Tiểu luận: Xã hội học y tế trình bày vai trò của dân số và y tế, tác động của dân số đến y tế

42 2,323 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2014, 17:18

Tiểu luận: Xã hội học y tế nhằm trình bày vai trò của dân số và y tế, tác động của dân số đến y tế, quy mô và tỷ lệ gia tăng dân số ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe, quy mô và tỷ lệ gia tăng dân số ở Việt Nam, gia tăng dân số ảnh hưởng đến sức khỏe của người phụ nữ và chăm sóc sức khỏe sinh sản. [...]... 7,0 5,88 Bộ Y tế Số y tá/ 10.000 9,0 6,04 Bộ Y tế Tỷ lệ y tá/ bác sĩ 1,3 1,03 Bộ Y tế (Nguồn: MDGs trong kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm 2006- 2010) 7.2.2 Tác động của y tế đến dân số Tổ chức thế giới (WHO) xác định: “Sức khỏe là một trạng thái của một con người thoải mái về thể chất, trí tuệ hội Định nghĩa n y không thể bó hẹp trong nghĩa là không có bệnh tật, không y u đuối, mà... chữa bệnh BHYT, quỹ BHYT, quyền trách nhiệm của các bên liên quan đến BHYT 34 hội học dân số Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật Bảo hiểm y tế 4 Tại Kỳ họp thứ 6 ng y 23/11/2009 Quốc hội khoá XII thông qua Luật Khám, chữa bệnh, có hiệu lực từ ng y 01/01/2011, bãi bỏ Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân ng y 25/3/2003 Luật Khám, chữa bệnh gồm 9 chương, 91 điều, quy định về quyền nghĩa vụ của người... án thành phần tập trung vào thành phần phòng chống bệnh lao, phòng sốt rét ung thư, HIV/AIDS, suy dinh sưỡng trẻ em Ta th y mục tiêu chung 21 hội học dân số của chương trình là chủ động phòng, chống một số bệnh hội, bệnh dịch nguy hiểm Phát hiện dịch sớm, bao v y dập dịch kịp thời, không để dịch lớn x y ra Giảm tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết do một số bệnh hội, bệnh dịch nguy hiểm Nâng cao ý thức bảo... y tế để tìm ra phương thuốc ngăn ngừa điều trị bệnh n y, thế nhưng cho đến nay HIV/AIDS vẫn được coi là vô phương cứu chữa Do đó, nhận thức chưa đ y đủ của người dân về HIV/AIDS trở thành mối lo ngại thách thức không chỉ đối với ngành y tế, nhất là trong bối cảnh mức độ gia tăng dân số nước ta còn cao.[1;104] 7.2.1.2 Tác động của dân số tới nhu cầu k hám, chữa bệnh Trong tình hình hiện nay, dân. .. phong, sốt rét, bướu cổ), góp phần nâng cao sức khỏe cải thiện đời sống cho đồng bào 100%các trạm y tế đã có y sỹ, một số trạm y tế đã có bác sỹ được trang bị đủ thuốc men phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào các dân tộc ít người 7.2.2.4 Thành tựu của y tế làm tăng tuổi thọ Thành tựu của ngành y tế cùng với chất lượng đời sống được nâng lên là y u tố quan trọng kéo dài tuổi tho dân. .. tá nữ hộ sinh đều tăng Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất, Việt Nam mới chỉ có 6,4 bác sĩ Con số n y quá bé nhỏ so với nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa Vì v y, mục tiêu Việt Nan cho đến năm 2010 sẽ đạt 7 bác sĩ 9 y tá trên 10.000 dân Bảng 8: Đề xuất chỉ số bác sĩ y đến năm 2010 Chỉ số được đề xuất Chỉ tiêu đến năm 2010 Số liệu mới nhất Nguồn Số. .. Nghị quyết 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW về thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW về công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình 35 hội học dân số Trong đó: - Bộ Chính trị khẳng định hệ thống y tế công lập phải giữ vai trò chủ đạo, đặc biệt trong việc giữ vững định hướng công bằng, hiệu quả, phát triển bảo đảm an sinh hội, đồng... nổi bật năm 2009 của ngành y tế Năm 2009 với nhiều thách thức, khó khăn từ thiên tai, dịch bệnh, nhưng với nỗ lực quyết tâm của ngành y tế, nhiều kết quả đã được khẳng định: 1 Về cơ sở vật chất 30 hội học dân số Cả nước hiện có 836 bệnh viện, tăng 13,3% (so với 1986), 928 phòng khám đa khoa khu vực, tăng 56,5%; 10.385 trạm y tế (phường), tăng 10,1% chiếm 98,4% tổng số (phường) Ngoài... nhất được địa điểm x y dựng g y ảnh hưởng đến tiến độ Các dự án x y dựng mới một số Bệnh viện đa khoa tư nhân việc giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn Năm 2010, Hà Nội phấn đấu x y dựng thêm 40 xã, phường, đạt chuẩn quốc gia về y tế, nâng tổng số lên 527 xã, phường, thị trấn đạt 91,3% tổng số xã, phường, thị trấn 33 hội học dân số trên địa bàn Tập trung chỉ đạo các hoạt động nâng cao chất lượng... tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế, văn hóa, trật tự an toàn hội của quốc gia Do đó, phòng, chống HIV/AIDS phải được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách lâu dài, cần phải tăng cường phối hợp liên ngành đ y mạnh việc huy động toàn hội tham gia b) Đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS là đầu tư góp phần tạo ra sự phát triển bền vững của đất nước mang lại hiệu quả kinh tế, . Xã hội học dân số 1 Tiểu luận Xã hội học y tế Xã hội học dân số 2 7.2. DÂN SỐ VÀ Y TẾ Sức khỏe con người là một trong những mối quan tâm ưu tiên hàng đầu của. trọng của ngành Y tế bởi dân số và hoạt động chăm sóc sức khỏe có mối quan hệ vô cùng chặt chẽ và có ảnh hưởng trực tiếp đến nhau. 7.2.1. Tác động của dân số đến y tế 7.2.1.1. Quy mô và tỷ. y tế, nhất là trong bối cảnh mức độ gia tăng dân số nước ta còn cao.[1;104] 7.2.1.2. Tác động của dân số tới nhu cầu khám, chữa bệnh Trong tình hình hiện nay, dân số ng y càng tăng với quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận: Xã hội học y tế trình bày vai trò của dân số và y tế, tác động của dân số đến y tế, Tiểu luận: Xã hội học y tế trình bày vai trò của dân số và y tế, tác động của dân số đến y tế, Tiểu luận: Xã hội học y tế trình bày vai trò của dân số và y tế, tác động của dân số đến y tế