Luận văn: SO SÁNH ĐỊA VỊ PHÁP LÍ & CHỨC NĂNG, VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ (FED) ppt

31 525 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 10:20

Gi ả ng viên : H Ồ TH Ị H Ồ NG MINH Môn: Lý thuy ế t tài chính - ti ề n t ệ . Thành viên : Tr ầ n Th ị Qu ỳ nh Ngân K105041617 Lê Ngọ c Nam K105041613 TPH CM - Tháng 4/ 2012 CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ (FED) SO SÁNH ĐỊA VỊ PHÁP & CHỨC NĂNG, VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ (FED) I. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCCỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ (FED): Cả hai đối tượng được đề cập trên đều được xem như cùng một hình thức là “Ngân hàng Trung Ương” , có đặc điểm như sau: - Nhiệm vụ của NHTW là vừa thực hiện chức năng độc quyền phát hành giấy bạc ngân hàng vào lưu thông, vừa thực hiện quản nhà nước trên lĩnh vực tiền tệ - tín dụng – ngân hàng. - Không giao dịch với công chúng mà chỉ giao dịch với kho bạc và các ngân hàng trung gian. - Mục đích hoạt động: cung ứng tiền cho nền kinh tế, điều hòa lưu thông tiền tệ và quản hệ thống ngân hàng nhằm đảm bảo lưu thông tiền tệ ổn định, tạo điều kiện tăng trưởng kinh tế, tăng việc làm và kiểm soát lạm phát. -vị trí đặc thù trong bộ máy quản và điều hành nền kinh tế mô. - Định chế có sự kết hợp của hai tính chất: Doanh nghiệp và quản hành chính. Tuy nhiên có nhiều điểm khác biệt giữa địa vị pháp vai trò, chức năng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam so với FED, cụ thể như sau: Tiêu chí Ngân hàng Nhà nước Việt Nam FED Lịch sử hình thành Sau Cách mạng tháng 8, chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã từng bước xây dựng nền tài chính tiền tệ độc lập. Ngày 6 tháng 5 năm 1951, chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam với các nhiệm vụ: phát hành giấy bạc, C ụ c d ự tr ữ liên bang (tiếng Anh: Federal Reserve System – Fed) là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Bắt đầu hoạt động năm 1915 theo "Đạo luật Dự trữ Liên bang" của Quốc hội Hoa Kỳ thông qua cuối năm 1913. quản lý kho bạc, thực hiện chính sách tín dụng để phát triển sản xuất, phối hợp với mậu dịch để quản lý tiền tệ và đấu tranh tiền tệ với thực dân Pháp. Địa vị pháp Ngân hàng TW trực thuộc chính phủ. Chính phủ có ảnh hưởng rất lớn đối với NHTW thông qua việc bổ nhiệm các thành viên, can thiệp trực tiếp vào việc xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Nhà nướcpháp nhân, có vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước, có trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội. Ngân hàng TW độc lập với chính phủ. Chính phủ không có quyền can thiệp vào hoạt động của NHTW, đặc biệt trong việc xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ. FED là ngân hàng của các ngân hàng và là ngân hàng của Chính phủ liên bang. FED vừa là tư nhân, vừa là nhà nước. Hội đồng không nhận tài trợ của Quốc hội và bảy thành viên của Hội đồng theo cơ chế dân chủ. Thành viên của Hội đồng là độc lập và không phải chấp hành yêu cầu của hệ thống lập pháp cũng như hành pháp. Tuy nhiên, Hội đồng phải gửi báo cáo tới Quốc hội theo định kỳ. Cơ cấu tổ chức Bộ máy làm việc Các thành phần: 1. Hội đồng Ngân hàng: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là người đứng đầu của NHNNVN là một Các thành phần: 1. Hội đồng thống đốc: Cơ quan quản cao nhất của FED là Hội đồng Thống đốc gồm 7 thành viên. Nhiệm kì mỗi thành viên là thành viên c ủ a Chính ph ủ , được Thủ tướng Chính phủ VN đề nghị trình Quốc hội VN chấp thuận bổ nhiệm. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (tức là Bộ trưởng) trong Chính phủ. Giúp việc có các phó Thống đốc phụ trách từng lĩnh vực cụ thể (hiện tại là 5 người). Các phó Thống đốc được thủ tướng quyết định bổ nhiệm. Thống đốc thời điểm năm 2012 hiện nay là ông Nguyễn Văn Bình. 2. Ngân hàng Nhà nước có 24 đơn vị trực thuộc, trong đó 19 đơn vị giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nướcchức năng Ngân hàng trung ương, 5 đơn vị là tổ chức sự nghiệp. 14 năm, trong nhi ệ m kì T ổ ng thống được chỉ định 2 thành viên để Thượng viện bổ nhiệm (các thành viên còn lại do các Tổng thống tiền nhiệm chỉ định). Các thành viên của HĐTĐ không được tái nhiệm nếu như đã hoàn thành xong nhiệm kì của mình. Chủ tịch Hội đồng thống đốc của FED hiện nay là Ben Bernanke. 2. Các ngân hàng dự trữ: FED bao gồm 12 ngân hàng và 25 chi nhánh ở khắp nước Mỹ, mỗi ngân hàng Dự trữ liên bang đại diện cho một quận, Ngân hàng dự trữ New York có vai trò "nổi bật hơn một chút" so với các ngân hàng còn lại. Ngân hàng dự trữ liên bang khu v ự c không ph ả i là công c ụ c ủ a chính quyền liên bang, chúng là các ngân hàng độc lập, sở hữu tư nhân và hoạt động theo luật phápđịa phương Các ngân hàng thành viên: Tất cả các ngân hàng đều là thành viên của FED, phải tuân thủ mức dự trữ bắt buộc, được vay tiền từ FED, được thanh toán bù trừ tại FED, chịu sự giám sát về các hoạt động bởi FED. 12 ngân hàng khu vực dự trữ liên bang khu vực được thành lập bởi Quốc hội là các chi nhánh của hệ thống ngân hàng trung ương, có tổ chức giống một tổ chức tư nhân. Các ngân hàng dự trữ liên bang khu vực hoạt động không lợi nhuận và việc sở hữu cổ phần của nó là điều kiện để trở thành ngân hàng thành viên. 3. Ủy ban thị trường tự do liên bang(FOMC): Ủy ban thị trường g ồ m 7 thành viên c ủ a H ộ i đ ồ ng thống đốc và 5 đại diện từ các Ngân hàng dự trữ liên bang khu vực. Luôn có một đại diện của ngân hàng Fed tại Quận 2, thành phố New York (hiện tại là Timonthy Geithner) là thành viên trong Ủy ban này. Thành viên từ các ngân hàng khác được luân phiên theo thời gian 2 hoặc 3 năm. Cách thức điều hành, hoạt động NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Là các đơn vị phụ thuộc của NHNN, chịu sự điều hành và lãnh đạo tập trung, thống nhất của Thống đốc NHNN. Hội đồng tư vấn liên bang do 12 đại diện của các ngân hàng địa phương thuộc cục dự trữ Liên bang, có quyền bỏ phiếu như nhau khi thông qua các quyết định. Chính Hội đồng tư vấn Liên bang này là người đề xuất các kiến nghị chinh sách tiền tệ cho Hội đồng thống đốc. Giấy bạc do Fed phát hành là nguồn cung tiền tệ và chúng được đưa vào lưu thông qua các Ngân hàng dự trữ liên bang khu vực. Cổ tức được trả dưới dạng khoản bù vào lãi suất cho phần dự trữ thiếu hụt được giữ tại Fed. Cục dự trữ liên bang không trả lãi suất cho các kho ản dự trữ n ày. Chức năng, nhiệm vụ Đảm trách việc phát hành tiền tệ, quản lý tiền tệ và tham mưu các chính sách liên quan đến tiền tệ cho Chính phủ như: phát hành tiền tệ, chính sách tỷ giá, chính sách về lãi suất, quản lý dự trữ ngoại tệ, soạn thảo các dự thảo luật về kinh doanh ngân hàng và các tổ chức tính dụng, xem xét việc thành lập các ngân hàng và tổ chức tín dụng, quản lý các ngân hàng thương mại nhà nước * Thực thi những chính sách tiền tệ quốc gia để duy trì mức việc làm, giá cả ổn định và lãi suất tương đối thấp. * Giám sát và quản lý các thể chế ngân hàng để đảm bảo đó là những nơi an toàn để gửi tiền và để bảo vệ quyền lợi tín dụng của người dân. * Cung cấp các dịch vụ tài chính cho các tổ chức tín dụng, Chính phủ MỹNgân hàng trung ương các nước khác như thanh toán bù trừ, thanh toán điện tử, phát hành tiền * Ngoài ra FED còn tiến hành các nghiên cứu về nền kinh tế Mỹ cũng như kinh tế các bang, cung cấp thông tin về nền kinh tế thông qua các ấn phẩm, hội thảo giáo dục và qua website. Chiến lược mục tiêu của FED: Những công cụ Mục tiêu hoạt động Mục tiêu trung gian Mục tiêu cuối cùng Thị trường mở Dự trữ bắt buộc Tỷ lệ chiết khấu Cơ số tiền dự trữ => khối dự trữ Tổng dự trữ Lãi suất tiền tệ liên bang Khối tiền tệ Lãi suất dài hạn Tổng nợ phi tài chính Tỷ lệ lạm phát Tỷ lệ thất nghiệp Tỷ lệ GDP Công cụ thi hành chủ yếu và hiệu quả - Dự trữ bắt buộc - Lãi suất - Tỷ giá hối đoái - Hạn mức tín dụng dụ: năm 2008, để kiềm chế lạm phát NHNN đã quy định hạn mức tín dụng của các Ngân hàng thương mại không vượt qua 30%. - Dự trữ bắt buộc - Lãi suất - Tỷ giá hối đoái - Hạn mức tín dụng - Thỏa thuận mua lại - Giao dịch mua đứt - Thị trường mở dụ: FED mua số lượng Trái phiếu và Cổ phiếu Kho bạc bí mật cho tài khoản riêng của FED nhằm cung cấp cho hệ thống Ngân hàng đầy đủ tiền dự trữ. II. HÀNH ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VÀ FED TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ NĂM 2007 – 2009 Khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ 2007-2009 là cuộc khủng hoảng trong nhiều lĩnh vực tài chính (tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán) diễn ra từ năm 2007 cho đến tận nay. Cuộc khủng hoảng này bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tín dụng nhà ở thứ cấp. Và bản thân nó lại là nguồn gốc trực tiếp của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2010. Diễn tiến của khủng hoảng Tình hình phá sản 2007-2008: Tháng 8 năm 2007, một số tổ chức tín dụng của Mỹ như New Century Financial Corporation phải làm thủ tục xin phá sản. Một số khác thì rơi vào tình trạng cổ phiếu của mình mất giá mạnh như Countrywide Financial Corporation. Nhiều người gửi tiền ở các tổ chức tín dụng này đã lo sợ và đến rút tiền, gây ra hiện tượng đột biến rút tiền gửi khiến cho các tổ chức đó càng thêm khó khăn. Nguy cơ khan hiếm tín dụng hình thành. Cuộc khủng hoảng tài chính thực thụ chính thức nổ ra. Từ Mỹ, rối loạn này lan sang các nước khác. Ở Anh quốc, ngân hàng Northern Rock bị chao đảo người gửi tiền xếp hàng đòi rút tiền gửi của mình ra. Trước tình hình đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tiến hành các biện pháp nhằm tăng mức độ thanh khoản của thị trường tín dụng chẳng hạn như thực hiện nghiệp vụ thị trường mở mua vào các loại công trái Mỹ, trái phiếu cơ quan chính phủ Mỹ và trái phiếu cơ quan chính phủ Mỹ đảm bảo theo tín dụng nhà ở. Tháng Chín 2007, Cục Dự trữ Liên bang còn tiến hành giảm lãi [...]... quyền lực này” - Woodrow Wilson - Tổng thống thứ 28 của Mỹ  Năm 1963, sau khi tổng thống Kennedy bị ám sát, chính phủ Mỹ cuối cùng đã mất đi quyền phát hành “đô-la Mỹ bạc trắng” Muốn có được đồng đô-la, Chính phủ Mỹ cần phải đem thu nhập từ thuế tương lai (công trái) của người dân Mỹ, thế chấp cho cục dự trữ liên bang Mỹ tư hữu, “chứng chỉ cục dự trữ liên bang Mỹ do cục dự trữ liên bang Mỹ phát hành,... thành ngân hàng Hoa Kỳ, hai công ty đã nắm giữ gần ¼ số cổ phần của ngân hàng New York thuộc Cục dữ trữ liên bang Mỹ, và trên thực tế, nó đã quyết định chiếc ghế chủ tịch của Cục dự trữ Liên bang, việc Tổng thống Mỹ bổ nhiệm chức chủ tịch chỉ là một hình thức sài, còn việc lấy ý kiến Quốc hội lại càng giống một màn kịch lướt qua  Thiết kế cho 12 nhà ngân hàng địa phương của cục dự trữ liên bang Mỹ. .. số giải pháp nhằm nâng cao vị thế của Chính phủ so với Cục dự trữ liên bang Tuy nhiên tất cả những biện pháp này đều nhằm lấp liếm đi vị thế mà FED đang nắm giữ:  “Quốc hội khống chế Cục dự trữ liên bang Mỹ , “thành viên của hội đồng quản trị do tổng thống Mỹ bổ nhiệm” – Chủ tịch FED do Tổng thống Mỹ bổ nhiệm =>> Thế nhưng, chức năng chân chính của hội đồng quản trị do Hội đồng tư vấn liên bang (Federal... công ty này hoàn thành nghĩa vụ của nó trên thị trường FED đã thực hiện vai trò như “người cho vay cuối cùng” để ngăn chặn một sự đổ vỡ của hệ thống thanh toán - Tạp chí Time của Mỹ vừa bình chọn ông Ben Bernanke,Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) của nước này là nhân vật của năm 2009 Time nhận định, dưới sự lãnh đạo của Bernanke, hình ảnh trầm mặc vốn có của ngân hàng trung ương đã trở thành một... bộ hệ thống Đặt trụ sở của Cục dự trữ liên bang Mỹ tại Washington – trung tâm chính trị của nước Mỹ Sau khi được dàn xếp chu đáo, dự luật về FED nghiễm nhiên xuất hiện với hình thức mô phỏng theo sự phân quyền và và cân bằng kiểm so t của hiến pháp Mỹ Tổng thống bổ nhiệm, quốc hội thẩm duyệt, nhân sĩ độc lập nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị, còn các nhà ngân hàng đảm nhận vị trí cố vấn =>> Thực... khống chế nước Mỹ - John Moody - người sáng lập hệ thống đánh giá đầu tư Moody nổi tiếng, 1911 Bảy vị tai to mặt lớn của phố Wall chính là những người thực sự điều khiển việc thành lập Cục dự trữ liên bang Mỹ Sự phối hợp nhịp nhàng bí mật giữa họ với dòng họ Rothschild của châu Âu cuối cùng đã lập lên một phiên bản của ngân hàng Anh quốc tại Mỹ Từ những tìm hiểu trên chúng tôi đưa ra kết luận người... tế hàng đầu của Liên Hợp Quốc và Ngân hàng Thế giới Joseph Stiglitz nhận định:”Sự suy thoái nếu xảy ra ở châu Âu sẽ làm trầm trọng hơn suy thoái ở Mỹ và ngược lại.” IV BÍ MẬT ĐẰNG SAU SỰ PHÁT TRIỂN HÙNG MẠNH CỦA FED: 1 Câu hỏi: - Hiến pháp Mỹ mục 8 chương 1: "Quốc hội có quyền in và quy định giá trị đồng tiền quốc gia" - Câu nói của tổng thống Woodrow Wilson, người chính thức ký dự luật Cục Dự trữ Liên. .. Cục Dự trữ Liên bang – một thể chế không trực tiếp được dân bầu – lại có sức mạnh to lớn nhường vậy? Và tại sao sức mạnh đó lại ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân Mỹ? Ngân hàng trung ương Mỹ, cơ quan được coi là lực lượng quyền lực nhất trong việc quyết định số phận của nền kinh tế Mỹ cũng như kinh tế toàn cầu Vai trò này xuất phát từ chỗ, FED là cơ quan kiểm so t nguồn cung tiền của nước. .. vàng dự trữ Hiện nay trên thế giới, Hoa Kỳ vẫn được xem là đất nướcdự trữ vàng lớn nhất, và nổi tiếng và hoành tráng nhất vẫn là hầm chứa vàng khổng lồ được đặt tại Trụ sở Lưu trữ vàng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vậy không lấy làm ngạc nhiên khi cái bóng của FED đã vươn ra toàn thế giới - Thứ năm, FED được điều hành bởi những con người tài giỏi nhất và có uy tín trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ... khủng hoảng kinh tế, ổn định và phát triển nền kinh tế của Mỹ trong thời gian vừa qua, FED - Cục dự trữ quốc gia Hoa Kỳ đã thực hiện 3 giải pháp cơ bản: Thứ nhất, cắt giảm lãi suất Đây được xem là giải pháp cơ bản nhất của FED trong việc chống lạm phát và chống khủng hoảng kinh tế của Mỹ Mục đích của giải pháp này là nhàm bảo đảm cho các DN của Mỹ huy động được vốn với lãi suất thấp để giảm chi phí, . SO SÁNH ĐỊA VỊ PHÁP LÍ & CHỨC NĂNG, VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ (FED) I. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ (FED): Cả hai đối tượng được đề. 12 ngân hàng và 25 chi nhánh ở khắp nước Mỹ, mỗi ngân hàng Dự trữ liên bang đại diện cho một quận, Ngân hàng dự trữ New York có vai trò "nổi bật hơn một chút" so với các ngân hàng. - ti ề n t ệ . Thành viên : Tr ầ n Th ị Qu ỳ nh Ngân K105041617 Lê Ngọ c Nam K105041613 TPH CM - Tháng 4/ 2012 CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ (FED) SO SÁNH ĐỊA VỊ PHÁP LÍ & CHỨC
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: SO SÁNH ĐỊA VỊ PHÁP LÍ & CHỨC NĂNG, VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ (FED) ppt, Luận văn: SO SÁNH ĐỊA VỊ PHÁP LÍ & CHỨC NĂNG, VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ (FED) ppt, Luận văn: SO SÁNH ĐỊA VỊ PHÁP LÍ & CHỨC NĂNG, VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ (FED) ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn