Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động ở bệnh nhân nhồi máu não cấp bằng kỹ thuật Bobath

4 1,359 14
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2014, 15:56

Đề tài Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động ở bệnh nhân nhồi máu não cấp bằng kỹ thuật Bobath nghiên cứu trên 66 bệnh nhân nhồi máu não cấp bằng kỹ thuật Bobath, so sánh kết quả điều trị sau 3 tháng bằng sự cải thiện độ liệt và chức năng sinh hoạt. Y học thực hành (798) - số 12/2011 100 này có thể do sự khác biệt về môi trờng làm việc, tập quán. Việt Nam, phụ nữ sau khi làm về hầu nh phải tham gia công việc nội trợ, chăm sóc gia đình do vậy họ không có hoặc rất ít thời gian giành cho tập luyện chơi thể dục thể thao, hơn nữa độ tuổi trung bình 28,9 tỷ lệ phụ nữ có gia đình thờng cao, liên quan đến sinh nở cũng ảnh hởng đến tình trạng, mức độ đau vai gáy khi làm việc. Cũng nh một nghiên cứu khác của Thụy Điển chỉ ra rằng tỷ lệ đau vai gáy nữ giới cao hơn nam giới 11,9 lần. [9] KT LUN Qua nghiên cứu 119 ngời sử dụng máy tính tại công ty Viettel phố Giang Văn Minh Hà Nội chúng tôi có một số kết luận bớc đầu sau: Có mối liên quan giữa hội chứng đau vai gáy ngời sử dụng máy tính với các yếu tố: Kiến thức, thực hành luyện tập phòng tránh đau vai gáy, thời gian làm việc với máy tính và giới tính nữ bị nhiều hơn nam. Từ đó có kiến nghị đề xuất nghiên cứu các phơng pháp phòng tránh hội chứng đau vai gáy cộng đồng ngời sử dụng máy tính. TI LIU THAM KHO 1. Trần Ngọc Ân (1999), Các phơng pháp đánh giá theo dõi kết quả, Bệnh thấp khớp, NXB. Y học, trang 395-398. 2. Bộ Y Tế (2000), Các bệnh khác của cột sống, Bảng phân loại quốc tế bệnh tật Việt - Anh lầnthứ 10 ICD - 10, NXB. Y Học Hà Nội, trang 509-511. 3. Lu Minh Châu (1999),Tìm hiểu mối liên quan môi trờng lao động và sức khỏe của ngời lao động với máy tính tại một số cơ sở ngành bu điện, Luận văn thạc sỹ Y học, Trờng ĐH. Y Hà Nội. 4. Amtrong T, Silverstein B, Blair S et al (1988), Work related neck and upperlimb disorders, Proceedings of the tenth congress of the International Ergonomics Association Sydney, Ergonomics Society of Australia, p.404-406. 5. Heinrich J, B M Blatter and P M Bongers (2004), A comparison of methods for the assessment of postural load and duration of computer use, Occup Environ Med 61: 1027-1031 6. Isaac Z, AndersonBC (2008), Evaluation of the patient with neck pain and cervical spine disorders, www.Medscaptoday.com.view article. 7. Ijmker S, M A Huysmans, B M Blatter, et al.(2006), A systematic review of the literature: Should office workers spend fewer hours at their computer?, Occup Environ Med. (64). 211-222 originally published online November 9, 8. Kryger A I, Andersen J H, Lassen C F, et al.(2003), for forearm pain; from the NUDATA study. Does computer use pose an occupational hazard, Occup Environ Med 60: e14 9. Wahlstrom J(2005), Ergonomics, musculoskeletal disorders and computer work, Occupational Medicine;55:168176 10. Wổrted M, Hanvold TN and Veirsted KB, (2010), Computer work and musculoskeletal disorders of the neck and upper extremity: A systematic review, BMC musculoskeletal disorders 11:9 http://www.biomedcentral.com/1471-2474/11/79 Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động của bệnh nhân nhồi máu não cấp bằng kỹ thuật Bobath NGUYN TH NGC LAN, NGUYN TH KIM THY T VN Tai biến mạch máu não (TBMMN) là một trong những bệnh nặng thờng gặp ngời cao tuổi, tỷ lệ mắc bệnh 500-700/ 100000 dân. Tỷ lệ tử vong đứng hàng thứ 3 trên thế giới sau bệnh ung th và bệnh tim mạch [4]. Trong TBMMN tỷ lệ nhồi máu não (NMN)chiếm 75-80%, xuất huyết não (XHN) chiếm 15- 20%. Khả năng tự phục hồi các chức năng do NMN kém hơn nhiều so với XHN [7] Ngày nay có nhiều phơng điều trị TBMMN, tỷ lệ bệnh nhân(BN) sống sau tai biến ngày càng tăng. Vì vậy, phục hồi chức năng (PHCN) vận động cho BN TBMMN là rất cần thiết và là một trong những nội dung quan trọng của ngành PHCN Có nhiều phơng pháp PHCN, nhng phơng pháp Bobath đợc ứng dụng nhiều nhất. Đã có nhiều nghiên cứu về PHCN cho BN TBMMN, nhng đánh giá hiệu quả của phơng pháp này BN NMN còn ít đợc nghiên cứu. Mục tiêu của nghiên cứu: Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động bằng kỹ thuật BoBath bệnh nhân nhồi máu não cấp I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 1. Đối tợng nghiên cứu: gồm 66 bệnh nhân bị nhồi máu não NMN, trong đó 48 nam, 18 nữ, tuổi trung bình 64, 511,2, dao động 43 -84 tuổi. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: BN bị NMN lần đầu, chẩn đoán NMN dựa theo tiêu chuẩn lâm sàng và CT scaner sọ não. Tiêu chuẩn loại trừ: BN bị NMN tái phát, BN có điểm Glasgow 13 điểm, BN mắc các bệnh lý nội khoa nặng, mắc các bệnh khác ảnh hởng đến chức năng vận động trớc khi bị NMN 2. Phơng pháp nghiên cứu: các bệnh nhân đợc khám lâm sàng, XN máu, chụp ST scaner sọ não. Đợc chia thành nhóm Nhóm 1: đợc điều trị nội khoa kết hợp với can thiệp PHCN bằng các bài tập vận động chọn lọc kỹ thuật Bobath cho từng đối tợng ngay sau khi ra viện đánh giá kết quả điều trị sau 3 tháng Nhóm 2: BN chỉ điều trị nội khoa đơn thuần So sánh kết quả sau 3 tháng điều trị giữa nhóm 3. Các tiêu chuẩn sử dụng trong nghiên cứu + Đánh giá trơng lực cơ bằng tay theo thang điểm Ashworth cải tiến Y học thực hành (798) - số 12/2011 101 Không tăng: 0 điểm - Tăng nhẹ: 1-2 điểm - Tăng: 3-4 diểm - Co cứng: 5 điểm + Đánh giá mức độ liệt theo thang điểm Henry - Liệt nhẹ: 1-2 điểm - Liệt vừa: 3 điểm - Liệt nặng: 4 điểm - Liệt hoàn toàn: 5 điểm + Đánh giá khả năng đi theo FAC - Phụ thuộc hoàn toàn: 0-1 điểm - Phụ thuộc phần: 2 điểm - Độc lập phần: 3 điểm - Độc lập hoàn toàn: 4-5 điểm + Đánh giá mức độ giảm khả năng tàn tật theo Rankin. - Giảm khả năng nhẹ: Không thực hiện đợc mọi hoạt động đã làm trớc đây, nhng vẫn tự chăm sóc đợc bản thân. - Giảm khả năng trung bình: Cần trợ giúp trong tự chăm sóc mình, nhng vẫn đi lại đợc - Giảm khả năng nặng: Không thể tự chăm sóc mình và không đi lại đợc, cần trợ giúp hoàn toàn. + Đánh giá mức độ thực hiện các hoạt động sống hàng ngày theo Barthel - Phụ thuộc hoàn toàn: <30 điểm - Phụ thuộc phần: 30-60 điểm - Độc lập một phần: 65-85 điểm - Độc lập hoàn toàn: > 85 điểm KT QU NGHIấN CU Bảng 1. Phân bố bệnh nhân theo tuổi và giới Nhóm tuổi Giới Tổng cộng N,% Nam N, % Nữ N, % <55 8 (12,12) 3(4,54) 11(16,67) 55 - 64 11(16,16) 2(3,03) 13(19,70) 65 - 74 20(30,30) 8(12,12) 28(42,42) >74 9(13,64) 5(7,58) 14(21,21) Tổng cộng 48(72,73) 18(27,27) 66(100) Nhóm tuổi mắc bệnh cao nhất trên 65 tuổi (63,63%), tỷ lệ nam/ nữ 48/18 Bảng 2. Đánh giá mức độ liệt theo thang điểm Henry trớc và sau 3 tháng điều trị Mức độ Nhóm ( n= 33 ) Nhóm 2 ( n = 33 ) Trớc ĐT n, % Sau T n, % Trớc T n, % Sau T n, % Liệt nhẹ+ vừa 9 (27,27) 21 (63,64) 8(24,24) 11(33,33) Liệt nặng+ hoàn toàn 24 (72,73) 12 (36,36) 25(75,75) 22 (66,67) Trớc điều trị mức độ liệt của 2 nhóm cha khác biệt có ý nghĩa (p>0,05) Sau điều trị số BN liệt nhẹ của nhóm 1 tăng hơn so với nhóm 2, ngợc lại số BN liệt năng nhóm 1 ít hơn so với nhóm khác 2 biệt có ý nghĩa (p<0,05) Bảng 3. Đánh giá thay đổi trơng lực cơ theo thang điểm Ashowrh trớc và sau 3 tháng điều trị Trơng lực cơ Nhóm ( n= 33 ) Nhóm 2 ( n = 33 ) Trớc Sau T Trớc T Sau T ĐT n, % n, % n, % n, % Bình thờng+ tăng nhẹ 26 (78,79) 22 (66,67) 25(75,76) 14(42,42) Tăng nặng + co cứng 7(21,21) 11 (33,33) 8 (24,24) 19 (58,58) Trớc điều trị tỷ lệ BN có trợng lực cơ bình thờng hoặc tăng nhẹ, cũng nh BN có trơng lực cơ tăng nặng và co cứng cơ giữa 2 nhóm không khác biệt có ý nghĩa (p>0,05) Sau 3 tháng điều trị số BN có trơng lực cơ bình thờng và tăng nhẹ của nhóm 1 cao hơn và ngợc lại tỷ lệ BN có trơng lực cơ tăng nặng và co cứng nhóm 1 giảm hơn so với nhóm 2, sự khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) Bảng 4. Đánh giá thay đổi khả năng đi lại theo thang diểm (FAC) trớc và sau 3 tháng điều trị Khả năng đi Nhóm (n= 33) Nhóm 2 (n = 33) Trớc ĐT n, % Sau T n, % Trớc T n, % Sau T n, % Độc lập 6 (18,18) 22 (66,67) 8 (24,24) 14(42,42) Phụ thuộc một phần + hoàn toàn 27(81,82) 11 (33,33) 25(75,76) 19 (57,58) Trớc điều trị, khả năng đi lại độc lập, phụ thuộc một phần và phụ thuộc hoàn toàn của 2 nhóm tơng tự nh nhau (p>0,05) Sau 3 tháng điều trị khả năng đi lại độc lập của nhóm 1 tăng rõ rệt, và khả năng đi lại phụ thuộc 1 phần và phụ thuộc hoàn toàn giảm so với nhóm 2, khác biệt cha có ý nghĩa (p> 0,05) Bảng 5. Đánh giá mức độ giảm khả năng tàn tật theo thang điểm của Rankin trớc và sau 3 tháng điều trị Mức độ Nhóm ( n= 33 ) Nhóm 2 ( n = 33 ) Trớc ĐT n, % Sau T n, % Trớc T n, % Sau T n, % Nhẹ + trung bình 14 (42,42) 24 (72,73) 17(51,52) 16(48,48) Nặng 19(57,58) 9 (27,27) 16 48,48) 17 (51,52) Trớc điều trị tỷ lệ giảm khả năng vận động và tàn tật nhẹ, trung bình và nặng 2 nhóm tơng đơng nhau (p>0,05) Sau 3 tháng điều trị tỷ lệ BN nhẹ và trung bình của nhóm 1 tăng lên ngợc lại tỷ lệ BN bị giảm khả năng vận động và tàn tật mức độ nặng của nhóm này giảm xuống so với nhóm 2, nhng sự khác biệt cha có ý nghĩa (p>0,05) Bảng 6. Thay đổi mức độ độc lập trong sinh hoạt hàng ngày theo thang điêmt Barthel giữa 2 nhóm trớc và sau 3 thang điều trị Mức độ Nhóm (n= 33) Nhóm 2 (n = 33) Trớc ĐT n, % Sau T n, % Trớc T n, % Sau T n, % Độc lập 14(42,42) 19(57,58) 16(48,48) 9(27,27) Phụ thuộc 19(57,58) 14 (42,42) 17(51,52) 24(73,73) Trớc khi ra viện tỷ lệ độc lập và phụ thuộc trong sinh hoạt dựa theo thang điểm Barthel giữa 2 nhóm không khác biệt có ý nghĩa (p>0,05). Sau 3 tháng điều Y học thực hành (798) - số 12/2011 102 trị tỷ lệ độc lập trong sinh hoạt của nhóm tăng có ý nghĩa so với nhóm 22 (p<0,05) BN LUN Nghiên cứu 66 BN bị NMN thấy tuổi thờng gặp nhất nhóm tuổi từ 65-74 tuổi chiếm tỷ lệ 42,42%. Tỷ lệ nam gặp nhiều hơn nữ 48/18 (2,66). Kết quả nghiên cứu phù hợp với các tác giả trong và ngoài nớc, Trần Văn Chơng (2002), tỷ lệ bệnh nhân TBMMN gặp nhiều nhóm tuổi từ 60-69 là 36,5%. Tỷ lệ nam trên nữ là 1,7/1 [2]. Tỷ lệ nam/ nữ của chúng tôi cao hơn do đặc điểm của bệnh viên quân đội. Đánh giá mức độ liệt trớc điều trị theo thang điểm Henry giữa 2 nhóm tơng tự nh nhau (p>0,05). Sau 3 tháng điều trị số BN liệt nặng và liệt hoàn toàn giảm của nhóm 1 giảm (từ 72,73%-42,42%) còn số BN liệt nhẹ và liệt vừa của nhóm này tăng lên (27,27%- 57,58%) so với nhóm 2 khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) (Bảng 2). Kết quả của chúng tôi nhìn chung phù hợp với kết quả của các tác giả Newman theo dõi 39 BN liệt nửa ngời do TBMMN thấy 80% chức năng hồi phục trong 6 tuần đầu và tiếp tục đợc phục hồi trong 12 tuần tiếp theo [5]. Trớc điều trị tỷ lệ BN có trợng lực cơ bình thờng hoặc tăng nhẹ, cũng nh BN có trơng lực cơ tăng nặng và co cứng đánh giá theo thang điểm Ashowrh giữa 2 nhóm tơng tự nh nhau (p>0,05). Nhng sau 3 tháng điều trị số BN có trơng lực cơ bình thờng và tăng nhẹ nhóm 1 cao hơn và ngợc lại số BN có trơng lực cơ tăng nặng và co cứng nhóm 1 thấp hơn so với nhóm 2, sự khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) (Bảng 3). Kết quả của chúng tôi cũng tơng tự nh của Trần Quốc Đạt nghiên cứu khả năng phục hồi vận động của bệnh nhân liệt nửa ngời do chảy máu não vùng bao trong cũng đa ra nhận xét: nhóm can thiệp phần lớn BN tiến triển tốt hơn, co cứng cơ giảm, BN thực hiện đợc vận động các khớp cũng tốt hơn [6] Đánh giá thay đổi khả năng đi lại theo thang diểm (FAC) trớc điều trị, khả năng đi lại phải phụ thuộc một phần và phụ thuộc hoàn toàn của 2 nhóm không khác biệt có ý nghĩa (p>0,05). Sau 3 tháng điều trị khả năng đi độc lập của nhóm 1 tăng rõ rệt, so sánh giữa 2 nhóm khả năng đi độc lập của nhóm tăng hơn so với nhóm 2, khác biệt cha có ý nghĩa (p>0,05) (Bảng 4). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy phơng pháp Bobath rất có hiệu quả với chức năng đi của BN liệt nửa ngời do NMN. So với nghiên cứu của các tác giả thì tỷ lệ BN phục hồi tốt khả năng đi sau 3 tháng luyện tập của chúng tôi hoàn toàn phù hợp. Trong quá trình tập đi chúng tôi luôn chú trọng đến sự thẳng trục của cơ thể tạo cảm giác vị thế đứng. Nghiên cứu của Nguyễn Tấn Dũng cho thấy nhóm tăng trơng lực cơ nhẹ có 53,9% BN đi độc lập, 46,1% BN đi phụ thuộc, nhóm trơng lực cơ tăng vừa có 62,5% BN đi độc lập và 37,5% BN đi phụ thuộc [3]. Trớc điều trị tỷ lệ giảm khả năng vận động và tàn tật nhẹ, trung bình và nặng theo phân loại của Rankin 2 nhóm tơng đơng nhau (p>0,05).Sau 3 tháng điều trị tỷ lệ BN nhẹ và trung bình của nhóm 1 tăng lên (từ 42,42% tăng lên 72,73%) ngợc lại tỷ lệ BN bị giảm khả năng vận động và tàn tật mức độ nặng của nhóm này giảm xuống đáng kể (57,58% giảm xuống 27,27%), so sánh giữa nhóm với nhóm 2 khác biệt cha có ý nghĩa (p>0,05) (bảng 5). Theo tác giả Trần Văn Chơng, tỷ lệ giảm khả năng, tàn tật nhẹ và trung bình trớc tập là 25,9% tăng lên 79,4% sau tập. Tỷ lệ BN giảm khả năng tàn tật nặng trớc và sau tập tơng ứng 74,4% và 20,6% [4]. Nguyễn Văn Triệu nghiên cứu 337 BN TBMMN liệt nửa ngời cho rằng khi ra viện tỷ lệ BN giảm khả năng tàn tật nặng và vừa là 95,3%, chỉ có 4,7% là giảm nhẹ. Nhng sau 3 tháng tỷ lệ BN tơng ứng các mức độ giảm khả năng, tàn tật là 48,4% và 51,6% [8] Trớc điều trị tỷ lệ độc lập và phụ thuộc trong sinh hoạt dựa theo thang điểm Barthel giữa 2 nhóm không khác biệt có ý nghĩa (p>0,05). Sau 3 tháng điều trị tỷ lệ độc lập trong sinh hoạt của nhóm tăng có ý nghĩa so với nhóm 22 (p<0,05) Nghiên cứu của Phạm Ngọc Anh thấy rằng, sau 3 tháng phục hồi chứ năng thì cáchoạt động tự chăm sóc đều đợc cải thiện, mức cải thiện cao nhất là hoạt động tiểu tiện với 63,3%, còn tỷ lệ BN phải trợ giúp từ giờng sang ghế hoặc xe lăn là 44,48%, lúc vào viện là 54,8% [1]. Nghiên cứu của Wyller thì rối loạn cơ tròn chỉ kéo dài trong 7-10 ngày đầu sau TBMMN là yếu tố tiên lợng quan trọng đối với sự sống và sự hồi phục của BN. Tác giả cho rằng, Đối với BN mất tự chủ về đại tiểu tiện thì tất cả các chức năng khác đều phải phụ thuộc hoàn toàn [9]. KT LUN Qua nghiên cứu 66 bệnh nhân nhồi máu não cấp đợc điều trị phục hồi chức năng vận động bằng kỹ thuật Bobath 3 tháng sau khi ra viện rút ra kết luận sau: các bệnh nhân đợc điều trị PHCN có nhiều thay đổi nh giảm mức độ liệt theo thang điểm Henry, thay đổi mức độ độc lập trong sinh hoạt hàng ngày theo thang điểm Barthel, giảm tỷ lệ bệnh nhân tăng trơng lực cơ nặng theo thang điểm Ashowrh so với nhóm chỉ điều trị nội khoa đơn thần (p<0,05). Tăng khả năng đi lại độc lập và giảm khả năng đi lại phụ thuộc một phần và phụ thuộc hoàn toàn theo thang điểm FAC. Giảm khả năng tàn tật theo thang điểm Rankin hơn so với nhóm điều trị nội khoa đơn thuần tuy nhiên khác biệt cha có ý nghĩa (p>0,05) TI LIU THAM KHO 1. Phạm Ngọc Anh (2005), Bớc đầu đánh giá hiệu quả hoạt động trị liệu trong phục hồi chức năng chi trên cho bệnh nhân liệt nửa ngời do tai biến mạch máu não, Luận văn chuyên khoa cấp II, Trờng Đại Học Y Hà Nội 2. Trần Văn Chơng (2004), Nghiên cứu phơng pháp phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân liệt nửa ngời do tai biến mạch máu não, Luận án Tiến sỹ Y học, Trờng Đại Học Y Hà Nội. 3. Nguyễn Tấn Dũng (2004), Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hởng tới chức năng đi của ngời bệnh sau nhồi máu não và ứng dụng phơng pháp BoBalth, Luận văn chuyên khoa cấp II, Trờng Đại Học Y Hà Nội. 4. Nguyễn Văn Đăng (1996), Góp phần nghiên cứu dịch tễ học tai biến mạch máu não 1991-1995, Bộ Y tế, Hà Nội Y học thực hành (798) - số 12/2011 103 5. Hoàng Kim Đào (2002), Đánh giá phục hồi chức năng trong sinh hoạt hàng ngày bệnh nhân nhồi máu não trên lều, Luận văn Thạc sỹ, Trờng Đại Học Y Hà Nội. 6. Trần Quốc Đạt (2001), Đánh giá kết quả can thiệp phục hồi chức năng vận động trên bệnh nhân chảy máu vùng bao trong, Luận văn Thạc sỹ Y học, Trờng Đại Học Y Hà Nội. 7. Lục Văn Hữu, Trần Đình Hạnh (1995), Nhận xét bớc đầu phục hồi chức năng cho bệnh nhân liệt nửa ngời do tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Sơn La, Kỷ yếu những công trình nghiên cứu khoa học, Hội Phục hồi chức năng Việt Nam, tr 44-46. 8. Nguyễn Văn Triệu (2005), Nghiên cứu thực trạng những ngời sau tai biến mạch máu não và các yếu tố liên quan đến phục hồi chức năng và tái nhập cộng đồng, Luận án Tiến sỹ Y học, Trờng Đại Học Y Hà Nội. 9. Wyller T.B, Sodring K.M, Sween U (1997), Are there gender diffirerences in functional outcom after stroke, pp. 171-179 Sự hài lòng của cán bộ y tế bệnh viện đa khoa Sóc Sơn năm 2011 Đỗ Quang Thuần, Vũ Lan Hơng TóM TắT Hài lòng với công việc là một trong các biến số phụ thuộc và là phạm vi nghiên cứu của khoa học hành vi tổ chức. Nghiên cứu về sự hài lòng của 249 cán bộ y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn đợc tiến hành từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2011 sử dụng bộ câu hỏi đ đợc chuẩn hoá, với mục tiêu mô tả sự hài lòng và xác định các yếu tố liên quan đến sự hài lòng trong công việc. Kết quả cho thấy có 6 yếu tố bao gồm 39 tiểu mục đo lờng sự hài lòng trong công việc của cán bộ y tế. Điểm trung bình chung hài lòng với công việc là 2,87. Điểm trung bình hài lòng với Lnh đạo và môi trờng làm việc từ 2,68 đến 3,03; với Lơng và phúc lợi từ 2,15 đến 2,82; Đào tạo, phát triển và kỷ luật từ 2,96 đến 3,24; với Công việc từ 3,02 đến 3,17; với đồng cảm với cá nhân từ 2,96 đến 3,08; và với Cơ sở vật chất từ 2,82 đến 2,88. Nghiên cứu cho thấy các cán bộ y tế cha hài lòng với công việc nói chung. Các nhà quản lý bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn phải nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm đáp ứng các nhu cầu của nhân viên để họ có thể yên tâm công tác, góp phần cải thiện chất lợng chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Từ khóa: Sự hài lòng, yếu tố, tiểu mục SUMMARY Job satisfaction is a dependent variable and belongs to the study facet of organizational behaviour. The study of job satisfaction which has been conducted from February to July 2011 used the standardized instrument. The study objectives are to measure the staff level of job satisfaction and to identify the associated variables with that satisfaction. The total number of factors and items measuring job satisfaction was 6 and 39 respectively. The mean score of general job satisfaction was 2.87. The mean score of satisfaction with the factor of Leadership and working environment ranged from 2.68 to 3.03; with Salary and allowance ranged from 2.15 to 2.82; with Training, promotion and punishment ranged from 2,96 to 3.24; with Work ranged from 3.02 to 3.17; with Individual sympathetic ranged from 2.96 to 3.08; and with Tangibles ranged from 2.82 to 2.88. Multiple linear regression analysis showed statistically significant association between the type of work and age group with the mean score of job satisfaction (p<0.05). The findings showed that the health workers were not satisfied with their job. The Soc Son hospital leaders are recommended to make more efforts to meet the staff needs so that their staff will be willing to work, contributing to improve the quality of health care. Keywords: job satisfaction, factors, items ĐặT VấN Đề Nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất của mỗi quốc gia, con ngời là nhân tố quyết định mọi thắng lợi hay thất bại của một hệ thống. Đối với hệ thống y tế, nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng - ảnh hởng trực tiếp đến hoạt động chăm sóc sức khoẻ con ngời. Tuy nhiên, nguồn nhân lực y tế đang có một sự thiếu hụt nghiêm trọng quy mô toàn cầu. Theo ớc tính của Tổ chức Y tế thế giới, có 57/192 quốc gia thiếu hụt nhân viên y tế, cần phải có thêm 4,3 triệu nhân viên y tế (trong đó có 2,4 triệu bác sĩ, y tá, nữ hộ sinh) để đáp ứng nhu cầu về chăm sóc y tế [8]. Ngành Y tế Việt Nam đang đơng đầu với những vấn đề về nguồn nhân lực, đặc biệt là sự phân bố không đồng đều giữa các vùng miền, cũng nh sự thiếu hụt nhân lực y tế có trình độ chuyên môn cao, sắp xếp nhân lực cha phù hợp. Các nghiên cứu trong và ngoài nớc đã chỉ ra rằng, gia tăng sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế sẽ đảm bảo duy trì đủ nguồn nhân lực với các phẩm chất, kĩ năng phù hợp để thực hiện công việc đạt hiệu quả cao, ngợc lại giảm sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế sẽ làm giảm chất lợng các dịch vụ y tế cung cấp cho bệnh nhân [2], [3], [6], [7]. Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn là bệnh viện hạng III, trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện có quy mô 200 giờng bệnh với 16 khoa phòng, 1 tổ dịch vụ chăm sóc khách hàng, 196 cán bộ trong biên chế và 59 cán bộ hợp đồng, trong đó lực lợng bác sĩ là 46 ngời, dợc sỹ đại học là 03 ngời. Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn cũng đang gặp phải những vấn đề về thiếu hụt về số lợng cũng nh chất lợng nguồn nhân lực [1]. Để có cơ sở cho việc cải thiện số lợng (giữ chân cán bộ cũ và tuyển thêm cán bộ mới) và chất lợng nguồn nhân lực, nghiên cứu đánh giá sự hài lòng và các yếu tố liên quan đến sự hài lòng đối với công việc của các cán bộ y tế bệnh viện là rất cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh bệnh viện đang thực hiện đề án Nâng cao chất lợng khám chữa bệnh, ứng xử của nhân viên y tế đáp ứng sự hài lòng của ngời bệnh. . thiết và là một trong những nội dung quan trọng của ngành PHCN Có nhiều phơng pháp PHCN, nhng phơng pháp Bobath đợc ứng dụng nhiều nhất. Đã có nhiều nghiên cứu về PHCN cho BN TBMMN, nhng đánh. chức năng vận động bằng kỹ thuật BoBath ở bệnh nhân nhồi máu não cấp I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 1. Đối tợng nghiên cứu: gồm 66 bệnh nhân bị nhồi máu não NMN, trong đó 48 nam, 18 nữ, tuổi. http://www.biomedcentral.com/1471-2474/11/79 Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động của bệnh nhân nhồi máu não cấp bằng kỹ thuật Bobath NGUYN TH NGC LAN, NGUYN TH KIM THY T VN Tai biến mạch máu não (TBMMN) là một trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động ở bệnh nhân nhồi máu não cấp bằng kỹ thuật Bobath, Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động ở bệnh nhân nhồi máu não cấp bằng kỹ thuật Bobath, Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động ở bệnh nhân nhồi máu não cấp bằng kỹ thuật Bobath

Từ khóa liên quan