THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY DẦU FO DÙNG CHO LÒ HƠI BẰNG THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DESIGNING A SYSTEM FOR DRYING BOILER FUEL OIL WITH A DOUBLE TUBE HEAT EXCHANGER DEVICE USING SOLAR ENGERGY pptx

8 960 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 16:20

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 7 THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY DẦU FO DÙNG CHO HƠI BẰNG THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DESIGNING A SYSTEM FOR DRYING BOILER FUEL OIL WITH A DOUBLE TUBE HEAT EXCHANGER DEVICE USING SOLAR ENGERGY Hồ Trần Anh Ngọc Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng Võ Chí Chính, Hoàng Dương Hùng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng TÓM TẮT Bài báo đề cập đến việc xây dựng một hệ thống để sấy dầu FO bằng thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống lồng ống dùng năng lượng mặt trời, đưa ra cách thức để vận hành, điều chỉnh hệ thống sấy dầu sao cho phù hợp với từng điều kiện cụ thể. Việc sấy dầu FO là khâu bắt bu ộc tạo ra độ nhớt nhất định để phun tơi sương cần thiết trước khi được đưa vào đốt trong hơi, cho nên ta dùng năng lượng mặt trời để sấy nóng dầu này, tiết kiệm được một lượng điện năng khá lớn. Đồng thời bài báo trình bày các bước thực hiện và xây dựng công thức tính tóan trao đổi nhiệt ống lồng ống giữa dầu thô FO với nước nóng và tính tóan bộ thu n ăng lượng mặt trời để cấp nước nóng sấy dầu FO sử dụng cho hơi công suất 100kg/h. ABSTRACT The article refers to the manufacture of a system for drying Fuel Oil with a double tube heat exchanger device using solar energy and the techniques for operating and adjusting the oil drying system in such a way to be suited to every specific condition. The drying Fuel Oil stage is required to create a certain viscosity for spraying an appropriate amount of dew before putting it into the boiler combustion so that we can use the solar energy for drying the oil, saving a large of amount of electricity. The article also presents some execution steps and formulas in making calculations on the heat transfer of the double tubes between Fuel Oil and hot water and on the solar collectors that supply hot water for drying Fuel Oil, using a boiler with the capacity of 100kg/h. 1. Đặt vấn đề Dầu FO- Fuel Oil- hay còn gọi là dầu mazut là phân đoạn nặng thu được khi chưng cất dầu thô parafin và asphalt ở áp suất khí quyển và trong chân không. Trước khi bị đốt cháy dầu FO được gia nhiệt để có một độ nhớt nhất định, độ nhớt của dầu ảnh hưởng đến việc trộn lẫn của nhiên liệu với không khí, khả năng bay hơi, trở lực ma sát trong hệ th ống bơm, quá trình cháy và phát thải ra môi trường bên ngoài. Sau khi được sấy, dầu được phun ra dưới dạng sương, nó sẽ bay hơi tạo với không khí hỗn hợp cháy. Vì vậy, dầu FO cần phải được sấy trước khi đưa vào đốt trong hơi. TP CH KHOA HC V CễNG NGH, I HC NNG - S 4(39).2010 8 Bng 1. c tớnh ca du thụ ( FO) Thnh phn Khi lng riờng kg/m 3 Nhit ụng c 0 C nht ng hc m 2 /s Nhit dung riờng J/kg.K H s dn nhit W/m.K sỏp Parafin Keo Gelatin Lu hựynh S Nha ng Bitum Nit N Nc H2O 927,5 19 1 7,44.106 2,683 0,1964 14,3 10,3 0,13 0 0,29 16,8 gia nhit cho du FO, cn phi tiờu th mt lng in nng ln cho in tr sy du, cho nờn tit kim lng in nng ny ta tn dng ngun nng lng mt tri lm núng nc, sau ú dựng thit b trao i nhit ng lng ng sy du FO a vo thựng cha trc khi a vo t lũ hi. 2. S nguyờn lý h thng dựng nng lng mt tri sy du FO dựng thit b trao i nhit ng lng ng 2.1. S nguyờn lý h thng: Ta xõy dng s nguyờn lý h thng nh sau: Hỡnh 1. S nguyờn lý h thng sy du FO bng nng lng mt tri H thng b thu nng lng mt tri (3) cú nhiu collector c b trớ thnh mt dóy. Qua tớnh túan, kim tra v so sỏnh, vic chn panel cú dng song song hp th nng lng bc x mt tri l khỏ hiu qu. Tm hp thu c gn vo ng hp th bng cỏch an xen tng di nh; Mt cm ng trao i nhit ng lng ng gia nhi t Hỡnh 2. Panel thu nng lng mt tri dng dóy ng B mt TN dng dóy ng Tm hp th 1 1-Thù ng chứa nứơc nhỏ 2-TBTN ống l ồng ống 3-Tấm thu năng luợ ng mặt trời 4- Thù ng chứa dầu lạ nh 5-Bơm nứơc 6-Bơm dầu 7- Đ i ểm cảm biến nhi ệt độ 8-Van ba ngã 9-Thù ng nứớ c nóng dự trữ 10- Đ iện trở 11-Thù ng chứa dầu nóng 12 : 23 -V an chặn cá c l oạ i 3 12 6 5 8 7 Dầu nóng ra 2 uờng nuớc uờng dầu 9 4 11 10 21 22 19 20 13 14 15 16 5 18 17 Sơ đồ nguyê n lý hệ thống sấy dầu bằng nă ng lựơng mặt trời dù ng thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống 23 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 9 cho dầu thô, hai thùng chứa nước dự trữ được cách nhiệt để tránh tổn thất nhiệt, thùng chứa dầu, một số van và một thiết bị sấy dầu bằng điện trở. 2.2. Nguyên lý họat động của hệ thống Nguyên lý họat động mô hình như sau: vào ban ngày, bơm tuần hoàn 5 hoạt động lúc đó các van 15,17, 19, 20 mở, van 18 đóng lại, nước nóng tích trữ được của dàn năng lượng mặt tr ời chảy từ tank nhỏ vào ống trong của TBTĐN ống lồng ống gia nhiệt cho dầu chảy bên ngòai ống trong không gian hình xuyến, sau đó nước lạnh được bơm tuần hòan thông qua các Collector thu nhiệt mặt trời rồi đi vào tank chứa nhỏ. Dầu thô tuần hòan trong không gian hình xuyến có thể đi qua hoặc quay ngược lại để tiếp tục sấy đạt nhiệt độ yêu cầu. Điện trở gia nhiệt thêm cho dầ u có họat động hay không là phụ thuộc vào nhiệt độ dầu tại vỏ ngòai không gian hình xuyến của bộ trao đổi nhiệt ống lồng ống, nó tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Điện trở sấy dầu (10) chỉ họat động khi mà nhiệt độ ngòai trời xuống khá thấp ví dụ như khi mùa đông ( có nghĩa là nó hoạt động khi nước nóng để gia nhiệt cho dầu không đạt được tới 65 0 C ) lúc đó bơm dầu số 6 họat động, van 22 đóng, van 21 mở, dầu lạnh sẽ được điện trở 10 sấy đạt đến nhiệt độ yêu cầu. Khi bức xạ mặt trời cung cấp đầy đủ năng lượng nhiệtnhiệt độ nước ở bộ thu ngòai đạt đến giá trị yêu cầu, lúc đó bơm nước 5A họat động bình thường. Trường hợp nhiệ t độ gia nhiệt dầu đủ, lúc đó, van 12, 15, 18 đóng lại, các van 13, 17, 19, 23 mở ra để cho nước của dàn năng lượng mặt trời gia nhiệt cho tank lớn để dự trữ. Trong trường hợp nhiệt độ của môi trường không đủ để gia nhiệt cho dàn trao đổi nhiệt ống lồng ống, lúc đó sẽ sử dụng nước dự trữ ở tank lớn để gia nhiệt cho tank nhỏ bằng cách đóng các van 13, 23, mở các van 12, 14 , 15, 16, 17, 19, 20, hai b ơm 5 và 5A họat động, lúc đó nước nóng trong tank lớn sẽ gia nhiệt cho tank nhỏ qua dàn ống xoắn để từ đó nước nóng đi bên trong đường ống của thiết bị ống lồng ống để gia nhiệt cho dầu đi trong không gian hình xuyến bên ngòai đến nhiệt độ yêu cầu. 3. Tính tóan thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống để gia nhiệt cho dầu FO 3.1. Tính tóan lượng dầu FO cấp cho hơi ứng với các công suất khác nhau Bảng 2. Xác định lượng dầu thô ( FO) tiêu thụ theo công suất và hiệu suất hơi NHIỆT TRỊ CỦA DẦU FO: 9800Kcal/Kg KHỐI LƯỢNG RIÊNG: 0,991Kg/m 3 ; NHIỆT LƯỢNG TRONG 1 KG HƠI: 663 Kcal ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC: 180cSt( mm 2 /S ); NHIỆT ĐỘ ĐÔNG ĐẶC: 20 0 C N(tấn/h) H( %) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 3 4 5 70 9,7 19,3 29,0 38,7 48,3 57,9 67,7 77,3 86,9 96,5 193 290 387 483 80 8,5 16,9 25,4 33,8 42,3 50,7 59,2 67,6 76,1 84,6 169 254 338 423 90 7,5 15,0 22,6 30,1 37,6 45,1 52,6 60,1 67,6 75,2 150 226 301 376 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 10 3.2. Tính tốn thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống giữa dầu FO và nước nóng Với cơng suất hơi 100kg/h, hiệu suất 80%, ta tính ra được lượng dầu tiêu thụ cần thiết là 8,5lít/h. Từ đây, áp dụng phương pháp tính TĐN ống lồng ống giữa dầu và nước nóng với các đặc tính sau: Nước nóng chảy trong ống thép nhỏ có hệ số dẫn nhiệt λ =120W/mK, d 2 /d 1 =28/26,2mm, nhiệt độ nước nóng vào là t ’ 1 =80 0 C, lưu lượng G 1 = 5,4 kg/h. Dầu lạnh FO chuyển động trong khơng gian hình xuyến giữa ống nhỏ và ống lớn có D=32,6mm, nhiệt độ dầu FO vào t ’ 2 = 30 0 C, nhiệt độ dầu ra là t ’’ 2 =65 0 C với lưu lượng dầu được tính dự phòng là G 2 =10,8 kg/h. Biết chiều dài của đoạn ống nhỏ nằm ngang l=1,0 m. Ta đi xác định diện tích truyền nhiệt F của thiết bị, số đoạn ống thẳng N. 3.2.1.Chọn nhiệt độ t w1 = (t 1 + t 2 )/2 Khi bỏ qua tổn thất nhiệt ( t η = 100%), ta có Q = Q 1 = Q 2 vậy: Q = G 2 .C p2 ( t 2 ’’ – t ’ 2 ) = 435,225)3065.(147,2. 3600 8,10 =− , [W] Nhiệt độ trung bình của dầu lạnh : t 2 = (t 2 ’’ + t 2 ’ )/2 = (30+65)/2 = 47,5 [ 0 C] Nhiệt dung riêng của dầu ở t 2 = 47, 5 0 C là C p2 = 2, 147 kJ/kg.K. Phương trình cân bằng nhiệt: Q = G 1 .C p1 .(t 1 ’’ - t 1 ’ ) = G 2 .C p2 .( t 2 ’’ – t ’ 2 ) t 44 1000.174,4.4,5 3600.435,225 80 C.G Q t 1p1 ' 1 '' 1 =−=−= , [ 0 C] Từ đó nhiệt độ trung bình t 1 của nước nóng: t 1 = 0, 5 (t ’ 1 + t ’’ 1 ) = 0, 5 (80+44) = 62 [ 0 C] Với t 1 = 62 0 C tra bảng ta xác định được: C pl = 4, 174 [kJ/kg.K]. 894,2Pr;./6605,0;/10.4654,0;/04,982 11 26 1 3 1 ==== − f KmWsmmkg λγρ Với nhiệt độ trung bình của dầu lạnh t 2 = 47,5 [ 0 C], sử dụng bảng, tốn đồ ta xác định độ nhớt, nhiệt dung riêng, hệ số dẫn nhiệt của dầudùng phương pháp nội suy ta có: 665,34Pr;./1236,0;/10.32,2;/2,860 12 26 2 3 2 ==== − f KmWsmmkg λγρ Từ đó tốc độ của nước nóng chảy trong ống nhỏ khi n = 1 được tính bằng: 0028,0 3600.)0262,0.(14,3.04,982 4,5.4 d. G.4 22 11 1 1 == πρ =ω , [m/s] Hình 4. Mặt cắt của ống lồng ống t 2 G 2 C p 2 , , t 1 G 1 C p 1 , , t 1 G 1 C p 1 , , , , 2 p C 2 G 2 t DẦU FO NÓNG RA DẦU FO LẠNH VÀO NƯỚC RA NƯỚC NÓNG VÀO DẦU FO LẠNH VÀO DẦU FO NĨNG RA G 2 , C P2 , t 2 ’’ G 2 , C P2 , t 2 ’ NƯỚC RA G 1 , C P1 , t 1 ’’ G 1 , C P1 , t 1 ’ NƯỚC NĨNG VÀO Hình 3. Ống lồng ống thẳng TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 11 Tốc độ dầu chảy giữa ống to và ống nhỏ: G 4 )( 2 2 2 222 dD − = πωρ 016,0 3600).028,00326,0.(14,3.2,860 8,10.4 )dD(. G.4 222 2 2 2 2 2 = − = −πρ =ω , [m/s] Tiêu chuẩn Re của nước nóng: Re 1 = 4 6 1 11 1066,113 10.4654,0 0262,0.0028,0 <== − γ ω d Vậy nước nóng chảy tầng trong ống, ta có: Nu f1 = 0, 15.Re ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ 1 1 25,0 1,0 1 43,0 1 33,0 1 Pr Pr Pr. w f fff Gr Vì vách bằng kim loại mỏng và hai phía vách ống đều là chất lỏng nên ta chọn nhiệt độ vách t w1 bằng: t w1 = 0,5 (t 1 +t 2 ) = 0,5(62+47,5) = 54,75 [ 0 C]. Ta chọn t w1 = 54,5 0 C, ở nhiệt độ này thì ta có: Pr w1 = 3,316. Ta có : 2 3 γ β tlg Gr ∆ = Với t 1 = 62 0 C tra bảngdùng phương pháp nội suy, ta có : 4 10.3,5 − = β 1− Τ 2 3 1 γ β tlg Gr f ∆ = == = − − − 26 34 )10.4654,0( )5,5462.(0262,0.10.3,5.81,9 3237853, 96 Nu f1 = 0, 15.Re ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ 1 1 25,0 1,0 1 43,0 1 33,0 1 Pr Pr Pr. w f fff Gr =4, 88 Hệ số tỏa nhiệt đối lưu α 1 của nước nóng chảy trong ống với bề mặt trong của ống không có bám bẩn và chất lỏng không có ảnh hưởng của bức xạ nên: ]./[02,123 0262,0 6605,0 .88,4 2 1 1 11 KmW d Nu ft === λ α q l1t = () 1111 dtt wt π α − = 123, 02.(62- 54, 75).3,14.0,0262 = 73,37 [ W/m] 3.2.1.Tính tw 2: Ta có: 1 2 21 21 ln 2 1 d d tt qq ww tltl πλ − == , [W/m] → 433,54 0262,0 028,0 ln. 120.14,3.2 1 05,765.54ln 2 1 . 1 2 112 =−=−= d d qtt tlww πλ [ 0 C] Vì vách kim loại mỏng, có hệ số dẫn nhiệt lớn, ta có thể lấy 5,54 12 = = ww tt [ 0 C] Với nhiệt độ trung bình của dầu được đun nóng:t 2 = 5,47 2 6530 2 ,, 2 , 2 = + = + tt [ 0 C] ta sử dụng bảng tra các thông số và dùng phương pháp nội suy, ta có: 665,354Pr;./1236,0;/10.32,2;/2,860 22 26 2 3 2 ==== − f KmWsmmkg λγρ Tiêu chuẩn Re của dòng dầu cần đun nóng chảy giữa hai ống với đường kính tương đương () () () 2 2 2 2 2 4 4 4 dD dD dD u f d td −= + − == π π = (0,0326 - 0,028)=0,0046 [m] được tính như TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 12 sau: Re 2 = 4 6 2 2 1072,31 10.32,2 0046,0.016,0 <== − γ ω td d Vậy dầu cũng chảy tầng trong ống, ta có: Nu f2 = 0,15.Re 25,0 2w 2f 1,0 2f 43,0 2f 33,0 2f Pr Pr GrPr. ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ Với nhiệt độ bề mặt ngoài của ống nhỏ t w2 = 54,5 , [ 0 C], sử dụng bảng tra các thông số và dùng phương pháp nội suy, ta có: = 2 Pr w 26,05 2 3 2 γ β tlg Gr f ∆ = = = −− − − 26 34 )10.32,2( )5,475,54.()028,00326,0(10.02,7.81,9 871,769 Nu f2 = 0, 15.Re 25,0 2w 2f 1,0 2f 43,0 2f 33,0 2f Pr Pr GrPr. ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ =4.557 Hệ số tỏa nhiệt của dầu FO chạy giữa hai ống: α 2t = 45,122 0046,0 1236,0.557,4 . 22 == td f d Nu λ [W/m 2 .K] q l2t = ( ) 2222 dtt wt π α − = 122, 45.(54, 5-47, 5).3, 14.0, 028 = 75,36 [ W/m] Sau khi kiểm tra ta thấy thỏa mãn, vậy chọn: α 1t = 123, 27 [W/m 2 .K] và α 2t = 122, 45 [W/m 2 .K] Nhiệt độ trung bình logarit: t∆ ↓↑ = min max minmax ln t t tt ∆ ∆ ∆ − ∆ , [ 0 C] ∆t max , ∆t min : hiệu nhiệt độ giữa hai môi chất vào và ra khỏi thiết bị trao đổi nhiệt t∆ ↓↑ = ()() ' 2 '' 1 '' 2 ; 1 ' 2 '''' 2 ' 1 ln tt tt tttt − − −−− ( ) ( ) 49,14 3044 6580 ln 30446580 = − − − − − = , [ 0 C] Vì 4,1068,1 0262,0 028,0 1 2 <== d d : coi vách trụ là vách phẳng, nên : k t = tt 21 11 1 αλ δ α ++ Với δ= () 12 2 1 dd − = 0009,0 2 0262,0028,0 = − [m] k t = tt 4,61 45,122 1 120 0009,0 27,123 1 1 11 1 21 = ++ = ++ αλ δ α [W/m 2 .K] Tổng diện tích truyền nhiệt qua ống: Q=k t .F t . t∆→F t = 253,0 49,14.4,61 435,225 . == ∆t k Q t [m 2 ] Số đoạn ống thẳng N t khi n = 1: nld F N t t 1 π = 075,3 1.1.0262,0.14,3 253.0 == Vậy chiều dài thiết bị ống lồng thẳng: L t = N t .l = 3, 075.1 = 3,075 [m] TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 13 4. Tính chọn bộ thu năng lượng mặt trời để cung cấp nước nóng cho sấy dầu FO Với lượng dầu tiêu thụ cần được gia nhiệt và diện tích trao đổi nhiệt ống lồng ống giữa dầu FO với nước nóng, nước nóng cần gia nhiệt đến 80 0 C và lưu lượng nước nóng cần thiết tương ứng được tính đi qua bộ thu là 0,01kg/s ( Lưu lượng tính toán là 5,4kg/h, tuy nhiên do yêu cầu dự phòng và do dòng chảy đối lưu tự nhiên của nước nóng là rất chậm nên ở đây ta tính lượng nước đi qua thực tế được chọn là 0,01kg/s). Tính cụ thể cho bộ thu tấm phẳng có bề mặt hấp thụ được đan xen vào dãy ống. Bảng 3. Các số liệu tính toán cho Collector tấm phẳng . STT Thông số tính toán Công thức tính Giá trị Đơn vị 1 Hệ số toả nhiệt ra không khí n kk GrC Pr).( ∑ = δ λ α 12.25 W/m 2 K 2 Hệ số truyền nhiệt bên trên 1 1 ) 3,1 1 ( − ++= αλ δ λ δ kk kk k k k 2,27 W/mK 3 Hệ số truyền nhiệt qua cách nhiệt 1 2 ) 1 ( − += αλ δ c c k 1,24 W/mK 4 Khối lượng vỏ hộp thu )42( δ δ ρ + = rtto Fm 16,01 Kg 5 Khối lượng nước tĩnh )2( tt Fm δ δ ρ − = 8 Kg 6 Nhiệt dung hộp nước poo mCCmC += 40752 J/Kg 7 Dòng nhiệt dung qua hộp pi 11 2 2 33 WGC F i p k GC k F k F k F =+ =+++ ∑ 14.27 W/K 8 Công suất hấp thụ max P=ε.D.E n .F 1 848,35 W 9 Tốc độ gia nhiệt max a=P/C 0,0207 K/s 10 Tần số dao động riêng bộ thu b=W/C 3,49.10 -4 s -1 11 Tốc độ góc tia nắng ω=2Π/τ n 0,727.10 -4 rad/s 4.1. Tính tóan các thông số đặc trưng của Collector Bảng 4. Các thông số đặc trưng của Collector tấm phẳng 1 2 m . STT Thông số đặc trưng Công thức tính Giá trị Đơn vị 1 Độ gia nhiệt cực đại m T ) 4 1( 2 22 ω + + b b b a T m 63,7 o C 2 Nhiệt độ cực đại m t ). 4 1( 2 22 0 ω + ++= b b b a tt m 93,7 C o 3 Nhiệt độ cuối ngày c t )4( 2 222 2 ω ω + += bb a tt oc 35,2 C o 4 Độ gia nhiệt trung bình n T b a T n 2 = 33,12 C o TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 14 5 Thời điểm đạt m T ) 2 1 8 3 ( ω ττ b arctg nm −= 86,6 h 6 Công suất hữu ích trung bình pn GC b a P 2 = . 276,48 W 7 Sản lượng nhiệt một ngày p n GC b a Q 4 τ = . 11943,37 KJ 8 Sản lượng nước nóng GM n 2 τ = . 86 Kg 9 Hiệu suất nhiệt bộ thu 1 F4bE aGC p π η = . 41,4 Vậy nhiệt lượng cần cung cấp: 0875,2)3080.(175,4.01.0tGCQ p = − =Λ= (Kw)= 2087,5 [W] Diện tích bề mặt collector cần thiết: E Q F η = = = 940.414,0 5,2087 5,364 [m 2 ] 5. Kết luận Sấy dầu FO là cần thiết để tạo ra độ nhớt nhất định thuận tiện cho quá trình phun sương khi đốt cháy trong hơi, cho nên việc gia nhiệt cho dầu FO bằng thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống sử dụng năng lượng mặt trời vừa đạt được hiệu quả trao đổi nhiệt cao lại tiết kiệm được một lượng điện năng khá lớ n cho sấy bằng điện trở trước đây. Dựa vào bài toán tính trao đổi nhiệt giữa dầu và nước nóng qua thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống ở trên ta có thể áp dụng để tính tóan trao đổi nhiệt giữa các dòng môi chất có nhiệt độ nóng, lạnh khác nhau. Có thể dựa vào mô hình họat động, sơ đồ nguyên lý và cách điều chỉnh việc sấy dầu FO bằng năng lượng mặt trờ i thông qua thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống để thiết kế các hệ thống tương tự cung cấp dầu FO nóng cho các hơi tại các xí nghiệp công nghiệp phục vụ cho sản xuất. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Bốn, Hoàng Dương Hùng, Giáo trình chuyên đề năng lượng mặt trời, Khoa công nghệ Nhiệt điện lạnh, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 2004. [2] Nguyễn Bốn, Tính tóan thiết bị trao đổi nhiệt, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005. [3] Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính, Hệ thống máy và thiết bị lạnh, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2005. [4] Bùi Hải, Dương Đức Hồng, Hà Mạnh Thư, Thiết bị trao đổi nhiệt, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thụât, Hà Nội, 1999. [5] Hồ Trần Anh Ngọc, Võ Chí Chính, Nghiên cứu thiết bị ngưng tụ ống lồng ống sử dụng trong hệ thống lạnh, Tạp chí KHCN- ĐHĐN, số 5(34), 2009. [6] Hòang Dương Hùng, Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thiết bị thu năng lượng mặt trời để cấp nhiệt và làm lạnh, Luận án tiến sĩ KHKT, Đại học Bách khoa ĐN, 2002. . KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 7 THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY DẦU FO DÙNG CHO LÒ HƠI BẰNG THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DESIGNING A SYSTEM. manufacture of a system for drying Fuel Oil with a double tube heat exchanger device using solar energy and the techniques for operating and adjusting the oil drying system in such a way to be suited. Fuel Oil and hot water and on the solar collectors that supply hot water for drying Fuel Oil, using a boiler with the capacity of 100kg/h. 1. Đặt vấn đề Dầu FO- Fuel Oil- hay còn gọi là dầu
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY DẦU FO DÙNG CHO LÒ HƠI BẰNG THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DESIGNING A SYSTEM FOR DRYING BOILER FUEL OIL WITH A DOUBLE TUBE HEAT EXCHANGER DEVICE USING SOLAR ENGERGY pptx, THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY DẦU FO DÙNG CHO LÒ HƠI BẰNG THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DESIGNING A SYSTEM FOR DRYING BOILER FUEL OIL WITH A DOUBLE TUBE HEAT EXCHANGER DEVICE USING SOLAR ENGERGY pptx, THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY DẦU FO DÙNG CHO LÒ HƠI BẰNG THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DESIGNING A SYSTEM FOR DRYING BOILER FUEL OIL WITH A DOUBLE TUBE HEAT EXCHANGER DEVICE USING SOLAR ENGERGY pptx

Từ khóa liên quan