tình hình đề kháng kháng sinh của vikhuẩn gây viêm phổi bệnh viện và các phương pháp điều trị

15 825 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2014, 14:55

TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VIKHUẨN GÂY VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ Trần văn Ngọc* TÓM TẮT : Viêm phổi bệnh viện ( VPBV) thực sự là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng là gánh nặng rất lớn về chi phí trong điều trị do đa số VPBV là do những vi khuẩn kháng thuốc . Tỉ lệ tử vong do VPBV khỏang 33-50% , liên quan đến nhiễm trùng huyết , suy hô hấp sốc nhiễm trùng , đặc biệt do Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter species. Tại Việt Nam , trong một nghiên cứu cắt dọc tại BV Chợ Rẫy năm 2000 , VPBV có tỉ lệ 27,3% tử vong tại ICU là 39- 51,9% SUMMARY : ANTIBIOTIC RESISTANCE OF BACTERIA RESULT IN HOSPITAL ACQUIRED PNEUMONIA AND CURRENTLY SOLUTION Hospital acquired pneumonia is really a serious medical problem and suffered a very big burden in the cost of treament because most of HAP is due to multidrug resistant pathogens . Mortality from HAP is about 33-50% , related to bacteremia , respiratory failure and septic shock , especially pneumonia due to Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter species.In Việt Nam in a longitudinal study conducted in Chợ rẫy hospital in 2000 , prevalence of HAP was 27% and mortality in ICU is from 39 to 51,9% I . ĐẠI CƯƠNG VỀ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN : Viêm phổi bệnh viện (VPBV) ( hospital acquired pneumonia – HAP ) là viêm phổi xảy ra sau 48 giờ nhập viên mà trước đó phổi bình thường . Viêm phổi kết hợp thở máy ( VPTM)( ventilation asscociated pneumonia – VAP ) là viêm phổi xảy ra sau 48-72 sau đặt nội khí quản . Những bệnh nhân cần đặt nội khí quản sau khi bị VPBV nặng thì cũng cần điều trị như VPTM Viêm phổi trong các đơn vị y tế ( VPĐVYT ) [ health care asscociated pneumonia – HCAP] bao gồm những bệnh nhân nằm viện trong 2 ngày hay hơn trong vòng 90 ngày , sống trong nhà điều dưỡng hay đơn vị chăm sóc dài ngày , mới dùng kháng sinh đường tỉnh mạch , hóa trị hay chăm sóc vết thương trong vòng 30 ngày qua hay chạy thận trong bệnh viện hay dưỡng đường . (12,18,22 ). Viêm phổi BV là nguyên nhân hàng thứ 2 của nhiễm trùng bệnh viện , chíếm 19% nhiễm trùng BV tại Mỹ ( 150.000 – 200.000 mỗi năm ) gây tử vong 7087 bệnh nhân góp phần vào tử vong 22.983 bệnh nhân mỗi năm ở Mỹ . Tỉ lệ VPBV thay đổi tùy bệnh viện . Tại Mỹ , tỉ lệ khảong 5-10 ca /1000 BN nhập viện .VPBV gia tăng tỉ lệ thuận với ngày nằm viện , trung bình 7-9 ngày mỡi bệnh nhân tăng chi phí 40.000 USD mỗi BN . Nếu BN thở máy tỉ lệ viêm phổi tăng 6-20 lần [13,28]. Tai ICU , 90% viêm phổi xảy ra trong khi thở máy . Tỉ lệ gia tăng cùng với thời gian thở máy 50% VPTM xảy ra trong 4 ngày đầu thở máy. [17] Tỉ lệ tử vong của VPBV từ 30-70% , một phần do bệnh căn bản nặng chứ không chỉ riêng do VPBV. Tỉ lệ tử vong do VPBV khỏang 33-50% , liên quan đến nhiễm trùng huyết , đặc biệt do Pseudomonas aeruginosa hay Acinetobacter species. Tại Việt Nam , trong một nghiên cứu cắt dọc tại BV Chợ Rẫy năm 2000 , VPBV có tỉ lệ 27,3% tử vong tại ICU là 39- 51,9% [ 2,3,4,5] 1 II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH 1. Tác nhân gây bệnh : Tác nhân gây bệnh thay đổi tùy bệnh viện , ngay cả trong cùng một bệnh viện tác nhân gây bệnh cũng thay đổi tùy khoa phòng . Do đó cần có những khảo sát thường xuyên những đặc điểm vi sinh tại các khoa phòng cũng như xu hướng đề kháng kháng sinh mà có những biện pháp điều trị hợp lý VPBV. Tại Mỹ , tác nhân gây VPBV , VPTM VPĐVYT thường do nhiều tác nhân , phần lớn là vi khuẩn . Tác nhân thường gặp là trực trùng gram âm hiếu khí như P. aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter species. Staphylococcus aureus, đặc biệt MRSA ngày càng gia tăng tại Mỹ. Trong một nghiên cứu tiến hành 104 bệnh nhân ≥ 75 tuổi có viêm phổi nặng , El-Solh phát hiện 29% S. aureus , trực trùng gram âm đường ruột 15% , S.pneumoniae 9% Pseudomonas species 4% là những tác nhân thường nhất trong viêm phổi mắc phải trong viện điều dưỡng [15]. Tại Châu á cũng như tại Việt nam , tình hình nhiễm trùng bệnh viện cũng rất đáng lo ngại do vi khuẩn ngày càng kháng nhiều thuốc đặc biệt do tác nhân Acinetobacter species pseudomonas aeruginosa từ 20-50% nhất là tại những bệnh viện lớn.[1] Bảng 1: Tỉ lệ vi khuẩn gây VPBV tại các quốc gia Châu Á : 2 Tại BV Chợ Rẫy , nhiều nghiên cứu về VPBV cũng đã được tiến hành . Những vi khuẩn thường gặp trong bệnh viện là P.aeruginosa 26-40% , Acinetobacter baumannii 37-46% , K.pneumoniae 11-26% ,E.coli 5,9-26% , S,aureus 5,9-17,6%.[2,3,4,5] 2. Sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây VPBV . Hiện nay nhiều cơng trình nghiên cứu trên thế giới tại Việt nam , vi khuẩn đa kháng kháng sinh ngày càng gia tăng nhanh chóng đặc biệt tại ICU , gây khó khăn trong điều trị gia tăng tỉ lệ tử vong.Có các yếu tố nguy cơ gây VPBV với vi khuẩn kháng đa kháng sinh bao gồm : • Điều trị KS trong 90 ngày trước • Nhập viện ≥ 5 ngày • Tần suất kháng KS cao trong cộng đồng hay trong BV • Có yếu tố nguy cơ VPBV : • Nhập viện ≥ 2 ngày trong 90 ngày trước • Cư trú trong viện điều dưỡng hay trung tâm chăm sóc • Điều trị truyền dịch tại nhà ( bao gồm kháng sinh ) • Lọc máu trong vòng 30 ngày • Chăm sóc vết thương tại nhà • Thành viên gia đình có VK đa kháng kháng sinhBệnh / hay điều trị suy giảm miễn dịch [7,8,13,14,15] Trong nghiên cứu 2 giai đọan từ 1994-1998 đến 1999 Anomynous cho thấy chiều hướng gia tăng đề kháng kháng sinh diễn ra rất nhanh chóng như Enterococci kháng vancomycin gia tăng 40% , S.aureus kháng methicillin 40%, E.coli kháng cephalosporines thế hệ 3 50%, P.aeruginosa kháng imipenem 20%, kháng quinolones 49%[10] Bảng 2. Xu hướng gia tăng đề kháng kháng sinh trong 5 năm 3 Tỷ lệ kháng (%chủng) Vi khuẩn / kháng sinh 1994-1998 1999 Tăng (%) Enterococci / vancomycin 17.6 24.7 40.3 Staphylococcus aureus / methicillin 38.2 53.5 40.1 CNS / methicillin 84.8 88.2 4.0 Escherichia coli / 3rd-gen ceph 2.6 3.9 50.0 Klebsiella pneumoniae / 3rd-gen ceph 10.4 10.4 0.0 Pseudomonas aeruginosa / imipenem 13.6 16.4 20.6 P aeruginosa / fluoroquinolones 15.4 23.0 49.4 P aeruginosa / 3rd-gen ceph 20.8 20.6 –1.0 Enterococci / 3rd-gen ceph 35.2 33.1 –6.0 . Theo tổng kết của Bộ Y Tế Việt Nam 2004 , tác nhân gây VPBV thường nhất là P. aeruginosa có sự đề kháng rất cao đối với nhóm cephalosporine thế hệ 3 như ceftriaxone 62% , ceftazidime 46%, amikacine 33% , gentamycine 64% ciprofloxacine 45%[1] Biểu đồ 1. đề kháng kháng sinh của P.aeruginosa Hiện nay Acinetobacter được xem là vi khuẩn hàng đầu gây VPBV tại những bệnh viện lớn trong nước kháng với hầu hết kháng sinh kể cả những kháng sinh phổ rộng mạnh nhất hiện nay. Cũng trong tổng kết của Bộ Y tế năm 2004 , phần lớn những kháng sinh sử dụng thường xuyên hiện nay đã bị kháng như ceftriaxone 70% , ceftazidime 64% , ciprofloxacine 55% trở thành tác nhân hàng đầu kháng tòan bộ kháng sinh cùng với P.aeruginosa gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều trị [1] Biểu đồ 2. đề kháng kháng sinh của Acinetobacter : 4 IV. ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI TRONG THỜI ĐẠI VI KHUẨN KHÁNG THUỐC : A. NHỮNG HƯỚNG DẪN CHUNG: 1. Bệnh nhân VPBV VPTM cần điều trị kháng sinh hướng đến vi khuẩn đa kháng thuốc 2. Cấy vi khuẩn trước khi dùng kháng sinh nhưng không được làm trì hoãn điều trị những bệnh nhân nặng 3. Nên cấy định lượng để xác định chính xác tác nhân gây bệnh 4. Cần điều trị kháng sinh sớm , thích hợp , phổ rộng , đủ liều để tối ưu hóa hiệu quả kháng sinh giảm tỉ lệ tử vong 5. Kháng sinh điều trị theo kinh nghiệm nên là những kháng sinh khác với kháng sinh BN mới sử dụng 6. Phối hợp kháng sinh cho những tác nhân đặc biệt nên được sử dụng đúng đắn . Điều trị ngắn hạn aminoglycosides ( 5 ngày ) khi phối hợp với 1 beta lactam để điều trị viêm phổi do P. aeruginosa. 7. Linezolid là thuốc thay thế có thể sử dụng trong VPTM do S. aureus kháng methicillin 8. Sử dụng Colistin cho bệnh nhân VPTM do Acinetobacter kháng carbapenem. 9. Kháng sinh colistin khí dung có thể là điều trị bổ sung trên bệnh nhân VPTM do 1 số tác nhân đa kháng thuốc • 10. Xem xét điều trị xuống thang khi có kết quả cấy đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân 5 11. Điều trị kháng sinh ngắn hạn 7-8 ngày cho bệnh nhân VPBV , VPTM không biến chứng hay bệnh nhân được điều trị ban đầu thích hợp có đáp ứng lâm sàng tốt mà không có bằng chứng nhiễm trùng do vi khuẩn gram âm không lên men[7,8] B. LIỆU PHÁP XUỐNG THANG : • Điều trị ban đầu thích hợp , sớm với kháng sinh phổ rộng để cứu mạng bệnh nhân , sau đó xuống thang dựa vào đáp ứng lâm sàng kết quả cấy vi khuẩn. • Thế nào là điều trị không thích hợp ? Điều trị không thích hợp là dùng kháng sinh ban đầu không diệt được vi khuẩn tại vị trí nhiễm trùng do không đúng thuốc , không đủ liều lượng ( bao gồm thuốc không đủ hàm lược được công bố ), không đủ sớm khoảng thời gian không thích hợp đối với kháng sinh diệt khuẩn phụ thuộc thời gian. • Trong nhiều nghiên cứu tiền cứu 12 tháng bệnh nhân VPBV của Alvarez-Lerma F cs ( 1996) cho thấy tỉ lệ tử vong của 2 nhóm là 24,7% 16,2% (p=0,0385 ). của Rello cs ( 1997) trong nghiên cứu tiền cứu 38 tháng VPTM , tỉ lệ tử vong của 2 nhóm là 37% 15,6% ( p < 0,05) , .Luna CM cs 91% 38% [19,20,21,25,27] Biểu đồ 3. Hiệu quả của điều trị đúng cách điều trị không đúng cách ngay từ đầu trong VPBV hoặc nhiễm trùng huyết : 6 Điều trị kháng sinh sớm trước khi có kết quả vi sinh  cải thiện kết quả điều trị thích hợp trễ  không cải thiện kết quả , kể cả kết quả rửa phế quản phế nang đúng vì quá trễ • Tầm quan trọng của thời điểm dùng kháng sinh : Iregui M cs (2002) nghiên cứu 107 bệnh nhân VPTM 30,8% BN trì hoãn điều trị ban đầu thích hợp có tới 75,8% trong số đó do chậm y lệnh cho kháng sinh . 69,7% tử vong của nhóm trì hoãn điều trị so với 28,4% của nhóm không trì hoãn . 1 nghiên cứu đòan hệ 14,069 BN viêm phổi của Meehan TP cs (1997) cho thấy dùng kháng sinh trong vòng 8 giờ đầu nhập viện đã cải thiện tỉ lệ tử vong • Các yếu tô cần xem xét khi xác định điều trị ban đầu thích hợp : Cần lưu ý sử dụng kháng sinh phỗ rộng trong VPBV VPTM nặng để bao phủ các vi khuẩn nghi nghờ nhằm cứu mạng bệnh nhân. Cần xem xét những yếu tố sau đây : dữ kiện vi sinh , đơn trị liệu hay phối hợp trị liệu , liều số lần sử dụng , thuốc xâm nhập vào tổ chức nhiễm trùng , thời điểm dùng kháng sinh , độc tính kháng sinh , nguy cơ kháng thuốc những kháng sinh đã sử dụng trước cho bệnh nhân • Các yếu tố để chọn kháng sinh ban đầu thích hợp: + Yếu tố bệnh nhân : vị trí độ nặng của nhiễm trùng , khả năng tiến triển xấu / tử vong của bệnh nhân. + Dịch tễ học sự nhậy cảm ks tại chổ : cần cập nhật sự nhạy cảm kháng sinh tại chổ vi khuẩn gây bệnh chủ yếu . + Liều kháng sinh ban đầu thời gian dùng: ks tới vị trí nhiễm trùng đầy đủ dung nạp tốt + Điều trị 1 hay kết hợp kháng sinh : kháng sinh phải có phổ đủ rộng , tránh xuất hiện kháng thuốc , có khả năng hiệp đồng • Bệnh nhân nào cần điều trị mạnh ngay từ đầu ? Những bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng : o Viêm phổi bệnh viện o Viêm phổi kết hợp thở máy o Nhiễm trùng huyết o Nhiễm trùng nặng o Viêm phổi cộng đồng nặng • Nguyên tắc lựa chọn kháng sinh ban đầu thích hợp theo kinh nghiệm  Cần xem xét kháng sinh đồ tại bệnh viện . Mỗi bệnh viện có phổ vi khuẩn riêng tình hình đề kháng khác nhau của từng bệnh viện.  1 số kháng sinh sử dụng có thể thúc đẩy đề kháng các nhóm kháng sinh khác ,do đó không nên sử dụng lâu dài một kháng sinh  Chọn kháng sinh có thể giảm thiểu đề kháng  Xem xét ảnh hưởng của điều trị kháng sinh ngọai trú trên sự kháng kháng sinh nội trú  Lựa chọn điều trị kết hợp. • Nguyên tắc chung khi xem xét xuống thang • Nhận biết VK sự nhậy cảm . • Nhận biết những hạn chế của phòng vi sinh (TD : bao lâu nhận được KSĐ ). • Đánh giá khả năng thay đổi kháng sinh ban đầu dựa trên KSĐ 7 • Quyết định trong bối cảnh cải thiện từ chế độ điều trị ban đầu • Thời gian điều trị dựa trên yếu tố bệnh nhân đáp ứng lâm sàng. • Tối ưu hóa điều trị xuống thang : Sử dụng các dữ kiện lâm sàng để thay đổi hay ngưng điều trị kháng sinh Sử dụng thang điểm CPIS ( clinical pulmonary infection score ) để nhận biết bệnh nhân được dùng kháng sinh có thể ngưng sau 3 ngày. Các yếu tố để tính tóan CPIS : nhiệt độ ,bạch cầu máu, dịch tiết khí quản ,thở oxygen, XQ phổi ,sự tiến triển của thâm nhiễm phổi ,cấy chất tiết khí quản . • Các chiến lược nhằm tối ưu hóa trò liệu trong nhiễm trùng hơ hấp phải kết hợp chặt chẽ các nguyên tắc sau đây: 1. Xác đònh được vi khuẩn gây bệnh qua thực hiện chẩn đoán hữu hiệu nhất 2. Đánh giá mức độ nặng của bệnh khi thích hợp 3. Nhận biết kết hợp các dữ liệu đề khángcác vùng chung quanh 4. Phấn đấu diệt sạch vi khuẩn gây bệnh (hoặc giảm tối đa lượng vi khuẩn hiện hành) 5. Dùng các chỉ số dược lực học để chọn lựa liệu pháp điều trò liều dùng tốt nhất  Đánh giá khách quan các phí tổn thật sự (toàn diện) do kháng thuốc do thất bại điều trò gây nên. C. hướng dẫn điều trị VPBV : 1. TẠI CHÂU Á ( ASIAN HAP WORKING GROUP) ĐIỀU TRỊ BAN ĐẦU VPBV SỚM : VK GÂY BỆNH KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE CEPHALOSPORINS Thế hỆ 3 HAEMOPHILUS INFLUENZAE (CEFTRIAXONE, CEFOTAXIME) METHICILLIN-SENSITIVE STAPH- HAY YLOCCOCUS AUREUS FLUOROQUINOLONES ANTIBIOTIC-SENSITIVE ENTERIC (MOXIFLOXACIN, LEVOFLOXACIN) GRAM-NEGATIVE BACILLI: HAY ESCHERICHIA COLI B-LACTAM/B-LACTAMASE INHIBITOR KLEBSIELLA PNEUMONIAE (AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID; ENTEROBACTER SPECIES AMPICILLIN/SULBACTAM) PROTEUS SPECIES HAY 8 SERRATIA MARCESCENS CARBEPENEMS (ERTAPENEM) HAY CEPHALOSPORINS Thế HỆ 3 + MACROLIDE HAY MONOBACTAM + CLINDAMYCIN (BN DỊ ứng B-LACTAM) ĐIỀU TRỊ BAN ĐẦU VPBV MUỘN : VK GÂY BỆNH ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH VK NHƯ TRÊN VK ĐA KHÁNG ANTIPSEUDOMONAL CEPHALOSPORIN KHÁNG SINH (CEFEPIME, CEFTAZIDIME) PSEUDOMONAS AERUGINOSA HAY KLEBSIELLA PNEUMONIAE ANTIPSEUDOMONAL CARBEPENEM (ESBL1) (IMIPENEM , MEROPENEM) ACINETOBACTER SPECIES HAY BETA-LACTAM/BETA- LACTAMASE INHIBITOR (PIPERACILLIN- TAZOBACTAM, CEFOPERAZONE/SULBACTAM ) MRSA LEGIONELLA PNEUMOPHILA FLUOROQUINOLONE (CIPROFLOXACIN ,LEVOFLOXACIN) HAY AMINOGLYCOSIDE (AMIKACIN, GENTAMICIN, TOBRAMYCIN) ` 9 CEFOPERAZONE/SULBACTAM + FLUOROQUINOLONES , AMINOGLYCOSIDES + AMPICILLIN/SULBACTAM HAY FLUOROQUINOLONE (CIPROFLOXACIN) + AMINOGLYCOSIDE + LINEZOLID / VANCOMYCINY + AZITHROMYCIN , FLUOROQUINOLONE 2. ĐIỀU TRỊ VPBV THEO ATS/IDSA 2007: D. CÁC NHÓM KHÁNG SINH DÙNG TRONG VPBV : 3RD GENERATION CEPHALOSPORINS • ANTI-PSEUDOMONAS (+): CEFTAZIDIME 10 [...]... đọan 2 – tập trung điều trị xuống thang nhằm hạn chế kháng thuốc chi phí • Trong thời đại kháng thuốc không nên cất dự trữ kháng sinh phổ rộng nữa 13 • • Bệnh nhân bệnh nặng , bắt đầu với kháng sinh thích hợp – điều trị kháng sinh phổ rộng theo kinh nghiệm Sử dụng kết quả cấy đáp ưng lâm sàng để khu trú điều trị giảm thời gian điều trị. [12,20,26] Sơ đồ 2: Chiến lược điều trị VPBV Tài liệu tham... đề kháng kháng sinh , 2004 2 Nguyễn Thị Ngọc Bé , Khảo sát tác nhân gây viêm phổi bệnh viện; luận văn thạc sỹ y học , 2004 3 Nguyễn Hoàng Vũ ,khảo sát các yếu tố nguy cơ tử vong ở bệnh nhân viêm phổi bệnh viện , luận văn thạc sỹ y học 2005 4 Võ Hồng lĩnh , khảo sát nhiễm khuẩn bệnh viện tại khoa săn sóc đặc biệt bệnh viện Chợ Rẫy; luân văn tốt nghiện nội trú ,2001 5 Vương thị Nguyên Thảo, khảo sát tình. .. với các liều lượng khác nhau 12 Choi JY et al Nghiên cứu so sánh imipenem cefoperazone/sulbactam trong điều trị 42 trường hợp nhiễm trùng huyết trong đó có 25 ca viêm phổi Tỉ lệ thành công của cefoperazone / sulbactam là 77,1% so với 72 % của nhóm điều trị imipenem KẾT LUẬN • Điều trị ban đầu không thích hợp tăng tỉ lệ tử vong trên bệnh nhân nhiễm trùng nặng • Điều trị ban đầu thích hợp : dùng kháng. .. kháng sinh phổ rộng sau đó dựa trên dữ kiện lâm sàng vi sinh • Nên dựa trên phân lọai bệnh nhân , dịch tễ học sự nhậy cảm tại chổ • Sử dụng kháng sinh thích hợp , liều thời gian dùng • Điều trị xuống thang xảy ra trong 2 giai đọan :  Giai đọan 1 – dùng kháng sinh phổ rộng để cải thiện kết quả (giảm tỉ lệ chết , ngừa rối lọan cơ quan giảm thời gian nằm viện )  Giai đọan 2 – tập trung điều. .. CARBAPENEM CEFOPERAZONE/SULBACTAM TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG ĐA KHÁNG : Wen-chien ko cs nghiên cứu in vitro in vi vo tác dụng hiệp đồng giữa Meropenem sulbactam với liều khác nhau trong điều trị Acenitobacter Baumannii đa kháng Kết quả cho thấy thành công đạt 87,5% khi dùng phối hợp cả hai so với 37,5% với từng chất riêng lẽ trên nhóm chuột thí nghiệm Sơ đồ 1: phối hợp meropenem sulbactam... luận văn thạc sỹ y học 2005 4 Võ Hồng lĩnh , khảo sát nhiễm khuẩn bệnh viện tại khoa săn sóc đặc biệt bệnh viện Chợ Rẫy; luân văn tốt nghiện nội trú ,2001 5 Vương thị Nguyên Thảo, khảo sát tình hình viêm phổi bệnh viện tại khoa săn sóc đặc biệt BV Chợ Rẫy; luận văn thạc sỹ y học 2004 Tiếng Anh: 6 Alvarez-Lerma F et al [Intensive Care Med 1996;22:387-394] [ Chest 1997;111:676-685.] 14 7 American Thoracic... Journal of antimicrobial chemotherapy -2004 ; 53 ( 393-395 ) * Phó Giáo sư , Tiến sỹ ; Trưởng khoa Hô hấp BVCR ; Phó Trưởng BM Nội ĐHYD TP HCM , Phó chủ tịch Hội Hô hấp TP HCM ; Phó chủ tịch Hội lao Bệnh phổi VN . TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VIKHUẨN GÂY VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ Trần văn Ngọc* TÓM TẮT : Viêm phổi bệnh viện ( VPBV) thực sự là một vấn đề sức khỏe. xét kháng sinh đồ tại bệnh viện . Mỗi bệnh viện có phổ vi khuẩn riêng và tình hình đề kháng khác nhau của từng bệnh viện.  1 số kháng sinh sử dụng có thể thúc đẩy đề kháng các nhóm kháng sinh. quả của điều trị đúng cách và điều trị không đúng cách ngay từ đầu trong VPBV hoặc nhiễm trùng huyết : 6 Điều trị kháng sinh sớm trước khi có kết quả vi sinh  cải thiện kết quả và điều trị
- Xem thêm -

Xem thêm: tình hình đề kháng kháng sinh của vikhuẩn gây viêm phổi bệnh viện và các phương pháp điều trị, tình hình đề kháng kháng sinh của vikhuẩn gây viêm phổi bệnh viện và các phương pháp điều trị, tình hình đề kháng kháng sinh của vikhuẩn gây viêm phổi bệnh viện và các phương pháp điều trị, Các yếu tô cần xem xét khi xác định điều trị ban đầu thích hợp : Cần lưu ý sử dụng kháng sinh phỗ rộng trong VPBV và VPTM nặng để bao phủ các vi khuẩn nghi nghờ nhằm cứu mạng bệnh nhân. Cần xem xét những yếu tố sau đây : dữ kiện vi sinh , đơn trị liệu hay

Từ khóa liên quan