Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vietsun trên địa bàn thành phố Hà Nội pdf

71 645 3
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 00:20

Luận văn tốt nghiệp SV thực hiện: Nguyễn Minh Thu_K43C4 Luận văn Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty cổ phần đầu phát triển Vietsun trên địa bàn thành phố Nội GVHD: PGS.TS Phạm Thúy Hồng Khoa Marketing 1 Luận văn tốt nghiệp SV thực hiện: Nguyễn Minh Thu_K43C4 Mục lục Luận văn 1 Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty cổ phần đầu phát triển Vietsun trên địa bàn thành phố Nội 1 Mục lục 2 Sàn gỗ 29 Sàn gỗ 69 GVHD: PGS.TS Phạm Thúy Hồng Khoa Marketing 2 Luận văn tốt nghiệp SV thực hiện: Nguyễn Minh Thu_K43C4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIETSUN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài: Kinh tế thị trường càng phát triển thì cạnh tranh trên thị trường càng trở nên gay gắt, quyết liệt hơn. Cạnh tranh vừa là công cụ để chọn lựa vừa là công cụ đào thải các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên thị trường. Các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh doanh luôn biến động cùng nhiều hội nguy tiềm ẩn với mức độ cạnh tranh khốc liệt nhất. Vì thế để giữ vững nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường là điều rất khó khăn, đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn biện pháp tiếp cận thị trường một cách chủ động, phù hợp sẵn sàng đối phó với mọi nguy cơ, đe doạ cũng như áp lực cạnh tranh trên thị trường. Để làm được điều này doanh nghiệp phải thực hiện sản xuất kinh doanh theo hướng thị trường, theo khách hàng phải ứng dụng hoạt động marketing vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường trong đó việc xây dựng hoàn thiện một chính sách Marketing với những chiến lược biện pháp cụ thể nhằm thúc đầy tiêu thụ sản phẩm sẽ là công cụ cạnh tranh sắc bén nhất, hiệu quả nhất của doanh nghiệp để đi đến thành công. Công ty cổ phần đầu phát triển Vietsun được thành lập từ 11/2007 với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh đồ nội thất trong ngoài nước các dịch vụ vấn thiết kế cho khách hàng. Trải qua quá trình hoạt động, Công ty cổ phần đầu phát triển Vietsun đã đang không ngừng cung cấp, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, uy tín, vị thế của mình đặc biệt là uy tín của thương hiệu Vietsun trong lĩnh vực đồ nội thất. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn hiện tại như vốn, kỹ thuật, quản trị nhân lực thì công ty phải canh tranh với nhiều đối thủ rất lớn trong ngoài nước ưu thế về vốn, thị trường như Đa Lợi, Vạn Tín Đạt, Kiến trúc Vàng Trong điều kiện đó để đứng vững kinh doanh hiệu quả thì hoạt động marketing là một vấn đề cần thiết, góp phần quan trọng quyết định sự thành bại của công ty. Bản thân Vietsun cũng đã xây dựng cho mình được những chương trình Marketing riêng, tuy nhiên hiệu quả của các chương trình này đem lại chưa cao, các mục tiêu Marketing chưa xác định một cách rõ ràng, ngân sách nguồn lực dành cho Marketing không GVHD: PGS.TS Phạm Thúy Hồng Khoa Marketing 3 Luận văn tốt nghiệp SV thực hiện: Nguyễn Minh Thu_K43C4 được phân bổ hợp lý gây lãng phí mà không đạt kết quả như mong muốn, chưa sự phối hợp, kết hợp giữa các biến số để tạo nên một kế hoách hoàn hảo. Vì vậy, thể nói vấn đề làm thế nào để hoạt động Marketing của công ty phát huy hiệu quả cao vẫn còn là một ẩn số, một bài toán nan giải. Xuất phát từ tầm quan trọng của các giải pháp Marketing, trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần đầu phát triển Vietsun, tôi đã cố gắng tìm hiểu hoạt động Marketing của Công ty theo cách nhìn nhận của người làm Marketing dưới sự giúp đỡ tận tình của giáo Phạm Thúy Hồng sự giúp đỡ của các CBNV trong Công ty tôi mạnh dạn chọn đề tài luận văn tốt nghiệp là: “Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty cổ phần đầu phát triển Vietsun trên địa bàn thành phố Nội”. 1.2.Xác lập tuyên bố vấn đề nghiên cứu trong đề tài: Các giải pháp Marketing đối với các công ty kinh doanh nói chung đối với Công ty cổ phần đầu phát triển Vietsun nói riêng tầm quan trọng rất lớn. Nó được coi là yếu tố rất cần thiết để doanh nghiệp thực hiện chiến lược thu hút khách hàng, mở rộng thị trường, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, nâng cao thị phần, củng cố vững chắc vị trí, hình ảnh của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng của mỗi doanh nghiệp. Để cụ thể hóa điều này, tôi tiến hành nghiên cứu: “Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty cổ phần đầu phát triển Vietsun trên địa bàn thành phố Nội”. Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng thị trường các hoạt động Marketing hiện tại của công ty, đánh giá các thành công những điều chưa đạt được của công ty trong việc thực hiện các hoạt động đó phát hiện các vấn đề cần giải quyết nhằm phát triển thị trường của công ty. 1.3.Các mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm thực hiện các mục tiêu sau: GVHD: PGS.TS Phạm Thúy Hồng Khoa Marketing 4 Luận văn tốt nghiệp SV thực hiện: Nguyễn Minh Thu_K43C4  Nghiên cứu các phương thức phát triển thị trường các công cụ của marketing mix nhằm hiểu rõ hơn về Marketing- mix vai trò của nó trong phát triển thị trường từ đó áp dụng một cách hiệu quả.  Phân tích thực trạng về thị trường các giải pháp Marketing phát triển thị trường của công ty cổ phần đầu phát triển Vietsun. Qua đó rút ra những ưu, nhược điểm, những tồn tại nguyên nhân của những ưu nhược điểm đó.  Qua những kiến thức về Marketing đã được học tập nghiên cứu trong nhà trường kết hợp với thực trạng hoạt động Marketing- mix phát triển thị trường sản phảm của công ty đã tìm hiểu, từ đó rút ra những đề xuất, giải pháp nhằm giải quyết những tồn tại trong giải pháp Marketing của công ty. 1.4.Phạm vi nghiên cứu • Phạm vi không gian: đề tài này tập trung nghiên cứu giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm đồ nội thất của công ty cổ phần đầu phát triển Vietsun trong không gian Thành phố Nội. • Phạm vi thời gian: các dữ liệu được thu thập để phân tích được hoàn thiện trong thời gian 3 năm(2008 - 2010) những kiến nghị áp dụng trong thời gian 2010-2013. • Nội dung nghiên cứu: các giải pháp Marketing phát triển thị trường sản phẩm đồ nội thất, tập trung vào các biến số marketing mix như sản phẩm, định giá, phân phối xúc tiến. 1.5.Kết cấu luận văn tốt nghiệp Thích ứng với mục tiêu, giới hạn phương pháp nghiên cứu tôi chia kết cấu luận văn thành 4 chương. Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài Chương 2: Những tiền đề lý luận bản về giải pháp marketing phát triển thị trường của công ty sản xuất kinh doanh Chương 3: Phương pháp nghiên cứu phân tích các kết quả nghiên cứu giải pháp Marketing phát triển thị trường của Công ty cổ phần đầu phát triển Viêtsun trên địa bàn thành phố Nội. GVHD: PGS.TS Phạm Thúy Hồng Khoa Marketing 5 Luận văn tốt nghiệp SV thực hiện: Nguyễn Minh Thu_K43C4 Chương 4: Các kết luận đề xuất các giải pháp nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm của công ty cổ phần đầu phát triển Vietsun trên địa bàn thành phố Nội GVHD: PGS.TS Phạm Thúy Hồng Khoa Marketing 6 Luận văn tốt nghiệp SV thực hiện: Nguyễn Minh Thu_K43C4 CHƯƠNG 2: NHỮNG TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ GIẢI PHÁP MARKETING PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY KINH DOANH 2.1.Một số định nghĩa, khái niệm bản 2.1.1.Khái niệm Marketing Theo định nghĩa của Philip Kotler: “ Marketing là một quá trình quản lý mang tính xã hội nhờ đó mà các cá nhân tập thể được những gì mà họ cần mong muốn thông qua việc tạo ra trao đổi những sản phẩm giá trị với người khác.” 2.1.2.Khái niệm Marketing mix Marketing – mix là tập hợp các phương tiện (công cụ) marketing thể kiểm soát được mà doanh nghiệp phối hợp sử dụng để tạo nên sự đáp ứng cần thiết trong thị trường mục tiêu nhằm đạt được mục tiêu marketing của mình.(theo sách quản trị Marketing – NXB Giáo Dục năm 2007). nhiều công cụ khác nhau được sử dụng trong marketing – mix nhưng theo E. Jerome McCarthy 4 yếu tố bản gọi là 4p: sản phẩm(product), giá cả (price), phân phối (place), xúc tiến (promotion). Các doanh nghiệp thực hiện marketing mix bằng cách phối hợp 4 yếu tố chủ yếu đó để tác động làm thay đổi sức cầu thị trường về sản phẩm của mình theo hướng lợi cho kinh doanh. 2.1.3.Khái niệm thị trường phát triển thị trường Thị trường bao gồm tất cả những khách hàng tiềm ẩn cùng một nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng khả năng tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu mong muốn đó. Phát triển thị trường là quá trình mở rộng khách hàng không gian thị trường nhằm khai thác phát huy lợi thế cạnh tranh trong điều kiện kinh doanh cụ thể. Phát triển thị trường: là một cách thức, biện pháp nhằm đưa tối đa khối lượng sản phẩm của doanh nghiệp vào thị trường. Do đó việc phát triển thị trường sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao được khối lượng sản phẩm tiêu thụ, từ đó nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của mình 2.2.Nội dung bản của giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của công ty kinh doanh 2.2.1. Các hình thức phát triển thị trường 2.2.1.1.Quan điểm phát triển thị trường của Ansoft GVHD: PGS.TS Phạm Thúy Hồng Khoa Marketing 7 Luận văn tốt nghiệp SV thực hiện: Nguyễn Minh Thu_K43C4 Theo quan điểm của Ansoft: các công ty kinh doanh cần căn cứ vào cặp sản phẩm thị trường để xác định mục tiêu kinh doanh hìện tại của mình tại thị trường mục tiêu là gì? Từ đó những hoạt động nghiên cứu thị trường tập trung, hiệu quả nhằm đưa ra những chiến lược , giải pháp cụ thể cho từng thị trường. Thị trường Sản phẩm Thị trường mới Thị trường hiện tại Sản phẩm mới Đa dạng hóa Phát triển sản phẩm Sản phẩm hiện tại Mở rộng thị trường Thâm nhập thị trường Bảng 2.1.Ma trận Ansoft Dựa vào cặp sản phẩm thị trường của doanh nghiệp, Ansoft xác định 4 khả năng doanh nghiệp thể xem xét để xác định mục tiêu thị trường công ty hướng tới: a. Thâm nhập thị trường Mục tiêu của doanh nghiệp là tăng doanh số của sản phẩm hiện trên thị trường hiện bằng cách thu hút thêm khách hàng của đối thủ cạnh tranh nhờ vào các biện pháp giảm giá, tăng thêm ngân sách quảng cáo cải tiến nội dung khuyến mãi ….trong khi vẫn không mất đi khách hàng đang có. Trường hợp áp dụng: • Khi thị trường của doanh nghiệp chưa bước vào giai đoạn bão hòa, sản phẩm của doanh nghiệp đang ở những giai đoạn đầu của chu kỳ sống. • Khi thị trường của đối thủ cạnh tranh đang giảm trong khi doanh số toàn ngành tăng. • Khi một mối tương quan tuyến tính giữa doanh thu chi phí marketing. • Việc tăng trưởng kinh tế theo quy mô đem lại lợi thế cạnh tranh chủ yếu cho doanh nghiệp. b. Mở rộng thị trường Là hình thức triển khai sản phẩm hiện của doanh nghiệp sang những phân đoạn thị trường mới, với mong muốn gia tăng được khối lượng bán nhờ vào việc khuyến mãi những khách hàng mới. Trường hợp áp dụng: GVHD: PGS.TS Phạm Thúy Hồng Khoa Marketing 8 Luận văn tốt nghiệp SV thực hiện: Nguyễn Minh Thu_K43C4 • Doanh nghiệp sẵn kênh phân phối mới tin cậy, chất lượng chi phí hợp lý. • Doanh nghiệp đạt được thành công trên thị trường hiện có. • Các thị trường chưa khai thác hết hoặc chưa bão hòa. • Khi doanh nghiệp đủ nguồn lực quản lý. c. Phát triển sản phẩm Là cách thức doanh nghiệp tạo ra sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm để thay thế sản phẩm hiện hành sau đó đưa vào tiêu thụ ở các thị trường hiện tại nhằm tăng thêm sức mua tăng lượng tiêu thụ. Trường hợp áp dụng: • Sản phẩm dịch vụ của công ty đang trong giai đoạn chín muồi. • Ngành kinh doanh đặc trưng kỹ thuật thay đổi nhanh chóng. • Doanh nghiệp phải cạnh tranh trong ngành tốc độ phát triển cao. • Doanh nghiệp khả năng nghiên cứu phát triển vững mạnh. d. Đa dạng hóa Là cách thức để doanh nghiệp mở rộng hoặc phát triển hoạt động kinh doanh trên sở đưa ra các sản phẩm mới bán trong các thị trường mới, kể cả hoạt động trong lĩnh vực không truyền thống. Trường hợp áp dụng: • Khi ngành kinh doanh sự cạnh tranh quá cao hoặc không tăng trưởng • Ngành kinh doanh mới đang đầy tiềm năng phát triển. • Doanh nghiệp dư thừa các nguồn lực. 2.2.1.2. Phát triển thị trường của công ty theo chiều rộng chiều sâu Phát triển thị trường là một trong những yếu tố không thể thiếu được trong các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.Phát triển thị trường thể xây dựng trên sở kết quả phân tích được tiến hành ở ba mức độ: Thứ nhất, phát hiện những khả năng mà doanh nghiệp thể tận dụng với quy mô hoạt động hiện tại(khả năng phát triển theo chiều sâu).Mức độ thứ hai, phát hiện những khả năng hợp nhất với những yếu tố khác của hệ thống marketing(khả năng phát triển hợp nhất).Mức độ thứ ba, phát hiện GVHD: PGS.TS Phạm Thúy Hồng Khoa Marketing 9 Luận văn tốt nghiệp SV thực hiện: Nguyễn Minh Thu_K43C4 những khả năng đang mở ra ở ngoài ngành(những khả năng phát triển theo chiều rộng). a. Phát triển theo chiều sâu Phát theo chiều sâu thích hợp doanh nghiệp chưa tận dụng hết những khả năng vốn của hàng hóa thị trường hiện tại của mình. Để phát hiện những khả năng phát triển theo chiều sâu người ta sử dụng một phương pháp rất tiện lợi gọi là “mạng lưới phát triển hàng hóa thị trường”. Mạng lưới này bao gồm ba loại hình bản của khả năng phát triển sâu đó là: 1. Thâm nhập thị trường: doanh nghiệp tìm cách gia tăng doanh số của sản phẩm hiện trong thị trường thông qua nỗ lực marketing năng động. 2. Mở rộng thị trường: doanh nghiệp tìm cách gia tăng doanh số qua việc đưa các sản phẩm hiện vào thị trường mới. 3. Phát triển sản phẩm: doanh nghiệp tìm cách gia tăng doanh số qua việc triển khai những sản phẩm mới liên quan mật thiết, hoặc cải thiện sản phẩm cho những thị trường hiện có. b. Phát triển theo chiều rộng Phát triển theo chiều rộng chính là việc mở rộng thị trường theo phạm vi địa lý, tăng quy mô sản xuất kinh doanh, mở rộng chủng loại sản phẩm bán ra, tăng số lượng khách hàng hay nói cách khác là hình thức phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm về mặt số lượng, phát triển quy mô tổng thể thị trường trên cả thị trường hiện tại thị trường mới, tăng thị phần, tăng số lượng khách hàng bằng cách thu hút khách hàng chưa sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp thông qua nỗ lực marketing.Có thể kinh doanh sản phẩm mới, lĩnh vực mới trên địa bàn thị trường cũ hoặc mới mở rộng phạm vi kinh doanh. c. Phát triển kết hợp cả chiều rộng lẫn chiều sâu Khi doanh nghiệp đã vị trí vững chắc trên thị trường điều kiện tiềm năng về vốn, sở vật chất năng lực quản lý thể phát triển theo hướng kết hợp phát triển thị trường theo chiều rộng chiều sâu để mở rộng quy mô kinh doanh với hiệu quả cao. 2.2.2.Giải pháp Marketing-mix nhằm phát triển thị trường tiêu thụ GVHD: PGS.TS Phạm Thúy Hồng Khoa Marketing 10 [...]... phát triển thị trường của Công ty cổ phần đầu phát triển Vietsun trên địa bàn thành phố Nội 3.2.1.Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần đầu phát triển Vietsun  Tên công ty: Công ty cổ phần đầu phát triển VietsunĐịa chỉ : phòng 304, E3, khu tập thể Phương Mai, Đống Đa, Nội  Văn phòng giao dịch: số 4, lô 3, ngõ 26, Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, NộiCông ty giấy chứng... lý thuyết về giải pháp marketing phát triển thị trường sự đúc rút từ quá trình học tập cũng như nghiên cứu, tôi xin đưa ra quan điểm giải pháp marketing phát triển thị trường của công ty cổ phần đầu phát triển Viêtsun, tập trung vào giải pháp phát triển chính cho công ty là thâm nhập thị trường. Công ty cần kết hợp các biến số marketing một cách hiệu quả để thực hiện tốt các giải pháp này.Các... sách XTTM của công ty cổ phần đầu phát triển Vietsun Nhìn vào bảng số liệu biểu đồ thấy ngân sách XTTM của công ty cổ phần đầu phát triển Vietsun tập trung vào công cụ bán hàng cá nhân phân bổ cho các công cụ khác khá đồng đều • Về bán hàng cá nhân: công ty một đội ngũ nhân viên bán hàng giàu kinh nghiệm nhiệt tình Các nhân viên rất am hiểu về ngành hàng của mình khách hàng Vì... nghiên cứu nào về giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường đồ nội thất cho công ty cổ phần đầu phát triển Viêtsun Đây cũng chính là vấn đề mà công ty cổ phần đầu phát triển Viêtsun quan tâm mong muốn thực hiện nhằm ngày càng nâng cao vị thế, mở rộng thị trường định vị thương hiệu của mình Chính vì vậy nhận thấy tầm quan trọng của đề tài nên em đã quyết định tiến hành nghiên cứu... những công trình năm trước liên quan tới đề tài: Giải pháp Marketing phát triển thị trường của Công ty cổ phần đầu phát triển Viêtsun trên địa bàn thành phố Nội Vai trò của Marketing càng được chú trọng hơn, vì vậy đã rất nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng nó vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Thực tế rất nhiều đề tài nghiên cứu của các thầy giáo , các sinh viên về giải pháp. .. Khoa Marketing Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phạm Thúy Hồng SV thực hiện: Nguyễn Minh Thu_K43C4 17 Khoa Marketing Luận văn tốt nghiệp SV thực hiện: Nguyễn Minh Thu_K43C4 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MARKETING PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIETSUN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 3.1.Phương pháp hệ nghiên cứu giải pháp Marketing. .. ly với không gian hẹp mà thay vào đó là một không gian lớn hơn, không còn quá nghiêm túc làm cho nhân viên giảm sức sáng tạo, mà một không gian thư giãn sẽ giúp cho nhân viên làm việc tốt hơn 3.3.Đánh giá thực trạng giải pháp Marketing phát triển thị trường của Công ty cổ phần đầu phát triển Vietsun trên địa bàn thành phố Nội 3.3.1.Thực trạng thị trường sản phẩm Vietsun Những sản phẩm chủ đạo... cao hơn so với 2009/2008, mức tăng lợi nhuận cũng lớn hơn, công viêc làm ăn kinh doanh của công ty ngày càng hiệu quả 3.2.2.Nhân tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm đồ nội thất của công ty cổ phần đầu phát triển Vietsun 3.2.2.1.Các nhân tố thuộc môi trường vi mô  Khách hàng Qua một thời gian hoạt động, công ty đã không ngững mở rộng... • Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Công ty Bảo Việt Nhân Thọ tại Hải Dương_ Bùi Minh Thư_Khoa Kinh doanh Thương mại_2010 TS Phạm Thúy Hồng hướng dẫn • Giải pháp Marketing- mix nhằm phát triển thị trường sản phẩm đồ hộp của công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long trên địa bàn phía Bắc_ Ngô Thị Hương_khoa Kinh doanh Thương mại_2009 ThS Cao Tuấn Khanh hướng dẫn • Giải. .. phân phối, nâng cao hiệu quả.Việc này sẽ đảm bảo hàng chính hãng sẽ tới tay của người tiêu dùng Công ty Khách hàng Hình 3.2: Sơ đồ kênh phân phối hàng hóa của công ty cổ phần đầu phát triển Vietsun GVHD: PGS.TS Phạm Thúy Hồng 29 Khoa Marketing Luận văn tốt nghiệp SV thực hiện: Nguyễn Minh Thu_K43C4 Ưu điểm của kênh phân phối hiện tại của công ty: Việc sử dụng kênh phân phối trực tiệp từ công ty . CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIETSUN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1.Phương pháp hệ nghiên cứu giải pháp Marketing phát triển thị trường của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển. phát triển Vietsun trên địa bàn thành phố Hà Nội 3.2.1.Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vietsun  Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vietsun.  Địa chỉ. tiến hành nghiên cứu: Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vietsun trên địa bàn thành phố Hà Nội . Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vietsun trên địa bàn thành phố Hà Nội pdf, Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vietsun trên địa bàn thành phố Hà Nội pdf, Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vietsun trên địa bàn thành phố Hà Nội pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn