Giáo án điện tử công nghệ: Điều khiển tốc độ động cơ docx

6 590 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 18:20

Bài 15: mạch điều khiển tốc độ động xoay chiều một pha Mục đích: Biết đ ợc công dụng của mạch điện tử điều khiển tốc độ động một pha. Hiểu đ ợc mạch điện tử điều khiển tốc độ quạt điện bằng Triac. I - Công dụng của mạch điện tử điều khiển tốc độ động điện xoay chiều một pha. - Thay đổi số vòng dây của stato. - Điều khiển điện áp đ a vào động cơ. - Điều khiển tần số nguồn điện đ a vào động cơ.( trong tr ờng hợp này, điện áp cũng phảI thay đổi cho phù hợp) Khi sử dụng động điện xoay chiều một pha, Ng ời ta phảI điều khiển nhiều chế độ nh điều khiển tốc độ, mở máy, đảo chiều , hãm ở đây chỉ giới thiệu về điều khiển tốc độ động cơ. Để điều khiển tốc độ động một pha, ng ời ta thể sử dụng các ph ơng pháp sau : Hiện nay việc sử dụng các mạch điện tử điều khiển tốc độ động điện xoay chiều một pha bằng cách ĐK tần số và điện áp đ a vào động ngày phổ biến. II- nguyên lí điều khiển động một pha mạch điện tử điều khiển tốc độ động điện xoay chiều một pha đ ợc sử dụng khá phổ biến là hai loại mạch điện tử điều khiển tốc độ động đồ khối nh hình 15-1 Điều khiển điện áp Đ C u 1 ,f 1 Điều khiển tần số Đ C u 1 ,f 1 u 2 ,f 1 u 2 ,f 2 a, b, Hình 15-1. Sơ đồ khối mạch điện tử điều khiển động một pha a, Điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp nh hình 15-1a.Tốc độ đ ợc điều khiển bằng mạch điện tử thay đổi trị số điện áp đặt vào động cơ. b, Điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số và điện áp nh hình 15-1b. Mạch điều khiển nhiệm vụ điều khiển tần số f 1 và điện áp u 1 thành tần số f 2 và điện áp u 2 đ a vào động cơ. III- một số mạch điều khiển động một pha Hình 15-2 vẽ hai sơ đồ đơn giản điều khiển quạt điện đang đ ợc sử dụng phổ biến bằng cách thay đổi điện áp u 1 K T a VR R C Đ u 2 a, Sơ đồ nguyên lí mạch điều khiển triac dùng R,C u o u 1 u 2 u c t u c b,Giản đồ các đ ờng cong điện áp của hình 15-2 a u 1 K T a VR R C Đ D a u 2 c, Sơ đồ nguyên lí mạch điều khiển triac dùng R,C và điac u o u 1 u 2 u c t d,Giản đồ các đ ờng cong điện áp của hình 15-2c 1. Nêu chức năng của các linh kiện lắp đặt trong mạch? Biến trở VR? Điện trở R? Tụ điện C? Triac (T a )? Điac(D a )? 2. Nêu nguyên tắc hoạt động của mạch? (Giải thích đ ợc đ ờng cong điện áp ở hai sơ đồ b và d) u o u 1 u 2 u c t u c b,Giản đồ các đ ờng cong điện áp của hình 15-2 a u o u 1 u 2 u c t d,Giản đồ các đ ờng cong điện áp của hình 15-2c iiI. Triac và diac 1. Triac a. Cấu tạo, kí hiệu, công dụng. Kí hiệu. Cấu tạo Công dụng. Triac các lớp bán dẫn ghép nối tiếp nh hình vẽ và đ ợc nối ra ba chân, hai chân A1, A2 và chân điều khiển (G). Về nguyên lí cấu tạo, triac thể coi nh hai tirixto ghép song song nh ng ng ợc chiều nhau. Dùng để điều khiển các thiết bị điện trong các mạch điện xoay chiều. + - + + - - b. Nguyên lí làm việc và số liệu kĩ thuật Nguyên lí làm việc Khi cực G và A 2 điện thế âm hơn so với A 1 thì triac mở. Cực A 1 đóng vai trò anôt, còn cực A 2 đóng vai trò catôt Dòng điện đI từ A 1 về A 2 - Khi cực G và A 2 điện thế d ơng hơn so với A 1 thì triac mở. Cực A 2 đóng vai trò anôt, còn cực A 1 đóng vai trò catôt Dòng điện đI từ A 2 về A 1 . 15: mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha Mục đích: Biết đ ợc công dụng của mạch điện tử điều khiển tốc độ động cơ một pha. Hiểu đ ợc mạch điện tử điều khiển tốc độ quạt điện bằng. thiệu về điều khiển tốc độ động cơ. Để điều khiển tốc độ động cơ một pha, ng ời ta có thể sử dụng các ph ơng pháp sau : Hiện nay việc sử dụng các mạch điện tử điều khiển tốc độ động cơ điện xoay. khiển động cơ một pha a, Điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp nh hình 15-1a .Tốc độ đ ợc điều khiển bằng mạch điện tử thay đổi trị số điện áp đặt vào động cơ. b, Điều khiển tốc độ bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử công nghệ: Điều khiển tốc độ động cơ docx, Giáo án điện tử công nghệ: Điều khiển tốc độ động cơ docx, Giáo án điện tử công nghệ: Điều khiển tốc độ động cơ docx