tiền khác 3.3 -Xác định kết quả của hoạt động kinh doanh: Kết quả của hoạt động kinh doanh chủ yếu là kết quả của hoạt động tiêu thụ hàng... toán sang giá thực tế theo công thức: Giá thực tế thành phẩm xuất kho = Giá hạch toán thành phẩm xuất kho x Hệ số giá thành phẩm Hệ số giá thành phẩm có thể tính cho từng loại, từng nhóm thành phẩm chủ yếu tuỳ thuộc vào yêu cầu trình độ quả lý Hệ số giá Giá thực tế thành phẩm tồn đầu kỳ nhập trong kỳ thành phẩm Giá hạch toán thành phẩm tồn đầu kỳ nhập trong kỳ Giá hạch toán có thể là giá thành. .. này xác định kết quả sản xuất kinh doanh các hoạt động khác của doanh nghiệp trong kỳ hạch toán, đợc mở chi tiết theo từng hoạt động từng loại sản phẩm, kết cấu nh sau: Bên Nợ: +Trị giá vốn sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đã tiêu thụ +Chi phí hoạt động tài chính hoạt động bất thờng +Chi phí BH chi phí QLDN +Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh Bên Có: +Doanh thu thuần về tiêu thụ. .. 911 Kết chuyển doanh thu thuần để xác định kết quả sản xuất, kinh doanh của kỳ 3-Hạch toán kết quả tiêu thụ thành phẩm: 3.1-Hạch toán chi phí bán hàng: 3.1.1-Khái niệm Chi phí bán hàng là những khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ trong kỳ nh chi phí nhân viên bán hàng, chi phí dụng cụ bán hàng, chi phí quảng cáo Cuối kỳ kế toán. .. hạch toán: Sơ đồ 1.10: Kế toán xác định kết quả kinh doanh (TK 511) TK632 TK911 Kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ TK511,512 Kết chuyển doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ TK635 Chi phí tài chính TK515 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính TK641,642 Chi phí BH, chi phí QLDN TK421 Kết chuyển lỗ từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 4-Các phơng pháp tiêu thụ: ... khai định kỳ) TK 611 TK632 Gía vốn hàng hoá, dịch vụ TK 155, 156 Nhập lại hàng bán bị trả lại xuất bán theo giá vốn TK 155, 157 TK 155, 157 Đầu kỳ, kết chuyển trị giá thành Cuối kỳ, kết chuyển trị giá phẩm, hàng gửi bán cha tiêu thụ thành phẩm, hàng gửi bán vào giá vốn hàng bán cha tiêu thụ TK 631 TK 911 Gía thành thành phẩm hoàn thành Kết chuyển giá vốn hàng bán nhập kho hoặc đa đi tiêu thụ để xác định. .. tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT đầu ra ) tính trên doanh số bán trong kỳ .Số giảm giá hàng bán doanh thu của hàng bán bị trả lại, chiết khấu thơng mại kết chuyển trừ vào doanh thu .Kết chuyển số doanh thu thuần về tiêu thụ vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh Bên Có: Tổng số doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp lao vụ, dịch vụ của doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ kế. .. dịch vụ đợc biểu hiện qua chỉ tiêu lãi hoặc lỗ về tiêu thụ Kết quả đó đợc tính theo công thức sau đây 27 Lãi gộp về sản xuất kinh doanh = Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá Doanh + thu hoạt động TC Giá vốn hàng bán Chi phí bán hàng - Chi phí hoạt động TC Chi phí quản lý doanh nghiệp *Tài khoản sử dụng phơng pháp hạch toán: -Tài khoản sử dụng: Tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" ... 911- xác định kết quả kinh doanh Trong trờng hợp doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất kinh doanh dài hạn, trong kỳ có ít hoặc không có sản phẩm tiêu thụ, để đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu chi phí, chờ kế toán kết chuyển một phần chi phí quản lý sang tài khoản 142(1422), 242 để chờ phân bổ trong những kỳ tiếp theo 3.2.2-Tài khoản sử dụng phơng pháp hạch toán: - TK642 "Chi phí quản lý doanh. .. hoạt động sản xuất, kinh doanh các khoản giảm trừ doanh thu Từ đó tính ra doanh thu thuần về tiêu thụ trong kỳ +Nguyên tắc hạch toán TK511: Chỉ phản ánh vào TK511 số doanh thu của khối lợng sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đã đợc xác địnhtiêu thụ .Những doanh nghiệp nhận gia công vật t, hàng hoá thì chỉ phản ánh vào TK 511 số tiền gia công thực tế đợc hởng +Kết cấu nội dung phản ánh: Bên . Công ty, em đã quyết định chọn đề tài " ;Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty liên doanh Happytext. và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty liên doanh Happytext Việt Nam. Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty liên doanh Happytext Việt Nam, Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty liên doanh Happytext Việt Nam, Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty liên doanh Happytext Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn