giáo án điện tử công nghệ: khái niệm hệ thống thông tin docx

9 3,599 18
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 15:20

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ 12 CÔNG NGHỆ 12 Giáo viên: Giáo viên: LÊ ANH VĂN LÊ ANH VĂN SỞ GD & ĐT TỈNH YÊN BÁI TRƯỜNG THPT VĂN CHẤN Tiết 19 - Bài 17 Tiết 19 - Bài 17 KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG I- KHÁI NIỆM VỀ THỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG II- SƠ ĐỒ KHỐI, NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG 1. Phần phát thông tin 2. Phần thu thông tin NỘI DUNG Tiết 19 - Bài 17: KH Tiết 19 - Bài 17: KH ÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG ÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG Chúng ta xem ti vi, đọc báo, xem thông tin trên mạng Internet… Vậy cần có hệ thống nào? Ngày nay, các dịch vụ thông tin rất phát triển. Để truyền thông tin đi xa người ta dùng phương thức truyền nào? ► Hệ thống thông tin: là hệ thống dùng các Hệ thống thông tin: là hệ thống dùng các biện pháp để thông báo thông tin cho nhau. biện pháp để thông báo thông tin cho nhau. ► Hệ thống viễn thông: là hệ thống truyền Hệ thống viễn thông: là hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện. điện. Mô hình hệ thống thông tin và viễn thông Mô hình hệ thống thông tin và viễn thông Tiết 19 - Bài 17: Tiết 19 - Bài 17: KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG THÔNG I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG Thông tin được truyền bằng các môi trường khác nhau. Đó là các môi trường nào ? Dây dẫn Kết nối Thu, phát Thu, phát Thu, phát Thu, phát Kết nối Qua không gian Em hãy nêu một số cách truyền thôngkhai mà con người đã sử dụng? ► Hệ thống thông tin và viễn thông bao gồm hai phần: phát Hệ thống thông tin và viễn thông bao gồm hai phần: phát và thu và thu Tiết 19 - Bài 17: Tiết 19 - Bài 17: KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG II – SƠ ĐỒ KHỐI , NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG THÔNG II – SƠ ĐỒ KHỐI , NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG 1. 1. Phần phát thông tin Phần phát thông tin : : Sơ đồ khối của phát thông tin Nguồn thông tin Xử lí tin Điều chế, Mã hoá Đường truyền Nguyên lí làm việc của khối phát thông tin như sau: Nguyên lí làm việc của khối phát thông tin như sau: Là nguồn tín hiệu cần phát đi xa như âm thanh, hình ảnh, chữ và số… đã được biến đổi thành tín hiệu điện I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG Em hãy cho biết nhiệm vụ Em hãy cho biết nhiệm vụ của phần phát thông tin ? của phần phát thông tin ? Có nhiệm vụ đưa nguồn tin cần phát tới nơi cần thu Có nhiệm vụ đưa nguồn tin cần phát tới nơi cần thu Gia công và khuếch đại tín hiệu điện từ nguồn tín hiệu Những tín hiệu đã được xử lí có biên độ đủ lớn muốn truyền đi xa được cần điều chế và mã hoá. Tín hiệu sau khi đã điều chế, mã hoá được gửi vào môi trường truyền dẫn để truyền đi xa. Em hãy kể tên một số môi trường truyền thông tin đi xa mà em biết? Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp giống và khác nhau ở điểm nào ? Giống nhau: Đều có chức năng phát thông tin Khác nhau: Vô tuyến truyền hình: dùng sóng điện từ Truyền hình cáp : dùng dây dẫn Dùng dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ… 2. Phần thu 2. Phần thu thông tin: thông tin: II – SƠ ĐỒ KHỐI, NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG THÔNG II – SƠ ĐỒ KHỐI, NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG Nhận thông tin Xử lí tin Giải điều chế giải mã Thiết bị cuối cùng Sơ đồ khối phần thu thông tin Nguyên lí làm việc của các khối phần thu như sau: Tín hiệu đã phát đi được thu, nhận bằng một thiết bị nào đó như anten hay modem Nhiệm vụ: có nhiệm vụ thu, nhận tín hiệu đã điều chế, mã hoá truyền Nhiệm vụ: có nhiệm vụ thu, nhận tín hiệu đã điều chế, mã hoá truyền đi từ phần phát, biến đổi tín hiệu thu nhận được trở về dạng tín hiệu đi từ phần phát, biến đổi tín hiệu thu nhận được trở về dạng tín hiệu ban đầu để đưa tới thiết bị cuối. ban đầu để đưa tới thiết bị cuối. Em hãy cho biết nhiệm vụ của phần thu thông tin? I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG Tiết 19 - Bài 17: Tiết 19 - Bài 17: KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG Gia công và khuếch đại tín hiệu nhận được. Biến đổi tín hiệu nhận được trở về dạng tín hiệu ban đầu.Là khâu cuối cùng của hệ thống như loa, màn hình tivi, máy in,… C C ủng cố ủng cố Trả lời: - Giống: Có cùng chức năng thu và phát thông tin. - Khác: Về phương thức truyền thông tin, điện thoại cố định truyền bằng dây dẫn, điện thoại di động truyền bằng sóng điện từ. Do đó cách xử lí và mã hoá cũng khác nhau Điên thoại cố định và di động giống Điên thoại cố định và di động giống và khác nhau ở điểm nào? và khác nhau ở điểm nào? 1 Câu hỏi Câu hỏi Trả lời: Việc truyền thông tin nội bộ trong một công ty hay cơ quan nào đó cũng được gọi là hệ thống thông tin viễn thông qui mô nhỏ. Truyền thông tin nội bộ của một công ty có được Truyền thông tin nội bộ của một công ty có được coi là hệ thống thông tin và viễn thông hay không? coi là hệ thống thông tin và viễn thông hay không? 2 CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ THAM GIA BÀI GIẢNG NÀY. CHÚC THẦY CÔ MẠNH KHOẺ THÀNH ĐẠT, CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG HỌC TẬP THE END… . THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG THÔNG I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG Thông tin được. 17 KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG I- KHÁI NIỆM VỀ THỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG II- SƠ ĐỒ KHỐI, NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG THÔNG . thu thông tin? I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG Tiết 19 - Bài 17: Tiết 19 - Bài 17: KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG KHÁI
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án điện tử công nghệ: khái niệm hệ thống thông tin docx, giáo án điện tử công nghệ: khái niệm hệ thống thông tin docx, giáo án điện tử công nghệ: khái niệm hệ thống thông tin docx