Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu tại Công ty Bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIC) Việt Nam

57 669 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2013, 09:44

Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu tại Công ty Bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIC) Việt Nam [...]... Phát triển Việt Nam chính thức được cấp giấy phép thành lập hoạt động Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nammột đơn vị thành viên thuộc hệ thống Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam được thành lập theo quyết định số 292/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2005 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, có vốn điều lệ 200 tỷ đồng do Ngân hàng Đầu Phát triển Việt. .. thành công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam dựa trên cơ sở Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam mua lại toàn bộ phần vốn góp của Công ty Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp bảo hiểm 45B 20 Nguyễn Thị Doan Bảo hiểm Quốc tế QBE thuộc tập đoàn bảo hiểm QBE trong Công ty Liên doanh Bảo hiểm Việt – Úc - Theo giấy phép số 11GP/KDBH ngày 10 tháng 4 năm 2006 Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư. .. (là công ty liên doanh bảo hiểm giữa Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam công ty Bảo hiểm Quốc tế QBE thuộc tập đoàn Bảo hiểm QBE của Úc) được cấp giấy phép thành lập theo giấy phép đầu số 2126/GP của Bộ trưởng Bộ kế hoạch Đầu ngày 16 tháng 07 năm 1999 - Theo Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC4/KDBH ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính, Công ty Liên doanh Bảo hiểm Việt. .. ∗ Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh Bảo hiểm kỹ thuật ∗ Bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựngBảo hiểm mọi rủi ro trong lắp đặt ∗ Bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp bảo hiểm 45B 25 Nguyễn Thị Doan ∗ Bảo hiểm đổ vỡ máy móc ∗ Bảo hiểm nồi hơi ∗ Bảo hiểm thiết bị điện tửBảo hiểm kho lạnh ∗ Bảo hiểm tổn thất lợi nhuận do đổ vỡ máy móc Bảo hiểm tai nạn con người ∗ Bảo hiểm. .. qua hệ thống Ngân hàng, khách hàng khi tham gia một dịch vụ tài chính tại Ngân hàng, mà cộng thêm cả dịch vụ bảo hiểm của BIC sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn so với khi tham gia bảo hiểm tại một công ty khác Điều đầu tiên khuyến khích khách hàng tham gia bảo hiểm tại BIC là nhận được đó là phí bảo hiểm cạnh tranh Bởi vì khách hàng tham gia dịch vụ tài chính tại Ngân hàng công ty bảo hiểm sẽ giảm chi... đến mua bảo hiểm Việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng có thể giải quyết trực tiếp những thắc mắc của khách hàng, đảm bảo khách hàng được lòng tin của khách hàng vào công ty bảo hiểm thì khách hàng mới có thể mua bảo hiểm Vì bán sản phẩm bảo hiểm là lời hứa trong ng lai sẽ đảm bảo thực hiện của công ty bảo hiểm với khách hàng 2.2.2 Những kết quả đạt được một số vấn đề đặt ra Sau hơn một năm... dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới (10%) mở rộng khai thác bảo hiểm tàu 2.2 Công tác xây dựng thương hiệu của BIC 2.2.1 Quá trình xây dựng thương hiệu Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp bảo hiểm 45B 32 Nguyễn Thị Doan Công tác xây dựng thương hiệu truyền thông là một quá trình lâu dài bền bỉ, nhất quán cần một sự thấu hiểu sâu sắc của toàn thể đội ngũ về những giá trị thương hiệu mà chúng ta xây dựng Những... hiệu của công ty bảo hiểm Những cái tên này không phải là thương hiệu của một dịch vụ cụ thể mà là tên công ty hoặc là các dấu hiệu về một nơi nào đó Tên các công ty bảo hiểm không thể hiện những loại dịch vụ tài chính những sản phẩm bảo hiểm mà nó cung cấp, không biểu hiện chất lượng dịch vụ mà công ty bảo hiểm muốn cung cấp Vì vậy các công ty bảo hiểm đã sử dụng các khẩu hiệu như là thương hiệu của... dụng các khẩu hiệu như là thương hiệu của mình Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lớp bảo hiểm 45B 19 Nguyễn Thị Doan CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TÁC TẠO DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA BIC TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY 2.1 Một số nét về hoạt động kinh doanh của công ty 2.1.1 Giới thiệu chung Tên Việt Nam: Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu Phát triểnViệt Nam Tên Tiếng Anh: BIDV Insurance Company Tên viết tắt:... thương hiệu dãy, thương hiệu nhóm Tạo dựng hình ảnh công ty: Hình ảnh của công ty thường được liên hệ hình thành trong trí nhớ người tiêu dùng như một nhà sản xuất hay cung ứng dịch vụ Do đó, hình ảnh công ty chỉ được liên hệ một cách cụ thể khi thương hiệu công ty đóng vai trò nổi bật trong chiến lược xây dựng thương hiệu Hình ảnh công ty phụ thuộc vào một số yếu tố như: Các sản phẩm mà công ty sản 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu tại Công ty Bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIC) Việt Nam, Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu tại Công ty Bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIC) Việt Nam, Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu tại Công ty Bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIC) Việt Nam, Phân loại thương hiệu, Vai trò của thương hiệu trong kinh doanh, Dễ nhớ 2. Có ý nghĩa Dễ bảo hộ 4. Dễ, Đặc điểm chung của sản phẩm dịch vụ, Đặc điểm riêng của sản phẩm bảo hiểm, Vai trò đặc biệt của thương hiệu đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm:, Một số nét về hoạt động kinh doanh của công ty .1 Giới thiệu chung, Kết quả hoạt động kinh doanh a. Kết quả chung, Lĩnh vực hoạt động Một số kết quả cụ thể Bảng 1: Tổng hợp kết quả kinh doanh đến 31122006, Cơng tác xây dựng thương hiệu của BIC .1 Q trình xây dựng thương hiệu Chiến lược xây dựng thương hiệu của BIC, Quảng cáo và giới thiệu hình ảnh Các hoạt động xúc tiến bán hàng, Marketing và tham gia các sự kiện Những thành tựu đạt được, Ảnh hưởng tới việc mở rộng thị phần Ảnh hưởng tới doanh thu lợi nhuận của công ty Ảnh hưởng chung tới hoạt động kinh doanh

Từ khóa liên quan