PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ ( Tiếp theo) pdf

5 3,418 4
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 13:20

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ ( Tiếp theo) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: SGV trang 172 II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: - Sách giáo khoa Ngữ Văn 11 - tập 1. - Sách giáo viên Ngữ Văn 11 - tập 1. - Sách thiết kế. - Sách bài tập Ngữ văn 11 - tập 1. III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: - GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: Gợi tìm, trao đổi thảo luận, vấn đáp, IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: - Trình bày quan điểm nghệ thuật, đề tài người nông dân và người trí thức trong sáng tác của Nam Cao? - Nêu phong cách nghệ thuật của Nam Cao? Minh hoạ bằng một tác phẩm cụ thể? 2. Bài mới: “ Phong cách ngôn ngữ báo chí” (tiếp theo). HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG BÀI HỌC  Hoạt động 1: Các phương tiện diễn đạt và đặc trưng của ngôn ngữ báo chí. - Thao tác 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu các phương tiện diễn đạt của ngôn ngữ báo chí. + GV: Ngôn ngữ báo chí có đặc điểm gì về từ vựng? + GV: Ngôn ngữ báo chí có đặc điểm gì về ngữ pháp? + GV: Ngôn ngữ báo chí có đặc điểm gì khi sử dụng các BPTT? II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DIỄN ĐẠT VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA NGÔN NGỮ BÁO CHÍ. 1. Các phương tiện diễn đạt: a. Về từ vựng: Rất phong phú, mỗi thể loại báo chí, mỗi phạm vi phản ánh có một lớp từ vựng đặc trưng. b. Về ngữ pháp: - Câu văn đa dạng, thường ngắn gọn, sáng sủa, mạch lạc để đảm bảo thông tin chính xác. - Bản tin thường có câu ngắn; phóng sự có câu dài, kết cấu phức tạp; tiểu phẩm có câu văn gần với lời ăn tiếng nói hằng ngày. c. Về các biện pháp tu từ: - Không giới hạn các biện pháp tu từ và cú pháp. - Thao tác 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu các đặc trưng của ngôn ngữ báo chí. + GV: Ngôn ngữ báo chí có mấy đặc trưng và là những đặc trưng nào? + GV: Gợi dẫn HS trả lời.  Hoạt động 2: Ghi nhớ - Ở báo nói: phải phát âm rõ ràng, khúc chiết. - Ở báo viết: phải chú ý kiểu chữ, khổ chữ, màu sắc, hình ảnh,… để tạo điểm nhấn thông tin. 2. Đặc trưng của ngôn ngữ báo chí: a. Tính thông tin thời sự: - Truyền bá tin tức cập nhật, nóng hổi trên mọi lĩnh vực hoạt động xã hội. - Ngôn ngữ phải chính xác, nhất là thông tin thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện,… b. Tính ngắn gọn: Văn báo chí là lối văn ngắn gọn, lượng thông tin cao. - Ngắn nhất là bản tin (tin vắn, tin nhanh, quảng cáo)  Có khi chỉ dùng một câu. - Bài dài thường kèm theo m ột tóm tắt ngắn,in đậm ở đầu bài báo tóm lược nội dung cơ bản. c. Tính sinh động hấp dẫn: Thể hiện ở cách dùng từ, đặt câu, đặc biệt là ở + GV : Gọi HS đọc ghi nhớ SGK. + HS: Đọc và ghi.  Hoạt động 3: Hướng dẫn HS luyện tập. + GV : Yêu cầu HS đọc bài tập 1, thảo luận trả lời. + HS: Trao đổi, thảo luận và cử đại diện nhóm trả lời. + GV : Hướng dẫn HS về nhà làm Bài tập 2 tiêu đề (tit) của bài báo. - Ví dụ: SGK.  GHI NHỚ: SGK  LUYỆN TẬP: a. Bài 1: . Bản tin An Giang đón nhận danh hiệu di tích lịch sử cách mạng quốc gia Ô Tà Sóc thể hiện đặc trưng của PCNNBC: - Tính thời sự: + Có thời gian, địa điểm, ý kiến (những vấn đề cần thông tin). + Mỗi chi tiết đều đảm bảo tính chính xác, cập nhật. - Tính ngắn gọn: mỗi câu là một thông tin cần thiết. b. Bài 2: - Xác định đề tài có tính thời sự: môi trường sống, nạn cờ bạc, hủ tục mê tín,… - Ghi chép về người thực, việc thực, địa điểm, thời gian cụ thể. - Chọn lọc chi tiết tiêu biểu miêu tả. V. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI – BÀI MỚI: 1. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI : - Các phương tiện diễn đạt. - Đặc trưng của ngôn ngữ báo chí. 2. BÀI MỚI: - Làm bài tập 2. Học bài cũ. - Chuẩn bị bài mới: Chí Phèo (tiếp theo) + Đọc văn bản truyện, tóm tắt . + Tiếng chửi của Chí Phèo ở đoạn văn mở đầu truyện có ý nghĩa như thế nào? + Việc gặp thị Nở có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời Chí? + Những gì đã diễn ra trong tâm hồn Chí Phèo sau cuộc gặp gỡ đó? + Tâm trạng của Chí Phèo sau khi bị thị Nở từ chối chung sống? + Hành động tự sát của Chí có ý nghĩa gì? . của ngôn ngữ báo chí. - Thao tác 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu các phương tiện diễn đạt của ngôn ngữ báo chí. + GV: Ngôn ngữ báo chí có đặc điểm gì về từ vựng? + GV: Ngôn ngữ báo chí. trong sáng tác của Nam Cao? - Nêu phong cách nghệ thuật của Nam Cao? Minh hoạ bằng một tác phẩm cụ thể? 2. Bài mới: “ Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo). HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS. PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ ( Tiếp theo) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: SGV trang 172 II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: - Sách giáo khoa Ngữ Văn 11 - tập 1. - Sách giáo viên Ngữ Văn 11 -
- Xem thêm -

Xem thêm: PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ ( Tiếp theo) pdf, PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ ( Tiếp theo) pdf, PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ ( Tiếp theo) pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn