giáo án điện tử công nghệ: thực hành tìm hiểu cấu tạo dộng cơ đốt trong pdf

20 4,642 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 15:20

1 TRƯỜNG THPT THÁI NGUYÊN BÀI 31: THỰC HÀNH Tìm hiểu cấu tạo động đốt trong Mục tiêu  Ôn tập các kiến thức về các cấu, hệ thống trong ĐCĐT.  Nhận dạng các cấu, hệ thống chính của động đốt trong. 1. Thân máy và nắp máy Thân máy Nắp máy Các te Đệm làm kín thân máy và nắp máy Hãy chỉ vị trí thân máy, nắp máy, các te? Thân máy, nắp máy là “khung xương” của ĐCĐT. Thân máy ĐC 4 xylanh Nắp máy 2. cấu trục khủy thanh truyền Pit-tông Các dạng đỉnh Pit-tông Đỉnh bằng Đỉnh lồi Đỉnh lõm Thanh truyền Trục khuỷu 1. Đầu trục khuỷu 2. Cổ khuỷu 3. Chốt khuỷu 6. Đuôi trục khuỷu4. Má khuỷu 5. Đối trọng Đuôi trục khuỷu lắp với bánh đà, trên bánh đà vành răng khởi động [...]...3 cấu Phân phối khí CCPPK xupap treo CCPPK xupap treo 4 Hệ thống làm mát Kể tên các bộ phận của hệ thống? HTLM bằng nước kiểu tuần hoàn cưỡng bức Tại sao lại gọi là HTLM bằng nước kiểu tuần hoàn cưỡng bức? Vai trò của bình ngưng tụ hơi nước Nguyên lý làm việc của hệ thống HTLM bằng gió 1 nên tháo yếm xe máy ra không? 2 So sánh ưu nhược điểm của làm mát bằng nước . NGUYÊN BÀI 31: THỰC HÀNH Tìm hiểu cấu tạo động cơ đốt trong Mục tiêu  Ôn tập các kiến thức về các cơ cấu, hệ thống trong ĐCĐT.  Nhận dạng các cơ cấu, hệ thống chính của động cơ đốt trong. 1 khuỷu 6. Đuôi trục khuỷu4. Má khuỷu 5. Đối trọng Đuôi trục khuỷu lắp với bánh đà, trên bánh đà có vành răng khởi động 3. Cơ cấu Phân phối khí CCPPK xupap treo
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án điện tử công nghệ: thực hành tìm hiểu cấu tạo dộng cơ đốt trong pdf, giáo án điện tử công nghệ: thực hành tìm hiểu cấu tạo dộng cơ đốt trong pdf, giáo án điện tử công nghệ: thực hành tìm hiểu cấu tạo dộng cơ đốt trong pdf