Khảo sát hàm lượng hoạt chất sinh học trong hạt neem

5 479 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2014, 11:59

Khảo sát hàm lượng của 3 hoạt chất sinh học chính tron dầu hạt Neem trồng tại Việt NamTài liệu của viện sinh học nhiệt đới in trên tạp chí sinh học 9-2005- Vũ Văn Độ, Nguyễn Tiến Thắng, Ngô Kế Sương -
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát hàm lượng hoạt chất sinh học trong hạt neem, Khảo sát hàm lượng hoạt chất sinh học trong hạt neem, Khảo sát hàm lượng hoạt chất sinh học trong hạt neem