Đề thi Tài năng tin học trẻ - 2011 pptx

4 1,087 12
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2014, 09:20

Đề thi Tài năng tin học trẻ - 2011 Bài 1 (toán suy luận và vẽ bằng vi tính) Đề : Trong một cuộc «Giao lưu » giữa HS 3 trường Nha Trang, Đội Cấn, Trưng Vương : Tiết mục vui đầu tiên, Mỗi trường cử 1 người đại diện lên sân khấu; Mỗi người có 1 màu áo, 1 kiểu mũ khác nhau. 1- Người Dẫn chương trình (MC) chỉ tiết lộ : 1.1/ Bạn trường Nha Trang đội mũ đỏ 1.2/ Bạn trường Đội Cấn mặc áo trắng 1.3/ Bạn trường Trưng Vương đứng giữa. 2- Trên sân khấu ta thấy : 2.1/ Bạn đội mũ đỏ đứng cạnh bạn đội mũ xanh 2.2/ Bạn mặc áo Hồng không đứng cạnh bạn mũ vàng. * Hỏi : a/ Bạnh áo Hồng của trường nào ? b/ Bạn đội mũ vàng của trường nào ?. Hãy dùng một phần mềm vi tính đã học ( Paint - chẳng hạn ) giải và minh hoạ bài toán bằng tranh tô màu. Thí dụ : Bài 2 (toán tự luận và vẽ bằng vi tính) Đề 2 : Giả sử bạn phải vẽ bản đồ tỉnh mình gồm 10 huyện và cần tô màu. Hãy cho biết bạn cần nhiều nhất bao nhiêu màu để tô các huyện giáp nhau mà không trùng màu nhau. (Vẽ minh hoạ và lưu vào máy ) Gợi ý : Số màu tói thiểu đã có « Đinh ly bốn màu » chứng minh. Tuy nhiên trường hợp danh giới BĐ của bạn có các điểm mút thì sô mầu phụ thuộc số «Vùng » có tại điểm mút – mặc dù hiếm gặp ! (Xem Bản đồ thí dụ dưới đây ) Nếu bạn cần tìm hiểu « Đinh ly bốn màu » xin xem phàn công cụ toán học trong « Thư viên đề kiểm tra » . Đề thi Tài năng tin học trẻ - 2011 Bài 1 (toán suy luận và vẽ bằng vi tính) Đề : Trong một cuộc «Giao lưu » giữa HS 3 trường Nha Trang,. Hãy dùng một phần mềm vi tính đã học ( Paint - chẳng hạn ) giải và minh hoạ bài toán bằng tranh tô màu. Thí dụ : Bài 2 (toán tự luận và vẽ bằng vi tính) Đề 2 : Giả sử bạn phải vẽ bản. mũ khác nhau. 1- Người Dẫn chương trình (MC) chỉ tiết lộ : 1.1/ Bạn trường Nha Trang đội mũ đỏ 1.2/ Bạn trường Đội Cấn mặc áo trắng 1.3/ Bạn trường Trưng Vương đứng giữa. 2- Trên sân khấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Tài năng tin học trẻ - 2011 pptx, Đề thi Tài năng tin học trẻ - 2011 pptx, Đề thi Tài năng tin học trẻ - 2011 pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn