MỐI QUAN hệ GIỮA lạm PHÁT và THẤT NGHIỆP

36 1,914 17
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2014, 08:44

Lạm phát, Thất nghiệp, Mối quan hệ Trường: ĐH Văn Hóa TP HCM Khoa: Du lịch MÔN: KINH TẾ VIỆT NAM CHỦ ĐỀ: LẠM PHÁT THẤT NGHIỆP GV: NCS. NGUYỄN DUY CƯỜNG THỰC HIỆN: NHÓM 5 Bố cục: I. Lạm phát. II. Thất nghiệp. III. Mối quan hệ giữa lạm phát thất nghiệp ở Việt Nam. I. LẠM PHÁT 1. Khái niệm: . Trong kinh tế học, lạm phát là sự tăng lên theo thời gian mức giá chung của nền kinh tế. . Trong một nền kinh tế, lạm phát là sự mất giá trị thị trường hay giảm sức mua của đồng tiền. . Khi so sánh với các nền kinh tế khác thì lạm phát là sự phá giá tiền tệ của một loại tiền tệ so với các loại tiền tệ khác. [...]... III MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM 1 MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT THẤT NGHIỆP  Khái niệm “đánh đổi”  A.W Phillips đã đưa ra một luận điểm cho rằng giữa lạm phát thất nghiệp có sự đánh đổi với nhau Lạm phát >< Thất nghiệp  Sự đánh đổi này được thể hiện như thế nào?  Có phải luôn xảy ra tình trạng đánh đổi không? ĐƯỜNG PHILLIPS  Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa lạm phát. .. lạm phát của người dân doanh nghiệpLạm phát >< Thất nghiệp Tương đối đúng Yếu tố lạm phát kì vọng  Tỉ lệ lạm phát >< tỉ lệ thất nghiệp không còn tồn tại thì đường cong Phillips có tính tới lạm phát kì vọng, mối quan hệ sẽ là tỉ lệ thất nghiệp thay đổi của tỉ lệ lạm phát Giai đoạn thứ ba:  Lý giải vì sao có sự tồn tại song song giữa tỉ lệ thất nghiệp cao lạm phát cao.??? 2 MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT THẤT NGHIỆP TẠI... hiện mối quan hệ giữa lạm phát thất nghiệp: e =  + a + b u Trong đó: là tỉ lệ lạm phát (%) e là tỉ lệ lạm phát kì vọng (%) u là tỉ lệ thất nghiệp a là các nhân tố khác 3 KẾT LUẬN  Mối quan hệ giữa tỉ lệ lạm phát tỉ lệ thất nghiệp ở Việt Nam (giai đoạn 19922007) không tương thích với đường cong Phillips chuẩn  Tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên của Việt Nam (giai đoạn 1992-2007) khoảng 5,9% lạm phát. .. nghĩa, khi lạm phát cao hơn dự kiến người đi vay được hưởng lợi còn người cho vay bị thiệt hại, khi lạm phát thấp hơn dự kiến người cho vay sẽ được lợi còn người đi vay chịu thiệt hại 5 Nguyên nhân:  Lạm phát do cầu kéo  Lạm phát do cầu thay đổi  Lạm phát do chi phí đẩy  Lạm phát do cơ cấu  Lạm phát do nhập khẩu, xuất khẩu  Lạm phát tiền tệ  Lạm phát đẻ ra lạm phát 7 Kiềm chế lạm phát:  Sử... giữa lạm phát thất nghiệp đã trải qua 3 giai đoạn  Giai đoạn thứ nhất: Xoay quanh giả thuyết của nhà kinh tế William Phillips Tỉ lệ thất nghiệp >< Lạm phát Tiền lương, Đường Phillips ban đầu.giá cả, thất nghiệp ở Anh  Sau Chiến tranh Thế giới thứ II, nhiều quốc gia rơi vào tình trạng vừa thất nghiệp cao vừa lạm phát cao Không ủng hộ giả thuyết về mối quan hệ lạm phát cao, thất nghiệp thấp, hay... giữa lạm phát thất nghiệp trong dài hạn- đó là thời kì đình trệ  Vậy nhân tố nào nằm sau sự thay đổi này??? KỲ VỌNG của công chúng vào lạm phát  Điều gì làm thay đổi kì vọng của công chúng về lạm phát? ? SỰ DAI DẲNG CỦA LẠM PHÁT trong nền kinh tế kể từ đầu những năm 1970  Điều này cho thấy vấn đề then chốt không phải là lạm phát,  mà là sự kỳ vọng về  lạm phát của người dân doanh nghiệp  Lạm. .. Samuelson Solow đã giới thiệu đường cong Phillips mô tả khá chuẩn xác mối quan hệ ngược giữa lạm phát thất nghiệp cho số liệu nước Mỹ   Hai nhà kinh tế Milton Friedman and Edmund Phelps đã chỉ ra điểm khác biệt về sự thay đổi trong tổng cầu của một nền kinh tế trong ngắn hạn dài hạn.  Trong thời kì ngắn hạn nếu có những cú sốc cầu, giả sử tổng cầu tăng lên nhanh thì lạm phát tăng thất nghiệp. .. 5,9% lạm phát kì vọng quan trọng như thế nào trong việc hình thành lạm phát ở Việt Nam cho thấy nền kinh tế Việt Nam ở đâu so với tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên 4 CHÍNH PHỦ CÓ NHỮNG BIỆN PHÁP GÌ ĐỂ GIẢM LẠM PHÁT KÌ VỌNG CỦA CÔNG CHÚNG?  Việc ấn định tỉ lệ lạm phát cho năm tới cần cụ thể rõ ràng  Khi ấn định tỉ lệ lạm phát ở một con số cụ thể cần phải có cơ quan thực hiện chịu trách nhiệm nếu... động, bao gồm tất cả những người 15 tuổi trở lên có việc làm những người thất nghiệp trong thời kì quan sát  Tỷ lệ thất ngiệp được tính bằng phần trăm số người không có việc làm trong tổng số lao động xã hội  Theo quan điểm của trường phái tân cổ điển, mọi nền kinh tế luôn có một tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên hay thất nghiệp dài hạn  Thất nghiệp cơ cấu là tỷ lệ những người không làm việc do cơ cấu...4 Tác hại lạm phát:  Đối với lạm phát dự kiến được: + Chi phí mòn giày: chỉ những tổn thất phát sinh do sự bất tiện cũng như thời gian tiêu tốn mà người ta phải hứng chịu nhiều hơn so với không có lạm phát + Chi phí thực đơn: lạm phát thường sẽ dẫn đến giá cả tăng lên, các doanh nghiệp sẽ mất thêm chi phí để in ấn, phát hành bảng giá sản phẩm + Làm thay đổi giá . NAM CHỦ ĐỀ: LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP GV: NCS. NGUYỄN DUY CƯỜNG THỰC HIỆN: NHÓM 5 Bố cục: I. Lạm phát. II. Thất nghiệp. III. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp ở Việt Nam. I. LẠM PHÁT 1. Khái. nhân:  Lạm phát do cầu kéo  Lạm phát do cầu thay đổi  Lạm phát do chi phí đẩy  Lạm phát do cơ cấu  Lạm phát do nhập khẩu, xuất khẩu.  Lạm phát tiền tệ  Lạm phát đẻ ra lạm phát 7 vi hai hoặc ba chữ số một năm thường được gọi là lạm phát phi mã, nhưng vẫn thấp hơn siêu lạm phát.  Siêu lạm phát: + Siêu lạm phát là lạm phát "mất kiểm soát", một tình trạng giá
- Xem thêm -

Xem thêm: MỐI QUAN hệ GIỮA lạm PHÁT và THẤT NGHIỆP, MỐI QUAN hệ GIỮA lạm PHÁT và THẤT NGHIỆP, MỐI QUAN hệ GIỮA lạm PHÁT và THẤT NGHIỆP, MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn