chiến lược toàn cầu trong chẩn đoán, quản lý và dự phòng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (2011)

111 435 1
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2014, 02:32

Chiến lược toàn cầu trong chẩn đoán, quản dự phòng Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Dịch: TS. Nguyễn Thanh Hồi Trung tâm Hô hấp – BV Bạch Mai Sáng kiến toàn cầu về Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính G O L D © Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease [...]... mức độ tắc nghẽn đường dẫn khí tác động tới tình trạng sức khỏe chung của bệnh nhân, nguy cơ tương lai  Bệnh đồng mắc thường xuất hiện ở bệnh nhân COPD, nên được quan tâm phát hiện điều trị phù hợp Chiến lược toàn cầu trong chẩn đoán, quản dự phòng BPTNMT Chẩn đoán BPTNMT Phơi nhiễm với các Yếu tố nguy cơ Thuốc lá Nghề nghiệp Ô nhiễm trong ngoài nhà Triệu chứng Khó thở Ho mạn tính. .. Comorbidities REVISED 2011 Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD Chẩn đoán đánh giá: những điểm chính  Chẩn đoán lâm sàng nên được hướng tới ở bất cứ bệnh nhân nào có khó thở, ho, khạc đờm mạn tính, và/ hoặc tiền sử tiếp xúc yếu tố nguy cơ của bệnh  Đo chức năng thông khí: được yêu cầu để khẳng định chẩn đoán khi có FEV1/FVC sau test HPPQ < 70% Global Strategy for Diagnosis, Management... dần Khó thở: kéo dài, nặng dần nặng lên khi gắng sức Ho kéo dài: có thể từng lúc, có thể ho khan Khạc đờm mạn tính: các bệnh nhân COPD thường có khạc đờm kéo dài Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD đánh giá triệu chứng COPD  Đánh giá triệu chứng Đánh giá mức độ tắc nghẽn đường thở với máy đo CNHH Sử dụng CAT Đánh giá các đợt cấp Đánh giá bệnh đi kèm HoẶC Thang điểm... FEV1/FVC = 0.56 1 1 2 3 4 Time, seconds 5 6 Obstructive ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NẶNG ĐIỀU TRỊ COPD TS NGUYỄN THANH HỒI Dịch lược trích từ tài liệu của GOLD COPD 2011 Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD Đánh giá COPD: mục tiêu Xác định mức độ nặng của bệnh, các tác động trên tình trạng sức khỏe bệnh nhân, các nguy cơ xuất hiện các đợt cấp Quan tâm các khía cạnh riêng rẽ sau:... Ho mạn tính Có đờm è Đo chức năng phổi: Cần thiết để khẳng định chẩn đoán Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD Đánh giá tắc nghẽn đường dẫn khí: Spirometry • Spirometry nên được thực hiện sau khi đã hít SABA, SAMA • FEV1/FVC (sau test HPPQ) < 0.70 => khẳng định chẩn đoán • Nếu có thể, nên so sánh với giá trị bình thường theo tuổi để tránh chẩn đoán quá mức COPD ở người cao... xuất các đợt cấp  Các bệnh đi kèm Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD Đánh giá COPD  Đánh giá triệu chứng  Đánh giá mức độ tắc nghẽn đường thở  Đánh giá nguy cơ đợt cấp  Đánh giá bệnh kèm theo Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD Triệu chứng COPD Đặc điểm triệu chứng COPD là: các triệu chứng khó thở, ho, khạc đờm kéo dài nặng dần Khó thở:... Management and Prevention of COPD Đánh giá triệu chứng Thang điểm CAT: 8 câu hỏi đánh giá về suy giảm sức khỏe của BN COPD Thang điểm khó thở mMRC: là cách tiếp cận khác đánh giá tình trạng sức khỏe nguy cơ tử vong trong tương lai . Chiến lược toàn cầu trong chẩn đoán, quản lý và dự phòng Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Dịch: TS. Nguyễn Thanh Hồi Trung tâm Hô hấp – BV Bạch Mai Sáng kiến toàn cầu về Bệnh phổi tắc nghẽn. Nguyễn Thanh Hồi Trung tâm Hô hấp – BV Bạch Mai Sáng kiến toàn cầu về Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính G O L D © Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
- Xem thêm -

Xem thêm: chiến lược toàn cầu trong chẩn đoán, quản lý và dự phòng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (2011), chiến lược toàn cầu trong chẩn đoán, quản lý và dự phòng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (2011), chiến lược toàn cầu trong chẩn đoán, quản lý và dự phòng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (2011)

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn