Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh ở việt nam

3 642 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2013, 15:06

Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh ở việt nam Hướng đến kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế quốc dân Khoa Quản trị kinh doanhDANH MỤC BÀI VIẾT THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA“XÂY DỰNG HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH VIỆT NAM” Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2011Mục lụcBan tổ chức hội thảoĐề dẫn hội thảoPHẦN I: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANHKINH NGHIỆM QUỐC TẾ1.1 GS.TS Sargent NCS Trần Quang Huy – Các chương trình đào tạo quản trị kinh doanh tốt nhất Hoa Kỳ có điểm gì chung? 1.1 J. Sargent, Dr. and Huy Q. Tran, Doctoral Candidate – Best undergranduate business programs in the United States: What do they have in common?1.2 GS.TS Sargent NCS Trần Quang Huy – Chương trình khởi sự kinh doanh hướng tới chuẩn quốc tế 1.2. J. Sargent, Dr. and Huy Q. Tran, Doctoral Candidate – Toward a world -class quality entrepreneurship program1.3 TS. Đỗ Thị Thanh Vinh – Chương trình đào tạo cử nhân ngành quản trị kinh doanh Pháp 1.4 TS. Nguyễn Minh Ngọc – Phân tích kết cấu chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh của một số truờng đại học Mỹ 1.5 PGS.TS Lê Công Hoa – Tìm hiểu chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh Trường Đại học Texas - Pan American1.6 Ths. Hà Sơn Tùng Ths. Hà Thu Trang – Về xây dựng chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh của Trường đại học bang California (CSULB) tại Long Beach, Hoa Kỳ1.7 TS. Nguyễn Thành Hiếu – Chương trình đào tạo quản trị kinh doanh của Trường kinh doanh Norwich, Đại học East Anglia, UK1.8 Ths. Nguyễn Vân Thuỳ Anh – Chia sẻ kinh nghiệm của Chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh quốc tế IBD trong phát triển các kỹ năng quản lý cho sinh viên1.9 TS. Đào Thanh Tùng - Chương trình hợp tác đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh thương mại giữa Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) Trường Victoria University of Wellington, New Zealand (VUW)PHẦN II: XÂY DỰNG HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH VIỆT NAM THEO HƯỚNG TIẾP CẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI2.1 PGS. TS Lê Công Hoa – Xây dựng hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh Việt Nam - Nhìn nhận tổng quan2.2 PGS.TS Hoàng Văn Hoa & Ths. Lê Thị Hương Lan - Một số ý kiến về hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân ngành quản trị kinh doanh theo chuẩn quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân2.3 PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc – Một vài ý kiến về chương trình đào tạo cử nhân ngành quản trị kinh doanh Việt Nam2.4 PGS.TS Trương Đình Chiến - Bàn về xây dựng chương trình đào tạo cử nhân ngành các chuyên ngành quản trị kinh doanh2.5 PGS.TS Ngô Kim Thanh – Xu thế đổi mới nội dung chương trình đào tạo quản trị kinh doanh2.6 PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền - Lạm bàn về xác định nhu cầu xã hội về đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh2.7 Ths. Đinh Tuấn Dũng - Cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh2.8 TS. Đỗ Thị Đông – Đề xuất phương pháp đánh giá chất lượng chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh2.9 Ths. Trần Mai Ước – Đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh tại Việt Nam theo mô hình CDIO nhằm đáp ứng với nhu cầu xã hội2.10 TS. Lê Ngọc Thông – Bàn thêm về mục tiêu đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh2.11 TS. Trần Thị Song Minh – Đề xuất đổi mới xây dựng chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh dưới góc độ định hướng chuẩn đầu ra về tin học2.12 PGS.TS Nguyễn Thị Minh An – Xây dựng hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh tại Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông2.13 PGS.TS Vũ Phán – Thực trạng định hướng hoàn thiện chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh Đại học Dân lập Phương Đông2.14 Ths. Trần Thị Thuỳ Linh & TS. Vũ Hùng Phương - Chương trình đào tạo bậc cử nhân ngành quản trị kinh doanh, Trường Đại học Thăng Long -Những bước phát triển hoàn thiện2.15 Ths. Lê Chí Công - Phát triển chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh Du lịch tại Đại học Nha Trang2.16 Ths. Hoàng Thị Thanh Hương & Ths. Vũ Hoàng Nam - Chương trình đào tạo Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế quốc dân qua kết quả điều tra sinh viên2.17 PGS.TS Trần Thị Vân Hoa - Xây dựng hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh EBBA Viện Quản trị kinh doanh2.18 Ths. Trương Tuấn Anh Câu lạc bộ Doanh nhân tương lai (CFE) – Đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh qua thực tế người học2.19 TS. Nguyễn Thị Hoài Dung – Cầu nối giữa nhà trường doanh nghiệp trong đào tạo quản trị kinh doanh2.20 Ths. Trần Quốc Việt - Xây dựng hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh Việt Nam - Nhìn từ phía doanh nghiệp2.21 TS. Đoàn Hồng Lê - Đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo quản trị kinh doanh qua thực tế người sử dụng2.22 TS. Phạm Thế Hưng - Các giải pháp nhằm gắn kết nhu cầu của doanh nghiệp với các trường đại học2.23 PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân – Một số vấn đề trong việc thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam - Suy nghĩ về việc thiết kế chương trình đào tạo cho doanh nghiệp2.24 PGS.TS Dương Thị Liễu – Vai trò vị trí các môn học “kỹ năng mềm”trong hệ thống kiến thức quản trị kinh doanh 2.25 TS. Trương Đức Lực - Một số suy nghĩ về bài tập nhóm trong đào tạo ngành quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế quốc dân3.0 Phụ bìa3.1 Bìa 2: Giới thiệu Khoa Quản trị kinh doanh3.2 Bìa 3: Giới thiệu Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp . đào tạo quản trị kinh doanh2 .20 Ths. Trần Quốc Việt - Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh ở Việt Nam - Nhìn từ phía doanh. Một vài ý kiến về chương trình đào tạo cử nhân ngành quản trị kinh doanh ở Việt Nam2 .4 PGS.TS Trương Đình Chiến - Bàn về xây dựng chương trình đào tạo cử
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh ở việt nam, Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh ở việt nam, Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh ở việt nam

Từ khóa liên quan