ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG

55 1,772 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 01:46

+ Chọn cửa mái chỉ đặt ở nhịp giữa rộng 12m , cao 4m + Các lớp mái được cấu tạo từ trên xuống như sau : Hai lớp gạch lá nem kể cả vữa lót dày 5cm Lớp bêtông nhẹ cách nhiệt dày 12cm Lớp bêtông chống thấm dày 4cm Panen mái là dạng panen sườn kích thước 6x1,5m,cao 30cm Tổng chiều dày lớp mái : Đồ án BTCT 2 GVHD: TH.S LÊ THANH HÀ ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP II THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG I. SỐ LIỆU CHO TRƯỚC: -Nhà công nghiệp 1 tầng,lắp ghép,3 nhịp đều nhau, cửa mái đặt tại nhịp giữa -Mỗi nhịp có 2 cầu trục chạy điện -Nhịp cầu trục : Lk=23m -Bước cột : a= 6m -Cao trình ray : R=8m -Chế độ làm việc : Trung bình -Sức trục : Q=50 KN -Móc cẩu : móc mềm -Vùng gió : IA II. SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA NHÀ : 2.1 Xác định khung ngang nhịp nhà : L = L k + 2λ Trong đó : - L : nhịp nhà ( nhịp khung ngang ) - L k : nhịp của cầu trục L k = 23m - λ : khoảng cách từ trục định vị đến trục dầm đở cầu trục Q = 50KN < 300KN, chọn λ = 0,75m Do đó : L = 23+ 2.0,75 = 24,5 m. 2.2 Trục định vị : A B XÁC ĐỊNH TRỤC ĐỊNH VỊ VÀ NHỊP NHÀ Do sức trục Q < 300KN Nên trục định vị được xác định như hình trên. 2.3 Số liệu về cầu trục : Với cầu trục làm việc nặng , có sức trục Q = 50 KN, nhịp cầu trục là 23m . Tra bảng ta được số liệu sau : SVTH : VŨ VĂN QUANG - Lớp 08X5 Trang 1 H a i l í p g ¹ c h l ¸ n e m k Ó c ¶ v ÷ a d µ y 5 c m B ª t « n g n h Ñ c ¸ c h n h i Ö t d µ y 1 2 c m B ª t « n g c h è n g t h Ê m d µ y 4 c m P a n e l m ¸ i c ã s õ ¬ n c a o 3 0 c m Đồ án BTCT 2 GVHD: TH.S LÊ THANH HÀ Q (KN) L k (m) Kích thước cầu trục , mm P tc max P tc min Trọng luợng, kN B K H ct B 1 G tc xe G tc cc 50 23 6500 5000 1650 230 101 49 22 250 Q : Sức nâng của cầu trục L k : Nhịp của cầu trục B : Bề rộng của cầu trục K : Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe của cầu trục H ct : Khoảng cách từ đỉnh ray đến mặt trên của xe con B 1 : Khoảng cách từ trục ray đến mút của cầu trục P tc max : Áp lực lớn nhất tiêu chuẩn của 1 bánh xe cầu trục lên ray G tc xe : Trọng lượng xe con G tc ct : Trọng lượng của toàn bộ cầu trục. 2.4 Chọn kết cấu mang lực mái : Với nhịp L = 23,5m , chọn kết cấu mang lực mái là dàn mái hình thang . + Chiều cao giữa dàn : h g = ( 1 1 ÷ ).L 7 9 = 1 1 ( ).23,5 7 9 ÷ = (3,5 ÷ 2,72)m Chọn h g = 3,2m + Chiều cao đầu dàn : h đ = h g – i. L 2 = 3,2 - 1 24,5 . 12 2 = 2,178m. Chọn H d = 2,1m Cấu tạo dàn mái + Chọn cửa mái chỉ đặt ở nhịp giữa rộng 12m , cao 4m + Các lớp mái được cấu tạo từ trên xuống như sau : -Hai lớp gạch lá nem kể cả vữa lót dày 5cm -Lớp bêtông nhẹ cách nhiệt dày 12cm -Lớp bêtông chống thấm dày 4cm -Panen mái là dạng panen sườn kích thước 6x1,5m,cao 30cm Tổng chiều dày lớp mái : t = 5 + 12 + 4 + 30 = 51cm. 2.5 Đường ray : SVTH : VŨ VĂN QUANG - Lớp 08X5 Trang 2 Đồ án BTCT 2 GVHD: TH.S LÊ THANH HÀ Chọn ray giống nhau cho cả 2 nhip có h r = 15cm. Trọng lượng riêng tiêu chuẩn trên 1m dài của ray và các lớp đệm : g c r = 1,5 KN/m. 2.6 Dầm cầu trục : Dầm cầu trục của nhà công nghiệp có a = 6m và sức trục Q = 50KN< 300KN nên dùng dầm cầu trục bằng bêtông cốt thép lắp ghép. Tiết diện chữ T được thiết kế định hình có kích thước : H c = 1000mm ; b = 200mm ; b c ’ = 570mm ; h c ’= 120mm Trọng lượng tiêu chuẩn của dầm là G c c = 42 KN. 200 1000 120 570 Dầm cầu trục 2.7 Xác định chiều cao của khung : Lấy cao trình nền nhà tương ứng với cốt ± 0,00 để xác định các kích thước khác. +Cao trình vai cột : V = R – ( h r + H c ) R : cao trình ray đã cho R = 8 m ; h r : Chiều cao ray và các lớp đệm h r = 0,15 m H c : Chiều cao dầm cầu trục h c = 1 m V = 8 – (0,15 + 1 ) = 6,85 m +Cao trình đỉnh cột : D = R + H ct + a 1 H ct : Chiều cao cầu trục với sức trục 50kN có H ct = 1,65m a 1 : khe hở an toàn từ đỉnh xe con đến mặt dưới kết cấu mang lực mái. Chọn a 1 = 0,15m. D = 8 + 1,65 + 0,15 = 9,8m. + Cao trình đỉnh mái : M = D + h + h cm + t h : chiều cao kết cấu mang lực mái h = 3,2m; h cm : chiều cao cửa mái h cm = 4m; t : tổng chiều dày các lớp mái t = 0,51 m; SVTH : VŨ VĂN QUANG - Lớp 08X5 Trang 3 Đồ án BTCT 2 GVHD: TH.S LÊ THANH HÀ - Cao trình mái ở nhịp biên không có cửa mái M 1 = 9,8 + 3,2 + 0,51 = 13,51 m - Cao trình đỉnh mái ở nhịp thứ hai có cửa mái M 2 = 9,8 + 3,2 + 4 + 0,51 = 17,51 m 2.8 Kích thước tiết diện cột : Chiều dài phần cột trên : H t = D – V = 9,8 – 6,85 = 2,95m Chiều dài phần cột dưới : H d = V + a 2 = 6,85 + 0,5= 7,35 m (a 2 =0,5m) Chiều dài toàn cột : H= H t + H d = 2,95+7,35= 10,3 m Chiều dài tính toán của các đoạn cột giống nhau cho cả trục A và B + Kiểm tra với cột biên : -Phần cột trên theo phương ngang, khi không kể đến tải trọng cầu trục: l 0ht = 2,5.H t = 2,5.2,95 = 7,375 m -Phần cột trên theo phương ngang, khi kể đến tải trọng cầu trục: l 0ht = 2.H t = 2.2,95 = 5,9 m -Phần cột trên theo phương dọc nhà : l 0bt = 1,5.H t = 1,5.2,95 = 4,425 m -Phần cột dưới theo phương ngang, khi kể đến tải trọng cầu trục: l 0hd = 1,5.H d = 1,5.7,35 = 11,025 m. -Phần cột dưới theo phương ngang, khi không kể đến tải trọng cầu trục: l 0hd = 1,2.H = 1,2.10,3 = 12,36 m. -Phần cột dưới theo phương dọc nhà : l 0bd = 0,8.H d = 0,8.7,35 = 5,88 m . Kích thước tiết diện cột được thiết kế theo định hình như sau: Tên cột b (mm) h t (mm) h d (mm) Cột trục A 400 400 600 Cột trục B 400 600 800 Kích thước vai cột : Tên cột H (mm) h v (mm) l v (mm) α Cột trục A 1000 600 400 45 0 Cột trục B 1300 600 600 45 0 Tổng chiều dài của cột: Do đoạn cột ngàm vào móng phải thỏa man đoạn a 3 >= h d lên lấy theo tiết diện cột trục B chọn a 3 = 0,8 m- chung cho cả hai cột trục A và B. Tổng chiều dài cột H c = H + a 3 = 10,3+ 0,8 = 11,1 m SVTH : VŨ VĂN QUANG - Lớp 08X5 Trang 4 Đồ án BTCT 2 GVHD: TH.S LÊ THANH HÀ 1 1 22 1-1 33 2-2 3-3 44 4-4 Cột biên Cột giữa Sơ bộ kích thuớc tiết diện cột * kiểm tra các điều kiện : Do cột A va B có tiết diện chữ nhật, cùng bề rộng b, cung chiều dài tính toán tương ứng với từng đoạn cột trên và cột dưới nên chỉ cần kiểm tra điều kiện 0 35 b l b λ = ≤ 0 35 h l b λ = ≤ cho từng đoạn cột trên và dưới trục A do có h t và h d nhỏ hơn so với trục B. Điều kiện kiểm tra SVTH : VŨ VĂN QUANG - Lớp 08X5 Trang 5 Đồ án BTCT 2 GVHD: TH.S LÊ THANH HÀ ax 0 , 0 ax( ) / ax(4,425;5,88) / 0,4 14,7 35 bm bt bd m l l b m λ = = = < thỏa mãn. ax 0 0 ax( / , / ) ax(7,375 / 0,4;11,36 / 0,6) 18,93 35 hm ht t hd d m l h l h m λ = = = < H d /14 = 7,35/14 = 0,525 < h d = 0,6 , thỏa mãn Với bước cột a = 6m , ta chọn thống nhất bề rộng cột b = 40cm. Khoảng hở a 4 - Chọn chiều cao tiết diện phần cột trên h t = 40cm , thoả điều kiện : a 4 = λ – h t – B 1 = 75 – 40 – 23 = 12 cm > 6cm. - Chọn chiều cao tiết diện phần cột trên h t = 60cm , thoả điều kiện : a 4 = λ – B 1 – 0,5h t = 75 – 23 – 0,5. 60 = 22 cm > 6cm. 2.9 Vai cột : Kích thước vai cột sơ bộ như hình vẽ : III.Xác định tải trọng : 1. Tĩnh tải mái: Phần tĩnh tải do trọng luợng bản thân của lớp mái tác dụng trên 1m 2 mặt bằng mái xác định theo bảng sau: STT Các lớp cấu tạo mái δ (m) γ (KN/m 3 ) n P tc (KN/m 2 ) g(KN/m 2 ) 1 2 lớp gạch lá nem +vữa 0,05 18 1,3 0,9 1,17 2 Lớp bêtông nhẹ cách nhiệt 0,12 12 1,3 1,44 1,87 3 lớp bêtông chống thấm 0,04 25 1,1 1 1,1 4 Panen sườn 6x1,5x0,3 m 0,3 1,1 1,7 1,87 5 Tổng cộng 0,51 - - 5,04 6,01 -Tĩnh tải do trọng lượng bản thân dàn mái nhịp 24,5 m , lấy theo bảng là 100,42 KN hệ số vượt tải n = 1,1 G 1 = 100,42. 1,1 = 110,462 KN SVTH : VŨ VĂN QUANG - Lớp 08X5 Trang 6 Đồ án BTCT 2 GVHD: TH.S LÊ THANH HÀ -Trọng lượng khung cửa mái rộng 12m , cao 4m lấy 28 KN ; n = 1,1 G 2 = 28. 1,1 = 30,8 KN -Trọng lượng kính và khung cửa kính lấy 5 KN/m , với n = 1,2 g k = 5. 1,2 = 6 KN/m -Tĩnh tải mái quy về lực tập trung G m1 tác dụng ở nhịp biên không có cửa mái G m1 = 0,5(G 1 + g.a.L+) = 0,5( 110,462+ 6,01.6.24,5) = 496,97 KN -Ở nhịp giữa có cửa mái G m2 = 0,5(G 1 + g.a.L + G 2 + 2g k .a) = 0,5(110,462 + 6,01.6.24,5 + 30,8 + 2.6.6) = 548,37 KN Các lực G m1 , G m2 đặt cách trục định vị 0,15 m. G m1 150 50 G m1 G m2 150 150 150 150 A B Tải trọng mái tác dụng lên cột 2. Tĩnh tải do dầm cầu trục : G d =(G c + a.g r ) G c c = 42 kN , G c =n. G c c = 1,2.42= 46,2 KN Trọng lượng dầm cầu trục, trọng lượng ray và lớp đệm tác dụng lên vai cột. G d =G c + a.g r = 46,2 + 6. 1,5 = 55,2 KN Tải trọng G d đặt cách trục định vị 0,75m. G d G d G d Cột biên Cột giữa 3. Tĩnh tải do trọng lượng bản thân cột : Tải trọng này tính theo kích thước cấu tạo cho từng cột. Cột biên có : SVTH : VŨ VĂN QUANG - Lớp 08X5 Trang 7 Đồ án BTCT 2 GVHD: TH.S LÊ THANH HÀ Phần cột trên : G t = t t n×b×h ×H ×γ=1,1×0,4×0,4×2,95×25=12,98 kN Phần cột dưới: G d = ( ) v d d v h+h n× b×h ×H +b× ×l ×γ 2    ÷   ( ) 1+0,6 =1,1× 0,4×0,6×7,35+0,4× ×0,4 ×25=52,03 kN 2    ÷   Cột giữa có : Phần cột trên : G t = t t n×b×h ×H ×γ=1,1×0,4×0,6×2,95×25=19,47 kN Phần cột dưới :G d = ( ) v d d v h+h n× b×h ×H +2×b× ×l ×γ 2    ÷   ( ) 1,2+0,6 = 1,1× 0,4×0,8×7,35+2×0,4× ×0,6 ×25=76,56 kN 2    ÷   Tường xây gạch là tường chịu lực nên trọng lượng bản thân của nó không gây ra nội lực cho khung . 4. Hoạt tải mái : Trị số hoạt tải mái tiêu chuẩn phân bố đều trên một mét vuông mặt bằng mái lấy P m c =0,75 KN/m 2 , n = 1,3. Hoạt tải này đưa thành lực tập trung P m đặt ở đầu cột . P m = 0,5. n. P m c . a. L = 0,5. 1,3. 0,75. 6. 24,5 = 71,67 KN. Vị trí từng P m đặt trùng với vị trí của từng G m . 5. Hoạt tải cầu trục : a. Hoạt tải đứng do cầu trục : các thông số của cầu trục Q (KN) L k (m) Kích thước cầu trục , mm P tc max P tc min Trọng luợng, kN B K H ct B 1 G tc xe G tc cc 50 23 6500 5000 1650 230 101 49 22 250 Áp lực thẳng đứn lớn nhất do hai cầu trục cạnh nhau truyền lên một bên vai cột được xác định theo đường ảnh hưởng của phản lực D max = n.P max .∑y i y 1 1= y 2 6 5 1 6 6 a K a − − = = = y 3 ( ) 6 (6,5 5) 4,5 6 6 a B K a − − − − = = = D max = n.P ∑ = n ima y 1i tc x = n. P tc xma ( y 1 + y 2 + y 3 ) SVTH : VŨ VĂN QUANG - Lớp 08X5 Trang 8 T MAX T MAX Đồ án BTCT 2 GVHD: TH.S LÊ THANH HÀ D max = 1,1. 101. (1 + 1 4,5 ) 6 + = 212,94 KN 6500 5000 6500 5000 1000 6000 1500 6000 P max tc P max tc P max tc P max tc y 2 y 1=1 y 3 đồ xác định D max Điểm đặt của D max trùng với điểm đặc của G d . b. Hoạt tải do lực hãm ngang của xe con : Lực hãm ngang do hai bánh xe truyền lên dầm cầu trục trong trường hợp móc mềm xác định theo công thức : T c n = xe Q+G 50+22 = = 3,6 KN 20 20 . Lực hãm ngang T max truyền lên cột được xác định theo đường ảnh hưởng như đối với D max : T max =n. T c n . i y ∑ = 0,5.1,1. 3,6. (1 + 1 4,5 ) 6 + = 3,8 KN. Xem lực T max đặt lên cột ở mức mặt trên dầm cầu trục cách mặt vai cột 0,8 m và cách đỉnh cột 1 đoạn : y = 2,95 –1 = 1,95 m. 6. Hoạt tải do gió: +Tải trọng gió tác dụng mỗi mét vuông bề mặt thẳng đứng của công trình là : W = n. W 0 . K. C Theo tiêu chuẩn TCVN 2737-1995 thì vùng I-A nên W 0 tra bảng là 0,65 KN/m 2 . Tuy nhiên đối với vùng anh hưởng của bão gió là yếu thì vùng I-A được giảm 0,1 kN/m2. Vậy W 0 = 0,55 kN/m2 K : hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo chiều cao phụ thuộc vào dạng địa hình. Ở đây áp dụng địa hình A ; hệ số K xác định tương ứng ở hai mức : - Mức đỉnh cột , cao trình +9,8 m có K = 1,1756 - Mức đỉnh mái , cao trình +17,51m có K = 1,2651 C : hệ số khí động, xác định theo sơ đồ 16 bảng 6 của TCVN2737-95 : C = + 0,8 về phía gió đẩy C = - 0,4 đối với phía gió hút SVTH : VŨ VĂN QUANG - Lớp 08X5 Trang 9 Đồ án BTCT 2 GVHD: TH.S LÊ THANH HÀ n : hệ số vượt tải n = 1,2. +Tải trọng gió tác dụng lên khung ngang phần từ đỉnh cột trở xuống lấy là phân bố đều. q = W. a = n. W 0 . K. C.a - Phía gió đẩy : q d = 1,2. 0,55. 1,1756. 0,8. 6 = 3,72 KN/m. - Phía gió hút : q h = 1,2. 0,55. 1,1756. 0,4. 6 = 1,86 KN/m. +Hình dáng mái và hệ số khí động ở từng đoạn mái tham khảo trong phần phụ lục II và TCVN 2737-1995 , lấy theo sơ đồ hình dưới : - Giá trị C e1 tính với góc α = 5,13 0 , tỷ số H 9,8+2,1 = = 0,1619 L 3. 24,5 Nội suy có C e1 = -0,1423 10 +0,8 - 0 , 1 4 2 3 - 0 , 6 - 0 , 3 0,3 - 0 , 6 - 0 , 6 -0,6 - 0 , 6 -0,4 - 0 , 4 - 0 , 5 +Xác định chiều cao của các đoạn mái : -Chiều cao đầu dàn mái : h m1 = h đ +t =2,1+0,51= 2,61 m -Chiều cao từ đầu dàn mái đến đỉnh mái M 1 : h m2 = h g -h đ = 3,2-2,1 = 1,1 m -Chiều cao từ đầu dàn mái đến chân cửa mái : h m3 =(h g -h đ ). L Lcm - 2 2 L 2 =(h g -h đ ). L-Lcm L =(3,2-2,1). 24,5-12 24,5 = 0,56 m -Chiều cao từ chân cửa mái đến đầu cửa mái : h m4 = h cm = 4 m -Chiều cao từ đầu cửa mái đến đỉnh cửa mái M 2 : h m5 =h g -h đ -h m3 = 3-2,1-0,56 = 0,54 m + Trị số S tính theo công thức : S = n. k. W 0 . a. i i C h ∑ S 1 = 1,2. 1,2651. 0,55. 6.( 0,8. 2,61 – 0,1423. 1,1 + 0,6. 1,1 – 0,3. 0,56 + 0,3. 4 – 0,6. 0,54) SVTH : VŨ VĂN QUANG - Lớp 08X5 Trang 10 [...]... 3,8 .1 = 3,9 KN.m MIV = 2, 61 10,3 3,8 8,35 = -4,85 KN.m NI = NII = NIII = NIV = 0 QIV = 2, 61- 3,8= - 1, 19 KN b Ct trc B : SVTH : V VN QUANG - Lp 08X5 Trang 18 ỏn BTCT 2 GVHD: TH.S Lấ THANH H 5,09 IV A 10 ,3 -4,85 M a) 2,66 I + 3,8 II III 3,9 - 2,66 I II III 5 ,18 4,05 7,35 II III IV 2,95 + 3,8 II III 2, 61 I 7,35 10 ,3 2,95 1, 95 2, 61 I y =1, 95 Jt = 720000 cm4 ;Jd = 17 06667 cm4 1= (1- 0,6 61) 2. (1+ 0,5.0,6 61) ... 1 n v c tớnh bng : r = r1 + r2 + r3 + r4 3EJ d 3E.720000 = = 1, 87 .10 5 E 3 3 H (1+ k) 10 ,3 10 6 (1+ 0,055) 3EJ d 3E .17 06667 = = 4,54 .10 5 E r2 = r 3 = 3 3 6 H (1+ k) 10 ,3 10 (1+ 0,032) r1 = r 4 = r = 2( r1 + r2 ) = 2 ( 1, 87 .10 3 E + 4,54 .10 3 E ) = 12 ,82 .10 3 E Rg 57,28 4,47 5 == .10 =r 12 ,82 .10 5 E E Phn lc ti cỏc nh ct khi khung ngang chu tỏc dng ca ti trng giú : RA = R1 + r1 = 13 ,83 1, 87 .10 5 E.4,47/E105... Gm2 15 0 15 0 15 0 15 0 B S tỏc dng ca tnh ti mỏi Gm1 v Gm2 Khi a Gm1 v Gm2 v t trc ct ta c lc : Gm = Gm1 + Gm2 = 496,97 + 548,37 = 10 45,34 KN V mụmen M = 496,97 (-0 ,15 ) + 548,37 0 ,15 = 7, 71 KN.m Phn lc u ct : 0,032 K 3.7, 71. (1+ ) ) 0,286 R= t = = 1, 21 KN 2H (1+ K) 2 .10 ,3. (1+ 0,032) 3M (1+ Ni lc trong cỏc tit din ct : MI = 7, 71 KN.m MII = 7, 71 1, 27 2,95 = 4 ,14 KN.m MIII = MII = 4 ,14 KN.m MIV = 7, 71 1, 27 10 ,3... = 12 ,37 KN.m MIV = 0,5 1, 86 10 ,32 + 1, 45 10 ,3 = 11 3,6 KN.m NI = NII = NIII = NIV = 0 QIV = 1, 86 10 ,3 + 1, 45 = 20,6 KN Ct B , C MI = 0 MII = MIII = 19 ,89 2,95 = 58,67 KN.m MIV = 19 ,89 10 ,3 = 204,86 KN.m NI = NII = NIII = NIV = 0 QIV = 19 ,89 KN 5,47 0,05 14 0,98 19 ,89 1, 45 12 ,37 58,67 11 3,6 204,86 Biu ni lc do giú thi t trỏi sang phi Trng hp giú thi t phi sang trỏi thỡ biu ni lc c i ngc li 1, 45 -12 ,37... l = 1 + =1+ = 1, 625 M+N.(0,5h-a) 44 ,14 + 574,35.(0,5.0, 4 0, 04) p = 1 H s xột n lch tõm 0 ,11 0 ,11 +0 ,1= +0 ,1= 0,399 0 ,1+ 0,267 S = 0 ,1+ e p 6,4.E b S.I Es Ncr= l ( E + Is ) 2 0 l b 3 6,4.23 .10 0,399.2 ,1. 109 ( +9 ,13 .2,95 .10 7 ) = 2 5900 1, 625 =3 319 ,36 kN 1 1 = = 1, 209 N 574,35 = 11 N cr 3 319 ,36 lch tõm cú k ti nh hng ca un dc .e0 = 1, 209.90 = 10 9 mm lch tõm phõn gii ep= 0,4 (1, 25h - R.h0) = 0,4 (1, 25.400-... 496,97 7, 71 1045,34 + -3,45 + 509,95 -28, 31 565 ,12 10 64, 81 117 5, 21 4 ,14 + 25 M Q =10 ,4 + 620 ,18 N CT TRC A -4,75 M 12 51, 77 Q= -1, 21 N CT TRC B 5 Ni lc do hot ti mỏi : a Ct trc A : S ging nh khi tớnh vi Gm1 , ni lc do Pm1 gõy ra xỏc nh bng cỏch nhõn ni lc do Gm1 vi t s : Pm1 / Gm1 = 71, 67 / 496,97 = 0 ,14 4 MI = -24,85 0 ,14 4 = - 3,58 KN.m MII = 5,83 0 ,14 4 = 0,84 KN.m MIII = -43,86 0 ,14 4 = - 6, 31 KN.m MIV... 600 0, 01. 8,5 = 0,2 31 e = max (e0/h; min) = 0,288 p = 1 M l +N l (0,5h-a) l = 1 + M+N(0,5h-a) 25 .10 3 +620 ,19 .(0,5.600-40) =1, 53 12 9,66 .10 3 +847 ,16 (0,5.600-40) 0 ,11 + 0 ,1 = 0,383 S= 0 ,1 + 0, 288 = 1+ Lc dc ti hn : Ncr = 6,4.E b S.I E s ( + Is ) 2 l E l 0 b 6,4.23 .10 3 0,383.7,2 .10 9 ( +9 ,13 .9,83 .10 7 ) = 2 11 025 1, 53 = 3269,5 kN H s xột n nh hng ca un dc 1 1 = =1, 35 = 1 - N 1- 847 ,16 N cr 3269,5 lch... 44,9 + 509,95.(0,5.0, 4 0, 04) M+N.(0,5h-a) p = 1 H s xột n lch tõm 0 ,11 0 ,11 +0 ,1= +0 ,1= 0,399 0 ,1+ 0,267 S = 0 ,1+ e p 6,4.E b S.I Es Ncr= l ( E + Is ) 2 0 l b 3 6,4.23 .10 0,399.2 ,1. 109 ( +9 ,13 .1, 36 .10 7 ) = 2 5900 1, 672 =2644,2 kN 1 1 = = 1, 239 509,95 = 1- N 1N cr 2644, 2 lch tõm cú k n nh hng ca un dc : e0 = 1, 239 .10 1= 12 5 mm lch : e = e0 + 0,5h a = 12 5+0,5.400 - 33 = 292 mm Tớnh s b chiu cao vựng... 509,95.(0,5.0, 4 0, 04) l = 1 + =1+ = 1, 899 M+N.(0,5h-a) 2, 65 + 574,35.(0,5.0, 4 0, 04) p = 1 H s xột n lch tõm 0 ,11 0 ,11 +0 ,1= +0 ,1= 0,322 0 ,1+ 0,396 S = 0 ,1+ e p 6,4.E b S.I Es Ncr= l ( E + Is ) 2 0 l b 3 6,4.23 .10 0,322.2 ,1. 109 ( +9 ,13 .1, 36 .10 7 ) = 2 7375 1, 899 =12 99,7 kN SVTH : V VN QUANG - Lp 08X5 Trang 26 ỏn BTCT 2 GVHD: TH.S Lấ THANH H 1 1 = = 1, 6457 509,95 = 1- N 1N cr 12 99, 7 lch tõm cú k n... 0,01Rb = 0,5 0, 01. 1236/ 600 0, 01. 8,5 = 0,3944 e = max (e0/h; min) = 0,48 p = 1 0 ,11 0 ,11 +0 ,1= +0 ,1= 0,289 0 ,1+ 0,48 S = 0 ,1+ e p = = Tớnh l , trong ú Ml ngc chiu vi M nờn ly du õm M l +N l (0,5h-a) 25+620 ,18 .(0,5.0,6-0,05) =1+ =1, 56 l = 1+ M+N(0,5h-a) 16 5,98+620 ,18 .(0,5.0,6-0,05) Lc dc ti hn : Ncr= 6,4.E b S.I E s ( + Is ) 2 l E l 0 b 6,4.23 .10 3 0,289.7,2 .10 9 ( +9 ,13 .13 ,75 .10 7 ) = 2 12 360 1, 56 . g(KN/m 2 ) 1 2 lớp gạch lá nem +vữa 0,05 18 1, 3 0,9 1, 17 2 Lớp b tông nhẹ cách nhiệt 0 ,12 12 1, 3 1, 44 1, 87 3 lớp b tông chống thấm 0,04 25 1, 1 1 1 ,1 4 Panen sườn 6x1,5x0,3 m 0,3 1, 1 1, 7 1, 87 5 Tổng. Đồ án BTCT 2 GVHD: TH.S LÊ THANH HÀ ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG I. SỐ LIỆU CHO TRƯỚC: -Nhà công nghiệp 1 tầng, lắp ghép,3 nhịp đều. dương 10 ,3 7,35 2,95 I II IV I II III III IV -4,85 2, 61 3,9 1, 95 3,8 5,09 y =1, 95 3,8 2, 61 1 ,19 M Q B A a ) b ) + - -4,33 4,05 5 ,18 2,66 1, 14 M Q + - 2,66 10 ,3 7,35 2,95 I II IV I II III III IV
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG, ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG, ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG

Từ khóa liên quan