Hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác Kế toán của Công ty cổ phần LILAMA 10

60 385 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2013, 08:56

Hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác Kế toán của Công ty cổ phần LILAMA 10 Báo cáo kiến tậpMỤC LỤCDANH MỤC VIẾT TẮT 2LỜI MỞ ĐẦU . 3Phần I. Tổng quan về Công ty cổ phần LILAMA 10 51.1. Lịch sử hình thành phát triển 51. 2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý điều hành kinh doanh tại Công ty 101.3. Đặc điểm quy trình công nghệ .13Phần II: Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần LILAMA 10 . 152.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty .152.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 222. 3. Một số phần hành kế toán chủ yếu của Công ty Cổ phần LILAMA 10 .32PHẦN III : MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 .503.1. Nhận xét chung về công ty. .503.2. Đánh giá công tác kế toán của Công ty cổ phần LILAMA 10. 513.3. Một số ý kiến đề xuất tại công ty Công ty cổ phần LILAMA 10 .56KẾT LUẬN .60Báo cáo kiến tậpDANH MỤC VIẾT TẮTTSCĐ: Tài sản cố địnhGTGT: Giá trị gia tăngBHXH: Bảo hiểm xã hộiBHYT: Bảo hiểm y tếKPCĐ: Kinh phí công đoànBXD: Bộ Xây dựngBTC: Bộ Tài chínhTK: Tài khoảnTGNH: Tiền gửi ngân hàngNVL: Nguyên vật liệuCCDC: Công cụ dụng cụVT: Vật tưLĐTL: Lao động tiền lươngCBCNV: Cán bộ công nhân viênBáo cáo kiến tậpDANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂUBảng 01: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các năm .9Sơ đồ 02. Tổ chức bộ máy kế toán .20Sơ đồ 03. Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung áp dụng .24phần mềm kế toán FAST 2005 .24Sơ đồ 04. Mối liên hệ giữa các phân hệ trong Fast Accounting 2005.31Sơ đồ 05: Quy trình tổ chức luân chuyển chứng từ TSCĐ 35Sơ đồ 06: Quy trình ghi sổ TSCĐ theo hình thức nhật ký chung tại công ty cổ phần LILAMA 10 .36Sơ đồ 07: Quy trình luân chuyển chứng từ xuất kho NVL, CCDC .39Sơ đồ 09: Hạch toán chi tiết NVL, CCDC theo phương pháp thẻ song song 40Sơ đồ 10: Tổ chức ghi sổ tổng hợp NVL, CCDC .41Sơ đồ 11: Quy trình luân chuyển chứng từ tiền lương .43tại công ty cổ phần LILAMA 10 43Sơ đồ 12. Tổ chức ghi sổ tiền lương các khoản trích theo lương .45Bảng 02. Mẫu sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh 48Sơ đồ 13: Quy trình ghi sổ chi phí sản xuất kinh doanh .49LỜI MỞ ĐẦUĐể tồn tại phát triển con người phải tiến hành sản xuất. Muốn hoạt động sản xuất ngày càng hữu ích cần phải tiến hành công việc quan sát, đo lường, tính toán ghi chép. Do thực tế đòi hỏi của đời sống kinh tế nói trên, Báo cáo kiến tậptất yếu đã ra đời công tác hạch toán. Qua đó việc quan sát, đo lường tính toán ghi chép các hoạt động kinh tế phát sinh nhằm thu thập, xử lý cung cấp những thông tin cần thiết để quản lý một cách khoa học hiệu quả toàn bộ hoạt động kinh tế chính là nội dung ý nghĩa của công tác hạch toán kế toán. Đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thông tin đã trở thành một kênh hết sức quan trọng đặc biệt là thông tin kinh tế. Nằm trong đó hạch toán kế toán chiếm một vị trí nổi bật bởi nó mang những thông tin tài chính chính xác kịp thời cho người quan tâm. Kế toán đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động tài chính của Nhà nước cũng như doanh nghiệp.Công ty cổ phần LILAMA 10 là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng lắp đặt các công trình công nghiệp cùng với quá trình hoạt động của mình. Công ty đã từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý công tác kế toán tại doanh nghiệp đạt được những thành tựu to lớn thể hiện ở việc phát triển mở rộng hoạt động của công ty tạo được sức cạnh tranh mạnh khẳng định được chỗ đứng của doanh nghiệp trên thị trường.Là một sinh viên chuyên ngành Kiểm toán, trong thời gian kiến tập tại công ty em đã hội để vận dụng kiến thức đã học tại trường vào thực tế. Trong thời gian kiến tập được sự giúp đỡ nhiệt tình của quý công ty đặc biệt là cán bộ công nhân viên phòng Tài chính Kế toán, em đã tìm hiểu được các vấn đề bản: Tổng quan về công ty, tổ chức bộ máy tổ chức công tác kế toán tại công ty để từ đó đưa ra những đánh giá khái quát về tổ chức bộ máy công tác kế toán tại đơn vị. Bài viết của em chia làm 3 phần :PHẦN I : Tổng quan về Công ty cổ phần LILAMA 10.Báo cáo kiến tậpPHẦN II : Đặc điểm tổ chức Kế toán tại Công ty cổ phần LILAMA 10.PHẦN III : Một số nhận xét về hoạt động sản xuất kinh doanh công tác Kế toán của Công ty cổ phần LILAMA 10.Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo: cùng cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần LILAMA 10 đặc biệt là phòng Tài chính Kế toán đã giúp đỡ em trong quá trình kiến tập cũng như viết báo cáo. Tuy nhiên do điều kiện thời gian nhận thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong được tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thầy giáo cũng như các cô, các bác cùng các anh chị trong công ty để em điều kiện hoàn thiện nâng cao kiến thức của mình.Hà nội, tháng 6 năm 2008 Sinh viên Phần I. Tổng quan về Công ty cổ phần LILAMA 101.1. Lịch sử hình thành phát triển.Công ty cổ phần LILAMA 10 tiền thân là xí nghiệp liên hiệp Lắp máy số 1 Hà Nội, thành lập tháng 12 /1960 thuộc Công ty lắp máy, ngày 25/01/1983 chuyển thành Xí nghiệp liên hợp Lắp máy 10 theo quyết định số 101/BXD-Báo cáo kiến tậpTCCB thuộc Liên hiệp các xí nghiệp lắp máy (Nay là Tổng công ty Lắp máy Việt Nam).Tháng 1/1996, Xí nghiệp liên hiệp Lắp máy 10 được đổi tên thành Công ty Lắp máy Xây dựng số 10 theo quyết định số 05/BXD-TCLD ngày 12/01/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng. Đây là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.Từ ngày 01/01/2007, Công ty chính thức chuyển hình thức sở hữu, từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần, đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, được Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0103015215. Trong đó nhiều lĩnh vực mới được bổ sung để phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước.Một số thông tin chính về Công ty:Tên Công ty: Công ty Cổ phần LILAMA 10Tên Tiếng Anh: LILAMA 10 JOINT STOCK COMPANYTên viết tắt: LILAMA 10.,JSCTrụ sở chính: Số nhà 989 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà NộiĐiện thoại: (+84) 04.8649584 Fax: (+84) 04.8649581Email: info@lilama10.com / lilama10ktkt@vnn.vn Website: www.lilama10.com.vn Báo cáo kiến tậpCông ty được thành lập theo Quyết định số 1449/QĐ-BXD ngày 24/10/2006 của Bộ Xây Dựng về việc phê duyết phương án cổ phần hóa của Công ty Lắp máy Xây dựng số 10 thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015215 ngày 29/12/2006; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 20/6/2007 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.Lĩnh vực kinh doanh:-Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện, lắp ráp máy móc thiết bị cho các công trình;- Sản xuất, kinh doanh vật tư, đất đèn, que hàn, ôxy, phụ tùng, cấu kiện kim loại cho xây dựng;- Sản xuất vật liệu xây dựng;- Gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực (bình, bể, đường ống chịu áp lực), thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cấu thép phi tiêu chuẩn, cung cấp lắp đặt bảo trì thang máy;-Làm sạch sơn phủ các bề mặt kim loại;- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, các dây chuyền công nghệ, vật liệu xây dựng;- Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điện, điều khiển tự đông, kiểm tra mối hàn kim loại;- Đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở, trang trí nội thất (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất);Báo cáo kiến tập- Thiết kế kết câu: Đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp phục vụ ngành lắp máy;- Thiết kế hệ thống dây chuyền công nghệ chế tạo máy lắp máy phục vụ ngành lắp máy;- Thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt điện đối với công trình công nghiệp;Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng chẵn)Số lượng cổ phần: 9.000.000 cổ phần (Chín triệu cổ phần)Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếuTrong những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước ta, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã mức tăng trưởng mạnh. Doanh thu lợi nhuận của Công ty luôn tăng qua các năm. Đặc biệt năm 2007 lợi nhuận trước thuế của Công ty đã tăng gấp 3 lần so với năm 2006. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2005, 2006, 2007 được thể hiện cụ thể ở Bảng 01.Báo cáo kiến tậpBảng 01: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các năm2005, 2006, 2007Đơn vị: 1000 VNDChỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007Tổng giá trị tài sản 146.430.306213.627.217285.280.471Doanh thu thuần 156.042.064 170.980.283 205.845.507Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh2.785.146 4.767.218 14.280.604Lợi nhuận khác 654.387 114.194 583.744Lợi nhuận trước thuế 3.439.533 4.881.413 14.864.348Lợi nhuận sau thuế 2.521.477 3.592.472 14.864.348(*)(*): Năm 2007 Công ty được miễn 100% Thuế thu nhập doanh nghiệpNguồn:Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2005, 2006, 2007 của Công tyNgày 25/12/2007 Công ty đã chính thức niêm yết cổ phiếu của mình tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Việc niêm yết chứng khoán sẽ giúp cho Công ty dễ dàng trong việc huy động vốn dài hạn thông qua phát hành chứng khoán với chi phí thấp. Bên cạnh đó, việc niêm yết góp phần tô đẹp thêm hình ảnh của Công ty trong mắt các nhà đầu tư, các chủ nợ, người cung ứng các khách hàng, nhờ vậy Công ty sẽ sức hút hơn đối với các nhà đầu tư.Báo cáo kiến tập1. 2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý điều hành kinh doanh tại Công ty.Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần LILAMA 10 gồm có: Đại hội đồng cổ đông, Hội đông quản trị, Ban kiểm soát, các phòng ban các xí nghiệp trực thuộc, Nhà máy, Ban quản lý dự án, văn phòng đại diện, các đội công trình. Chức năng nhiệm vụ cụ thể của các thành phần trong bộ máy tổ chức quản lý như sau:Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông quyền biểu quyết, là quan quyền quyết định cao nhất của Công ty.Hội đồng quản trị: Số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 thành viên. Hội đồng quản trị là quan quản lý Công ty, toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền nhân danh Công ty, trừ những quyền thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.Ban kiểm soát: Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 03 thành viên, là quan thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động quản lý, điều hành chấp hành pháp luật của Công ty.Tổng giám đốc Công ty: Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông về điều hành quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.Các phòng ban các xí nghiệp trực thuộc, Nhà máy, Ban quản lý dự án, Văn phòng đại diện, các đội công trìnhNhóm này trực tiếp tiến hành các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty. Các phòng nghiệp vụ gồm các Trưởng, Phó trưởng phòng trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của phòng dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc.[...]... 2.1.2 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần LILAMA 10 Các phần hành kế toán tại phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần LILAMA 10 bao gồm: - Kế toán tiền mặt - Kế toán tiền gửi Ngân hàng, vay Ngân hàng - Kế toán thuế GTGT đầu vào - Kế toán tiền tạm ứng - Kế toán phải thu khách hàng - Kế toán các khoản phải thu khác - Kế toán vật tư, hàng hóa, công cụ, dụng cụ - Kế toán tài sản cố định, nguồn vốn... cần) báo cáo thuế 2.2.6 Phần mềm kế toán máy áp dụng tại công ty Tại công ty hiện nay đang sử dụng phần mền kế toán Fast Accounting 2005 để tiến hành việc công tác kế toán Phần mền kế toán nay cho phép làm giảm nhẹ công việc kế toán, hiệu quả đơn giản, phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam quy mô lớn cóa tổ chức kế toán tương đối phức tạp như Báo cáo kiến tập công ty cổ phần LILAMA 10 Phần. .. kế toán riêng tương tự như vậy, thực hiên toàn bộ công tác kế toán sau đó lập các báo cáo gửi lên phòng Tài chính kế toán của công ty Phòng kế toán trách nhiệm tổng hợp số liệu chung toàn Công ty lập báo cáo kế toán định kỳ Sơ đồ 02 Tổ chức bộ máy kế toán Báo cáo kiến tập KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán vật tư hàng hóa Kế toán tiền lương, BHXH, BHYT Kế toán TSCĐ, nguồn vốn Kế toán Doanh thu, thuế GTGT Kế. .. kinh doanh Đặc điểm của ngành sản xuất xây lắp ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức bộ máy quản lý cũng như tổ chức bộ máy kế toán Công nghệ thi công xây lắp của công ty kết hợp giữa thủ công ,cơ giới sản xuất giản đơn Nhìn chung quy trình công nghệ của công ty được thể hiện bằng sơ đồ dưới đây: Báo cáo kiến tập Sơ đồ 01 :Quy trình hoạt động sản xuất hoạt động kinh doanh Đấu thầu, thương thảo và. .. Doanh thu, thuế GTGT Kế toán tiền mặt, tiền tạm ứng thanh toán Kế toán tiền gửi, tiền vay, tiền theo dõi công trình Kế toán tổng hợp Các tổ, bộ phận ở đơn vị, ở xí nghiệp Kế toán vật tư Kế toán TSCĐ Kế toán tiền lương Kế toán thanh toán Kế toán các phần hành khác Báo cáo kiến tập 2.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Công ty đang áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 15 của Bộ Tài chính ban hành... thép bộ phận kế toán riêng, thực hiện toàn bộ công tác kế toán sau đó sẽ tập báo cáo kế toán gửi lên phòng tài chính kế toán công ty Các xí nghiệp khác nhân viên kế toán bộ phận kế toán thực hiện định kỳ hàng tháng tập hợp số liệu, chứng từ gửi lên phòng tài chính kế toán công ty Phòng Tài chính Kế toán công ty nhiệm vụ tập hợp số liệu chung cho toàn công ty, lập báo cáo kế toán định kỳ... chức cuả các doanh nghiệp nói chung Công ty cổ phần LILAMA 10 nói riêng phòng Tài chính Kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng cùng với các phòng ban khác trong công ty để quản lý điều hành bộ máy của công ty ty giúp công ty tồn tại phát triễn, giữa các phòng ban mối quan hệ mật thiết với nhau Chẳng hạn như giữa phòng Tài chính Kế toán phòng Kinh tế Kỹ thuật trong công tác kế toán TSCĐ,... rồi vào Bảng cân đối số phát sinh( đồng thời kế toán tổng hợp phải đối chiếu giữa sổ trên máy với sổ theo dõi của kế toán chi tiết) Từ Bảng cân đối tài khoản Bảng tổng hợp chi tiết số phát sinh là căn cứ để lập Bảng cân đối kế toán các báo cáo kế toán khác (Báo cáo kết quả kinh doanh, Thuyết minh báo cáo tài chính) 2 3 Một số phần hành kế toán chủ yếu của Công ty Cổ phần LILAMA 10 2 3 1 Kế toán. .. đốc công ty về giao nhận quyết toán vật tư thiết bị chính, quản lý mua sắm vật liệu phụ, phương tiện dụng cụ công cụ cung cấp cho các đơn vị trong công ty thi công các công trình 1.3 Đặc điểm quy trình công nghệ Công ty cổ phần LILAMA 10Doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực xây lắp do đó công ty đã xây dựng được một quy trình công nghệ sản xuất hợp lý hoàn toàn phù hợp với đặc điểm kinh. .. những báo cáo kế toán quản trị hết sức quan trọng giúp doanh nghiệp khắc phục những tồn tại trong quá khứ hướng hoạch định kế hoạch cho tương lai Toàn bộ báo cáo của công ty do Kế toán tổng hợp lập Cuối kỳ Kế toán tổng hợp tiến hành tổng hợp các số liệu kế toán mà các nhân viên kế toán nhập vào máy trong kỳ Kế toán tổng hợp đăng nhập vào phần mềm kế toán FAST 2005 sau đó vào phân hệ Kế toán tổng . máy kế toán tại Công ty Cổ phần LILAMA 10Các phần hành kế toán tại phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần LILAMA 10 bao gồm:- Kế toán tiền mặt- Kế toán. Công ty cổ phần LILAMA 10. Báo cáo kiến tậpPHẦN II : Đặc điểm tổ chức Kế toán tại Công ty cổ phần LILAMA 10. PHẦN III : Một số nhận xét về hoạt động sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác Kế toán của Công ty cổ phần LILAMA 10, Hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác Kế toán của Công ty cổ phần LILAMA 10, Hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác Kế toán của Công ty cổ phần LILAMA 10, 2006, 2007 2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và điều hành kinh doanh tại Công ty., Tổ chức bộ máy kế tốn của cơng ty. 1. Khái qt chung, Hệ thống chứng từ kế toán. Hệ thống tài khoản kế toán., Hệ thống sổ kế tốn của cơng ty. Hệ thống báo cáo kế tốn., Nhận xét chung về công ty.