Các phương pháp điều trị sỏi niệu ít xâm lấn docx

4 373 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2014, 12:20

Các phương pháp điều trị sỏi niệu ít xâm lấn Hiện nay, với các phương ti ện can thi ệp ít xâm hại, việc điều trị bệnh sỏi trở nên nh ẹ nhàng và hi ệu quả. Kỹ thuật nội soi và tán sỏi ngoài cơ thể đã t ạo nên một cuộc cách mạng trong điều trị sỏi niệu. Máy tán sỏi ngoài cơ thể Máy tán sỏi ngoài cơ thể xuất hiện từ thập ni ên 1980 và đang là phương tiện chọn lọc hàng đ ầu trong điều trị sỏi niệu. Máy phát ra sóng chấn động làm s ỏi vỡ vụn. Các vụn sỏi sẽ theo dòng nước tiểu trôi ra ngo ài theo đường tự nhiên. Thời gian tán sỏi thư ờng không kéo dài quá 30 phút. Số lần tán sỏi tùy thuộc vào đ ộ lớn và độ cứng của viên sỏi. Máy được dùng để điều trị sỏi thận nhỏ, từ 10 - 15 mm. Tùy theo chất lượng của máy và kinh nghi ệm của người tán sỏi, việc điều trị sỏi thận dư ới 15 mm bằng máy tán sỏi ngoài cơ thể có tỷ lệ th ành công lên đến 80 - 90%. Lấy sỏi thận qua da Sỏi thận được tán vỡ và lấy ra ngoài qua m ột vết rạch nhỏ vùng hông lưng. Th ời gian nằm viện sau mổ là 2 - 3 ngày và tỷ lệ thành công có thể lên đ ến 95% (tùy thuộc kích thước và hình thái của sỏi). Lấy sỏi thận qua da được áp dụng cho những vi ên sỏi thận từ 15 - 40 mm. Tỷ lệ sạch sỏi là 70 - 95%, tùy theo vị trí và kích thước sỏi. Nội soi niệu quản và tán sỏi ngược dòng Niệu quản là ống dẫn nước tiểu đi từ thận xu ống bàng quang. Hi ện nay phần lớn sỏi niệu quản có chỉ định lấy sỏi có thể đư ợc điều trị bằng nội soi niệu quản và tán sỏi ngược dòng. Phẫu thuật vi ên đưa một ống soi niệu quản nhỏ theo đư ờng tiểu của bệnh nhân đi đến vị trí để tán sỏi bằng laser hay s iêu âm và gắp mảnh sỏi vụn ra ngoài. Th ời gian điều trị thường không kéo dài quá 30 phút và b ệnh nhân có thể xuất viện ngay trong ngày, không c ần nằm viện qua đêm. Nội soi sau phúc mạc Khi sỏi niệu quản có kích thước lớn, sỏi nằm cao v à dính chặt vào thành niệu quản lâu ngày… thì c ần làm ph ẫu thuật nội soi sau phúc mạc để lấy sỏi. Bệnh nhân được rạch 3 vết mổ nhỏ (dư ới 1 cm). Thời gian phẫu thuật là kho ảng 90 phút. Sau mổ bệnh nhân sẽ nằm viện 2 - 3 ngày. Th ời gian hồi phục sức khỏe sau mổ rất ngắn. Tỷ lệ thành công c ủa phẫu thuật này là gần 100% . Các phương pháp điều trị sỏi niệu ít xâm lấn Hiện nay, với các phương ti ện can thi ệp ít xâm hại, việc điều trị bệnh lý sỏi trở nên nh ẹ nhàng và hi ệu quả. Kỹ thuật nội soi và tán sỏi. một cuộc cách mạng trong điều trị sỏi niệu. Máy tán sỏi ngoài cơ thể Máy tán sỏi ngoài cơ thể xuất hiện từ thập ni ên 1980 và đang là phương tiện chọn lọc hàng đ ầu trong điều trị sỏi niệu. . Máy được dùng để điều trị sỏi thận nhỏ, từ 10 - 15 mm. Tùy theo chất lượng của máy và kinh nghi ệm của người tán sỏi, việc điều trị sỏi thận dư ới 15 mm bằng máy tán sỏi ngoài cơ thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương pháp điều trị sỏi niệu ít xâm lấn docx, Các phương pháp điều trị sỏi niệu ít xâm lấn docx, Các phương pháp điều trị sỏi niệu ít xâm lấn docx