Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC

66 1,051 5
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2013, 09:31

Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC Khoa K toỏn GVHD:TS Nguyn Th Phng Hoa Trờng Đại học kinh tế quốc dân KHOA Kế toán ------------ chuyên đề thực tập chuyên ngành Đề tài: hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh dịch vụ t vấn tài chính tài chính kế toán kiểm toán (aasc) Sinh viên thực hiện : đinh văn giao Mã số sinh viên : CQ 483566 Chuyên ngành : kiểm toán Khoá : 48 Giáo viên hớng dẫn : ts. nguyễn thị phơng hoa hà nội - 05/2010 Sinh viờn : inh Vn Giao Kim Toỏn 48C 1 Khoa Kế toán GVHD:TS Nguyễn Thị Phương Hoa LỜI MỞ ĐẦU Với hai chức năng chính là xác minh bày tỏ ý kiến, kiểm toán góp phần làm lành mạnh hoá nền kinh tế, tài chính. Đặc biệt trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, vai trò của kiểm toán càng được khẳng định. Ở các nước phát triển, kiểm toán xuất hiện từ rất sớm với hệ thống luật pháp chuẩn mực ngày càng hoàn thiện. Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, kiểm toán đang dần đóng một vai trò quan trọng. Hiện nay, Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức Thương mại thế giới – WTO. Điều này mở ra cho chúng ta nhiều thời cơ cũng như thách thức. Vì vậy, hàng loạt các công ty kiểm toán đã được hình thành phát triển. Công ty Dịch vụ vấn tài chính Kế toán Kiểm toán AASC là một trong những công ty ra đời sớm nhất hoạt động có uy tín đối với khách hàng. Những năm qua, AASC không ngừng hoàn thiện quy trình kiểm toán nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ. Kiểm toán là một hoạt động độc lập dựa trên các nguyên tắc trung thực khách quan tuân thủ các chế độ, chuẩn mực. Vì vậy, các cuộc kiểm toán phải tuân theo một quy trình chung nhằm đảm bảo chất lượng của cuộc kiểm toán. Trong đó, công tác lập kế hoạch kiểm toán là giai đoạn đầu tiên, hết sức quan trọng trong mỗi cuộc kiểm toán mà các KTV cần thực hiện. Từ đó, tạo ra các điều kiện pháp lý cũng như các điều kiện cần thiết khác cho cuộc kiểm toán. Công tác lập kế hoạch thường quyết định tới chất lượng hiệu quả chung của cuộc kiểm toán Kế hoạch kiểm toán tốt sẽ giúp KTV thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy đủ có giá trị. Với những bằng chứng đó, KTV sẽ đưa ra các ý kiến xác đáng về BCTC, từ đó giúp KTV hạn chế những sai sót, tránh được trách nhiệm pháp lý nâng cao uy tín nghề nghiệp với khách hàng. Lập kế hoạch kiểm toán tốt giúp các KTV phối hợp hiệu quả với nhau cũng như phối hợp hiệu quả với các bộ phận có liên quan như: kiểm toán nội bộ, các chuyên gia bên ngoài. Qua sự phối hợp hiệu quả đó, chương trình kiểm toán sẽ được KTV tiến hành theo đúng kế hoạch đã lập. Từ đó, giảm thiểu chi phí tới mức hợp lý, Sinh viên : Đinh Văn Giao Kiểm Toán 48C 2 Khoa Kế toán GVHD:TS Nguyễn Thị Phương Hoa tăng cường sức mạnh cạnh tranh cho công ty AASC giữ vững uy tín với khách hàng trong mối quan hệ làm ăn lâu dài. Kế hoạch kiểm toán thích hợp là căn cứ dể công ty kiểm toán tránh xảy ra những bất đồng với khách hàng. Trên cơ sở kế hoạch kiểm toán đã lập, KTV thống nhất với khách hàng về nội dung công việc đã thực hiện, thời gian tiến hành kiểm toán cũng như trách nhiệm mỗi bên. Điều này tránh xảy ra hiểu lầm đáng tiếc giữa hai bên. Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch kiểm toán đã được lập, KTV có thể kiểm soát đánh giá chất lượng công việc kiểm toán đã đang thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của cuộc kiểm toán, từ đó thắt chặt hơn mối quan hệ giữa AASC khách hàng Trong thời gian thực tập tại AASC, nhận thấy vai trò quan trọng của công tác lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC, em xin lực chọn đề tài cho chuyên đề thực tập của mình: "Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại Công ty Dịch vụ vấn tài chính Kế toán Kiểm toán AASC". Nội dung chuyên đề gồm các phần sau : Chương 1: Thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại Công ty AASC. Chương 2: Nhận xét một số ý kiển đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại Công ty AASC. Do những hạn chế về thời gian, kiến thức, kinh nghiệm nên chuyên đề không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thấy cô để bài viết thêm hoàn thiện. Sinh viên : Đinh Văn Giao Kiểm Toán 48C 3 Khoa Kế toán GVHD:TS Nguyễn Thị Phương Hoa Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc cùng toàn thể các anh chị cán bộ công nhân viên trong Công ty đã nhiệt tình chỉ bảo giúp đỡ em trong thời gian vừa qua. Em xin trân trọng cảm ơn các thầy cô trong khoa đã tạo điều kiện để em hoàn thành tốt đợt thực tập. Đặc biệt là Giảng viên TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - người đã trực tiếp hướng dẫn em thực hiện đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, Ngày 10 tháng 05 năm 2010 Sinh viên Đinh Văn Giao Sinh viên : Đinh Văn Giao Kiểm Toán 48C 4 Khoa Kế toán GVHD:TS Nguyễn Thị Phương Hoa CHƯƠNG 1: Thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán AASC thực hiện 1.1 Khái quát về lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán AASC thực hiện 1.1.1. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán AASC thực hiện Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam , Công ty AASC đã xây dựng một quy trình kiểm toán BCTC hoàn chỉnh, được chia thành nhiều bước khác nhau để phù hợp với từng nhóm loại hình kinh doanh khác nhau. Để đảm bảo tính hiệu quả tính kinh tế trong từng cuộc kiểm toán cũng như thu thập đầy đủ bằng chứng có giá trị để đưa ra kết làm căn cứ cho kết luận của KTV về tính trung thực hợp lý của số liệu trên báo cáo tài chính Công ty AASC tổ chức công tác kiểm toán theo quy trình kiểm toán bao gồm ba giai đoạn chính như sau : - Lập kế hoạch thiết kế các phương pháp kiểm toán - Thực hiện kế hoạch kiểm toán - Hoàn thành cuộc kiểm toán công bố báo cáo tài chính. Tuy nhiên do có những đặc thù riêng nên quy trình kiểm toán tài chính có thể được gắn với những đặc điểm cụ thể của đối tượng. Các giai đoạn trong quá trình này là một chuỗi xuyên suốt liên tục cúa công tác kế toán. Trình tự được trình bày trên sơ đồ sau Sinh viên : Đinh Văn Giao Kiểm Toán 48C 5 Khoa Kế toán GVHD:TS Nguyễn Thị Phương Hoa Quản lý hợp đồng kiểm toán Thư mời, lệnh kiểm toán. Đánh giá ban đầu rủi ro chấp nhận hợp đồng kiểm toán Lựa chọn nhóm kiểm toán. Lập kế hoạch Lập kế hoạch kiểm toán chiến lược Tìm hiểu khách hàng môi trường kinh doanh Tìm hiểu thông tin về HTKSNB Tìm hiểu hệ thống kế toán. Thực hiện thủ tục phân tích. Xác lập mức trọng yếu. Lập kế hoạch Tổng hợp đánh giá rủi ro lập kế hoạch kiểm toán. Lập kế hoạch các thủ tục kiểm tra hiệu quả hoạt động của HTKSNB Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết Tổng hợp thảo luận về kế hoạch kiểm toán Thực hiện kế hoạch Thực hiện thủ tục kiểm tra hiệu quả hoạt động của HTKSNB Thực hiện thử nghiệm cơ bản đánh giá kết quả đạt được. Đánh giá khái quát những sai phạm phạm vi kiểm toán Thực hiện xem xét BCTC Kết thúc công việc kiểm toán Xem xét lại những sự kiện diễn ra sau ngày kết thúc niên độ kế toán Thu thập thư giải trình của ban giám đốc. Tổng hợp các ghi chép. Phát hành báo cáo kiểm toán Những công việc thực hiện sau hợp đồng kiểm toán. Đánh giá chất lượng hợp đồng kiểm toán Chuẩn bị, xem xét lại soát xét giấy tờ làm việc Sơ đồ 1.1: Quy trình kiểm toán tại công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán AASC Sinh viên : Đinh Văn Giao Kiểm Toán 48C 6 ánhĐ giá qu nả lý r iủ ro Đánh giá quản lý rủi ro Chất lượng cuộc kiểm toán Khoa Kế toán GVHD:TS Nguyễn Thị Phương Hoa 1.1.2. Các bước công việc trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán thiết kế chương trình kiểm toán trong kiểm toán BCTC do công ty AASC thực hiện. Lập kế hoạch là giai đoạn đầu tiên mà các KTV cần thực hiện trong mỗi cuộc kiểm toán nhằm tạo ra các điều kiện pháp lý cũng như các điều kiện cần thiết cho cuộc kiểm toán. Lập kế hoạch kiểm toán là một nguyên tắc cơ bản trong công tác kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán, có vai trò quan trọng chi phối đến chất lượng hiệu quả chung của toàn bộ cuộc kiểm toán.Ở công ty AASC giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán bao gồm 3 bước chính sau đây: - Giai đoạn tiền kiểm toán - Lập kế hoạch kiểm toán sơ bộ - Thiết lập chương trình kiểm toán Giai đoạn tiền kiểm toán Giai đoạn tiền kiểm toán được thực hiện bởi Giám đốc phụ trách hợp đồng kiểm toán. Giám đốc phụ trách hợp đồng kiểm toán sẽ đánh giá khả năng chấp nhận hợp đồng kiểm toán dựa trên những hiểu biết lâu năm về khách hàng hoặc những điều tra ban đầu về khách hàng nếu như đó là khách hàng mới. Giai đoạn tiền kiểm toán bao gồm các công việc chính như sau: - Đánh giá khả năng chấp nhận khách hàng. Đối với khách hàng mới Công ty AASC điều tra xác định khả năng chấp nhận. Nếu khách hàng này trước đây đã được kiểm toán bởi một Công ty khác thì Công ty sẽ liên lạc với KTV tiền nhiệm để có những thông tin về khách hàng.Tuy nhiên việc liên lạc với KTV tiền nhiệm phải được sự đồng ý của khách hàng . Đối với khách hàng cũ, Công ty sẽ xem có nên tiếp tục kiểm toán không bằng cách cập nhật các thông tin mới nhất về khách hàng. Sau đó Công ty sẽ tiến hành tìm hiểu lý do kiểm toán của khách hàng, thu thập các thông tin chung của khách hàng, đánh giá khả năng chấp nhận Hợp đồng kiểm toán. Rủi ro Hợp đồng kiểm toán sẽ được Công ty xác định ở giai đoạn này Sinh viên : Đinh Văn Giao Kiểm Toán 48C 7 Khoa Kế toán GVHD:TS Nguyễn Thị Phương Hoa từ đó đánh giá khả năng tiếp tục cung cấp dịch vụ đối với khách hàng cũ chấp nhận kiểm toán đối với một khách hàng mới. Để đánh giá rủi ro Hợp đồng kiểm toán, Giám đốc phụ trách Hợp đồng kiểm toán phải dựa trên sự giao kết với khách hàng, đánh giá các sai phạm do gian lận gây ra từ đó đánh giá rủi ro Hợp đồng ở mức nhỏ hơn mức bình thường, mức bình thường, lớn hơn mức bình thường hay lớn hơn nhiều so với mức bình thường. Các thông tin KTV thu thập để đánh giá rủi ro từ nhiều nguồn khác nhau, đó là các thông tin do khách hàng cung cấp, các thông tin từ các phương tin thông tin đại chúng, hoặc các thông tin do chính KTV thu thập được từ việc quan sát, phỏng vấn BGĐ thông tin xác nhận từ bên thứ ba có liên quan. - Lựa chọn nhóm kiểm toán. Ngay sau khi chấp nhận khách hàng, Giám đốc kiểm toán phụ trách Hợp đồng sẽ thiết lập nhóm kiểm toán. Nhóm kiểm toán được lựa chọn phù hợp với Hợp đồng về năng lực, về số lượng có sự am hiểu nhất định về khách hàng. Nhóm kiểm toán phải bao gồm đầy đủ Giám đốc kiểm toán, Chủ nhiệm kiểm toán, KTV chính, trợ lý KTV. Danh sách nhóm kiểm toán sẽ được gửi tới khách hàng, nếu khách hàng không đồng ý với danh sách nhóm kiểm toán thì Công ty phải thay đổi nhóm kiểm toán cho phù hợp yêu cầu của khách hàng trên cơ sở phù hợp. - Thiết lập điều khoản Hợp đồng kiểm toán. Hợp đồng kiểm toán được thiết lập dựa trên sự thỏa thuận của Công ty AASC khách hàng với những điều khoản cụ thể. Hợp đồng kiểm toán là căn cứ quy định quyền nghĩa vụ của Công ty kiểm toán thực thể kiểm toán trong suốt quá trình kiểm toán. Lập kế hoạch kiểm toán sơ bộ Sau khi ký được hợp đồng cung cấp dịch vụ với khách hàng, nhóm kiểm toán tiến hành việc lập kế hoạch kiểm toán sơ bộ. Kế hoạch kiểm toán Sinh viên : Đinh Văn Giao Kiểm Toán 48C 8 Khoa Kế toán GVHD:TS Nguyễn Thị Phương Hoa Lập kế hoạch chiến lược: Kế hoạch chiến lược tại Công ty lập cho những cuộc kiểm toán lớn về quy có tính chất phức tạp, cuộc kiểm toán sơ bộ bao gồm lập kế hoạch chiến lược lập kế hoạch tổng thể. Kế hoạch chiến lược vạch ra mục tiêu định hướng cơ bản, nội dung trọng tâm của cuộc kiểm toán phương pháp tiếp cận cuộc kiểm toán. Chủ nhiệm kiểm toán là người phụ trách lập kế hoạch chiến lược. Kế hoạch chiến lược là cơ sở để lập kế hoạch tổng thể. Lập kế hoạch tổng thể: Là việc cụ thể hóa kế hoạch chiến lược phương pháp tiếp cận chi tiết về nội dung, lịch làm việc phạm vi dự kiến của các thủ tục kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán tổng thể được AASC lập cho mọi cuộc kiểm toán, trong đó mô tả phạm vi dự kiến cách thức tiến hành công việc kiểm toán. Mục tiêu của việc lập kế hoạch kiểm toán tổng thể là để KTV có thể thực hiện công việc kiểm toán một cách hiệu quả theo đúng thời gian dự kiến. Kế hoạch kiểm toán tổng thể làm cơ sở để lập chương trình kiểm toán. Lập kế hoạch tổng thể bao gồm các công việc cụ thể sau: Thu thập thông tin cơ sở về khách hàng KTV tiến hành thu thập những thông tin hiểu biết cơ bản về hoạt động của đơn vị kiểm toán, những hiểu biết chung về kinh tế đặc điểm của lĩnh vực kinh doanh có tác động đến đơn vị được kiểm toán, các đặc điểm cơ bản khác của khách hàng như: lĩnh vực hoạt động, kết quả tài chính nghĩa vụ cung cấp thông tin kể cả những thay đổi từ lần kiểm toán trước, năng lực quản lý của Ban Giám đốc. Công việc này được thực hiện bởi Giám đốc kiểm toán, Chủ nhiệm kiểm toán KTV chính được thực hiện không chỉ trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán mà còn thực hiện trong suốt quá trình tiến hành kiểm toán. KTV phải thu thập những hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng để xem xét những thay đổi trong chính sách kế toán Công ty khách hàng, thay đổi trong cơ cấu tổ chức của Công ty. Giám đốc kiểm toán là người đánh giá ban đầu về hệ thống kiểm soát nội bộ sau đó KTV chính sẽ thực hiện các bước tiếp theo để tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Các bước này bao gồm: Tìm hiểu Sinh viên : Đinh Văn Giao Kiểm Toán 48C 9 Khoa Kế toán GVHD:TS Nguyễn Thị Phương Hoa môi trường kiểm soát; Tìm hiểu hệ thống kiếm soát quản lý; Tìm hiểu hệ thống thông tin giao dịch; Tìm hiểu hệ thống kế toán của khách hàng; Đánh giá rủi ro trọng yếu; Tìm hiểu hệ thống kế toán của khách hàng. Thực hiện thủ tục phân tích sơ bộ Sau khi thu thập được những hiểu biết về khách hàng, KTV sẽ tiến hành thực hiện thủ tục phân tích sơ bộ. Thủ tục phân tích sơ bộ được thực hiện bởi KTV chính dựa trên những thông tin trên BCTC của năm nay năm trước, các chỉ tiêu kế hoạch các ước tính của KTV. Thông qua các thủ tục phân tích, KTV đánh giá được những biến động của các chỉ tiêu trên BCTC hoặc những biến động so với kế hoạch đặt ra của doanh nghiệp. Từ những biến động bất thường trọng yếu KTV sẽ xác định được rủi ro. Xác định mức độ rủi ro Từ những hiểu biết chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, KTV xác định tổng thể kiểm toán sau đó tiến hành đánh giá ban đầu rủi ro cho từng khoản mục, từng bộ phận. Tổng thể kiểm toántoàn bộ các khoản mục, nội dung của khách hàng mà KTV sử dụng để tiến hành công việc. Dựa trên mô hình đánh giá rủi ro cho từng bộ phận, KTV xây dựng hoàn thiện mô hình đánh giá rủi ro. Với các mức độ rủi ro xác định, KTV tập hợp tổng thể kiểm toán đưa ra kết luận mức độ rủi ro cho toàn bộ tổng thể kiểm toán. Xác định mức độ trọng yếu Công ty AASC chia mức độ trọng yếu thành 3 mức độ như sau: Quy mô nhỏ, quy mô lớn nhưng chưa đủ mức quyết định nhận thức về đối tượng kiểm toán, quy mô lớn đủ quyết định bản chất đối tượng kiểm toán. Quy mô nhỏ là những khoản mục, nghiệp vụ được coi không trọng yếu.Việc AASC phản ánh một khoản mục, một nghiệp vụquy mô nhỏ coi như không ảnh hưởng đến quy mô chung của đối tượng kiểm toán. Sinh viên : Đinh Văn Giao Kiểm Toán 48C 10 [...]... rủi ro kiểm toán Tìm hiểu hệ thống KSNB đánh giá rủi ro kiểm soát Sơ đồ 1.3: Quy trình Lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty AASC Sinh viên : Đinh Văn Giao 14 Kiểm Toán 48C Khoa Kế toán GVHD:TS Nguyễn Thị Phương Hoa 1.2 Thực trạng về lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán AASC Công ty AASC đã xây dựng cho mình một quy trình chung về lập. .. ( Nguồn tài liệu: AASC) Trong Hợp đồng kiểm toán tại Công ty TNHH XYZ, Công ty AASC dự tính kế hoạch thực hiện kiểm toán như sau: Bảng 1.3: Dự kiến kế hoạch thực hiện kiểm toán cho Công ty XYZ Sinh viên : Đinh Văn Giao 22 Kiểm Toán 48C Khoa Kế toán GVHD:TS Nguyễn Thị Phương Hoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN AASC THÀNH VIÊN CỦA INPACT QUỐC TẾ Tên khách hàng : Công ty TNHH... vào Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 210 về Hợp đồng Kiểm toán, ban hành kèm theo Quy t định số 120/1999/QĐ-BTC ngày 27/09/1999 của Bộ Tài chính Căn cứ vào thỏa thuận đã được thống nhất giữa Công ty TNHH XYZ Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán AASCvề việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 Hợp đồng này được lập giữa: BÊN A: CÔNG TY TNHH XYZ Đại... bước lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty AASC như sau: Sinh viên : Đinh Văn Giao 13 Kiểm Toán 48C Khoa Kế toán GVHD:TS Nguyễn Thị Phương Hoa Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán Lập kế hoạch chiến lược Lập kế hoạch kiểm toán sơ bộ Lập kế hoạch tổng thể Đánh giá lại kế hoạch kiểm toán Thu thập thông tin cơ sở Lập kế hoạch toàn diện soạn thảo chương trình kiểm toán Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách... chung về lập kế hoạch kiểm toán Các KTV của AASC khi tiến hành kiểm toán BCTC cho khách hàng luôn ý thức vận dụng sáng tạo việc lập kế hoạch kiểm toán BCTC theo từng khách hàng cụ thể Để có thể có cái nhìn chính xác hơn về quá trình lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty AASC, sau đây em xin được đi vào quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong thực tế đối với một khách hàng của công ty Cụ thể... được báo cáo kiểm toán thư quản lý từ Công ty AASC sau khi Công ty hoàn thành kiểm toán tại Công ty XYZ Sinh viên : Đinh Văn Giao 17 Kiểm Toán 48C Khoa Kế toán GVHD:TS Nguyễn Thị Phương Hoa 1.2.1.4 Hợp đồng kiểm toán Soạn thảo ký hợp đồng kiểm toáncông việc cuối cùng của giai đoạn chuẩn bị kiểm toán Đây là một văn bản thỏa thuận chính thức giữa Công ty AASC với Công ty TNHH XYZ về việc kiểm toán. .. đồng kiểm toán, Công ty AASC gửi kế hoạch kiểm toán tổng quát tới khách hàng Kế hoạch kiểm toán sơ bộ do Công ty AASC cung cấp bao gồm danh sách các KTV trong đoàn kiểm toán, thời gian làm việc cụ thể với Ban Giám đốc Công ty XYZ danh sách các tài liệu KTV yêu cầu khách hàng cung cấp Sau đây là kế hoạch tổng quát Công ty AASC gửi Công ty TNHH XYZ Bảng 1.4: Kế hoạch kiểm toán tổng quát sơ bộ CÔNG TY. .. nghị trong Thư chào hàng của Công ty AASC gửi tới Công ty TNHH XYZ Mức phí được Sinh viên : Đinh Văn Giao 23 Kiểm Toán 48C Khoa Kế toán GVHD:TS Nguyễn Thị Phương Hoa tính toán trên cơ sở trách nhiệm, kinh nghiệm thời gian cần thiết để thực hiện công việc 1.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán chiến lược kế hoạch kiểm toán tổng thể 1.2.2.1 Kế hoạch kiểm toán chiến lược AASC tiến hành lập kế hoạch kiểm toán. .. lập kế hoạch kiểm toán tổng thể chương trình kiểm toán Các chỉ dẫn yêu cầu Sinh viên : Đinh Văn Giao 24 Kiểm Toán 48C Khoa Kế toán - GVHD:TS Nguyễn Thị Phương Hoa Kế hoạch chiến lược được lập cho cuộc kiểm toán lớn về quy mô, tính chất phức tạp, địa bàn rộng hoặc kiểm toán báo cáo tài chính trong nhiều năm - Kế hoạch chiến lược do người phụ trách cuộc kiểm toán lập được Giám đốc Công ty ( Phó... trị BGĐ Công ty khách; Giới thiệu về Công ty AASC; Những hiểu biết của KTV về yêu cầu của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC của Công ty; Phương pháp tiếp cận tổ chức thực hiện kiểm toán của Công ty AASC; Đề xuất mức phí kiểm toán; Lịch kiểm toán tại Công ty khách hàng Mức phí kiểm toán được đề xuất trong Thư chào hàng với Công ty TNHH AASC là 16x.000.000đ Trong đó KTV trình . Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện 1.1.1. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán. lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC. Công ty AASC đã xây dựng cho mình một quy trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC, Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC, Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC, Đánh giá khả năng chấp nhận khách hàng Gửi thư chào hàng, Nhận diện lý do kiểm toán của khách hàng, Thủ tục đánh giá hệ thống kiểm sốt nội Thủ tục phân tích và đối chiếu số liệu tồng hợp, Kiểm tra chi tiết . Thủ tục kiểm toán., Nguồn vốn chủ sở hữu, Nhận xét chung về hoạt động kiểm tốn tại Cơng ty AASC .

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn