báo cáo thực tập : "TÌM HIỂU QUY TRÌNH XỬ LÝ CTNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÒ ĐỐT TẠI CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VIỆT ÚC " pot

19 1,128 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 05:20

LOGO Bộ Công Thương Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM Viện KHCN & QLMT Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: Nguyễn Văn Phương Lớp: CDMT10 DANH SCH NHM DANH SCH NHM  Nguyn Thy Đan Thanh MSSV:08235011  Nguyn Th Kim L!i MSSV:08247861  Hu%nh Th Thanh Phương MSSV:08244841 NHẬT KÝ THỰC TẬP NHẬT KÝ THỰC TẬP  Tuần thứ nhất: lên công ty  Tuấn thứ hai: thu thập tài liệu  Tuần thứ ba: thu thập tài liệu, viết đề cương báo cáo  Tuần thứ tư: tham quan nhà máy trong 90 phút, viết báo cáo. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THỰC TẬP CÔNG TC XỬ CTNH CÔNG TC QLMT TẠI NHÀ MY KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THỰC TẬP GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THỰC TẬP  Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Môi Trường VIỆT - ÚC  Địa chỉ :99 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM  Địa chỉ nhà máy : B4 – B21 KCN Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM  Công ty đã có trên 9 năm hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển CTR, CTNH và các lĩnh vực khác của môi trường. Giới thiệu về CTNH Các phương pháp xử CTNH tại công ty Thực tế về phương pháp xử CTNH bằng phương pháp đốt. CÔNG TC XỬ CTNH CÔNG TC XỬ CTNH  Giới thiệu về CTNH Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại khác (khoản 11, điều 3, chương 1 Luật Bảo Vệ Môi Trường). CÔNG TC XỬ CTNH CÔNG TC XỬ CTNH CÔNG TC XỬ CTNH CÔNG TC XỬ CTNH  Các phương pháp xử CTNH tại công ty Chất thải sau khi được thu gom, vận chuyển về nhà máy xử lý. Sau đó, dựa theo thành phần của mỗi loại chất thải, sẽ được tiến hành phân loại, lưu trữ trước khi xử lý. Các công nghệ xử chất thải được áp dụng tại công ty Việt Úc: - Xay, cắt hủy hình dạng chất thải - Công nghệ đốt chất thải - Chưng cất thu hồi dung môi phế thải - Tái chế dầu và nhớt - Tái chế chì - Súc rửa phuy, thùng dính CTNH - Xử bóng đèn huỳnh quang thải - Hóa rắn chất thải  Thực tế về phương pháp xử CTNH bằng phương pháp đốt - Sơ đồ công nghệ dạng khối CÔNG TC XỬ CTNH CÔNG TC XỬ CTNH Chất thải đốt thứ cấp Dầu DO đốt sơ cấp Tháp hấp thụ Hệ thống giải nhiệt Cyclon ướt Quạt giải nhiệt Khí đạt tiêu chuẩn loại A (QCVN 19:2009/BTNNT) Không khí H 2 O Chất thải đốt thứ cấp Dầu DO đốt sơ cấp Tháp hấp thụ Hệ thống giải nhiệt Cyclon ướt Quạt giải nhiệt Khí đạt tiêu chuẩn loại A (QCVN 19:2009/BTNMT) Không khí H 2 O DD NaOH [...]...CÔNG TÁC QUẢN MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY An toàn lao động Sự cố và cách khắc phục ở nhà máy CÔNG TÁC QUẢN MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY  An toàn lao động - Trang bị dụng cụ, quần áo bảo hộ lao động đầy đủ cho từng đối tượng lao động làm việc tại Nhà máy CÔNG TÁC QUẢN MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY  Sự cố và cách khắc phục ở nhà máy - Những sự cố có thể xảy ra ở nhà máy: • • • • Cháy nổ tại đốt. .. có thể xảy ra ở nhà máy: • • • • Cháy nổ tại đốt chất thải Cháy nổ tại khu vực lưu trữ chất thải Rỏ rỉ, đổ tràn tại khu vực lưu trữ chất thải Tai nạn lao động - Quy trình ứng phó khẩn cấp • Đối với sự cố cháy nổ • Đối với sự cố rò rỉ, đổ tràn • Đối với sự cố tai nạn lao động CÔNG TÁC QUẢN MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY Ví dụ về quy trình ứng phó khẩn cấp đối với sự cố cháy nổ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . Môi Trường) . CÔNG TC XỬ LÝ CTNH CÔNG TC XỬ LÝ CTNH CÔNG TC XỬ LÝ CTNH CÔNG TC XỬ LÝ CTNH  Các phương pháp xử lý CTNH tại công ty Chất thải sau khi được thu gom, vận chuyển về nhà máy xử. thải  Thực tế về phương pháp xử lý CTNH bằng phương pháp lò đốt - Sơ đồ công nghệ dạng khối CÔNG TC XỬ LÝ CTNH CÔNG TC XỬ LÝ CTNH Chất thải Lò đốt thứ cấp Dầu DO Lò đốt sơ cấp Tháp hấp. lao động CÔNG TC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CÔNG TC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MY TẠI NHÀ MY CÔNG TC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CÔNG TC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MY TẠI NHÀ MY Ví dụ về quy trình ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập : "TÌM HIỂU QUY TRÌNH XỬ LÝ CTNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÒ ĐỐT TẠI CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VIỆT ÚC " pot, báo cáo thực tập : "TÌM HIỂU QUY TRÌNH XỬ LÝ CTNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÒ ĐỐT TẠI CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VIỆT ÚC " pot, báo cáo thực tập : "TÌM HIỂU QUY TRÌNH XỬ LÝ CTNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÒ ĐỐT TẠI CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VIỆT ÚC " pot

Từ khóa liên quan