Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đô thị xây dựng và phát triển kinh tế hạ tầng Sơn Vũ

67 299 0

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,098 tài liệu

  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2013, 10:58

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đô thị xây dựng và phát triển kinh tế hạ tầng Sơn Vũ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị PhượngLỜÌ NÓI ĐẦU Trong xu thế phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghỉa hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng được mở rộng đã tạo ra những biến đổi sâu sắc trong nền kinh tế. Trong điều kiện đó các ngành sản xuất có nhiều cơ hội tốt để phát triển. Đồng thời, cũng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Do vậy, để tồn tại phát triển các doanh nghiệp sản xuất phải không ngừng tìm tòi thực hiện các biện pháp để tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt nhất trong điều kiện chi phí sản phẩm thấp nhất. Từ đó thấy được chi phí giá thành là hai chỉ tiêu quan trọng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Một doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển phải xác định rõ được doanh nghiệp kinh doanh có lãi hay không?. Phấn đáu tối đa hoá lợi nhuận, tối thiểu hoá chi phí. Công tác tổ chức hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, nó là cơ sở để ra các quyết định về sản xuất kinh doanh cho biềt sự luân chuyển trong sản xuất kinh doanh.Điều này đặc biệt trong ngành xây dựng, đây là ngành sản xuất vật chất quan trọng tạo cơ sở hạ tầng cho nền Kinh tế quốc dân. Hiện nay trong ngành xây dựng các doanh nghiệp hoạt động theo hình thức đấu thầu, do đó mà việc giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm là vô cùng quan trọng, giúp cho doanh nghiệp có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong ngành.Một trong yếu tố quan trọng để giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩmcông tác hạch toán chi phí tinh giá thành sản phẩm. Do vậy, các doanh nghiệp xây lắp không ngừng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm trong đóCông ty ĐTXD PTKT Hạ Tầng Sơn Vũ. Trong thời gian thực tập tại Công ty ĐTXD PTKT Hạ Tầng Sơn được sự giúp đỡ tận tình của cán bộ nhân viên kế toán sự hướng dẫn của cô Trần Thị Phượng đã giúp em lựa chọn chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp Kế toán 46C1Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Phượng“Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty ĐTXD & PTKT hạ tầng Sơn Vũ” Trong chuyên đề này, em xin đề cập đến những vấn đề cơ bản sau. Ngoài lời mở đầu kết luận chuyên đề gồm có 3 phần:Phần I : Khái quát về Công ty ĐTXD & PTKT hạ tầng Sơn Vũ.Phần II : Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty ĐTXD & PTKT hạ tầng Sơn Vũ.Phần III : Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty ĐTXD & PTKT hạ tầng Sơn Vũ.Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp Kế toán 46C2Chun đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị PhượngPHẦN I: KHÁI QT VỀ CƠNG TY ĐTXD PTKT HẠ TẦNG SƠN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY.1.1 Những vấn đề chung về hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý tại cơng ty ĐTXD PTKT Hạ Tầng Sơn Vũ. 1.1.1. Q trình hình thành phát triển của Cơng ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Vũ.1.1.1.1 Giới thiệu sơ lược Cơng ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Vũ.Cơng ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn cơng ty TNHH do ơng Nguyễn Văn Ngọc làm Giám đốc. 1. Trụ sở chính: Thị trấn Vinh Quang - Hồng Su Phì - GiangĐiện thoại: (019) 831 166Fax: (019) 831 1522. Chi nhánh:* Hồ Bình: - Chợ Chùa Hang -n Trị - n Thuỷ.Điện thoại: (018) 864 2563. Văn phòng đại diện:* Nội:- Số 55, Hồng Cầu, Ơ Chợ Dừa, Đống Đa, Nội.Điện thoại : (04) 5145236* Tun Quang:- Số 15 phường Phan Thiết – TX Tun Quang. Điện thoại : (027) 822 028* Giang:- Số 37 - Đội Cấn – TX Giang – Giang. Điện thoại: (0219) 868446Do u cầu của q trình cơng nghiệp hố hiện đại hố nhu cầu xây dựng ngày càng nhiều, đáp ứng đòi hỏi đó Cơng ty ĐTXD PTKT Hạ Tầng Sơn được thành lập theo quyết định số 1379/ QĐ – UB/ KTTH ngày 8/9/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Giang.Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp Kế tốn 46C3Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị PhượngCông ty ĐTXD PTKT Hạ Tầng Sơn có tư cách pháp nhân hoạt động theo phương thức tự hạch toán kinh doanh theo nguyên tắc sau:• Sản xuất kinh doanh theo phương thức kinh doanh xã hội chủ nghĩa thực hiện đường lối của Đảng Pháp lệnh mà Nhà nước ban hành.• Tôn trọng quỳên lợi của người Lao động trên nguyên tắc bình đẳng, công bằng, hợp lý.• Thực hiện đúng các quy định về quản lý doanh nghiệp trong công tác thống kê, kế toán.• Chủ động trong công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn phát triển được vốn hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước.Trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 1998 đến nay công ty đă kinh doanh các nghề chính sau: Xây dựng cầu đường giao thông từ năm 1998 Xây dựng nhà ở dân dụng từ năm 1998 Xây dựng công trình thuỷ lợi từ năm 1999 Xây dựng phát triển hạ tầng đô thị kinh doanh nhà từ năm 2000 Xây dựng công trình điện từ năm 2001 Sản xuất đồ gỗ chế biến nông lâm sản từ năm 2001 Sản xuất, truyền tải, phân phối KD cung ứng điện với loại hình phát điện ≤ 10MW vận hành truyền tải lưới điện ≤ 110 KV từ năm 2001 Sản xuất, truyền tải, phân phối KD cung ứng điện với loại hình phát điện > 10MW vận hành truyền tải lưới điện > 110KW. 2003 Kinh doanh, khai thác vật liệu xây dựng. 2003 Dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị thi công công trình. 2003.Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp Kế toán 46C4Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Phượng1.1.1.2 Tình hình kinh tế tài chính, lao động.Công ty ĐTXD PTKT Hạ Tầng Sơn được thành lập theo quyết định số 1379/ QĐ – UB/ KTTH ngày 8/9/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Giang. Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp, ban đầu công ty gặp khó khăn về mọi mặt. Đó là thiếu vốn, Lao động, thiếu năng lực quản lý… Trong thời gian đầu thành lập công ty chỉ nhận xây dựng những công trình với quy mô vừa nhỏ, những công trình xây dựng dân dụng, nhà ở. Bắt đầu từ năm 2000 công ty đă nhận xây dựng những công trình thuỷ điện, các công trình xây dựng có quy mô tương đối lớn. Năm 2001 công ty tham gia sản xuất, truyền tải, phân phối kinh doanh, cung ứng điện với loại hình phát điện ≤ 10MW. Năm 2003, sản xuất, truyền tải, phân phối KD, cung ứng điện với loại hình phát điện > 10MW vận hành truyền tải lưới điện > 110KW, khai thác vật liệu xây dựng, dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị thi công công trình.Chính nhờ sự nắm bắt được nhu cầu thị trường không ngừng học hỏi, nâng cao uy tín chất lượng của các công trình xây dựng nên doanh thu của công ty không ngừng tăng lên từ năm 2004 đến năm 2006, biến động giảm vào năm 2005. Nguồn vốn quay vòng nhanh, luôn có đủ vốn để hoạt động, không phải phụ thuộc vào nguồn vốn vay, mở rộng viêc làm nâng cao mức thu nhập trung bình cho người lao động.Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp Kế toán 46C5Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị PhượngTa có thể thấy sự phát triển của Công ty qua các chỉ tiêu sau:Đơn vị tính: ĐồngNăm 2004 2005 20061. Doanh thu thuần bán hàng cung cấp dịch vụ 29,076,437,865 36,863,578,955 41,728,556,9552. Lợi nhuần sau thuế 905,965,268 546,253,792 1,182,761,4013. Vốn chủ sở hữu bình quân 44,655,980,320 45,737,778,700 47,380,578,9304. Tài sản bình quân 113,624,570,698 119,313,407,366 117,529,042,5135. Số lao động bình quân- Tổng số- Biên chế hành chính- Số kỹ sư- Số kỹ thuật viên- Số công nhân lành nghề- Số lao động không lành nghề486961123564859311791442366614128116439666. Thu nhập bình quân lao động/tháng.1,550,000 1,680,000 2,050,0001.1.2. Tình hình tổ chức bộ máy quản lý Công ty ĐTXD PYKT Hạ tầng Sơn là một doanh nghiệp được tổ chức quản lý sản xuất theo mô hình công ty. Việc quản lý được tổ chức cơ cấu chức năng theo sơ đồ sau:Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp Kế toán 46C6Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị PhượngGiám đốc Sơ đồ 1.2(Xem sơ đồ 1.1 )Giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền nghĩa vụ của mình.Giám đốc điều hành. (Xem sơ đồ 1.1 )Giám đốc điều hànhđược phân công giúp giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm trước giám đốc, trước pháp luật những công việc được phân công.Giám đốc điều hành là người trực tiếp chỉ đạo khâu kỹ thuật vật tư thiết bị đảm bảo sản xuất kinh doanh trong công ty có hiệu quả trong từng thời kỳ phù hợp với công việc chung.Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp Kế toán 46CGiám đốcPhòng kế toán- Tổ chứcPhòng kỹ thụât-Vật tư-Thiết bịPhòng kế hoạchPhòng hành chínhGiám đốc điều hànhĐội sản xuất 2Đội sản xuất 3Đội sản xuất 1Đội sản xuất 4Sơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy phân cấp quản lý của công tyBan tổ chứcCông đoàn & y tế7Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị PhượngCăn cứ vào các quy chế của công ty, Giám đốc điều hành thường xuyên hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện nghiêm túc báo cáo cho giám đốc những phần được phân công.Ban tổ chức công đoàn y tế. (Xem sơ đồ 1.1 )Ban tổ chức công đoàn y tế: có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch quỹ lương, xây dựng hoàn thiện các định mức lao động, đơn giá lương, các phương pháp trả lương ,quản lý, tổ chức thực hiện phân tích hiệu quả kinh tế của các định mức đó. Đồng thời chăm lo tổ chức đời sống, vui chơi lành mạnh để có sức khoẻ cho CBCNV, thực hiện mua BHXH, BHYT cho từng người Lao động. Giải quyết những trường hợp ốm đau, thai sản được nghỉ đúng theo tiêu chuẩn của nhà nước ban hành. Các quyết định đều phải được Giám đốc thông qua.Phòng kế hoạch. (Xem sơ đồ 1.1 )Phòng kế hoạch có nhiệm vụ quản lý kế hoạch, cùng với phòng Tài vụ hạch toán kinh doanh trong mọi hoạt động có nội dung kinh tế trong toàn công ty.Chủ động tham mưu cho giám đốc các kế hoạch sản xuất kinh doanh trong toàn công ty hàng Tháng, Quý, Năm.Chủ động tham mưu cho giám đốc lo đủ công ăn việc làm đời sống của người lao động, có phương án mở rộng sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm, đầu tư dây chuyền công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất kinh doanh phấn đấu ngày càng nâng cao năng suất lao động, năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm tăng thu nhập cho người lao động .Phòng kế hoạch được giám đốc uỷ quyền giao nhiệm vụ sản xuất ngoài kế hoạch hàng tháng, quý nhưng phải đảm bảo đúng nguyên tắc kinh tế, tài chính có hiệu quả.Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp Kế toán 46C8Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị PhượngCùng với phòng Tài vụ, Kỹ thuật hàng tháng thực hiện công tác kiểm tra, tổng hợp số liệu kết quả sản xuất kinh doanh hạch toán lỗ, lãi báo cáo giám đốc vào ngày 5 tháng sau.Kết hợp với phòng kỹ thuật kiểm tra dự toán, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản cùng với các sản phẩm công nghiệp thực hiện chế độ nghiệm thu khối lượng hạng mục công trình.Phòng Kỹ thuật – Vật tư – Thiết bị. (Xem sơ đồ 1. ) Về phần kỹ thuật. Phòng Kỹ thuật – Vật tư – Thiết bị được giao nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy trình quy phạm kỹ thuật, thường xuyên giám sát hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng hồ sơ thiết kế đã được duyệt, đảm bảo đúng chất lượng, chịu trách nhiệm trước giám đốc về các thiệt hại trong các lô sản phẩm, công trình do sai sót về kỹ thuật.Tổ chức nghiệm thu vật tư, sản phẩm, công trình đối với các đơn vị sản xuất theo quy định của các công trình, chủ đầu tư nhằm xác định chất lượng, khối lượng sản phẩm công nghiệp, công trình hàng tháng, quý.Hàng tháng, Quý, Năm, tập hợp các báo cáo về chất lượng sản phẩm, công trình xây lắp của các đơn vị.Lập kế hoạch, tổ chức hội nghị kỹ thuật của công tyKết hợp với các đơn vị lập biện pháp thi công, các biện pháp an toàn đối với các công trình xây dựng: hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện biện pháp đề ra đảm bảo an toàn cho công nhân. Về vật tư, thiết bị.Lập kế hoạch cho sản xuất, trực tiếp mua sắm vật tư chủ yếu phục vụ cho sản xuất đảm bảo đúng chất lượng, kịp tiến độ.Quản lý, điều phối mọi nguồn vật tư thiết bị, phụ tùng trong công ty.Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp Kế toán 46C9Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị PhượngĐịnh kỳ hoặc đột xuất kiểm tra chất lượng vật tư đưa vào sản phẩm công trình (cát, đá, xi măng, sắt thép .) nhằm đánh giá chất lượng lô sản phẩm, công trình lưu giữ trong hồ sơ hoàn công.Lập hồ sơ lý lịch máy móc thiết bị để theo dõi hướng dẫn các đơn vị thực hiện.Phòng kế toán - tổ chức. (Xem sơ đồ 1.1 )Phòng kế toán là phòng quản lý công tác tài chính trong toàn công ty theo chế độ, chính sách của Nhà nước, các nguyên tắc về quản lý tài chính của chuyên ngành tài chính Pháp luật ban hành để tránh lãng phí, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của nhà nước về tài chính, chế độ bảo hiểm, thuế, tiền lương cho văn phòng các đội. Báo cáo định kỳ quyết toán công trình.Phòng hành chính. (Xem sơ đồ 1.1)Tham mưu cho Chủ nhiệm dự án về mặt quản lý hành chính, điều kiện ăn ở sinh hoạt làm việc cho văn phòng các đội. Quan hệ đối nội, đối ngoại, phong tục tập quán địa phương, giải quyết các chế độ chính sách của Nhà nước qui định. Trực tiếp quản lý, điều hành phục vụ kỹ sư tư vấn , điện nước, nhà ở, đồ dùng xe cộ, văn phòng phẩm các thiết bị.Các đội sản xuất. (Xem sơ đồ 1.1 )Để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong công ty, giám đốc công ty thành lập các đội sản xuất. Đây là các đơn vị được giao nhiệm vụ tập hợp các chứng từ trong công ty, do vậy giám đốc các đội trưởng là người chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước giám đốc công ty về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quản lý kinh tế trên các mặt công tác kế hoạch, chất lượng, tài chính, quản lý nhân lực.1.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty ĐTXD PTKT Hạ Tầng Sơn Vũ.1.2.1. Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Vũ.Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp Kế toán 46C10[...]... CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY ĐTXD PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SƠN 2.1 Hạch toán chi phí sản xuất trong Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp Kế toán 46C Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 17 GVHD: Trần Thị Phượng 2.1.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất trong Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn 2.1.1.1 Sự cần thiết của công tác kế toán tập. .. thời nhằm hạ thấp chi phí giá thành sản phẩm xây dựng Qua đó, đưa ra các quyết định phù hợp với yêu cầu của quản trị doanh nghiệp xây dựng 2.1.2 Hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Công ty ĐTXD & PTKT hạ tầng Sơn có nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng các công trình, hạng mục công trình, xuất phát từ dự toán công trình được xây dựng theo các khoản mục nên để phù hợp với... hiện được vì đây là một công cụ quan trọng của quản lý.Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm để xác định đúng nội dung, phạm vi chi phí cấu thành, lượng giá trị các yếu tố 2.1.1.2 Vai trò của kế toán trong việc quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Giá thành chất lượng sản phẩm luôn là điều kiện quyết định sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp... TSCĐ của công ty, hàng tháng tính toán phân bổ khấu hao cho các đối tượng phù hợp, lập dự toán về chi phí sửa chữa TSCĐ, các kế hoạch đầu tư XDCB - Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Tập hợp chi phí SXKD phát sinh trong kỳ, tính giá thành, giám sát tình hình nhập, xuất, tồn kho thành phẩm Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp Kế toán 46C 13 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Phượng... của sản phẩm xây dựng thuộc loại hình sản xuất đơn chi c quy trình công nghệ sản xuất liên tục phức tạp, nên đối tượng tập hợp chi phí sản xuấtcông ty ĐTXD & PTKT hạ tầng Sơn được xác định là từng công trình, hạng mục công trình Các công trình của công ty thực hiện thi công nhiều, quy mô của các công trình là tương đối lớn Việc theo dõi quy trình hạch toán cũng như việc tập hợp chi phí sản xuất. .. tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Trong các doanh nghiệp nói chung đặc biệt là trong doanh nghiệp xây lắp nói riêng chi phí sản xuất giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm, vi chúng gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức kế toán khoa học, hợp lý sẽ tạo điều kiện cho hạch toán chi. .. thực tập này em xin trình bày việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành Hạng mục Cửa lấy nước Thuỷ điện Mường Hum 2.2 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn 2.2.1 Nội dung chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là khoản mục chi phí chi m tỷ trọng nhiều nhất trong giá thành sản phẩm xây lắp (từ 70 đến 80% tổng chi phí tuỳ... toán chi phí được chính xác đầy đủ khi tính giá thành sản phẩm Có làm tốt công tác này, bộ phận kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm mới có thể cung cấp những thông tin chính xác cho lãnh đạo doanh nghiệp biết được chi phí sản xuất giá thành thực tế của từng công trình, hạng mục công trình Qua đó nhà quản lý có thể phân tích, đánh giá tình hình thực tế kế hoạchgiá thành sản phẩm, tình... …… ……… Kế toán trưởng 2.3 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn 2.3.1 Nội dung chi phí Trong giá thành sản phẩm xây lắp, chi phí nhân công trực tiếp không phải là khoản mục chi phí chi m tỷ trọng cao như chi phí NVL trực tiếp Tuy nhiên nó lại có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tác động, khuyến khích người lao động Do đó Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn luôn... đội máy thi công thì được hạch toán như hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí khấu hao máy thi công: Tại Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn chi phí khấu hao máy thi công không được hạch toán riêng cho các công trình mà được Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp Kế toán 46C Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 33 GVHD: Trần Thị Phượng tập hợp chung sau đó phân bổ cho các công trinh Công ty tính lập bảng . thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong đó có Công ty ĐTXD và PTKT Hạ Tầng Sơn Vũ. Trong thời gian thực tập tại Công ty ĐTXD và. về Công ty ĐTXD & PTKT hạ tầng Sơn Vũ. Phần II : Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty ĐTXD & PTKT hạ tầng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đô thị xây dựng và phát triển kinh tế hạ tầng Sơn Vũ, Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đô thị xây dựng và phát triển kinh tế hạ tầng Sơn Vũ, Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đô thị xây dựng và phát triển kinh tế hạ tầng Sơn Vũ, Chế độ kế toán. Chế độ chứng từ. Chế độ tài khoản., Chế độ báo cáo kế toán. Chế độ sổ sách., Hạch tốn chi phí sản xuất tại Cơng ty ĐTXD và PTKT Hạ tầng Sơn Vũ. Nội dung chi phí ngun vật liệu trực tiếp., Tài khoản sử dụng. Phương pháp hạch toán. Chứng từ sử dụng., Tài khoản sử dụng. Phương pháp hạch toán., Về hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp Về hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn