NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của VIỆC áp DỤNG sản XUẤT SẠCH hơn tại CÔNG TY cổ PHẦN GIẤY HOÀNG văn THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TRAN XUAN HINH

60 866 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2014, 10:59

Tác giả chỉ dừng lại ở việc đánh giá hiệu quả sử dụng nguyên nhiên vật liệu, các bạn có thể phát triển thêm phần hiệu quả kinh tế khi áp dụng các công nghệ sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp ĐẶT VẤN ĐỀ Công nghiệp Giấy Việt Nam là một trong những nghành công nghiệp đóng vai trò khá quan trọng trong ngành kinh tế quốc dân. Theo thống kê năm 2009 của Bộ Công Thương sản xuất công nghiệp giấy đạt giá trị 672 tỷ VNĐ, gần 2,5% tổng giá trị công nghiệp cả nước và đứng hàng thứ 10 trong ngành công nghiệp. Công nghiệp Giấy bao gồm 1.408 sở sản xuất, trong đó gần 500 doanh nghiệp sản xuất giấy và bột giấy. Tuy nhiên, ngành công nghiệp giấy hiện nay đang gây nhiều tác động tiêu cực đến môi trường và tài nguyên. Theo thống kê, trong tổng số doanh nghiệp và sở sản xuất giấy,chỉ khoảng 10% doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn môi trường cho phép, còn lại các nhà máy đều không hệ thống xử lý nước thải hoặc nhưng chưa đạt yêu cầu nên gây ra những vấn nạn về môi trường. Cụ thể, nước thải của ngành giấy của Việt Nam độ pH trung bình 9 – 11; chỉ số nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) và nhu cầu oxy hóa học (COD) cao, thể lên đến 700 mg/l và 2.500 mg/l; Hàm lượng chất rắn lơ lửng cao gấp nhiều lần giới hạn cho phép, đặc biệt nước thải chứa nhiều kim loại nặng và phẩm mầu, xút. Nguyên nhân chủ yếu là hiện nay ngành công nghiệp giấy Việt Nam đang sử dụng công nghệ sản xuất ở trình độ thấp, quy mô tương đối nhỏ bé so với khu vực và toàn cầu. Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất theo phương pháp kiềm không thu hồi hóa chất nên khó thể cải thiện được chất lượng và gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả sử dụng năng lượng và nguyên liệu chưa cao. Công nghiệp giấy thực chất là ngành sản xuất đa ngành và tổng hợp, sử dụng một khối lượng khá lớn nguyên, nhiên liệu đầu vào (tre, nứa, các hóa chất bản, nhiên liệu, năng lượng, nước v.v ) so với khối lượng sản phẩm tạo ra thì tỷ lệ bình quân vào khoảng 10/1. Vì vậy, đổi mới công nghệ sản xuất và cải tiến thiết bị trong ngành này nhằm làm tăng hiệu suất sử dụng nguyên vật liệu và giảm thiểu lượng phát thảiviệc làm ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao cho ngành sản xuất giấy nói riêng và các ngành công nghiệp nói chung. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp là một trong những chiến lược quan trọng của nhiều quốc gia. Thực hiện công nghệ sản xuất sạch hơn là một trong những phương án mang lại những lợi ích cho doanh nghiệp về mặt kinh tế, đồng thời góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cho phép các doanh nghiệp tiếp cận tốt các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, áp dụng sản xuất sạch hơn cũng sẽ giúp cho các doanh nghiệp tạo được uy tín và các sản phẩm thể cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hiện nay tại Việt Nam việc áp dung sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp còn rời rạc mang hình thức dự án và chưa mang tính chiến lược cụ thể. Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ thuộc địa bàn phường Quan Triểu, thành phố Thái Nguyên, là một trong những đơn vị sản xuất đã mạnh dạn áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn. Nhằm góp phần đánh giá hiệu quả của sản xuất sạch hơn và đẩy mạnh việc áp dụng sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp nói chung và tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ nói riêng, tôi đã tiến hành thực hiện đề tài: “NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG VĂN THỤ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN ”. Đề tài chỉ tập trung vào đánh giá hiệu quả sử dụng nguyên - nhiên liệu. Từ đó, đề suất giải pháp trong dây chuyền sản xuất áp dụng sản xuất sạch hơn. 2 Chương 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Lịch sử phát triển ngành Công nghiệp Giấy Việt Nam Ngành Công nghiệp Giấy là một trong những ngành được hình thành sớm tại Việt Nam, khoảng năm 284. Từ giai đoạn này đến đầu thế kỷ 20, giấy được làm bằng phương pháp thủ công để phục vụ cho các ghi chép, làm tranh dân gian và vàng mã. Năm 1912, nhà máy sản xuất bột giấy đâu tiên bằng phương pháp công nghiệp đi vào hoạt động với công suất 4.000 tấn/năm tại Việt Trì. Trong thập niên 1960, nhiều nhà máy giấy được đầu tư xây dựng nhưng hầu hết công suất nhỏ (dưới 20.000 tấn/năm) như nhà máy giấy Việt Trì, nhà máy giấy Văn Điểm, nhà máy giấy Đồng Nai, nhà máy giấy Tân Mai. Năm 1975, tổng công suất thiết kế của ngành giấy Việt Nam là 72.000 tấn/năm nhưng do ảnh hưởng của chiến tranh và mất cân đối giữa sản lượng bột giấygiấy nên sản lượng thực tế chỉ đạt 28.000 tấn/năm. Từ năm 1990 đến năm 1999, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành sản xuất giấy và bột giấy là 16%/năm, từ năm 2000 đến 2004 đạt 20%/năm, và đến năm 2009 đã là 28%/năm. Với tốc độ tăng trưởng cao như vậy, cùng với gia tăng sản phẩm giấy nhập khẩu, mức tiêu thụ giấy trung bình trên đâu người Việt Nam đã tăng từ 7,7kg/người/năm trong năm 2000 và đến năm 2005 là 16kg/người/năm. Năm 2010, mức tiêu thụ trung bình giấy trên đầu người là 22 kg/người/năm, sản lượng sản xuất giấy trong nước đạt hơn 1,38 triệu tấn giấy/năm (trong đó khoảng 56% là nhóm giấy công nghệp bao bì và 25% là nhóm giấy vệ sinh) và 600.000 tấn giấy bột. 1.1.1. Thực trạng công nghệ và quy mô ngành Giấy Việt Nam Giấysản phẩm của nền văn minh nhân loại với lịch sử lâu đời hàng nghìn năm. Thành phần chính của giấy là xenlulo, một loại polyme mạch 3 thẳng và dài trong gỗ, bông và các loại cây khác. Trong gỗ, xenlulo bị bao quanh bởi một polymer tên là lignin. Để tách xenlulo ra khỏi mạng polyme, người ta phải sử dụng phương pháp nghiền học hoặc xử lý hóa học. Quá trình sản xuất bột giấy bằng phương pháp nghiền học là quá trình hiệu quả thu hồi xenlulo cao nhưng tiêu tốn nhiều năng lượng và không loại bỏ hết lignin, khiến chất lượng giấy không cao. Trong sản xuất giấy ngày nay, quá trình Kraft được áp dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên, hiệu suất thu hồi xenlulo ở quy trình hóa học không cao băng quy trình nghiền học, nhưng quy trình hóa học cho phép loại bỏ lignin khá triệt để, nên sản phẩm độ bền tường đối cao. Dư lượng lignin trong bột giấy làm cho giấy mầu nâu, nên để sản xuất giấy trắng chất lượng cao thì phải loại bỏ hết lignin, thường người ta oxy hóa lignin bằng clo nhưng phương pháp này đều gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, các nhà hóa học đã tích cực nghiên cứu các quy trình thân môi trường để áp dụng cho việc tẩy trắng giấy. Nhìn chung, trình độ công nghệ sản xuất giấy tại Việt Nam còn rất nhiều lạc hậu và thô sơ, nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường và năng lực cạnh tranh với các nước trên khu vực và trên thế giới. Hiện nay, Việt Nam ba công nghệ sản xuất giấy chính là: phương pháp sử dụng hóa chất, phương pháp lý, phương pháp tái chế giấy loại, đều là các phương pháp sử dụng nhiều hóa chất. Công nghệ sản xuất bột giấy bao gồm công nghệ bột sulfat tẩy trắng, công nghệ sản xuất bột theo phương pháp hóa nhiệt phương pháp xút không thu hồi hóa chất, hoặc công nghệ sản xuất theo phương pháp kiềm lạnh đều là công nghệ cũ, các hóa chất dư thừa hầu hết không được thu hồi dẫn tới các vấn đề môi trường. Toàn ngành chỉ bốn sở quy mô lớn với công suất trên 50.000 tấn giấy/năm gồm: Công ty Cổ phần Giấy Tân Mai (120.000 tấn/năm), Tổng công ty Giấy Việt Nam (100.000 tấn/năm), Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn (90.000 tấn/năm) và Công ty Cổ phần Giấy An Bình (70.000 tấn/năm) ; 33 đơn vị quy mô trung bình (> 1.000 tấn/năm) và Việt Nam tới 46% doanh 4 nghiệp công suất dưới 1.000 tấn/năm. Để sản xuất ra một tấn giấy thành phẩm, các nhà máy phải sử dụng khoảng 2 tấn gỗ và 100 - 350 m 3 nước, trong khi các nhà máy giấy hiện đại của thế giới chỉ sử dụng 7 - 15 m 3 nước/tấn giấy. Sự lạc hậu này không chỉ gây lãng phí nguồn nước ngọt, tăng chi phí xử lý nước thải mà còn đưa ra sông, rạch lượng nước thải khổng lồ. Đặc biệt, công đoạn tẩy trắng là công đoạn gây ô nhiễm lớn nhất (chiếm 50 - 70% tổng lượng nước thải và từ 80 - 95% tổng lượng dòng thải ô nhiễm). Nước thải chứa hàm lượng lignin cao là những vấn đề môi trường chính đối với ngành giấy. Bên cạnh đó, trung bình một tấn giấy sản xuất còn phát sinh từ 45 - 48 kg chất thải rắn, chưa tính lượng phế liệu đã được tái chế. Công suất trung bình của Việt Nam là 5.800 tấn giấy/năm và 13.000 tấn bột/năm thấp hơn nhiều so với công suất trung bình của các nước nền công nghiệp giấy phát triển như Đức, Phần Lan và thấp hơn nhiều so với các nước trình độ phát triển tương đương như Thái Lan và Indonesia. Bên cạnh đó, công nghệ lạc hậu cũng gây lãng phí nguyên vật liệu, tăng cao chi phí sản xuất, hiệu quả qui mô trung bình của các doanh nghiệp sản xuất bột giấy là 57% và giấy in 77%, giấy viết là 81%, giấy vàng mã và bìa tương ứng là 70.2% và 91%. Quy mô sản xuất nhỏ cũng làm ảnh hưởng đến tính cạnh tranh sản xuất do chất lượng, chi phí sản xuất và xử lý môi trường cao. Công nghệ sản xuất cũ, từ thập niên 80 của thế kỷ XX và mô nhỏ hiện vẫn đang được sử dụng phổ biến, thậm chí ở cả các doanh nghiệp sản xuất với quy mô lớn. Điều đó đã dẫn đến những tác động tiêu cực đến môi trường và hiệu suất sử dụng nguyên – nhiên vật liệu thấp. Nước thải, lignin là những vấn đề môi trường chính đối với ngành sản xuất giấy. Việc xử lý là bắt buộc trước khi thải ra môi trường. Ngoài ra, phát thải khí từ nồi hơi, chất thải rắn trong quá trình nấu, bùn thải của hệ thống xử lý nước thải cũng là vấn đề cần được quan tâm. 1.2. Giới thiệu về sản xuất sạch hơn 5 Quá trình phát triển công nghiệp hóa đã làm bùng nổ các vấn đề môi trường. Một trong các cách thức tiếp cận để giải quyết các vấn đề môi trường trong nhiều năm qua là phương pháp tiếp cận “Cuối đường ống (End Of Pipe - EOP)”, tức là xử lý phát thải chỉ sau khi chúng đã phát sinh. Điều này đồng nghĩa với xây dựngvận hành các sở xử lý phát thải, các thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí và các bãi chon lấp an toàn. Đây là những công việc làm hết sức tốn kém nhưng giá trị về mặt bảo vệ môi trường cao. Trong quá trình sản xuất, hiệu suất sử dụng tài nguyên và năng lượng hầu như không thể đạt 100%. Tổn hao này là sự lãng phí hay sự ô nhiễm luôn gắn liền với sản xuất công nghiệp, yếu tố này thường được nhắc tới như “cơ hôi bị mất đi trong quá trình sản xuất”. Tỷ lệ phát sinh chất thải thường rất cao và một thực tế là rất ít nhà sản xuất nhận ra được điều này. Hiện nay, tiếp cận xử lý cuối đường ống vẫn đang được áp dụng phổ biến trong các sở công nghiệp, nhưng khả năng tiếp nhận ô nhiễm của môi trường gần như cạn kiệt. Điều này đã dẫn đến sự xuất hiện của phương pháp tiếp cận mang tính chủ động để giảm chất thải ngay tại nguồn. Tiếp cận chủ động này được gọi là sản xuất sạch hơn (SXSH). Sản xuất sạch hơn được biết đến như một tiếp cận giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn thông qua việc sử dụng nguyên nhiên liệu hiệu quả hơn. Việc áp dụng SXSH không chỉ giúp các doanh nghiệp cắt giảm chi phí sản xuất, mà còn đóng góp vào việc cải thiện hiện trạng môi trường, qua đó giảm bớt chi phí xử lý môi trường. 1.2.1. Định nghĩa sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn là sự áp dụng liên tục một chiến lược môi trường tổng hợp mang tính phòng ngừa trong các quá trình sản xuất, các sản phẩm và dịch vụ nhằm tăng hiệu quả sinh thái và giảm thiểu rủi ro cho con người và môi trường. Giải pháp SXSH mang lại nhiều lợi ích về kinh tế và môi trường trong quá trình sản xuất, tiêu dùngthải bỏ. Đối với các quá trình sản xuất SXSH bao gồm bảo toàn năng lượng và nguyên liệu, loại bỏ các nguyên liệu 6 độc hại, giảm lượng và độc tính của các nguồn phát thải ngay tại nơi sản xuất. Đối với các sản phẩm: SXSH bao gồm giảm các ảnh hưởng tiêu cực trong suốt vòng đời sản phẩm từ khâu khai thác nguyên liệu tới khâu thải bỏ cuối cùng. Đối với các dịch vụ: SXSH đưa các mối quan tâm về môi trường vào quá trình thiết kế và cung cấp dịch vụ. Theo UNEP, SXSH đòi hỏi sự thay đổi thái độ, thực hành quản lý môi trường trách nhiệm và đánh giá các giải pháp kỹ thuật. Mục tiêu: của sản xuất sạch hơn là tránh ô nhiễm bằng cách sử dụng tài nguyên, nguyên vật liệu và năng lượng một cách hiệu quả nhất. Sản xuất sạch hơn không giống như xử lý cuối đường ống (EOP). Các hệ thống xử lý cuối đường ống làm giảm tải lượng ô nhiễm nhưng không tái sử dụng được phần nhiên liệu đã mất đi. Do đó, xử lý cuối đường ông luôn luôn làm tăng chi phí sản xuất. Trong khi đó, sản xuất sạch hơn mang lại các lợi ích kinh tế song song với giảm tải lượng ô nhiễm. 1.2.2. Các giải pháp cho sản xuất sạch hơn Các giải pháp sản xuất sạch hơn không chỉ đơn thuần là thay đổi thiết bị, mà còn là các thay đổi trong quá trình vận hành và quản lý của một doanh nghiệp. Các giải pháp sản xuất sạch hơn thể chia thành các nhóm sau: + Giảm chất thải tại nguồn + Tuần hoàn + Cải tiến sản phẩm * Giảm chất thải tại nguồn: Sản xuất sạch hơn là tìm hiểu tận gốc của ô nhiễm. Quản lý nội vi là một phương pháp đơn giản nhất của sản xuất sạch hơn. Quản lý nội vi không đòi hỏi chi phí đầu tư và thể được thực hiện ngay sau khi xác định nguyên nhân và tìm được các giải pháp xử lý. Kiểm soát quá trình tốt hơn để đảm bảo các điều kiện sản xuất được tối ưu hoá về mặt tiêu thụ nguyên liệu, sản xuất và phát sinh chất thải. Các thông 7 số của quá trình sản xuất như nhiệt độ, thời gian, áp suất, pH, tốc độ cần được giám sát và duy trì càng gần với điều kiện tối ưu càng tốt. Thay đổi nguyên liệu là việc thay thế các nguyên liệu đang sử dụng bằng các nguyên liệu khác thân thiện với môi trường hơn. Thay đổi nguyên liệu còn thể là việc mua nguyên liệu chất lượng tốt hơn để đạt được hiệu suất sử dụng cao hơn. Thông thường lượng nguyên liệu sử dụng, chất lượng của nguyên liệu và sản phẩm mối quan hệ trực tiếp với nhau. Cải tiến thiết bị là việc thay đổi thiết bị đã để nguyên liệu tổn thất ít hơn. Việc cải tiến thiết bị thể là điều chỉnh tốc độ máy, là tối ưu kích thước kho chứa, là việc bảo ôn bề mặt nóng/lạnh, hoặc thiết kế cải thiện các bộ phận cần thiết trong thiết bị. Công nghệ sản xuất mới là việc lắp đặt các thiết bị hiện dại và hiệu quả hơn. Giải pháp này yêu cầu chi phí đầu tư cao hơn các giải pháp sản xuất sạch khác, do đó cần phải được nghiên cứu cẩn thận. Mặc dù vậy, tiềm năng tiết kiệm và cải thiện chất lượng thể cao hơn so với các giải pháp khác. * Tuần hoàn: thể tuần hoàn các loại dòng thải không thể tránh được trong khu vực sản xuất hoặc bán ra như một loại sản phẩm phụ. Tận thutái sử dụng tại chỗ là việc thu thập "chất thải" và sử dụng lại cho quá trình sản xuất. Tạo ra các sản phẩm phụ là việc thu thập (và xử lý) "các dòng thải" dể thể trở thành một sản phẩm mới hoặc bán ra cho các sở sản xuất khác. * Thay đổi sản phẩm: Cải thiện chất lượng sản phẩm để làm giảm ô nhiễm cũng là một ý tưởng bản của sản xuất sạch hơn. Đổi mới sản phẩm là việc xem xét lại sản phẩm và các yêu cầu đối với sản phẩm đó. Nếu thể thay một cái nắp dậy kim loại đã được sơn bằng một cái nắp dậy bằng nhựa cho một số sản phẩm nhất định thì dã tránh được các vấn dề về môi trường cũng như các chi phí để sơn hoàn thiện nắp dậy dó. Cải 8 thiện thiết kế sản phẩm thể đem lại tiết kiệm về tiêu thụ nguyên liệu và lượng hoá chất độc hại sử dụng. Cải tiến bao gói thể là quan trọng. Vấn đề bản là giảm thiểu bao bì sử dụng, đồng thời bảo vệ được sản phẩm. Trên thực tế, để mang lại hiệu quả to lớn cho việc áp dụng quy trình sản xuất sản xuất sạch hơn vào sản xuất thường được các doanh nghiệp áp dụng động loạt nhiều giải pháp vào từng quy trình sản xuất. 1.3. Sản xuất sạch hơn trên thế giới và ở Việt Nam 1.3.1. Tình hình sản xuất sạch hơn trên thế giới Trên thế giới, hầu hết các nước cũng chương trình SXSH và hỗ trợ tại chỗ cho doanh nghiệp công nghiệp. Tại châu Á, hầu hết các nước các chương trình trình diễn sản xuất sạch hơn trong các ngành Công nghiệp khác nhau. Các chương trình này được hỗ trợ bởi Chính phủ, ngành Công nghiệp sự hỗ trợ từ tổ chức nước ngoài cho các chương trình khác nhau. Tại Trung Quốc, thúc đẩy SXSH đã được đưa thành luật vào tháng 6/2002. Luật thúc đẩy SXSH của Trung Quốc qui định, Ủy ban Nhà nước và các chính quyền nhân dân địa phương cấp huyện trở lên phải đưa SXSH vào các kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế và xã hội quốc gia cũng như các kế hoạch và chương trình bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên, phát triển công nghiệp và phát triển vùng. Luật qui định, các chính sách ưu đãi từ thuế, quản lý ưu đãi tại các cấp đối với doanh nghiệp thực hiện SXSH. Luật này cũng qui định cụ thể các doanh nghiệp phải làm gì khi xây mới, sửa chữa, mở rộng, nâng cấp công nghệ. Các nội dung khác được qui định trong luật bao gồm qui định về sản phẩm, đóng gói sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hóa chất, thăm dò khai thác khoáng sản… Các biện pháp tổ chức thực hiện như trách nhiệm của các quan liên quan; qui định việc loại bỏ các công nghệ, sản phẩm lạc hậu theo hạn định; các qui định về xử phạt, mức phạt. 9 Tại Thái Lan, kế hoạch tổng thể quốc gia được xây dựng và thông qua năm 2000, với mục tiêu chung là đưa SXSH vào thực tiễn và áp dụng hiệu quả tại tất cả các ngành nhằm ngăn ngừa, giảm và giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, tăng cường bảo vệ tài nguyên và môi trường song song phát triển kinh tế. Tại Australia, một chiến lược của Hội đồng Bảo tồn và môi trường Australia và New Zealand đã được xây dựng để thúc đẩy SXSH. Đã nhiều cuộc thảo luận với các bên liên quan chính như Chính phủ, doanh nghiệp công nghiệp, tổ chức phi chính phủ và các bên quan tâm khác và một loạt các tài liệu sở đã được chuẩn bị. Chính phủ liên bang đang triển khai chương trình SXSH. Hầu hết, các bang đều chương trình SXSH, với sự hỗ trợ của chính quyền, các hoạt động khá thành công. Các nhóm, đội SXSH đã tiến hành các chương trình trình diễn bao gồm 10 công ty trên khắp đất nước và hiện đã kết quả, tích cực trong việc tổ chức hội thảo, xuất bản tạp chí và nâng cao nhận thức cộng đồng, làm việc với các ngành Công nghiệp để thúc đẩy SXSH. Tại Nhật Bản, công nghệ SXSH được chia thành hai loại hình chính, loại hình công nghệ thông thường cho mỗi biện pháp hay còn gọi là “công nghệ cứng” và công nghệ quản lý “công nghệ mềm”, dựa trên các ý tưởng về giảm tác động môi trường của tất cả các công đoạn từ khai thác nguyên liệu đầu vào đến thải bỏ hoặc tái chế các sản phẩm sau sử dụng. Hình thức SXSH phổ biến nhất được thể hiện thông qua các chính sách về tiết kiệm năng lượng, với mục tiêu làm giảm lượng phát thải khí nhà kính. Hiện nay, đã 190 công nghệ SXSH của Nhật Bản được Trung tâm Công nghệ môi trường Liên Hiệp Quốc xây dựng thành một sở dữ liệu thể chuyển giao vào các nước đang phát triển (được Ủy ban Xúc tiến công nghệ SXSH của Trung tâm Môi trường toàn cầu đánh giá và tổng hợp). Công nghệ SXSH được chia thành công nghệ cho các loại hình công nghiệp khác nhau như ngành Dệt, ngành Hóa chất, ngành Chế biến thực phẩm; các loại hình công nghệ khác 10 [...]... liệu của dây chuyền sản xuất giấy đã áp dụng quy trình sản xuất sạch hơn, từ đó đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn và giảm thiểu phát trải 2.2 Đối tượng nghiên cứu Quy trình công nghệ sản xuất giấy của công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ _ Thái Nguyên 2.3 Nội dung nghiên cứu Để đạt được mục tiêu nghiên cứu của đề tài tôi thực hiện các nội dung sau: * Nghiên cứu quy trình công nghệ của phân xưởng sản. .. xưởng sản xuất giấy - Nghiên cứu dây chuyền sản xuất: các công đoạn chính trong sản xuất giấy - Tìm hiểu đầu vào, đầu ra: nguyên, nhiên liệu (giấy loại, bột giấy, nước, hóa chất phụ liệu dùng trong các công đoạn) * Đánh giá hiệu quả về sử dụng nguyên vật liệu và bảo vệ môi trường của giải pháp sản xuất sạch hơn tại công ty - Đánh giá hiệu quả sử dụng nguyên - nhiên liệu; - Đánh giá hiệu quả về bảo... chỉ đạo của Bộ công nghiệp và Tổng Công ty Giấy Việt Nam Như vậy, kể từ 23 22/03/2007 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ không sự tham gia vốn nhà nước, hoạt động của Công ty theo mô hình 100% vốn cổ đông đóng góp 24 Chương 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Thực trạng hoạt động sản xuất của Công ty 4.1.1 Tình hình sản xuất chung của Công ty Năm 2003, Công ty hoạt động sản xuất chính là sản xuất giấy bao... đang được nhân rộng Việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp mới bước đầu đi vào hoạt động thí điểm trên một số ngành nghề sản xuất bản Việc áp dụng hình thức sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp Việt Nam vào thời điểm hiện tại cũng là hết sức khó khăn, đặc biệt là ngành công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy Khó khăn áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp sản xuất giấy Việt Nam không... trong sản xuất 4.1.3.1 Nguyên - nhiên liệu đầu vào  Nguyên liệu Với dây chuyền hiện tại của Công ty hiện nay, thì không công đoạn sản xuất bột như các dây chuyền sản xuất giấy của đa số các cớ sở sản xuất giấy của Việt Nam hiện nay Nguyên liệu chính của công ty cho quá trình sản 31 xuất giấy giấy loại nhập khẩu gốm 2 loại là: giấy lề OOC (giấy tái chế đã qua sử dụng) và giấy lề NDLK (giấy tái... Bắc giáp huyện Đồng Hỷ và huyện Phú Lương, phía Đông giáp thị xã sông Công, phía tây giáp huyện Đại Từ, phía Nam giáp huyện Phổ Yên và huyện Phú Bình 3.1.1 Vị trí địa lý và địa hình Vị trí của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ nằm trên địa bàn phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên Ranh giới của công ty như sau: - Phía Đông tiếp giáp sông Cầu - Phía Bắc tiếp giáp phường Tân Long - Phía Nam tiếp giáp... Năm 2003, Công ty đã đưa vào hoạt động dây chuyển sản xuất giấy bao bì công nghiệp công suất 15.000 tấn/năm với công nghệ của Cộng Hòa Liên Bang Đức Sản lượng và sản phẩm chính của Công ty giấy bao gói xi măng và giấy bao bì công nghiệp, sản phẩm phụ là giấy carton sóng 25 Hiện nay, Công ty tiến hành sản xuất giấy xi măng và giấy bao gói bằng một dây chuyền xeo giấy Sản phẩm chủ yếu là giấy bao gói... môi trường của công ty 3.3.2 Lịch sử hình thành và phát triển công ty Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ là một trong những nhà máy giấy đâu tiên của ngành giấy Việt Nam, tiền thân là Nhà máy Giấy áp Cầu – Bắc Ninh được Pháp xây dựng năm 1913 Năm 1955: Nhà máy trở về xây dựng tại Phường Quan Triều – TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên Năm 1957: Nhà máy đi vào hoạt động sản xuất chủ yếu là in giấy bạc... phí chuyển đổi công nghệ mà còn vấp phải nguồn cung ứng nguyên liệu cho sản xuất, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam đều nguyên liệu sản xuất giấy từ bột nguyên thủy tức là sử dụng tài nguyên thiên nhiên, rất ít các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu tái sử dụng 13 Chương 2 MỤC TIÊU – ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng... tỉnh Thành phố Thái Nguyên 2 hệ thống đường sắt chính: Thái Nguyên - Hà Nội và Lưu Xá - Kép Hệ thống đường sông nội thủy hiện không còn được sử dụng Tổng diện tích đất dành để xây dựng 21 đường giao thông trên địa bàn là 1.305 ha, chiếm 22% tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố 3.3 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ Công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ là một trong những đơn vị cung cấp giấy bao . phố Thái Nguyên, là một trong những đơn vị sản xuất đã mạnh dạn áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn. Nhằm góp phần đánh giá hiệu quả của sản xuất sạch hơn và đẩy mạnh việc áp dụng sản xuất. xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp nói chung và tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ nói riêng, tôi đã tiến hành thực hiện đề tài: “NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH. triển sạch hơn, nhiều bộ luật quy định việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp được thực thi. 1.3.2. Áp dụng sản xuất sạch hơn tại Việt Nam 1.3.2.1. Tình hình sản xuất sạch hơn Sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của VIỆC áp DỤNG sản XUẤT SẠCH hơn tại CÔNG TY cổ PHẦN GIẤY HOÀNG văn THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TRAN XUAN HINH, NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của VIỆC áp DỤNG sản XUẤT SẠCH hơn tại CÔNG TY cổ PHẦN GIẤY HOÀNG văn THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TRAN XUAN HINH, NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của VIỆC áp DỤNG sản XUẤT SẠCH hơn tại CÔNG TY cổ PHẦN GIẤY HOÀNG văn THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TRAN XUAN HINH

Từ khóa liên quan