Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trị

89 2,348 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2014, 19:17

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNGTỈNH QUẢNG TRỊ TRẦN THỦY NHƯ Khóa học: 2010 - 2014 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNGTỈNH QUẢNG TRỊ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Trần Thủy Như TS. Nguyễn Ngọc Châu Lớp: K44A-KHĐT Niên khóa: 2010 – 2014 Huế, tháng 05 năm 2014 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Ngọc Châu Lời Cảm Ơn Em xin được gửi lời cám ơn chân thành nhất đến sự dạy dỗ ân cần và chu đáo của Quý Thầy Cô giáo Khoa Kinh Tế Và Phát Triển, Trường Đại học Kinh tế Huế trong 4 năm vừa qua, đã truyền đạt cho em những kiến thức bổ ích nhất. Em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Thầy giáo TS. Nguyễn Ngọc Châu đã giúp đỡ, hướng dẫn tận tình và đầy trách nhiệm cho em trong suốt quá trình hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này. Em xin gửi lời cảm ơn đến các Cô, các Chú, các Anh Chị ở Sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là Chú Nguyễn Văn Dũng và Anh Chị ở phòng Công thương đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong suốt quá trình em thực tập tại Sở. Mặc em đã có nhiều cố gắng song không thể tránh khỏi thiếu sót và hạn chế khi thực hiện khóa luận này. Vậy, kính mong Quý Thầy Cô giáobạnđóng góp ý kiến cho em để bài khóa luận tốt nghiệp được hoàn thiện hơn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn ! Huế, tháng 05 năm 2014 Sinh viên SVTH: Trần Thủy Như i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Ngọc Châu Trần Thủy Như SVTH: Trần Thủy Như ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Ngọc Châu MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢN ĐỒ, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Sơ đồ 1: Các chủ thể tham gia quản dự án. 10 ix Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố Đông Hà giai đoạn 2011 - 2013 27 ix Bảng 2: Tình hình thu chi ngân sách thành phố Đông Hà giai đoạn 2011- 2013 29 ix Biểu đồ 2: Tổng vốn đầu phát triển toàn xã hội giai đoạn 2011-2013 30 ix Bảng 3: Hệ thống các loại đường ở TP Đông Hà năm 2013 35 ix Biểu đồ 3: Kết cấu mặt đường phân theo tỷ lệ hệ thống các loại đường ở TP năm 2013 36 ix Bảng 4: Hệ thống các loại đường do các phường ở TP Đôngquản năm 2013 37 ix Bảng 5: Vốn NSNN đầu xây dựng các công trình giao thông đường bộthành phố Đông Hà giai đoạn 2011-2013 39 ix Bảng 7: Hệ số thực hiện vốn đầu từ nguồn NSNN cho ĐTXD do thành phố Đôngquản giai đoạn 2011 – 2013 43 ix Sơ đồ 1: Các chủ thể tham gia quản dự án. 10 x Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố Đông Hà giai đoạn 2011 - 2013 27 x Bảng 2: Tình hình thu chi ngân sách thành phố Đông Hà giai đoạn 2011- 2013 29 x Biểu đồ 2: Tổng vốn đầu phát triển toàn xã hội giai đoạn 2011-2013 30 x Bảng 3: Hệ thống các loại đường ở TP Đông Hà năm 2013 35 x Biểu đồ 3: Kết cấu mặt đường phân theo tỷ lệ hệ thống các loại đường ở TP năm 2013 36 x SVTH: Trần Thủy Như iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Ngọc Châu Bảng 4: Hệ thống các loại đường do các phường ở TP Đôngquản năm 2013 37 x Bảng 5: Vốn NSNN đầu xây dựng các công trình giao thông đường bộthành phố Đông Hà giai đoạn 2011-2013 39 x Bảng 7: Hệ số thực hiện vốn đầu từ nguồn NSNN cho ĐTXD do thành phố Đôngquản giai đoạn 2011 – 2013 43 x Giao thông đường bộ là một bộ phận không thể thiếu để xây dựng một Thành phố nói riêng và một Đất Nước nói chung theo hướng CNH – HĐH. Trong những năm gần đây, công tác quản dự án đầu xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn TP Đông Hà đã biểu lộ nhiều vấn đề bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng các công trình giao thông cũng như dẫn đến việc thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu trên địa bàn xiii Mục tiêu chính của đề tài là hệ thống hóa cơ sở luận, đánh giá thực trạng, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác quản DAĐT xây dựng các công trình GTĐB bằng NVNS trên địa bàn TP trong tương lai xiii Từ việc thu thập các số liệu, thông tin thứ cấp từ Cục thốngQuảng Trị, Sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Quảng Trị, Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Đông Hà, cùng các báo cáo liên quan đến công tác quản dự án GTĐB trên địa bàn TP, các giáo trình, luận văn, sách báo, internet…có liên quan. Với các phương pháp chuyên gia, chuyên khảo, tham khảo ý kiến, phỏng vấn chuyên viên các phòng ban của Sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Quảng Trị, kết hợp với việc xử số liệu và thống kê kinh tế để chọn ra những thông tin phù hợp để tiến hành nghiên cứu đề tài xiii 3. Phương pháp nghiên cứu 2 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 5. Kết cấu của khóa luận 3 Sơ đồ 1: Các chủ thể tham gia quản dự án SVTH: Trần Thủy Như iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Ngọc Châu Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố Đông Hà giai đoạn 2011 - 2013 Bảng 2: Tình hình thu chi ngân sách thành phố Đông Hà giai đoạn 2011- 2013 Biểu đồ 2: Tổng vốn đầu phát triển toàn xã hội giai đoạn 2011-2013 2.2. Hiện trạng đầu xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011– 2013 35 Bảng 3: Hệ thống các loại đường ở TP Đông Hà năm 2013 Biểu đồ 3: Kết cấu mặt đường phân theo tỷ lệ hệ thống các loại đường ở TP năm 2013 Bảng 4: Hệ thống các loại đường do các phường ở TP Đôngquản năm 2013 Bảng 5: Vốn NSNN đầu xây dựng các công trình giao thông đường bộthành phố Đông Hà giai đoạn 2011-2013 2.3. Công tác quản các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản dự án đầu xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 – 2013 42 Bảng 7: Hệ số thực hiện vốn đầu từ nguồn NSNN cho ĐTXD do thành phố Đôngquản giai đoạn 2011 – 2013 3.2. Đảm bảo quy hoạch đầu 58 3.3. Các giải pháp về vốn 59 3.4. Nâng cao trách nhiệm của cácquan quản vốn đầu 59 3.5. Giải pháp về đầu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 60 3.6. Nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng 61 3.7. Hoàn thiện cơ chế đầu thầu và tăng cường quản công tác đấu thầu 61 SVTH: Trần Thủy Như v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Ngọc Châu 3.8. Tăng cường công tác nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ vào công trình đường bộ 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Trần Thủy Như vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Ngọc Châu DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU BTN Bê tông nhựa BTXM Bê tông xi măng CĐT Chủ đầu CSHT Cơ sở hạ tầng ĐTXD Đầu xây dựng ĐVT Đơn vị tính GTĐB Giao thông đường bộ GTVT Giao thông vận tải KCN Khu công nghiệp KHĐT Kế hoạch đầu KT – XH Kinh tế - xã hội NSNN Ngân sách nhà nước QLDA Quản dự án TP Thành phố Trđ Triệu đồng VĐT Vốn đầu SVTH: Trần Thủy Như vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Ngọc Châu DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Sơ đồ 1: Các chủ thể tham gia quản dự án. 10 iv Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố Đông Hà giai đoạn 2011 - 2013 27 v Bảng 2: Tình hình thu chi ngân sách thành phố Đông Hà giai đoạn 2011- 2013 29 v Biểu đồ 2: Tổng vốn đầu phát triển toàn xã hội giai đoạn 2011-2013 30 v Bảng 3: Hệ thống các loại đường ở TP Đông Hà năm 2013 35 v Biểu đồ 3: Kết cấu mặt đường phân theo tỷ lệ hệ thống các loại đường ở TP năm 2013 36 v Bảng 4: Hệ thống các loại đường do các phường ở TP Đôngquản năm 2013 37 v Bảng 5: Vốn NSNN đầu xây dựng các công trình giao thông đường bộthành phố Đông Hà giai đoạn 2011-2013 39 v Bảng 7: Hệ số thực hiện vốn đầu từ nguồn NSNN cho ĐTXD do thành phố Đôngquản giai đoạn 2011 – 2013 43 v Sơ đồ 1: Các chủ thể tham gia quản dự án. 10 x Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố Đông Hà giai đoạn 2011 - 2013 27 x Bảng 2: Tình hình thu chi ngân sách thành phố Đông Hà giai đoạn 2011- 2013 29 x Biểu đồ 2: Tổng vốn đầu phát triển toàn xã hội giai đoạn 2011-2013 30 x Bảng 3: Hệ thống các loại đường ở TP Đông Hà năm 2013 35 xi Biểu đồ 3: Kết cấu mặt đường phân theo tỷ lệ hệ thống các loại đường ở TP năm 2013 36 xi Bảng 4: Hệ thống các loại đường do các phường ở TP Đôngquản năm 2013 37 xi Bảng 5: Vốn NSNN đầu xây dựng các công trình giao thông đường bộthành phố Đông Hà giai đoạn 2011-2013 39 xi Bảng 7: Hệ số thực hiện vốn đầu từ nguồn NSNN cho ĐTXD do thành phố Đôngquản giai đoạn 2011 – 2013 43 xi SVTH: Trần Thủy Như viii [...]... toán, tổng dự toán xây dựng công trình - Quản về cấp phép xây dựng công trình - Quản lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng - Quản thi công xây dựng công trình - Quản khối lượng thi công xây dựng - Quản môi trường xây dựng - Quản bảo hành công trình xây dựng 1.1.3.3 Nguyên tắc quản dự án đầu xây dựng công trình a Đối với các dự án sử dụng mọi nguồn vốn: Việc đầu xây dựng. .. Đánh giá thực trạng quản dự án đầu xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác quản dự án đầu xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đông Hà 2.2 Mục tiêu cụ thể - Nghiên cứu vấn đề luận và thực tiễn về “ quản dự án đầu xây dựng các công trình giao thông. .. Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và kiến nghị, khóa luận được chia làm 3 chương như sau: Chương I: Cơ sở luận và thực tiễn về quản dự án đầu xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước Chương II: Thực trạng quản dự án đầu xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị giai đoạn... tổ chức dịch vụ ngân hàng và tài chính, cácquan quản nhà nước có liên quan 1.1.3 Quản dự án đầu xây dựng công trình 1.1.3.1 Khái niệm quản dự án đầu xây dựng Quản đầu trong xây dựng là tập hợp những tác động của nhà nước, chủ đầu đến toàn bộ quá trình đầu xây dựng kể từ bước xác định dự án đầu xây dựng đến khi thực hiện dự án tạo ra công trình bàn giao đưa vào sử dụng... đầu xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước - Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện công tác quản dự án đầu xây dựng các công trình GTĐB trên địa bàn - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản dự án đầu xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Đông Hà trong giai đoạn tới 3 Phương pháp... các loại đường do các phường ở TP Đôngquản năm 2013 Bảng 5: Vốn NSNN đầu xây dựng các công trình giao thông đường bộthành phố Đông Hà giai đoạn 2011-2013 2.3 Công tác quản các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản dự án đầu xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011... thiện công tác quản dự án đầu xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Đông Hà trong giai đoạn tới SVTH: Trần Thủy Như 3 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Châu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ... lượng công trình xây dựng của CĐT, tổ chức thiết kế, cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản e Cơ quan quản nhà nước về đầu xây dựng Ngoài cácquan quản nhà nước về đầu xây dựng như: Bộ Kế hoạch Đầu tư; Bộ Xây dựng; Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt nam; các Bộ ngành khác có liên quan: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành. .. Nguyễn Ngọc Châu Giao thông đường bộ là một bộ phận không thể thiếu để xây dựng một Thành phố nói riêng và một Đất Nước nói chung theo hướng CNH – HĐH Trong những năm gần đây, công tác quản dự án đầu xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn TP Đông Hà đã biểu lộ nhiều vấn đề bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng các công trình giao thông cũng như dẫn... mô đầu Doanh nghiệp có dự án tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản dự án theo các quy định - Đối với dự án sử dụng vốn đầu phát triển của doanh nghiệp Nhà nước, Nhà nước chỉ quản về chủ trương đầu Doanh nghiệp có dự án tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản dự án theo quy định của pháp luật 1.1.3.4 Các chủ thể tham gia quản dự án đầu xây dựng Quá trình quản đầu . cứu 4.1. Đối tượng, nội dung nghiên cứu - Đối tượng, nội dung nghiên cứu: Các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn NSNN. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Địa bàn Thành phố. hoạch TP Đông Hà, cùng các báo cáo liên quan đến công tác quản lý dự án GTĐB trên địa bàn TP, các giáo trình, luận văn, sách báo, internet…có liên quan. Với các phương pháp chuyên gia, chuyên. Kế hoạch TP Đông Hà, cùng các báo cáo liên quan đến công tác quản lý dự án GTĐB trên địa bàn TP, các giáo trình, luận văn, sách báo, internet…có liên quan. Với các phương pháp chuyên gia, chuyên khảo,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trị, Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trị, Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trị, Kết cấu của khóa luận

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm