SKKN: Một số giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn theo hướng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số

20 3,956 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2014, 08:49

SKKN: Một số giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn theo hướng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO TRẺ DÂN TỘC THIỂU SỐ I. PHẦN MỞ ĐẦU I.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Trường MG Hoa BLang được tách và thành lập từ ngày 22/12 năm học 2011-2012 từ trường tiểu học Ea Hồ, theo đúng chủ trương của Đảng và nhà nước , nó đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, trường mới thành lập trong đều kiện hết sức khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Bên cạnh đó có một số giáo viên còn hạn chế về trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn. - Học sinh phần đông là người đồng tộc tại chỗ, xã có địa bàn rộng lớn với 19 thôn buôn.đa số họ sống bằng nghề làm nương rẩy, du canh ,du cư không ổn định đời sống kinh tế còn nghèo nàn lạc hậu , sinh đẻ nhiều trình độ nhận thức còn hạn chế vì thế họ chưa quan tâm đến việc học hành của con em mình ,gây không ít khó khăn cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của nhà trường trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Với cương vị là một CBQL nhà trường , trước mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ mà Đảng và Nhà Nước đã đặt ra cho ngành học mầm non trong thời kỳ mới.Tập thể cán bộ GV xác định rằng phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu , có đầu tư cho sự nghiệp giáo dục mới có trình độ khoa học , kỹ thuật tiên tiến , áp dụng vào lao động sản xuất, mới có nền kinh tế phát triển cao, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh,xã hội công bằng dân chủ văn minh .Có một đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên mônmột ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo ra chất lượng đối với hoạt động của nhà trường . Trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, Đảng và Nhà nước luôn xem giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, là nhân vật trung tâm, lực lượng nồng cốt góp phần quyết định chất lượng giáo dục. Vì vậy trước những yêu cầu mới của thời đại đặt ra, không có con đường nào khác là phải đầu tư cho lực lượng giáo viên. Mẫu giáo tốt sẽ trang bị tốt cho trẻ có những kiến thức vững vàng để bước vào lớp 1. Khoa học đã chứng minh sự phát triển các tố chất cần thiết, hình thành những cơ sở ban đầu của nhân cách chính là ở bậc học mầm non. Tôi mới về công tác tại trường 1 năm , trong điều kiện về nguồn lực phục vụ cho yêu cầu giáo dục còn khá nhiều bất cập. Tôi nghĩ rằng cần phải tiến hành quản lý phát triển nâng cao chất lượng về chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo theo hướng tăng cường tiếng việt ,tiếng phổ thông cho trẻmột xã mà 98%% là dân tộc Êđê , ngôn ngữ bất đồng rất khó hkăn trong việc chăm sóc giáo dục cho trẻ toàn diện về chuyên môn cũng như về nghiệp vụ sư phạm, bởi vì chất lượng đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Đây chính là lý do cơ bản để bản thân chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn theo hướng tăng cường tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số ”. I.2. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI. Là nhằm để phân tích được thực trạng của trường để đề xuất các giải pháp quả lý phát triển để năng cao chất lượng chuyên môn , vận dung linh hoạt các hoạt động giáo dục theo hướng tăng cường tiếng việt cho trẻ dân tộc của trường, nhằm giúp cho trẻ vùng dân tộc được nghe ,nói được tiếng phổ thông , giúp cho trẻ có tâm thế tốt khi bước vào trường tiểu học . I.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. - Là tập thể cán bộ giaó viên và học sinh của trường MG Hoa B Lang I.4. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU. Mỗi giáo viên tự ý thức, xác định vai trò trách nhiệm của mình đối với học sinh, đối với nhà trường tự nguyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Đây là điều kiện hết sức cần thiết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường. I.5.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU -Quan sát ,theo dõi ,phân tích đánh giá … II. PHẦN NỘI DUNG II.1.CƠ SỞ LÝ LUẬN : II.2. Thực trạng a.Thuận lợi, khó khăn: - Nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng ,HĐND,UBND, của phòng giáo dục Huyện Krông Năng, hội cha mẹ học sinh luôn quan tâm về tinh thần cũng như vất chất , nhà trường có đội ngũ giáo viên trẻ khoẻ ,năng động đoàn kết thống nhất , vươn lên ,vất vả đến đâu giáo viên vẫn bám lớp , bám trường thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên nhân dân, có trình độ chuyên môn vững vàng yêu nghề mến trẻ . - Tình hình an ninh chính trị tương đối ổn định , giaó viên là ngườì tại chỗ đời sống vật chất tương đối đảm bảo và ổn định lâu dài . - Nhà trường đã tổ chức cho học sinh học hai buổi / ngày, có công trình vệ sinh , có nước sạch đảm bảo cho trẻ ăn ngũ tại trường - Toàn trường có 4 Đảng viên chính thức ,đây là lực lượng nòng cốt cho các hoạt đông của trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. *Khó khăn: - Phần đông là con em đồng bào dân tộc Ê Đê,ngôn ngữ bất đồng giữa cô và trò nên việc truyền thụ kiến thức cho trẻ còn gặp nhiều khó khăn. - Phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm và tạo đều kiện cho chính con em mình học tập. - Trình độ dân trí thấp làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xã hội hoá giáo dục và phối kết hợp trong quá trình chăm sóc giáo dục và rèn luyện cho trẻ . - Đội ngũ giáo viên còn thiếu , trình độ chuyên môn chưa đồng đều , mốt số ít giáo viên chưa chuẩn hoá vì hoàn cảnh gia đình nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chuyên môn - Cơ sở vất chất nhà trường vẫn còn thiếu , công trình vệ sinh có nhưng chưa phù hợp với trường mầm non, chưa có thiết bị đồ chơi ngoài trời - Các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học vẫn còn thiếu ,phòng học còn thiếu dẫn đến số lượng trẻ quá đông trên một lớp ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc chăm sóc và giáo trẻ . b.Thành công và hạn chế - Ngay những ngày mới tách trường BGH trường MG Hoa B Lang cùng tập thể GV của trường đã phối hợp chặt chẽ, xây dựng tập thể thành một khối đoàn kết nhất trí cao, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của trường . - Đổi mới chuyên môn ,đổi mới quản lý trường học ,coi hoạt động chuyên môn và hiệu quả giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường . - BGH tham mưu với các cấp lãnh đạo xây dựng cơ sở vật chất nhà trường , từng bước xây dựng quang cảnh trường học xanh ,sạch ,đẹp gần gữi và thân thiện với trẻ. trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy cũng tương đối đầy đủ , - BGH thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn, về tăng cường thêm tiếng phổ thông vào từng hoạt động trong ngày cho trẻ . - Thành công của nhà trường đó là viêc tổ chức được cho trẻ ăn học cả ngày ở trường cũng đã đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của nhân dân ,trẻ được đi học nhanh nhẹn hoạt bát hơn. -Số lượng học sinh tăng nhiều hơn so với những năm trước *Hạn chế: - Từ những thành công mà nhà trường đã đạt được thì cũng có những hạn chế như: nhà trường còn có những điểm lẻ ở rất xa còn học chung với trường tiểu học nên hạn chế trong việc tiếp cận các thông tin chuyên sâu về giáo dục ,trẻ chưa học được 2 buổi /ngày cơ sở vật chất thiếu thốn .Công tác quản lý ,chỉ đạo chuyên môn cũng còn nhiều bất cập - Giáo viên hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ ,còn nhiều lúng túng trong việc thực hiện chương trình mới - Trẻ là học sinh dân tộc chưa biết giao tiếp ngôn ngữ tiếng việt trong giao tiếp giữa cô và trò. c. Mặt mạnh –mặt yếu : - Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương là phụ huynh người đồng bào dân tộc thiểu số, nên tập thể BGH nhà trường luôn trăn trở để làm sao vận động được hết số trẻ em trên địa bàn đến trường và làm thế nào để trẻ được học hỏi giao tiếp tiếng phổ thông một cách tốt nhất . -Có đội ngũ giáo viên trẻ khoẻ nhiệt tình năng động ,biết ứng dụng công nghệ thông tin vào từng bài dạy -Đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ nhà trường,có tinh thần trách nhiệm với học sinh - Giáo viên tập trung thiết kế các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc điểm của trẻ các hoạt động giáo dục nhằm đưa chất lượng của trường ngày một tốt hơn Mục đích của giáo dục nhằm dạy các trí thức văn hóa, rèn luyện thói quen, kỷ năng, kỹ xảo trong lao động, khả năng ứng xử trong giao tiếp cho trẻ . Trong nhà trường người cán bộ quản lý không phải là người làm giỏi hết tất cả mọi công việc mà phải là người biết cách tổ chức cho mọi người làm giỏi. - Mặt yếu : Chất lượng của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều ,còn hạn chế nhiều về chuyên môn ngiệp vụ, một số giáo viên còn hợp đồng họ chưa yên tâm công tác d. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động - 98% là học sinh người đồng bào dân tộc , trẻ không giao tiếp được tiếng phổ thông ,trình độ dân trí thấp sinh đẻ nhiều nên chưa quan tâm đến việc cho con đến trường ,trẻ đến trường thì bữa đi, bữa nghỉ ,phụ huynh học sinh chưa phối hợp với nhà trường đểcó biện pháp dạy trẻ và giáo dục trẻ đó cũng là những nghuyên chính ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và chuyên môn của trường. - Từ những nguyên nhân đó nhà trường đã có kế hoạch hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Đây chính là quá trình hình thành những tri thức, kỹ năng, thái độ … theo yêu cầu mục tiêu của cấp học. Để làm tốt công việc của người cán bộ quản lý, bên cạnh những hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, thì BGH nhà trường còn phải am hiểu các khoa học nghiên cứu về con người, mối quan hệ giữa con người với nhau trong cuộc sống, phải nắm vững các vấn đề thuộc về lĩnh vực phương pháp trong nghiên cứu khoa học, phải nắm vững bản chất của lao động sư phạm, của quá trình dạy học, quá trình phát triển về mặ tâm sinh lý của trẻ. e.Phân tích đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đặt ra - Với một địa bàn có nhiều khó khăn và bất cập như vậy , trẻ đến trường thì bữa đi ,bữa nghỉ trẻ em đến trường không biết nói tiếng phổ thông, e ngại nhút nhát sợ hãi trong giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa. Nhân dân sống trên địa bàn còn nghèo nàn ,lạc hậu trình độ dân trí thấp đa số họ chưa quan tâm đến việc học tập của con trẻ,đó cũng là thực trạng mà thực tế các bạn cũng đã biết, nên ngay từ những ngày đầu về trường tôi đã có suy nghĩ làm sao để đưa chất lượng chuyên môn của nhà trường đi lên, mặc khác tạo cho trẻ được giao tiếp và nói được tiếng phổ thông nên tôi đã cùng tập thể giáo viên lập kế hoạch giáo dục, thiết kế các hoạt động phù hợp với trẻ, kế hoạc hoạt động trong một ngày đều có nội dung tăng cường tiếng việt cho trẻ trong vòng 10-15 phút đầu giờ bằng những từ ngữ kèm những hình ảnh cụ thể VD như chào cô, chào mẹ, cảm ơn, xin lỗi …theo từng chủ đề của năm học để lồng ghép cho phù hợp , sáng tạo từ dễ đến khó từ đơn giản đến phức tạp , những từ tăng cường tiếng việt dó được giáo viên lên kế hoạch tuần và thự hiện kiên trì hàng ngày . - Đối với BGH trường luôn theo dõi hướng dẫn giáo viên tổ chức các hoạt động này, nhằm giúp cho giáo viên có một thói quen nhất định - Tạo môi trường giao lưu ngôn ngữ tự do , thoải mái giữa tiếng việttiếng dân tộc - Giáo viên chú ý lắng nghe trẻ nói , giúp đỡ ,động viên và khích lệ trẻ kịp thời, giáo viên luôn gần gũi trẻ và trò chuyện cùng trẻ ,để trẻ cảm thấy tự tin và cởi mở với cô nhiều hơn. - Hàng tháng tôi chỉ đạo cho giáo viên trang trí trong lớp cũng như bên ngoài để tuyên truyền với phụ huynh , kí hiệu theo chủ đề của văn hoá địa phương gần gũi với trẻ nhất như trang phục của người đồng bào, một số rau quả có thật ở địa phương , hình ảnh những ngôi nhà sàn, bản làng nơi sinh hoạt cộng đồng, giúp trẻ cảm thấy yên tâm và gần gữi khi được đến trường Hình ảnh tổ chức tập huấn tại trường - Tôi thường xuyên tập huấn cho giáo viên biết xây dựng kế hoạc hoạt động phù hợp vơi lứa tuổi với thực tế cửa trường, biết tận dụng những thứ mà mình có để tổ chức các hoạt động giáo dục một các phù hợp hiệu quả - Trang bị cho giáo viên những tài liệu về trẻ em ở vùng dân tộc để họ có thêm những kiến thức dạy trẻ theo kế hoạch giáo dục và áp dụng một cách linh hoạt, sáng tạo trong công việc của mình - Hàng tháng giáo viên phối hợp với cha mẹ ntrẻ thông qua sổ bé ngoan để nắm bắt tình hình học tập của trẻ để có biện pháp giáo dục trẻ toàn diện ,tạo đều kiện cho trẻ học cả ngày ,xây dựng kế hoạch trong một ngày phù hợp với trẻ - Trẻ dân tộc nói tiếng việt là ngôn ngữ thứ hai thời gian đầu mới nhập học giáo viên rất vả trong giao tiếp với trẻ cũng như các hoạt động học trong ngày , nhưng với sự nổ lực và tinh thần trách nhiệm đội ngủ giáo viên đã từng bước xây dựng giáo dục trẻ ở mọi lúc mọi nơi ,lắng nghe trẻ nói đế học từ trẻ những tiếng giao tiếp cơ bản để sử dụng một cách hợp lý , hướng dấn cho trẻ đọc thơ ca dao có nội dung gần gữi ,ngắn gọn để trẻ dễ nhớ : VD như chủ đề gia đình , lúc đón trẻ giáo viên tập cho trẻ nói từ chào ba, chào mẹ, ông, bà, hát những bài hát ngắn về gia đình - Chín chủ đề trong học giáo viên đều xây dựng cho năm học và kế hoạch tuần đều lên nội dung ,đưa vào một số từ ngữ theo chủ đề tăng cường tiếng việt cho trẻ, kèm theo hình ảnh minh hoạ cụ thể để trẻ tiếp thu một cách dễ dàng hơn ,và hứng thú tham gia. Nội dung giáo dục được mở rộng dần theo nguyên tắc phát triển từ đơn giản đến phức tạp. - Hàng tháng giáo viên tự làm đồ dùng dạy học ,nguyên vật liệu sẵn có dễ tìm ở địa phương, thường xuyên thay đổi tạo môi trường đa dạng phong phú, phát huy tính tích cực của trẻ Hình ảnh thi đồ dùng cấp trường - Trong mỗi bài học giáo viên lồng ghép bằng cách, học mà chơi ,chơi mà học’ ,qua thực hành, tham quan, thảo luận, trò chuyện được diễn ra thường xuyên, ở mọi lúc mọi nơi, các hoạt động lao động cũng thường xuyên đưa vào nhằm mục đích giao lưu giữa cô và trẻ, thông qua lao động giáo viên đặt câu hỏi ngắn gọn, gần gũi, để trẻ trả lời theo ý của mình. [...]... các giải pháp ,biện pháp - Các giải pháp mà tôi đưa ra là nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của trường về cách dạy để tăng cường tiếng việt cho trẻ cho trẻ là không mới , nhưng với đặc thù của địa bàn nơi tôi công tác là rất cần thiết và thiết thực ,nếu như bỏ qua và dạy theo cách cũ, thì dẫn đến chất lượng chuyên môn và khả năng giao tiếp của trẻ sẽ không có chất lượng - Biện pháp mà giáo viên thực... tỉnh 0 0 - Việc nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên có ý nghĩa quyết định đối với việc đào tạo thế hệ thế trẻ ở nhà trường, vì tập thể giáo viên đóng vai trò quyêt định để nâng cao chất lượng chuyên môn của nhà trường - Với đề tài này có thể triển khai thực hiện ở các trường mầm non mà nhất là các trường có đa số là con em đồng bào dân tộc, biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn là rất cần thiết,... dục chất lượng và hiệu quả của giáo dục tuỳ thuộc vào sức mạnh yếu của đội ngũ giáo viên mà mỗi giáo viên phải tự tu dưỡng và rèn luyện bản thân để có được những phững phẩm chất đạo đức năng lực chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay III.1 PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ - Nội dung nghiên cứu cửa đề tài là nâng cao chất lượng chuyên môn theo hướng tăng cường tiếng viết cho trẻ ,đi theo. .. động theo tuần, tháng, năm sát với tình hình thực tế của trường, tổ chức sinh hoạt chuyên môn 1tháng một lần để tìm ra những biện pháp dạy trẻ tốt nhất - Tập huấn các chuyên đề về chuyên môn, các chuyên đề về dạy cho trẻ ở vùng khó khăn để giáo viên có những kỷ năng và phương pháp dạy có chất lượng hiệu quả - Thường xuyên dự giờ giáo viên nhận xét và rút kinh nghiệm d.Mối quan hệ giữa các giải pháp. .. vững mạnh là một tập thể có sự đoàn kết nhất trí cao trong thực hiện công việc nhiệm vụ chuyên môn Đó là tập thể những thành viên thành thạo giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ sáng tạo trong công tác giảng dạy để đưa chất lượng của trường ngày càng tốt hơn , tạo được niềm tin và sự gửi gắm của nhân dân khi họ gửi con đến trường Chất lượng một tập thể sự phạm được xây dựng trên cơ sở chất lượng từng... của trẻ ,họ luôn tìm tòi thiết kế những hoạt động học ,chơi nhắn gọn nhưng đầy đủ , truyền thụ cho trẻ những kiến thức phù hợp ,gần gữi với trẻ nhất trang bị cho trẻ một hành trang vững vàng để bước vào lớp 1 e Kết quả khảo nghiệm , giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu - Áp dụng những giải pháp và biện pháp trên trường tôi đã thật sự chuyển mình, CB-GV-NV đã tiến bộ rõ rệt về trình độ chuyên môn, ... hoạt các hoạt động tiếng viết ở mọi lúc ,mọi nơi - Đối với giáo viên tôi đều lên kế hoach cụ thể theo tuần , kiêm tra đánh giá và tút kinh nghiệm theo tháng - Về kết quả đã một năm áp dụng các biện pháp trên nhà trường có nhiều tiến bộ rõ rệt, chất lượng chuyên môn được nâng lên, từng giờ lên lớp giáo viên dạy nhanh nhẹn, linh hoạt, sáng tạo hơn trẻ tự tin mạnh dạn trong giao tiếp, tiếng phổ thông sử... hiệu quả có chất lượng II.3 CÁC GIẢI PHÁP ,BIỆN PHÁP a Mục tiêu của giải pháp, biện pháp - Yêu cầu đối với tập thể sư phạm Tập thể sư phạm của trường là một tổ chức giáo dục liên kết lại với nhau nhằm thực hiện mục đích chung duy nhất của nền giáo dục Muốn thực hiện được đều đó cần có sự đoàn kết nhất trí cao, của tập thể sư phạm nhà trường.Đầu tiên phải chú trọng công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ... hiện giải pháp ,biện pháp - Được sự quan tâm của phòng giáo dục ,của các cấp chính quyền địa phương, trường lớp ngày một khang trang hơn ,cơ sở vật chất tương đối đầy đủ ,đã tạo cho trẻmột môi trưòng học ,phát triển toàn diện về mọi mặc và đã đáp được nhu cầu chung của xã hội đó là tất cả mọi trẻ em đều được đến trường ,dược vui chơi học hành để phát triển toàn diện nhân cách của trẻ - Về biện pháp: ... trường đi đúng hướng ,theo chủ trương chung cửa ngành học mầm non III.2 Kiến nghị - Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị trong những năm học qua, bản thân tôi kính đề nghị với lãnh đạo cấp trên quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất ,tài liệu sách tham khảo về chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên ,biên chế giáo viên mầm non đủ về số lượng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ tại địa phương . công tác ch m sóc và giáo dục trẻ. Với cương vị là m t CBQL nhà trường , trước m c tiêu ch m sóc giáo dục trẻ m Đảng và Nhà Nước đã đặt ra cho ngành học m m non trong thời kỳ m i.Tập thể. ngũ CB, GV về m i m t. Đầu n m học tôi t m hiểu n m chắc về trình độ nhận thức chính trị, về ph m chất đạo đức, chuyên m n, và hoàn cảnh gia đình, trò chuyện để hiểu được t m tư nguyện vọng. tất cả m i công việc m phải là người biết cách tổ chức cho m i người l m giỏi. - M t yếu : Chất lượng của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều ,còn hạn chế nhiều về chuyên m n ngiệp vụ, m t số
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Một số giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn theo hướng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số, SKKN: Một số giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn theo hướng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số, SKKN: Một số giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn theo hướng tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số

Từ khóa liên quan