Những vấn đề cơ bản của pháp luật về kinh doanh chứng khoán pptx

300 470 1
  • Loading ...
1/300 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 05:20

1 CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH CHỨNG KHÓAN TS. LêVũNam 2 NỘI DUNG CHÍNH TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH CHỨNG KHÓAN QUY CHẾ PHÁPCỦA CHỨNG KHÓAN QUY CHẾ PHÁPCỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHÓAN 3 I. TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH CHỨNG KHÓAN 1. KháiniệmPhápluậtvềkinhdoanhck Phápluậtvềkinhdoanhchứngkhóanlàtổng thể cácquyphạmphápluậtdo Nhànướcban hànhhoặccôngnhậnnhằm điềuchỉnhcácquan hệ xãhộiphátsinhtronglĩnhvựcchứngkhóan vàTTCK. 4 I. TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH CHỨNG KHÓAN 2. Phạmvi và đốitượng điềuchỉnh qPhạmvi điềuchỉnh: Pháp luật về kinh doanh chứng khóan điều chỉnh các quan hệ phát sinh từ hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán vàthị trường chứng khoán. qĐốitượng điềuchỉnh: Ø Tổ chức, cánhânViệtNam vàtổchức, cánhânnước ngoàithamgia đầutưchứngkhoánvàhoạt độngtrênthị trườngchứngkhoánViệtNam. Ø Tổ chức, cánhânkháccóliênquan đếnhoạt động chứngkhoánvàthị trườngchứngkhoán. 5 I. TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH CHỨNG KHÓAN 3. NguồncủaPhápluậtvềkinhdoanhck qHiếnphápnăm1992, sửa đổibổsung năm2001. qBộ luậtdânsự. qBộluậtthươngmạinăm2005. qLuậtdoanhnghiệpnăm2005. qLuật đầutưnăm2005. qLuậtchứngkhóannăm2006. qNghịđịnh144 củaChínhphủ về chứngkhóanvà TTCK năm2003 vàcácvănbảnhướngdẫnthi hành. 6 I. TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH CHỨNG KHÓAN 4. Nộidung củaPhápluậtvềkinhdoanhck qXác địnhquychế pháplýcủachứngkhóanvàTTCK qĐiềuchỉnhhọat độngpháthànhvàniêmyếtchứng khóan qĐiềuchỉnhhọat độnggiaodịchchứngkhóan qCác định địavịpháplýcủacácchủ thể kinhdoanh, dịchvụchứngkhóan qĐiêu chỉnhhọat độngcôngbốthôngtin, thanhtra, giámsátvàgiảiquyếttranhchấptrênTTCK 7 II. QUY CHẾ PHÁPCỦA CHỨNG KHĨAN qKháiniệm qĐặcđiểm qPhân loại 8 II. QUY CHẾ PHÁPCỦA CHỨNG KHÓAN 1. Kháiniệmchứngkhóan qTheo LuậtvềTTCK củaMỹ(1934): “Thuật ngữ chứngkhoánnghĩalàbấtkỳgiấynợ, cổ phần, chứng khoántồntại, tráiphiếu, giấyvaynợkhôngcó đảm bảo, chứngchỉ về quyềnlợihoặcdựphầntrongbất kỳthỏathuậnchialợinhuậnnào, hoặctrongbấtkỳ khoảntiềnhoặchợpđồngthuêmỏdầu, mỏ khí hay cácmỏnàokhác; bấtkỳchứngchỉủythácthế chấp , chứngchỉ chi phítiềntổchứchoặcchứngchỉđăngký muachứngkhoánmớipháthành, cổ phầncóthể chuyểnnhượng, hợp đồngdầutư, chứngchỉủythác bỏ phiếu, chứngchỉủythác…”. 9 II. QUY CHẾ PHÁPCỦA CHỨNG KHÓAN 1. Kháiniệmchứngkhóan qLuậtvềTTCK củaLiênBang Nganăm1996: “Chứng khoánpháthànhlàbấtkỳchứngkhoán nào, kể cả chứngkhoánphi vậtchấtmang đồng thờicácdấuhiệusau đây: Ø Ghinhậncácquyềntàisảnvàphi tàisảncho phépngườisởhữuxácnhận, chuyểnnhượng vàthựchiệnvô điềukiệncácquyềntrêntheo luật định; Ø Đượcphânphốibằngnhững đợtpháthành; Ø Cósốlượngquyềnvàthờihạnthựchiệnquyền như nhau đốivớicùngmộtđợtpháthành”. 10 II. QUY CHẾ PHÁPCỦA CHỨNG KHÓAN 1. Kháiniệmchứngkhóan q Theo Nghịđịnh 144/NĐ-CP: “Chứngkhoánlàchứngchỉ hoặcbúttoánghisổxácnhậnquyềnlàlợiíchhợpphápcủa ngườisởhữuchứngkhoán đốivớitàisảnvàvốncủatổ chứcpháthành. Chứngkhoánbaogồmcảcổphiếu, trái phiếu, quyềnmuacổphiếu, chứngchỉ quỹđầutưvàcácloại chứngkhoánkhác”. q Theo Luậtchứngkhóannăm2006: “Chứngkhoánlàbằng chứngxácnhậnquyềnvàlợiíchhợpphápcủangườisở hữuđốivớitàisảnhoặcphầnvốncủatổchứcpháthành. Chứngkhoán đượcthể hiệndướihìnhthứcchứngchỉ, bút toánghisổhoặcdữliệu điệntử, baogồmcácloạisau đây: Ø Cổ phiếu, tráiphiếu, chứngchỉ quỹ; Ø Quyềnmuacổphần, chứngquyền, quyềnchọnmua, quyền chọnbán, hợp đồngtươnglai, nhómchứngkhoánhoặcchỉ số chứngkhoán”. [...]... cùng 28 II QUY CHẾ PHÁPCỦA CHỨNG KHÓAN 2 Phân loại chứng khoán- Chứng chỉ quỹ đầu tư q Khái niệm: Ø Theo Luật chứng khoán năm 2006: Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đại chúng Ø Trong khoa học kinh tế-tài chính: Là chứng khoán do công ty quản lý quỹ thay mặt quỹ công chúng phát hành, xác nhận quyền sở hữu hợp pháp của người đầu tư... tư chứng khoán 31 II QUY CHẾ PHÁPCỦA CHỨNG KHÓAN 2 Phân loại chứng khoán- Chứng chỉ quỹ đầu tư qNhà đầu tư các nghĩa vụ sau đây: Ø Chấp hành quyết định của Đại hội nhà đầu tư­; Ø Thanh toán đủ tiền mua chứng chỉ quỹ; Ø Các nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán 32 II QUY CHẾ PHÁPCỦA CHỨNG KHÓAN 2 Phân loại chứng khoán- Quyền mua cổ phần (Right) qKhái niệm: Ø Theo luật chứng. .. QUY CHẾ PHÁPCỦA CHỨNG KHÓAN 2 Đặc điểm chứng khóan qTính giá trị qTính chuyển nhượng (tính thanh khỏan) qTính sinh lời qTính rủi ro qTính chặt chẽ về mặt hình thức 12 II QUY CHẾ PHÁPCỦA CHỨNG KHÓAN 2 Phân loại chứng khoán- cổ phiếu q Khái niệm: Ø Theo Luật chứng khóan năm 2006:Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ... hợp pháp khác của CTCP để phát không cho các cổ đông hiện tại tương ứng với tỷ lệ cổ phần hiện trong công ty Cổ phiếu quỹ: Là loại cổ phiếu đã phát hành và được chính CTCP mua lại trên thị trường chứng khoán 21 II QUY CHẾ PHÁPCỦA CHỨNG KHÓAN 2 Phân loại chứng khoán- Trái phiếu qĐịnh nghĩa: Ø Theo Luật chứng khóan năm 2006: Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của. .. vốn nợ của tổ chức phát hành Ø Trong khoa học kinh tế - tài chính – pháp luật: Là chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của người nắm giữ đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành, thể hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành phải trả nợ cho người nắm giữ trái phiếu khoản tiền lãi nhất định và phải trả lại khoản tiền gốc khi trái phiếu đáo hạn 22 II QUY CHẾ PHÁPCỦA CHỨNG KHÓAN 2 Phân loại chứng khoán- ...II QUY CHẾ PHÁPCỦA CHỨNG KHÓAN 1 Khái niệm chứng khóan qTrong khoa học kinh tế- tài chính: Ø Chứng khoán là phương tiện xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành Ø Chứng khoán là mọi sản phẩm tài chính thể chuyển nhượng được, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, các công cụ của thị trường tiền tệ như tín phiếu kho... Nắm giữ chứng chỉ Thực hiện lưu ký, quản lý tài sản Ngân hàng giám sát Quỹ đầu tư đại chúng Kiểm tra giám sát việc quản lý quỹ theo hoạt động giám sát Thực hiện quản lý quỹ, đưa ra các quyết định đầu tư Công ty Quản lý Quỹ 30 II QUY CHẾ PHÁPCỦA CHỨNG KHÓAN 2 Phân loại chứng khoán- Chứng chỉ quỹ đầu tư q Nhà đầu tư các quyền sau đây: Ø Hưởng lợi từ hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán tương... pháp từ việc thanh lý tài sản quỹ đầu tư chứng khoán; Ø Yêu cầu công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát mua lại chứng chỉ quỹ mở; Ø Khởi kiện công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát hoặc tổ chức liên quan nếu tổ chức này vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình; Ø Thực hiện quyền của mình thông qua Đại hội nhà đầu tư­; Ø Chuyển nhượng chứng chỉ quỹ theo quy định tại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán; ... (Cyclical stock): là cổ phiếu của những CTCP thu nhập theo chu ký kinh tế như các ngành thép, xi măng, thiết bị, động cơ, xây dựng… Cổ phiếu theo mùa (Seasonal stock): Là cổ phiếu của những CTCP sản xuất, kinh doanh theo mùa vụ 19 II QUY CHẾ PHÁPCỦA CHỨNG KHÓAN 2 Phân loại chứng khoán- cổ phiếu Ø Căn cứ vào nguyên tắc thực hiện quyền: Cổ phiếu vô danh: ü Không ghi tên người sở hữu ü Không hạn chế... đăng ký mua 34 II QUY CHẾ PHÁPCỦA CHỨNG KHÓAN 2 Phân loại chứng khoán- Quyền mua cổ phần (Right) Ø Việc sử dụng Quyền dưới 2 hình thức: Nộp tiền cho công ty để mua cổ phiếu theo số lượng và mức giá đã ấn định Chuyển nhượng Quyền cho người khác Gía của Quyền phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là giá chứng khóan sở và thời hạn thực hiện của quyền 35 VÍ DỤ VỀ RIGHT Công ty ABC . 1 CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH CHỨNG KHÓAN TS. LêVũNam 2 NỘI DUNG CHÍNH TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH CHỨNG KHÓAN QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦA CHỨNG KHÓAN QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦA. PHÁP LÝ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHÓAN 3 I. TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH CHỨNG KHÓAN 1. KháiniệmPhápluậtvềkinhdoanhck Phápluậtvềkinhdoanhchứngkhóanlàtổng thể cácquyphạmphápluậtdo Nhànướcban hànhhoặccôngnhậnnhằm. củaChínhphủ về chứngkhóanvà TTCK năm2003 vàcácvănbảnhướngdẫnthi hành. 6 I. TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH CHỨNG KHÓAN 4. Nộidung củaPhápluậtvềkinhdoanhck qXác địnhquychế pháplýcủachứngkhóanvàTTCK qĐiềuchỉnhhọat
- Xem thêm -

Xem thêm: Những vấn đề cơ bản của pháp luật về kinh doanh chứng khoán pptx, Những vấn đề cơ bản của pháp luật về kinh doanh chứng khoán pptx, Những vấn đề cơ bản của pháp luật về kinh doanh chứng khoán pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn