Đề tài: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Travel Indochina trong thu hút khách vào Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 pptx

129 546 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 09:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ HẢI TÚ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ HẢI TÚ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THANH HỘI TP. Hồ Chí Minh - Năm 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan để thực hiện luận văn “Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Travel Indochina trong thu hút khách vào Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015”, tôi đã tự mình nghiên cứu tài liệu, vận dụng các kiến thức đã học, trao đổi với giáo viên hướng dẫn, đồng nghiệp và bạn cùng lớp… Các nguồn tài liệu, số liệu sử dụng và nội dung luận văn trung thực và đồng thời cam kết rằng kết quả nghiên cứu của luận văn này chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2010 Người thực hiện luận văn NGUYỄN THỊ HẢI TÚ LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn của tôi đến những Thầy Cô, đồng nghiệp, bạn bè…sau đây đã động viên và giúp đỡ tôi trong việc hoàn thành luận văn tốt nghiệp này: Quý Thầy, Cô Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – những người lái đò thầm lặng và tận tụy truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian tôi học tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hội – người đã tận tình hướng dẫn nghiên cứu đề tài. Ban Quản trị và toàn thể các thành viên diễn đàn www.caohockinhte.info; các bạn cùng lớp Quản trị Kinh doanh Đêm 2 – K16 như Hoàng Anh, anh Minh Sánh, anh Sơn Lâm, anh Ngọc Linh… đã nhiệt tình chia sẻ kiến thức và thông tin cũng như động viên tôi trong suốt thời gian học và trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp. Các Anh/Chị trưởng các phòng ban, các bạn bè làm việc tại VPĐD Công ty Travel IndochinaViệt Nam, Campuchia và UK cũng như đội ngũ lãnh đạo của công ty ở Sydney, những người đã nhiệt tình cung cấp cho tôi các thông tin về công ty cũng như giúp đỡ tôi thu thập số liệu khảo sát. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn gia đình, những người thân yêu đã động viên và hết lòng hỗ trợ tôi về mặt tinh thần trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Trong quá trình thực hiện luận văn, mặc dù đã hết sức cố gắng hoàn thiện đề tài qua tham khảo tài liệu, trao đổi và tiếp thu ý kiến đóng góp nhưng chắc chắn không tránh khỏi những sai sót do giới hạn về nguồn lực. Vì vậy, tôi rất hoan nghênh và chân thành cám ơn các ý kiến đóng góp của Quý Thầy, Cô và bạn đọc. Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ mail seastardalat@yahoo.com. TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2010 Người thực hiện luận văn NGUYỄN THỊ HẢI TÚ MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DU LỊCH TRAVEL INDOCHINA VÀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu khái quát về công ty du lịch Travel Indochina 1 1.1.1 Lịch sử hình thành 3 1.1.2 Tầm nhìn của công ty 1.1.3 Chức năng kinh doanh, sản phẩm và thị trường 1.1.4 Tình hình kinh doanh 4 1.1.4.1 Số lượng khách 1.1.4.2 Doanh thu đem lại từ việc bán tour du lịch vào Việt Nam 6 1.1.4.3 Hiệu quả kinh tế do công ty Travel Indochina mang lại tại Việt Nam 8 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 9 1.3 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 10 1.5 Phương pháp thu thập và xử lý số liệu 1.5.1 Nguồn thông tin thứ cấp 1.5.2 Nguồn thông tin cấp 1.5.2.1. Công ty Travel Indochina 1.5.2.2 Thị trường 1.5.3 Phương pháp xử lý thông tin 1.6 Quy trình nghiên cứu 11 1.7 Những hạn chế của đề tài 12 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẠNH TRANH 2.1 Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường 13 2.1.1 Lợi thế cạnh tranh 2.1.2 Cách thức để tạo ra lợi thế cạnh tranh 2.1.3 Năng lực cạnh tranh 15 2.1.3.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp a. Khái niệm b. Các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 2.1.3.2 Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 18 a. Môi trường vĩ mô b. Môi trường vi mô - Mô hình 5 tác lực cạnh tranh của Michael Porter 20 c. Các công cụ, phương pháp để nghiên cứu môi trường bên ngoài 22 2.1.3.3 Môi trường bên trong của doanh nghiệp 2.2 Các mô hình phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 23 2.2.1 Mô hình chuỗi giá trị của Michael Porter về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 2.2.2 Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dựa trên nguồn lực 26 2.2.3.Nguồn lực 28 2.2.3.1 Các nguồn lực tạo ra giá trị khách hàng 29 2.2.3.2 Năng lực cốt lõi (Core Competencies) 2.2.3.3 Năng lực khác biệt (Distinctive Competencies) 30 2.2.4 Phương pháp kiểm toán nội bộ (Internal Auditing) 2.3 Chất lượng dịch vụ và giá trị cảm nhận 2.3.1 Chất lượng dịch vụ 2.3.2 Đặc điểm của dịch vụ du lịch 2.3.3 Giá trị cảm nhận 2.3.4 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và giá trị cảm nhận 31 32 34 CHƯƠNG 3: CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU TẠO RA GIÁ TRỊ CHO KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TRAVEL INDOCHINA 3.1 Nghiên cứu định tính 35 3.1.1 Mục tiêu nghiên cứu 3.1.2 Đặc điểm mẫu khảo sát 3.1.3 Kết quả nghiên cứu 3.2 Nghiên cứu định lượng 37 3.2.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 3.2.2 Phân tích kết quả nghiên cứu 38 3.2.2.1 Phân tích nhân tố EFA 39 3.2.2.2 Kiểm định độ tin cậy của thang đo 44 3.2.2.3 Phân tích thống kê mô tả các biến 45 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRAVEL INDOCHINA 4.1. Phân tích chuỗi giá trị của công ty Travel Indochina 49 4.1.1 Nền tảng tài chính và kinh doanh 4.1.2. Tổ chức và quản lý của công ty Travel Indochina 51 4.1.2.1 Nguồn nhân lực 4.1.2.2 Cơ cấu tổ chức 52 4.1.2.3 Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 55 4.1.3 Công tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ 56 4.1.4 Mối quan hệ với các nhà cung cấp 57 4.1.5 Chính sách sản phẩm 59 4.1.6 Chính sách quản lý chất lượng sản phẩm du lịch của các nhà cung cấp 60 4.1.7 Các hoạt động cung ứng bên ngoài và nội bộ 62 4.1.8 Công tác điều hành 63 4.1.9 Công tác Marketing, bán hàng 65 4.1.10 Các hoạt động hậu mãi 67 4.2 Đánh giá các nguồn lực của công ty Travel Indochina 69 4.2.1 Uy tín thương hiệu 4.2.2 Nguồn nhân lực 4.2.3 Quản trị viên cấp cao 70 4.2.4 Mạng lưới phân phối 4.2.5 Công nghệ 4.2.6 Mối quan hệ với các nhà cung cấp 71 4.2.7 Cơ sở hạ tầng CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRAVEL INDOCHINA TRONG THU HÚT KHÁCH VÀO VIỆT NAM 5.1 Nhóm giải pháp 1 – nỗ lực không ngừng duy trì và phát triển “uy tín thương hiệu” 72 5.2 Nhóm giải pháp 2 – xây dựng, củng cố và phát triển đội ngũ nhân lực 74 5.3 Nhóm giải pháp 3 – mở rộng mạng lưới phân phối trên toàn thế giới, xây dựng một cổng thông tin chung cho tất cả các thị trường 75 5.4 Nhóm giải pháp 4 – tăng cường mức độ ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới chính sách thương mại điện tử 77 5.5 Nhóm giải pháp 5 – tăng cường mối quan hệ với các đối tác hiện có, lựa chọn đối tác chiến lược, mở rộng tìm kiếm các đối tác mới 5.6 Nhóm giải pháp 6 – chính sách marketing sản phẩm nhạy bén với nhu cầu thị trường 79 5.7 Nhóm giải pháp 7 – sử dụng tốt chi phí quản lý, cơ sở hạ tầng tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho nhân viên các văn phòng đại diện 80 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ADHOC : Adhoc Group – du lịch nhóm đặc biệt FAM TRIP: Familiarized Trip (tour du lịch giới thiệu) FIT : Fully Independent Traveler – khách du lịch tự do (còn gọi là khách lẻ) SGJ : Small Group Journey – du lịch trọn gói nhóm nhỏ UK : Khối liên hiệp các Vương quốc Anh UNWTO : United World Tourism Organization – Tổ chức du lịch thế giới VPĐD : Văn phòng Đại diện DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 – Số lượng khách quốc tế vào Việt Nam từ năm 2005 – 2009 5 Bảng 2.1 – Phân loại các nguồn lực 28 Bảng 3.1 – Các biến quan sát 29 Bảng 3.2 – Phân tích nhân tố lần 1 40 Bảng 3.3 – Phân tích nhân tố lần 2 41 Bảng 3.4 – Kiểm tra độ tin cậy Cronbach’s Alpha 44 Bảng 3.5 – Mức độ quan trọng đối với từng tiêu chí 45 Bảng 3.6 – Mức độ đáp ứng của công ty Travel Indochina đối với các tiêu chí 46 Bảng 4.1 – Các quyền lợi của nhân viên công ty Travel Indochina tại Việt Nam 55 Bảng 4.2 – Bảng tóm tắt chuỗi giá trị của công ty Travel Indochina 68 Bảng 4.3 – Bảng tóm tắt các nguồn lực công ty Travel Indochina 71 DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ Biểu đồ 1.1a – Số lượng khách quốc tế vào Việt Nam qua công ty Travel Indochina từ 2005 – 2009 5 Biểu đồ 1.1b – Số lượng khách sử dụng từng loại dịch vụ của Travel Indochina 6 Biểu đồ 1.2a – Tổng doanh thu của công ty Travel Indochina thu được từ việc bán tour du lịch vào Việt Nam 6 Biểu đồ 1.2b – Biểu đồ tổng doanh thu của từng loại dịch vụ 7 Biểu đồ 1.3 – Doanh thu tính theo đầu người của từng loại dịch vụ của công ty Travel Indochina từ 2005 – 2009 7 Biểu đồ 1.4 – Hiệu quả kinh tế do công ty Travel Indochina đem lại tại Việt Nam từ 2005 – 2009 8 [...]... 54 Hình 5.1 – Các nhóm gi i pháp ki n ngh nh m nâng cao năng l c c nh tranh cho công ty Travel Indochina 81 TÓM T T tài “M t s gi i pháp nâng cao năng l c c nh tranh c a công ty Travel Indochina trong thu hút khách vào Vi t Nam giai o n 2011 - 2015 ng d ng quy trình phân tích ngư c mô hình “Chu i giá tr c a Michael Porter v năng l c c nh tranh c a doanh nghi p” theo Rudolf Griinig... nhu n c a Travel Indochina gi m t 620.000 USD xu ng còn 290.000 USD ch trong năm 2009) Vì v y, t t y u t ra yêu c u ph i rà soát l i các ngu n l c nh m xác nh năng l c c t lõi và l i th c nh tranh c a công ty Travel Indochina Trên cơ s ó, tác gi l a ch n tài “M t s gi i pháp nâng cao năng l c c nh tranh c a công ty du l ch Travel Indochina trong thu hút khách vào Vi t Nam giai o n 2011 - 2015 1.2... C A TRAVEL INDOCHINA TRONG C NH TRANH THU HÚT KHÁCH VÀO VI T NAM XU T CÁC GI I PHÁP NH M NÂNG CAO NĂNG L C C NH TRANH C A CÔNG TY TRAVEL INDOCHINA TRONG THU HÚT KHÁCH VÀO VI T NAM Hình 1.2 - Quy trình nghiên c u [12] Trong b i c nh n n kinh t th gi i ang ph c h i m t cách ch m ch p và nh ng lo ng i v s suy thoái kinh t kép d n n h n ch kh năng kích thích nhu c u i du l ch; th trư ng du l ch Vi t Nam. .. i v i khách du l ch, vi c c nh tranh gay g t là không th tránh kh i i m t v i thách th c này cũng như hư ng t i s phát tri n b n v ng trong tương lai, vi c xem xét, thay i chi n lư c c nh tranh là yêu c u c p thi t Travel Indochina Vi c th c hi n i v i công ty tài “M t s gi i pháp nâng cao năng l c c nh tranh c a công ty du l ch Travel Indochina trong thu hút khách vào Vi t Nam giai o n 20112015. .. nh tranh trong ngành du l ch l hành nói chung và i v i công ty du l ch Travel Indochina nói riêng Xác ánh giá nh và ư c các ngu n l c c a công ty du l ch Travel Indochina trong c nh tranh thu hút khách vào Vi t Nam xu t các gi i pháp phát tri n ngu n l c c t lõi, hình thành l i th c nh tranh cho công ty du l ch Travel Indochina 1.3 PH M VI, • I TƯ NG NGHIÊN C U i tư ng nghiên c u: Năng l c c nh tranh. .. v (Ngu n: Công ty Travel Indochina) b Doanh thu theo Bi u u ngư i 1.3 – Doanh thu tính theo u ngư i c a t ng lo i d ch v c a công ty Travel Indochina t 2005 - 2009 (Ngu n: Công ty Travel Indochina) [8] Trong t ng s lư ng khách, s lư ng khách l chi m t tr ng cao hơn nhi u so v i s lư ng khách oàn và khách MICE Tuy nhiên, doanh thu tính theo u ngư i c a khách oàn l i cao hơn nhi u Lý do là khách i theo... c Du l ch Vi t Nam) T ng c ng [6] Bi u 1.1b – S lư ng khách s d ng t ng lo i d ch v c a Travel Indochina (Ngu n: Công ty Travel Indochina) 1.1.4.2 Doanh thu em l i t vi c bán tour du l ch vào Vi t Nam a T ng doanh thu Bi u 1.2a – T ng doanh thu c a công ty Travel Indochina thu ư c t vi c bán tour du l ch vào Vi t Nam (Ngu n: Công ty Travel Indochina) [7] Bi u 1.2b – Bi u t ng doanh thu c a t ng lo... m trong tour cũng như có th i gian du l ch lâu hơn khách l , d n n s ti n chi tiêu cao hơn 1.1.4.3 Hi u qu kinh t do công ty Travel Indochina mang l i t i Vi t Nam Bi u 1.4 – Hi u qu kinh t do công ty Travel Indochina em l i t i Vi t Nam t 2005 – 2009 (Ngu n: Công ty du l ch Travel Indochina) Nhìn chung, các s li u kinh doanh trong 5 năm (2005 – 2009) c a công ty Travel Indochina cho th y s lư ng khách. .. các ho t ng qu n lý kinh doanh, nâng cao hơn n a ch t lư ng d ch v và là công ty th c hi n các nghiên c u r ng hơn như ánh nh hư ng giá và xây d ng chi n lư c c nh tranh c a công ty trên ph m vi toàn c u [1] CHƯƠNG 1: T NG QUAN V CÔNG TY DU L CH TRAVEL INDOCHINA VÀ V N 1.1 GI I THI U KHÁI QUÁT V NGHIÊN C U CÔNG TY DU L CH TRAVEL INDOCHINA Công ty Travel Indochinacông ty du l ch l hành chuyên cung... giai o n 20112015 ” góp ph n xác tranh c a công ty, ty; ngoài ra là nh năng l c c t lõi và l i th c nh xu t m t s gi i pháp nâng cao năng l c c nh tranh c a công tài tiên phong trong vi c nghiên c u m t cách có h th ng và cơ s khoa h c v chi n lư c kinh doanh c a công ty Travel Indochina t i Vi t Nam 1.7 NH NG H N CH C A TÀI V hình th c kinh doanh, công ty Travel Indochina có tr chính t i ng marketing, . Minh - Năm 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan để thực hiện luận văn Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Travel Indochina trong thu hút khách vào Việt Nam giai đoạn 2011. số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Travel Indochina trong thu hút khách vào Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 ứng dụng quy trình phân tích ngược mô hình “Chuỗi giá trị của. sở hạ tầng CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRAVEL INDOCHINA TRONG THU HÚT KHÁCH VÀO VIỆT NAM 5.1 Nhóm giải pháp 1 – nỗ lực không ngừng duy trì và
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Travel Indochina trong thu hút khách vào Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 pptx, Đề tài: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Travel Indochina trong thu hút khách vào Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 pptx, Đề tài: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Travel Indochina trong thu hút khách vào Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 pptx

Từ khóa liên quan