Đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng xuất khẩu tôm” ppt

42 298 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2014, 19:20

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: “Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng xuất khẩu tôm” Thực trạng giải pháp tôm xuất khẩu Đề án môn học Lời mở đầu Gần nửa thế kỉ qua, ngành thủy sản Việt Nam đã có những bớc phát triển mạnh mẽ, liên tục cả về số lợng lẫn chất lợng, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc, tạo bớc đột phá tích cực trong hội nhập quốc tế, vợt qua nhiều rào cản của thị trờng , vững bớc tiến lên. Cuộc sống của lao động nghề cá cũng từng bớc đợc cải thiện. Nhiều ng dân chí thú làm ăn không vì mục đích trớc mắt mà quên đi lợi ích lâu dài. Biết vận dụng hợp l ý các chính sách của Đảng Nhà nớc, các chơng trình quốc gia, cùng với việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật, mở rộng thị trờng, dự đoán các bớc phát triển hợp với sức lực của mình để vững bớc đi lên. Thực tế cho thấy sản lợng của các mặt hàng thủy sản tăng liên tục qua các năm, nhng thị trờng xuất khẩu của nó luôn luôn biến động tạo s căng thẳng cho các nhà chính quyền, cũng nh cho chính ngời lao động. Chính vì vậy xuật khẩu thủy sản nói chung xuất khẩu tôm nói riêng đang là một vấn đề mang tính thời sự hiện nay. Vậy nguyên nhân của vấn đề đó là gì? Thực trạng của nó ra sao? hiện tại ta đã có giải pháp nh thế nào cũng nh những giải pháp mang tính lâu dài của chúng là gì ? Hãy cùng tôi tìm hiểu đề tài nghiên cứu về Thực trạng giải pháp nâng cao chất lợng xuất khẩu tôm để làm rõ những thắc mắc trên. Nội dung của đề án gồm 3 phần cơ bản nh sau: Phân 1: Khái quát chung về ngàng thuỷ sản va mặt hàng tôm xuất khẩu Phần 2: THực trạng về tình hình xuất khẩu tôm Phần 3: Giải pháp những hớng đi mới phơng hớng phát triển giai đoạn 2006-2010 Mặc dù đề án đã hoàn thành, nhng không thể tránh khỏi những sai xót. Rất mong đợc sự dóng góp ý kiến của quí vị để tôi có thể hoàm chỉnh đề án này. Tôi xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn ,giúp đỡ của TS Vũ Anh Trọng Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thực trạng giải pháp tôm xuất khẩu Đề án môn học Phần I Khái quát chung về ngành thủy sản mặt hàng tôm xuất khẩu I. Vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân. 1. Trớc đây Trong quá trình gần nửa thế kỉ từ ngày thành lập 1/4/1960 , Ngành thủy sản đã trải qua nhiều chặng đuờng với những chủ trơng thích hợp với từng thời kì phát triển của đất nớc. Sau những năm nhanh tay lới, chắc tay súng cùng toàn dân tộc vừa xây dựng miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa, vừa đấu tranh chống Mỹ cứu nớc, giành độc lập thống nhất tổ quốc; rồi vợt qua thời kì suy thoái nghiêm trọng, tởng nh đến bờ vực phá sản của những năm cuối 1970 của thế kỷ truớc, ngành đã có những bớc chuyển mình mạnh mẽ, là một trong những ngành kinh tế tiên phong thử nghiệm cơ chế thị trờng, góp phần khẳng định cho đờng lối đổi mới nền kinh tế đất nớc do Đảng khởi xớng lãnh đạo thực hiện thành công. Qua 20 năm thực hiện đờng lối ấy, cùng với nền kinh tế nớc nhà, ngành thủy sản đã không ngừng tự đổi mới, đối mặt với nền kinh tế thị trờng đã dần tự khẳng định mình nh một ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt là một trong những ngành xuất khẩu hàng đầu, đóng góp lợng lớn ngoại tệ cần thiết cho sự nghiệp phát triển kinh tế nớc nhà. 2.Trong giai đoạn từ 2000 đến nay: Ngành thủy sản vẫn duy trì đợc sự tăng trởng với tốc độ đáng kể, Tổng sản lợng thủy sản năm 2004 đạt 3,07 triệu tấn, trong đó sản luợng khai thác thủy sản là 1,72 triệu tấn, sản lợng thủy sản nuôi trồng khai thác nội địa 1,35 triệu tấn, tăng tơng ứng 53%, 34% 87% so với thực hiện năm 2000. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thực trạng giải pháp tôm xuất khẩu Đề án môn học Năm 2000 Năm 2004 Tốc độ tăng C% Sản lợng khai thác thủy sản(tấn) 1,28 1,72 34 Sản lợng thủy sản nuôi trồng khai thác nội địa(tấn) 0,72 1,35 87 Tổng sản lợng thủy sản (tấn) 2,01 3,07 53 Bảng số liệu tốc độ tăng trởng thủy sản năm 2004 so với năm 2000 Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2004 đạt 2,4 tỷ USD, tăng gần 1 tỷ USD so với năm 2000, chiếm gần 9% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của cả nớc. Tốc độ tăng trởng bình quân hàng năm về tổng sản lợng là 7%, về giá trị xuất khẩu là 10%. 9 91 Giá trị kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản Giá trị kim ngạch xuất khẩu cả nớc Biểu đồ hình quạt: Tỉ trọng giá trị kim ngạch xuất khẩu của ngành thủy sản so với tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của cả nớc(năm 2004) Về những đóng góp quan trọng của ngành thủy sản trong 20 năm của thời kỳ đổi mới đất nớc có thể tóm tắt nh sau: Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thực trạng giải pháp tôm xuất khẩu Đề án môn học Thứ nhất: Ngành thủy sản đã góp phần hình thành thực hiện nhiều đờng lối, chủ trơng, chính sách có tầm chiến lợc đối với đất nớc. Đó là quá trình hình thành đờng lối đổi mới cơ chế quản lí kinh tế, hình thành cơ chế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa ở nớc ta; Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Hội nhập ngày càng sâu vào các quan hệ kinh tế quốc tế Thứ hai: Đã đa nghề cá từ một lĩnh vực sản xuất thứ yếu thành một ngành sản xuất hàng hóa với lực lợng sản xuất tiên tiến, phát huy đợc sức mạnh sáng tạo của nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt là bà con nông ng dân các doanh nghiệp, hớng mạnh vào Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa. Biến tiềm năng thiên nhiên thành của cải vật chất, phát huy lợi thế về xuất khẩu, đa nớc ta từ chỗ cha có tên trong danh sách đến vị trí 10 nớc xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới, với nhng sản phẩm đứng ở vị trí số một thị truờng nh tôm sú, cá tra Thứ ba: Đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh luơng thực, tạo lập công bằng xã hội, nhất là đối với các vùng nông thôn nghèo, vùng sâu, vùng xa .Tại nhiều địa phơng, thủy sản , đặc biệt là nuôi trồng thủy sản, đã đợc xác định mở hớng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, đảm bảo nguồn sinh kế đảm bảo thực phẩm cho dân c, cải thiện vai trò ngời phụ nữ. II. Đóng góp của mặt hàng tôm xuất khẩu : 1.Trong thị trờng nội địa: Trong những năm qua giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng mạnh. Hàng thủy sản đã xuất khẩu tới 105 nớc vùng lãnh thổ. Chính nhờ sự tăng trởng mạnh mẽ của các mặt hàng thủy sản xuất khẩu đã góp phần làm thị trờng nội địa có bớc chuyển dịch. Mặc dù mức tiêu thụ thủy sản nội địa thấp, song vấn đề tổ chức quản lí thị trờng thủy sản nội địa; vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lợng sản phẩn, Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thực trạng giải pháp tôm xuất khẩu Đề án môn học bao gói nhãn mác, xuất sứ hàng hóa đợc thực hiện tốt sẽ là thứ thuốc kháng sinh mạnh đảm bảo tính cạnh tranh hiệu quả của hàng hóa xuất khẩu. Vì vậy để tăng doanh số xuất khẩu thì thủy sản nội địa là vấn đề cần đợc quan tâm, thông qua việc tìm hiểu phân tích nhu cầu trong nớc. Với mỗi mức nhu cầu khác nhau sẽ có qui mô phát triển, loại hình nuôi trồng thủy sản cho thích hợp. Hiện nay ở nớc ta tôm là loại thủy sản rất đợc quan tâm cả về cách thức nuôi trồng, khai thác, chế biến, tiêu thụ xuất khẩu. Thị trờng tôm tập trung hầu hết ở các tỉnh có nguồn nớc mặn, nớc nợ hay có thị trờng tiêu thụ rộng lơn nh : Đồng bằng sông cửu long, Hải phòng, Thái bình. Nh vậy vấn đề đặt ra với thị trờng tôm nội địa là phải cho ra các sản phẩm phong phú về chủng loại: đồ tơi, khô, đông lạnh, các loại tôm chất lợng đa dạng: từ cấp thấp, cao cấp đến đặc biệt ,phù hợp khả năng tài chính của các tầng lớp dân c. Bên cạnh đó cũng phải chú ý tới mặt hàng tôm nhập khẩu, bởi càng ngày ngời dân càng trở lên sính ngoại , chúng ta cần có cách thức quản lí để ngời dân nhận ra rằng: Mặt hàng tôm của ta chất lợng không kém mà giá cả lại hợp lí, không những thế lại dợc xuất khẩu sang những thị trờng rộng lớn nh EU, Mỹ, Nhật bản. Tóm lại chúng ta cần ổn định thị trờng nội địa của các mặt hàng thủy sản nói chung của mặt hàng tôm nói riêng để tạo điều kiện cho xuất khẩu thủy sản phát triển bên vững. 2.Trên thị trờng quốc tế: Trong thời gian qua xuất khẩu tôm ở Viêt Nam vào thị trờng quốc tế có những biến động rõ rệt. Nhất là xuất khẩu vào Mỹ _ thị trờng chiếm 23-26% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam, tiêu thụ 50% tôm xuất khẩu của Vệt Nam là thị Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thực trạng giải pháp tôm xuất khẩu Đề án môn học trờng tiêu thụ rộng lớn cho hàng xuất khẩu Việt Nam nó đã góp phần không nhỏ vào việc tăng kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Nhng đó là thị trờng đầy nguy hiểm . Kỳ đầu 2005 xảy ra vụ kiện tôm giữa Mỹ 54 doanh nghiệp Việt Nam đã làm cho mặt hàng tôm trong nớc xuất khẩu chao đảo, hiện tợng rớt giá vấn đề uy tín làm đau đầu các nhà cầm quyền. Mặc dù sự kiện trên đã đợc giải quyết ổn thỏa, nhng nó là bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam. Việc Việt Nam ra nhập WTO, bỏ qua hàng rào thuế quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những bớc phát triển của mặt hàng xuất khẩu thủy sản. Bên cạnh đó để có thể cạnh tranh với các thị trờng tôm khác trên thế giới buộc các nhà quản lí phải có những chính sách cụ thể. Đẩy mạnh việc xuất khẩu thủy sản không chỉ về số lợng mà còn cả chất lựơng. Để làm đợc điều đó chúng ta cần nhìn nhận lại thực trạng phát triển của xuất khẩu thủy sản xuất khẩu tôm để có những biện pháp cải thiện hữu hiệu nhất. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thực trạng giải pháp tôm xuất khẩu Đề án môn học PHần II thực trạng về tình hình xuất khẩu tôm I.Những thuận lợi khó khăn của vấn đề đầu vào. Ngành xuất khẩu thủy sản nói chung ngành xuất khẩu tôm nói riêng, vấn đề đầu vào là một điểm quan trọng quyết định đến khối lợng số lợng xuất khẩu của thủy sản nớc ta. Nh vậy chúng ta cần phải nhìn nhận những tác động gây ảnh hởng đến nghề nuôi tôm ở đây là gì? Những thuận lợi khó khăn? Để từ đó có phơng hớng phát triển biện pháp khắc phục kịp thời. 1.Về thuận lợi: Đợc đánh giá phân loại thành 7 loại thuận lợi chính nh sau: Thứ nhất : Nớc ta là một nớc có nhiều tiềm năng phát triển thủy sản: là một quốc gia biển giàu đất ngập nớc với 3 kiểu môi trờng nớc đặc trng là ngọt - lợ mặn. Đây là chỗ dựa tạo kế sinh nhai cho ng dân dân đặc biệt thuận lợi cho việc nuôi trồng, khai thác chế biến các loại tôm. Tại hội nghị tổng kết ngành thủy sản năm 2004, thủ tớng chính phủ Phan Văn Khải đã nhấn mạnh : Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển thủy sản cần phải phát triển thủy sản nhanh hơn , mạnh hơn Mục tiêu cuối cùng của ngành thủy sản là để phục vụ lợi ích ngời lao động. Thứ hai : Lực lợng lao động ngày càng phát triển có tâm huyết với nghề. Trớc đây số hộ nuôi tôm rất ítt tập trung ở một số tỉnh vùng sông nớc, bây giờ nhận thức của mọi ngời đã đợc nâng cao, mô hình nuôi tôm sú một số loại tôm có giá trị kinh tế cao khác đã đợc mọi nguời quan tâm. Vì vậy nghề nuôi tôm phát triển khắp cả nớc với qui mô to nhỏ tùy thuộc vào từng hình thức nuôi trồng. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thực trạng giải pháp tôm xuất khẩu Đề án môn học Thứ ba: Các địa phơng đã thay bằng việc thả, nuôi trồng hàng loạt, ban đầu đã học tập việc duy trì thả giống tôm một số loài cá kinh tế khác để tái tạo, phát triển nguồn lợi tạo thu nhập cao. Thứ t: Bớc đầu đã có sự áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào các hoạt động: Từ giống tôm đến hoạt động nuôi trồng , khai thác chế biến. Đánh giá về hoạt động khoa học công nghệ trong phát triển ngành thủy sản phó thủ tớng Phạm Gia Khiêm trong bài phát biểu truớc hội nghị toàn quốc về khoa học công nghệ giai đoạn 2001-2005 của ngành thủy sản ngày 28/3/2005 tại Hà Nội đã nhấn mạnh: cùng với việc nuôi trồng thủy sản, ngành ta đã chú y đến việc áp dụng công nghệ mới , sử dụng vật liệu mới, nâng cao trang thiết bị cho tàu thuyền đánh cá, tìm hớng đánh bắt thủy sản, đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, đánh cá ngừ đại dơng. Việc làm này không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn có ý nghĩa về mặt an ninh, quốc phòng bảo vệ chủ quyền đất nớc. Ngoài ra phó thủ tớng còn đánh giá hoạt động công nghệ trên 3 lĩnh vực sau: - Công tác điều tra, nghiên cứu cơ bản đánh giá môi trờng. - Đề tài nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ: tạo gống mới có năng xuất chất lợng cao phòng đợc dịch bệnh. - Vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong đánh bắt, chế biến, bảo quản các sản phẩm thủy sản nhất là các sản phẩm xuất khẩu. Công tác quản lí khoa học công nghệ của bộ thủy sản đã có nhiều tiến bộ theo chủ trơng hớng mạnh về cơ sở. Nh vậy việc áp dụng khoa học công nghệ là một bớc đi lớn mang tính đột phá trong ngành thủy sản nói chung xuất khẩu thủy sản nói riêng. Thứ năm: Đợc sự hớng dẫn chỉ đạo của chính phủ, công tác tổ chức quản lí thanh tra đợc chú trọng. Nhờ vậy không những khuyến khích đợc nghề nuôi tôm phát triển một cách có quy hoạch cụ thể mà còn nâng cao đợc chất lợng đầu vào cho mặt hàng tôm xuất khẩu. Thứ sáu: Cơ sở hạ tầng tốt, hình thức đánh bắt nuôi trồng đa dạng. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thực trạng giải pháp tôm xuất khẩu Đề án môn học Thứ bẩy: Đa dạng về chủng loại nuôi trồng thủy sản. Trong đó đối tợng nuôi chủ lực là tôm, chủ yếu là tôm sú va một số nơi nuôi tôm chân trắng. Nói đến tôm sú hẳn là rất quen thuộc với mọi ngời - đó là gống tôm chủ lực ở hầu hết các khu vực nuôi trồng thủy sản, nó đựợc giới thiệu ở rất nhiều các bài viết. Vì vậy tôi chỉ đề cập đến giống tôm chân trắng qua đề án nghiên cứu này. Theo các thông tin cha chính thức , tôm trắng đợc đa vào Thái Lan năm 1999, quá trình nuôi cho thấy có năng xuất, mặc dù nuôi dới hình thức nhập giống bất hợp pháp, sau đó thu hoặc đợc vận chuyển sang Xingapo bán do nhãn của sản phẩm tôm trắng cha có tại Thái Lan . Cho đến năm 2002, cục thủy sản - DOF chính thức ban hành qui định về nhập khẩu tôm chân trắng. Về kĩ thuật nuôi tôm chân trắng; quản lí trại giống; quản lí trại nuôi; quản lí cho ăn; dịch bệnh ngăn chặn đợc đề cập rõ trong Tạp chí thủy sản số 4/2005*35 Về các hoạt động nghiên cứu phát triển nuôi tôm chân trắng đã đợc DOF lên kế hoạch nh sau: +Tăng cờng công suất sản xuất tôm chân trắng bố mẹ tại địa phơng. + Thiết lập chơng trình cấp giấy chứng nhận cho các trại sản xuất giống. SPF- giống không mang nguồn bệnh đặc trng. Đây là chơng trình tự nguyện, các trại giống t nhân có thể xin giấy chứng nhận SPF. +Các trại giống t nhân đợc phép nhập khẩu tôm chân trắng bố mẹ, phải giữ lại 10% tôm giống tại 1 khu vực riêng để phát triển đàn giống SPF hoặc SPR- giống kháng đợc nguồn bệnh đặc trng. +Lập chơng trình nghiên cứu riêng để phát triển đàn giống SPF hoặc SPR. +Đánh giá giám sát môi trờng sống của tôm chân trắng tại các vùng duyên hải. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. [...]... evaluation only Thực trạng giải pháp tôm xuất khẩu Thực tế đã chứng minh được ảnh hưởng mạnh mẽ của vấn đề chất lượng của thủy sản đến khả năng cạnh tranh của xuất khẩu thủy sản Việt Nam Năm 2002 một số lô hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào EU không được an toàn (nhiễm khuẩn, nhiễm bẩn ) chất lượng chưa ổn định; Vì thế EU đã có qui định mới cho Việt Nam về lượng dư hóa chất: từ 1.5 xuống còn 0.3... Lan đang cố gắng duy Đề án môn học Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Thực trạng giải pháp tôm xuất khẩu trì vị thế dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tôm chất lượng bằng cách nâng cao sản lượng song song với chất lượng ấn Độ đang phấn đấu trở thành trung tâm thủy sản Đông Nam á bằng cách phát huy tối đa năng lực sản xuất của 320 cơ sở chế... 15 10 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 Năm Biểu đồ cơ cấu sản lượng tôm nuôi trồng so với tổng sản lượng thuỷ sản nuôi trồng 3.2.Thực trạng về chất lượng các loại tôm: Đề cập đến vấn đề chất lượng thúy sản Ông Bửu Huy- giám đốc công ty Afiex ở An Giang khẳng định: Thực chất khó khăn lớn nhất của xuất khẩu thủy sản Việt Nam nói chung là vấn đề chất lượng chứ không phải chuyện phá giá hay không có thị trường... only Thực trạng giải pháp tôm xuất khẩu Tôm chân trắng hiện đang được phát triển ở Thái Lan , Mỹ một số nước khác ở Việt Nam giống tôm này mới đang được áp dụng nuôi trồng ở một số khu vực Vì vậy đây sẽ là vấn đề mà các nhà quản lí cần phải quan tâm 2.Về khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi trên làm góp phần tăng sản lượng tôm xuất khẩu nhanh qua các năm, vấn đề đầu vào của tôm xuất khẩu cũng gặp... các doanh nghiệp xuất khẩu Tôm - Khâu quả lí tổ chức sản xuất quản lí chất lượng tại các doanh nghiệp còn thể hiện nhiều yếu kém - Các rào cản Thương Mại của các nước nhập khẩu gây nhiều khó khăn cho ta Đề án môn học Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Thực trạng giải pháp tôm xuất khẩu Chỉ tiêu Năm 2005 1 Tổng sản lượng (nghìn 3.432,8... ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm lên 24,42 triệu USD, tăng gần 50% so với cùng kỳ Đề án môn học Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Thực trạng giải pháp tôm xuất khẩu Một ví dụ về chế biến tôm xuất khẩu tại công ty Minh Phú: trong tháng4, mặt hàng thủy sản xuất khẩu sang Austrailia chủ yếu là tôm đã chiếm 44% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, ... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Thực trạng giải pháp tôm xuất khẩu Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết, từ cuối tháng 5 đầu tháng 6 đến nay, nhiều nhà nhập khẩu Tôm của Mỹ Nhật Bản đã quay trở lại mua Tôm của Việt Nam Số đơn hàng khối lượng đặt mua tôm tăng lên rõ rệt sau nhiều tháng các thị trừơng này nhập tôm rất hạn chế Nhiều nhà nhập khẩu tôm Nhật Bản cũng đã mua... Thực trạng giải pháp tôm xuất khẩu thì năng suất trung bình đạt từ 1,2 2 tấn/ha cá biệt có những xã năng suất đạt 2,5 tấn/ha diện tích nuôi tôm càng xanh trong những năm tiếp theo thì có thể tăng lên nhiều năng xuất tiếp tục tăng với tốc độ cao do trình độ người nuôi trồng khả năng áp dụng khoa học kĩ thuật ngày càng mạnh có hiệu quả Bảng: Sản lượng tôm nuôi trồng so với tổng sản lượng. .. khu vực quy mô của mỗi doanh nghiệp, tức là dư thừa 40- 70% công suất Nói tóm lại nóng bỏng nhất của vấn đề đầu vào của xuất khẩu tôm chính là các chủng loại giống tôm; thực trạng của vấn đề việc sử dụng hóa chất không hợp lí, của vấn đề nguyên liệu đầu vào đắt khan hiếm Tình hình trên đòi hỏi phải có sự quản lí đồng bộ trên tất cả các mặt của các nhà quản lí đối với đầu vào tôm xuất khẩu để... only Thực trạng giải pháp tôm xuất khẩu phần làm nên con số sản lượng tôm nuôi trên 290.000 tấn, tăng 22% cả về giá trị sản lượng so với năm trước Mạng lưới trên 50 trại giống tôm càng xanh ở Nam Bộ sản xuất khoảng 60 triệu giống phục vụ đủ nhu cầu giống của khu vực hỗ trợ cung cấp cho các địa phương khác Đảm bảo chủ động giống lớn, chất lượng được cải thiện tạo điều kiện hình thành phát . BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng xuất khẩu tôm” Thực trạng và giải pháp tôm xuất khẩu Đề án môn học Lời mở đầu Gần nửa. II thực trạng về tình hình xuất khẩu tôm I.Những thuận lợi và khó khăn của vấn đề đầu vào. Ngành xuất khẩu thủy sản nói chung và ngành xuất khẩu tôm nói riêng, vấn đề đầu vào là một. evaluation only. Thực trạng và giải pháp tôm xuất khẩu Đề án môn học trờng tiêu thụ rộng lớn cho hàng xuất khẩu Việt Nam nó đã góp phần không nhỏ vào việc tăng kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Nhng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng xuất khẩu tôm” ppt, Đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng xuất khẩu tôm” ppt, Đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng xuất khẩu tôm” ppt

Từ khóa liên quan