Thông tin về luận văn thạc sĩ

1 1,569 4
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2013, 17:08

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKHOA SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ MAI2. Giới tính: Nữ3. Ngày sinh: 29/08/19784. Nơi sinh: Hà Nội5. Quyết định công nhận học viên số: 217/SĐH ngày 29 tháng 6 năm 2006.6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.7. Tên đề tài luận văn: "Các biện pháp quản lý hoạt động thực tập của học sinh trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội - ESTIH trong giai đoạn hiện nay".8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục9. Mã số: 60 14 0510.Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Đặng Xuân Hải11.Tóm tắt kết quả của luận văn:Luận văn được trình bày trong 3 chương nhằm giải quyết các vấn đề:Chương 1: Tổng quan cơ sở lý luận quản lý hoạt động thực tập của học sinh trường Trung cấp Kỹ thuậtChương 2: Khảo sát thực tế, tìm hiểu về cách quản lý hoạt động thực tập của học sinh trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội - ESTIH. Thông qua luận chứng và luận cứ trình bày ở 2 chương trên, chương 3 tác giả đưa ra 5 biện pháp sau:1. Thiết lập môi trường cho hoạt động thực tập của học sinh2. Tổ chức triển khai hoạt động thực tập của học sinh một cách khoa học3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên tăng cường cán bộ tại cơ sở sản xuất làm giáo viên kiêm nhiệm của trường4. Hoàn thiện cơ sở vật chất huy động nguồn lực của cơ sở thực tập vào quá trình đào tạo5. Thành lập trung tâm tư vấn và dịch vụ việc làm trực thuộc trường và có mối liên hệ với cơ sở thực tậpKết quả nghiên cứu trên có thể áp dụng trong việc quản lý hoạt động thực tập của học sinh các trường đào tạo nghề bậc trung cấp.12.Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận chứng và luận cứ trình bày ở luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo và các biện pháp tác giả luận văn đề xuất có thể áp dụng trong quản lý hoạt động thực tập của học sinh trường dạy nghề trình độ trung cấp như trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội - ESTIH và các cơ sở đào tạo tương tự.13.Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Có thể nghiên cứu sâu hơn về đào tạo theo nhu cầu xã hội đối với các trường dạy nghề bậc trung cấp.14.Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.Người hướng dẫn khoa học Học viên . - Hạnh phúc------------------Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ MAI2. Giới tính: Nữ3. Ngày sinh: 29/08/19784.. dụng trong thực tiễn: Luận chứng và luận cứ trình bày ở luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo và các biện pháp tác giả luận văn đề xuất có thể áp
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tin về luận văn thạc sĩ, Thông tin về luận văn thạc sĩ, Thông tin về luận văn thạc sĩ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn