ca - tbd chuyển hướng phát triển trong tương lai và kiến nghị xây dựng nhằm thực hiện có hiệu quả quan hệ kinh tế việt nam - apec

61 284 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2014, 21:10

Lời mở đầu Toàn cầu hoá khu vực hoá đã trở thành một trong những xu thế chủ yếu của quan hệ quốc tế hiện đại. Ngày nay, sự phát triển của Cách mạng khoa học kỹ thuật, của kỷ nguyên tin học cùng với vai trò ngày càng tăng của các công ty đa quốc gia đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyên môn hoá, hợp tác hoá phân công lao động quốc tế giữa các quốc gia làm cho sản xuất đợc quốc tế hoá cao độ. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều điều chỉnh chính sách theo hớng mở cửa, nới rộng, tiếp tới dỡ bỏ các hàng rào thuế quan phi thuế quan, đẩy mạnh giao dịch thơng mại, luân chuyển các nhân tố của t liệu sản xuất giữa các quốc gia. Để khỏi bị đặt ra ngoài của dòng thác phát triển, các nớc đều phải nỗ lực hội nhập vào trào lu chung của thời đại. Tăng cờng sức cạnh tranh kinh tế. Tuy nhiên vấn đề hội nhập vào nền kinh tế thế giới cho thấy 2 mặt của vấn đề là: Thuận lợi thách thức sẽ tới với các quốc gia. Vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đợc khẳng định tại đại hội VI của Đảng. Chủ trơng đa phơng hoá, đa dạng hoá quan hệ kinh tế đã đánh dấu bớc đầu cho tiến trình hội nhập của Việt Nam. (Đại hội VII). Đại hội Đảng lần thứ VIII đã khẳng định phải đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực thế giới. Hội nghị TW 4 (1997) nêu dõ nguyên tắc hội nhập của Việt Nam là trên sở phát huy nỗ lực thực hiện nhất quán lâu dài chính sách thu hút đầu t quốc tế. Bằng những chủ trơng đờng lối đúng đắn chúng ta đã thu đợc những thành quả quan trọng bớc đầu trong quá trình hội nhập. Đó là tạo ra đợc mối quan hệ với các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế nh: IMF; WB; ADB Gia nhập AESAN (1995); đàm phán để gia nhập WTO. Đặc biệt với việc trở thành thành viên của diễn đàn kinh tế, Châu á - Thái Bình Dơng (APEC - 11/1998) đã mở ra một thời kỳ mới; một bớc tiến mạnh mẽ, tạo thế lực cho Việt Nam trên thế giới. Góp phần thực hiện xây dựng kinh tế đất nớc vững mạnh nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng văn minh. - 1 - Chơng I Quá trình hình thành phát triển của APEC I-/ Sự ra đời phát triển của APEC. 1-/ Sự ra đời phát triển của APEC. Từ năm 1960 đã hình thành những ý tởng liên kết kinh tế khu vực Thái Bình Dơng. ý tởng này đợc các học gia ngời Nhật là KOJIMA KUJJIOTO đề xuất (1965). ý tởng này chỉ ra việc thành lập 1 khu vực mậu dịch tự do Thái Bình Dơng mà thành viên là 5 nớc công nghiệp phát triển mở cửa cho các thành viên liên kết là các nớc đang phát triển ở khu vực lòng chảo Thái Bình Dơng tham gia. Sau đó, tiến sĩ SABURÔ OKITA tiến sĩ JONH CRAYRD một số học giả khác đã sớm nhận thức đợc việc phải xây dựng sự hợp tác kinh tế Thái Bình Dơng (PECC). PECC cùng với ASEAN đóng vai trò quan trọng trong việc hợp tác t vấn kinh tế trong khu vực thúc đẩy việc thành lập APEC. Cuối thập kỷ 80, một số quan chức của Nhật Bản, trong đó nổi bật lên vai trò của Hajime Tamura bộ trởng Bộ Nông nghiệp Thơng Mại Nhật Bản lúc đó đã gợi ý thành lập một diễn đàn hợp tác tính chất kỹ thuật về các vấn đề kinh tế khu vực. Tuy nhiên, lúc này vòng đàm phán Urugoay trong khuôn khổ GATT đang diễn ra cuộc vận động để thành lập khu vực mậu dịch Tự do Bắc Mỹ(NAFTA) đang đợc xúc tiến nên đề nghị về thành lập tổ chức kinh tế khu vực của Nhật ít đợc quan tâm. Tuy vậy, Chính phủ công đảng của thủ tớng Ôxtralia (Bobhavke) rất nhận thức rõ về tầm quan trọng, cần thiết của mối quan hệ kinh tế giữa Châu á úc cho nên đã kịp thời nắm bắt thúc đẩy ý tởng về 1 diễn đàn hợp tác kinh tế ở khu vực. Tháng 1- 1989 tại Xơ un (Hàn Quốc). Thủ tớng Bobhavke đã nêu ý t- ởng về việc thành lập một diễn đàn t vấn kinh tế cấp bộ trởng ở Châu á - Thái Bình Dơng nhằm mục đích phối hợp hoạt động cảu các chính phủ nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế ở khu vực, thúc đẩy hệ thống thơng mại đa phơng. Các nớc Nhật Bản, Malaixia, Hàn Quốc, Thái Lan, Philipin, Xingapo, Bruney, Indonexia, Newzelend, Canada Mỹ đã ủng hộ sáng kiến này. Tháng 11 - 1989 các Bộ trởng kinh tế, ngoại giao của 12 nớc nói trên đã họp tại Cabera (úc) quyết định chính thức thành lập diễn đàn hợp tác kinh tế châu á - Thái Bình Dơng (gọi tắt là APEC) với t cách là 1 diễn đàn xuyên khu vực Thái Bình Dơng. Trong đó bao gồm 3 chế quan hệ thơng mại khu vực tiểu khu vực: NAFTA, AFTA ANZERTA (Hiệp định mậu - 2 - dịch tự do giữa úc Niuzilân), APEC cùng với các tổ chức này chung mục tiêu là tự do hoá buôn bán (tuy thời hạn thực hiện các lĩnh vực nguyên tắc hoạt động khác nhau). cấu của APEC rất đa dạng gồm các n- ớc công nghiệp phát triển nh Mỹ, Nhật Bản, Canada, Niudilân, úc, các nền kinh tế công nghiệp mới ở Châu á nh: Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Công, Xingapo, các nớc đang phát triển thuộc ASEAN Trung Quốc. Do trình độ phát triển kinh tế không đồng đều, lợi ích tiềm lực không giống nhau giữa các thành viên, cho nên cũng nh AFTA thời hạn thực hiện tự do hoá th- ơng mại đầu t của các nớc trong APEC đợc quy định theo 2 thời hạn 2010 với nền kinh tế phát triển 2020 với các nền kinh tế đang phát triển. (thời hạn thực hiện AFTA là 2003 - 2006). Tuy vậy, về mặt tổng thể thực lực, APEC là 1 tập hợp kinh tế lớn nhất thế giới với các trung tâm kinh tế khổng lồ là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc các nền kinh tế năng động nhất ở Đông á Nam á. Từ khi thành lập tới nay APEC đã những bớc phát triển vợt bậc, cả về chất lợng, về cấu tổ chức. Từ năm 1989 tới 1992 đã diễn ra 4 hội nghị cấp bộ trởng các thành viên APEC. Theo quy chế của APEC, thành viên đăng cai hội nghị hàng năm sẽ làm chủ tịch của APEC. Các hội nghị đó đợc họp tại Canbera (úc 11/1989); lần thứ 2 tại Xingapo tháng 7 - 1990; lần thứ 3 tại Xơun (hàn quốc 11 - 1991) lần thứ 4 tại Băng Cốc (Thái Lan 9 -1992). Tháng 11 -1993, Mỹ đảm nhận chức chủ tịch APEC tổng thống Mỹ B.Clinton đề nghị triệu tập hội nghị không chính thức các nhà lãnh đạo cấp cao các nớc thành viên APEC tại Seatle (Mỹ) vào ngày 20/11/1993 ngay sau khi kết thúc hội nghị Bộ trởng APEC lần thứ 5 (từ 17 tới 19/11/1993). Thời gian này vòng đàm phán Urugoay của GATT đang gặp khó khăn, các thành viên APEC muốn sử dụng chế tự do hoá thơng mại của APEC NAFTA để thúc đẩy tiến trình đàm phán Urugoay. Hội nghị cấp cao không chính thức đầu tiên đợc tổ chức tại Mỹ tạo ra sự thay đổi theo hớng tích cực tầm nhìn hoạt động của APEC. Theo thông lệ đó, từ 1993 trở lại đây, hàng năm APEC đều tổ chức Hội nghị cấp cao không chính thức tiếp theo ngay sau Hội nghị cấp cao Bộ trởng các vấn đề quan trọng nhất của APEC đợc thông qua tại hội nghị các nhà lãnh đạo cấp cao của diễn đàn này. Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 2 họp tháng 11/1994 tại Bogos (Indonexia); Indonexia làm chủ tịch APEC. - 3 - Hội nghị cấp cao lần thứ 3 họp tháng 11/1995 tại Osaka (Nhật Bản) Nhật Bản làm chủ tịch. Hội nghị cấp cao lần thứ 4 họp tại Subic (Philipin) tháng 11/1996; Philipin làm chủ tịch của APEC. Hội nghị cấp cao lần thứ 5 họp tại Canada 11/1997; Canada làm chủ tịch APEC. Năm 1998 hội nghị cấp cao lần thứ 6 họp tại Malaysia nớc chủ nhà làm chủ tịch của APEC. Nội dung hoạt động của APEC cũng những bớc phát triển bền vững thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của diễn đàn. Ngay tại Hội nghị Bộ trởng lần thứ nhất ở Canbera 1989 t tởng về chủ nghĩa khu vực mở đã đợc ghi nhận trong Tuyên bố chung của Hội nghị. Liên tiếp các hội nghị sau đó các thành viên APEC căn cứ vào chủ nghĩa khu vực mở để phát triển xây dựng tiến tới một khu vực châu á - Thái Bình Dơng tự do thơng mại đầu t, không phân biệt đối xử trong nội bộ cũng nh các nớc, nhóm n- ớc ngoài APEC . Tại hội nghị bộ trởng lần thứ II 7/1990 tại Singapo các thành viên APEC đa ra 7 lĩnh vực hoạt động: tổng hợp các dữ liệu thơng mại vào đầu t, thúc đẩy thơng mại, mở rộng đầu t chuyển giao kỹ thuật ở khu vực châu á - Thái Bình Dơng, phát triển nhân lực, hợp tác khu vực trong một số lĩnh vực khác. Hội nghị bộ trởng APEC lần thứ 3 (11/1991) phát triển các lĩnh vực đợc xác định tại hội nghị trớc bổ xung hợp tác trong các lĩnh vực hải sản, giao thông du lịch. Tuyên bố Xơrin của hội nghị đã xác định các mục tiêu cụ thể, phạm vi, phơng thức hoạt động của APEC. Các hoạt động của APEC dần dần đợc hớng vào những lĩnh vực những vấn đề cụ thể. Hội nghị Bộ trởng lần thứ 4 xác định triển khai thực hiện những lĩnh vực của hội nghị trớc. Hoạt động của APEC đã bớc một bớc tiến lớn tại hội nghị cấp cao các thành viên APEC tại Seatle (Hội nghị cấp cao1) phát triển mạnh qua các hội nghị cấp cao sau đó. Tại các hội nghị này, các nớc thành viên APEC đã hoạch định 1 chơng trình hợp tác kinh tế sâu rộng xây dựng một viễn cảnh kinh tế khu vực Châu á - Thái Bình Dơng. Các nớc thành viên đã đa ra đợc tuyên bố chung về khuôn khổ đầu t thơng mại nhằm tăng cờng hoạt động kinh tế, thúc đẩy mua bán ngoại thơng, cam kết xây dựng khu vực mậu dịch đầu t, mở rộng mậu dịch toàn cầu tăng cờng quan hệ kinh tế chặt chẽ trong APEC. Thông qua các hội nghị cấp cao các nớc thành viên - 4 - còn xây dựng các chơng trình kinh tế hoạch định cụ thể để thực hiện các mục tiêu kinh tế lớn đã đặt ra, xác định những bớc đi, thời hạn cụ thể để hoàn tất các mục tiêu đó. Đề ra các nguyên tắc làm sở cho việc tiến hành tự do hoá thơng mại đầu t, hợp tác kinh tế kỹ thuật. * Về cấu tổ chức thành viên cảu APEC đến nay về bản APEC vẫn đợc coi là 1 diễn đàn đối thoại về kinh tế thơng mại, cha phải là 1 tổ chức với ý nghĩa đầy đủ của khái niệm này. APEC cha một chế chặt chẽ mang tính ràng buộc cao, cha các quan chế tài giải quyết tranh chấp để đảm bảo các chơng trình hợp tác các cam kết đợc thực hiện nghiêm túc, chủ yếu các thành viên APEC thực hiện các yêu cầu của tổ chức trên sở tự nguyện. Trong quá trình tồn tại, bản thân nội bộ của APEC luôn tồn tại 2 xu hớng đối lập nhau là: - Xu hớng muốn đẩy nhanh quá trình tự do hoá, thơng mại đầu t dịch vụ, thể chế hoá APEC. - Xu hớng từng bớc tiến hành tự do hoá thơng mại đầu t, duy trì APEC nh một diễn đàn t vấn, các quyết định tính chất không bắt buộc. Sau gần 10 năm tồn tại dần dần cấu tổ chức của APEC đã đợc củng cố, chặt chẽ hơn, trở thành 1 tổ chức quốc tế liên chính phủ, đợc thể chế hoá ý nghĩa chiến lợc đối với các nớc thành viên. Ban th ký của APEC lần thứ 4 năm 1992 tại Băng Cốc trụ sở ở Xingapo. Các uỷ ban, các nhóm, cộng tác các nhóm đặc trách đã đi vào triển khai hoạt động. Bên cạnh hội nghị Bộ trởng từ năm 1993 đã hình thành thêm một chế lãnh đạo mới cao hơn đó là Hội nghị cấp cao không chính thức (AELM) với sự tham gia của ngời đứng đầu chính phủ, Nhà nớc của các quốc gia thành viên APEC. Tại hội nghị cấp cao lần thứ 4 năm 1996 tại SUBIC đã vạch ra kế hoạch thực hiện các mục tiêu cảu APEC. Đề ra tiêu chuẩn kết nạp thành viên mới của tổ chức (Hội nghị cấp cao lần thứ 5 năm 1997). Các thành viên của APEC (Ban đầu gồm 12 nớc thành viên sáng lập: úc, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Xingapo, Malaixia, Philipin, Thái Lan, Brunây, Niuzilân, Inđônêxia, Hàn Quốc. Tới tháng 11/1991, 3 năm sau khi mới thành lập 3 thành viên mới đợc kết nạp là Trung Quốc, Hồng Công, Đài Loan. Tháng 11/1994 APEC thêm 3 thành viên mới là Mêhicô, Chi Lê, Papua Niu ghilê nâng tổng số thành viên lên 18 nớc vùng lãnh thổ. Trong 3 năm từ 11/1994 tới 1997 APEC ngừng kết nạp thành viên mới để chấn chỉnh lại tổ chức các hoạt động của mình, tháng 11/1998 APEC đã kết nạp Việt - 5 - Nam, Nga Peru 8 nớc đang trong thời gian xin gia nhập APEC là: Mông Cổ, ấn Độ, Pakistan, Srilanka, Macao, Panama, Ecuado Colombia. Nhìn chung càng ngày APEC càng sự trởng thành. chế tổ chức nội dung hoạt động của APEC ngày càng đợc hoàn thiện nâng cao chặt chẽ hơn theo hớng thể chế hoá nh một tổ chức. 2-/ cấu tổ chức của APEC a-/ Hội nghị cấp cao APEC không chính thức (hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế AELM). Hội nghị này đợc tổ chức lần đầu tiên tại Scatle Mỹ năm 1993 trở thành hội nghị thờng niên của các nhà lãnh đạo chính phủ Nhà nớc các quốc gia thành viên. Đây là quan quyết định chính sách cao nhất của APEC, nó biến APEC từ một chế thuần tuý t vấn trở thành một tổ chức quốc tế thực sự. b-/ Hội nghị bộ tr ởng APEC - Hội nghị bộ trởng lần thứ nhất họp tại Canbera 11/1989 với sự tham gia của các bộ trởng ngoại giao kinh tế của các nớc thành viên, luân phiên các nớc thành viên đang cai thành viên đăng cai là chủ tịch của hội nghị chủ tịch APEC trong nhiệm kỳ 1 năm. Hội nghị bộ trởng của APEC quyết định phơng hớng hoạt động của APEC ấn định thời gian thực hiện chơng trình hành động cho năm tiếp theo. Các quyết định của hội nghị đợc thể hiện trong thông cáo chung bao gồm: + Các quyết định về vấn đề tổ chức: xác định mục tiêu nguyên tắc hoạt động của APEC, thành lập các uỷ ban, hội đồng thành lập quỹ, xác định mức đóng góp của các thành viên, kết nạp thành viên mới. + Quyết định nguyên tắc, mục tiêu nội dung các chơng trình hoạt động,đánh giá tiến trình hợp tác đầu t của APEC của các quan trong APEC. + Xem xét đánh giá sáng kiến của hội nghị cấp cao không chính thức. + Thông qua dự thảo các chơng trình hành động. Các hội nghị bộ tr- ởng chuyên ngành sẽ đợc triệu tập khi cần thiết. c-/ Hội nghị quan chức cao cấp (SOM) Hội nghị này đợc tổ chức thờng kỳ giữa 2 hội nghị Bộ trởng hàng năm nhằm chuẩn bị đa ra các khuyên nghị trình Hội nghị Bộ trởng về các vấn đề tổ chức, chơng trình hoạt động của APEC trong lĩnh vực thơng mại, đầu t, các chơng trình hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ của tổ chức điều - 6 - phối ngân sách chơng trình công tác của các bộ phận trong tổ chức của APEC. Trớc hội nghị quan chức cao cấp sẽ cuộc họp cho các vụ trởng (hoặc phó vụ trởng) đại diện của thành viên tổ chức hội nghị bộ trởng chủ trì cuộc họp này. Cuộc họp này là công việc chuẩn bị cho Hội nghị quan chức cao cấp (SOM). Hội nghị quan chức cao cấp nhiệm vụ thúc đẩy tiến trình APEC phù hợp với quyết định của Hội nghị bộ trởng các chơng trình hành động của Hội nghị này. d-/ Ban th ký APEC. - 1 giám đốc điều hành do nớc giữ ghế chủ tịch APEC cử với thời hạn 1 năm, 1 phó giám đốc điều hành sẽ do nớc chủ tịch APEC vào năm tiếp theo cử. Ngoài ra ban th ký còn các nhân viên chuyên nghiệp từ các nớc thành viên các nhân viên phục vụ. Ban th ký chức năng hỗ trợ phối hợp các hoạt động của APEC, cung cấp hậu cần, kỹ thuật điều hành các vấn đề tài chính. (Từ năm 1993 vấn đề tài chính ngân sách của APEC đợc chuyển cho uỷ ban ngân sách quản trị xử lý). Ban th ký đợc chỉ đạo bởi hội nghị quan chức cao cấp quan hệ chặt chẽ với các quan khác của APEC. e-/ Uỷ ban ngân sách quản trị (AC) Uỷ ban này chức năng t vấn cho các quan chức cao cấp về vấn đề ngân quỹ, quản điều hành. uỷ ban này quyền xem xét cấu của sách hàng năm, xem xét đánh giá ngân sách hoạt động của các quan trong APEC ngân sách hành chính do ban th ký đa ra. Uỷ ban quyền đánh giá hoạt động của các nhóm công tác khuyến nghị với các quan chức cao cấp của APEC nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, xem xét chỉ tiêu của nhóm công tác các dự án của nhóm đặc trách. g-/ Uỷ ban th ơng mại đầu t (CTI) Uỷ ban này trách nhiệm thúc đẩy hợp tác, tự do hoá thơng mại đầu t. Soạn thảo báo cáo hàng năm trình hội nghị bộ trởng về các vấn đề liên quan tới chức năng của uỷ ban. h-/ Uỷ ban kinh tế (EC) Uỷ ban kinh tế đợc thành lập năm 1994 để thực hiện hoạt động nghiên cứu các xu hớng các vấn đề kinh tế thông qua các chỉ số kinh tế bản. Uỷ ban là diễn đàn thúc đẩy đối thoại giữa các nớc thành viên trong nghiên - 7 - cứu dự báo kinh tế nhằm thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh tế trong APEC, góp phần xây dựng chính sách trong các diễn đàn khác của APEC. i-/ Nhóm danh nhân (nhóm các nhân vật lỗi lạc) 1992 các bộ trởng APEC nhất trí thành lập nhóm danh nhân với t cách là nhóm t vấn phi chính phủ độc lập để vạch ra tơng lai, phơng hớng trao đổi thơng mại ở khu vực cho tới năm 2000. k-/ Hội đồng t vấn doanh nghiệp Nhằm thực hiện mục tiêu chính của APEC là thu hút tăng cờng sự tham gia của giới doanh nghiệp trong các hoạt động của APEC phù hợp với thực tiễn đem lại hiệu quả, hội nghị cấp cao không chính thức lần thứ I đã thành lập diễn đàn kinh doanh thái bình dơng (PBF), nhằm xác định các vấn đề APEC cần tập trung sử lý tạo điều kiện thuận lợi cho thơng mại đầu t. Tại hội nghị bộ trởng lần VII trên sở tầm quan trọng của giới doanh nghiệp t nhân trong hoạt động hợp tác kinh tế APEC đã thành lập hội t vấn doanh nghiệp (Hội đồng này thay cho diễn đàn kinh doanh thái bình dơng PBF tập trung vào các lĩnh vực nh: sở hạ tầng, tài chính đầu t, các xí nghiệp vừa nhỏ, phát triển nguồn nhân lực vv l-/ Các nhóm công tác nhóm đặc trách Hiện nay APEC 10 nhóm công tác phụ trách các lĩnh vực hoạt động cụ thể của tổ chức. Nhóm công tác chuyên thực hiện hoạt động khảo sát tiềm năng phát triển thúc đẩy sự tăng trởng trong các lĩnh vực mà nhóm phụ trách. Ngoài ra APEC còn 3 nhóm đặc trách về các vấn đề: chính sách với các doanh nghiệp vừa nhỏ, hạ tầng sở hợp tác kỹ thuật công nghiệp. Thông qua mô hình tổ chức của APEC cho thấy đây là diễn đàn bao gồm nhiều diễn đàn nhỏ để các thành viên thảo luận, t vấn chính sách hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể. 3-/ Quy chế thành viên quan sát viên Tháng 11/1998 sau khi ba nớc Việt Nam, Nga Peru đợc kết nạp vào APEC, tổ chức này đã quyết định ngừng kết nạp thêm trong 10 năm tiếp theo (APEC hiện tại 21 thành viên ). Để thể trở thành thành viên của APEC các quốc gia vùng lãnh thổ cần đáp ứng các điều kiện trong quy chế thành viên của tổ chức (thông qua tại hội nghị các nhà lãnh đạo cấp cao - 8 - APEC 11/1997). Theo đó muốn trở thành thành viên APEC cần các chỉ tiêu sau: - Vị trí địa lý: nằm ở khu vực châu á - Thái Bình Dơng; tiếp giáp với bờ biển Thái Bình Dơng. - Quan hệ kinh tế: phải mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với các thành viên APEC về thơng mại hàng hoá dịch vụ; đầu t trực tiếp nớc ngoài sự tự do đi lại của các quan chức. - Tơng đồng về kinh tế: Phải chấp nhận chính sách kinh tế mở cửa theo hớng thị trờng. - Quan tâm chấp nhận các mục tiêu của APEC. Phải tỏ rõ sự quan tâm mạnh mẽ tới các lĩnh vực hoạt động của APEC, bằng hành động tham gia vào các nhóm công tác hoặc nghiên cứu độc lập, cũng nh các hoạt động khác của APEC. Tuy vậy, việc trở thành thành viên APEC không bị tri phối bắt buộc bởi các hoạt động trong các nhóm công tác của các nớc mong muốn. Nớc muốn trở thành thành viên APEC phải chấp nhận tất cả các mục tiêu nguyên tắc của APEC đợc đề ra trong các tuyên bố, quyết định của tổ chức này là phải cam kết thực hiện các quyết định chủ trơng đã đợc các thành viên chính thức, APEC còn quy chế quan sát viên cho 3 tổ chức khu vực là ASEAN, PECC, diễn đàn Nam Thái Bình Dơng (SPF) (không quy chế quan sát viên cho các nớc vùng lãnh thổ riêng biệt). Các nớc không phải thành viên APEC thế đợc tham gia các hoạt động của tổ chức với t cách là khách mời tại các nhóm công tác. 4-/ Các đòi hỏi thực tiễn làm xuất hiện APEC: Cuối những năm 1970 trong thập kỷ 80 Châu á đạt đợc sự tăng tr- ởng liên tục với tốc độ cao, (chủ yếu là kinh tế Đông á) với sự xuất hiện của các trung tâm kinh tế năng động nh nhóm nớc NIC, ASEAN sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc đã biến châu á thành khu vực phát triển kinh tế bậc nhất trên thế giới. Luôn luôn dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng trởng, xuất khẩu của châu á là động lực kinh tế rất mạnh của châu lục, vợt xa các khu vực khác của thế giới (tăng 10% hàng năm so với 4% của châu Âu Mỹ la tinh; 6% của các nớc công nghiệp phát triển). Châu á trở thành một thị tr- ờng rộng mở, linh hoạt ổn định; múc đầu t FDI rất cao. Điều đó đòi hỏi sự hợp tác liên kết kinh tế trong khu vực, nhu cầu này trở nên vô cùng cấp thiết để đảm bảo tính u việt, sự tăng trởng kinh tế ổn định của nền kinh tế châu á. Cùng với tiền đề đó, xu thế quốc tế hoá nền kinh tế các - 9 - quốc gia, sự phân công lao động quốc tế cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật với công nghệ tiên tiến: Đặc biệt là thị trờng 1 tỷ ngời của Trung Quốc đợc mở ra càng làm tăng xu thế của châu á - Thái Bình Dơng. Trên sở xu thế liên kết hợp tác kinh tế quốc tế trên thế giới trong những năm gần đây (từ cuối thập kỷ 80 tới nay) xuất hiện nhiều hoạt động xúc tiến thành lập các liên minh kinh tế (VD: thị trờng chung do các nớc liên minh châu Âu thành lập - 1992; khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ vv ) Trong khi đó chính trong bản thân của khu vực châu á - Thái Bình Dơng một khu vực rất cần có1 hình thức liên kết tính chất chính thức, liên chính phủ toàn khu vực để tao cán cân thăng bằng trớc sức ép của chủ nghĩa bảo hộ khu vực ở châu Âu Bắc Mỹ, thì lại cha 1 tổ chức nh vậy để bảo vệ quyền lợi của các nớc trong khu vực. Mặt khác trong nền kinh tế hiện đại sự phụ thuộc lẫn nhaucuar các thị trờng đang trở thành một tất yếu cho sự phát triển kinh tế. Từ 1970 tới cuối 1980 trong khu vực châu á - Thái Bình Dơng đã thấy rõ xu thế này (VD: về thơng mại năm 1989 xuất khẩu của khu vực này sang Mỹ chiếm 25,8% tổng gí trị hàng xuất khẩu của họ, xuất khẩu từ Mỹ sang khu vực Châu á Thái Bình Dơng chiếm 30,5 % tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ ) sự tuỳ thuộc lẫn nhau này đã tạo ra một lực gắn kết kích thích một nhu cầu phối hợp giữa các nền kinh tế trong khu vực với nhau. Nh vậy, sự phát triển kinh tế với tốc độ tăng trởng cao liên tục của các nền kinh tế trong khu vực Châu á - Thái Bình Dơng cùng với xu thế hợp tác kinh tế quốc tế, sự liên kết kinh tế liên châu lục đã tạo ra tiền đề do sự tác động mạnh mẽ ý tởng tiến bộ của các nhân sĩ trong khu vực đã tạo ra tiền đề cho việc hình thành tổ chức diễn đàn kinh tế Châu á - Thái Bình Dơng (APE) (Trên thực tế còn quan điểm cho rằng nguyên nhân sâu sa của sự ra đời APEC vào năm 1989 là do : vòng đàm phán Urugoay trong khuôn khổ thuộc ATT nguy sụp đổ, chiến tranh lạnh đã chấm dứt, xuất hiện các yếu tố kinh tế nh đã trình bày ở trên). II-/ Mục tiêu nguyên tắc hoạt động của APEC. 1-/ Mục tiêu hành động của APEC Với t cách là 1 tổ chức ra đời tồn tại nhằm đáp ứng nhu cầu của tình hình mới, bảo vệ lợi ích của các quốc gia thành viên thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế. Ban đầu APEC chỉ ra 1 nhóm đối thoại quy chế cha chặt chẽ thì nay nó đã đợc củng cố theo lơng thể chế hóa. Mặc dù là 1 tổ chức với các thành viên tiềm lực kinh tế trình độ phơng thức phát triển - 10 - [...]... Việt Nam - APEC sẽ còn gặt hái đợc nhiều thành công hơn nữa đạt đợc hiệu quả kinh tế cho cả hai bên - 32 - 3-/ Quan hệ kinh tế song phơng Việt Nam - các thành viên APEC 3. 1-/ Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Đài Loan Đặc điểm của quan hệ kinh tế Việt Nam - Đài Loan là về Thơng mại chỉ đóng vai rò rất nhỏ nhng đầu t từ Đài Loan vào Việt Nam lại rất lớn Đài Loan thờng giữ vị trí hàng đầu trong đầu... xây dựng hạ tầng, y tế, môi trờng v.v Trên đây là, các lĩnh vực hợp tác chủ yếu của quan hệ kinh tế Việt Nam - APEC Quan hệ kinh tế này đóng vai trò quan trọng vào tăng trởng thay đổi cấu kinh tế Việt Nam Nó đóng vai trò quan trọng cho sự hội nhập toàn diện của Việt Nam vào diễn đàn kinh tế năng động này Ngày nay với t cách là thành viên đầu t của APEC, chắc chắn hiệu quả hợp tác kinh tế Việt Nam. .. khoa kỹ thuật mới, góp phần tích cực thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hóa, trao đổi quan điểm với các thành viên khác, chúng ta sẽ đúc rút ra đợc những kinh nghiệm quý báu về quản xây dựng kinh tế, qua đó nâng cao hiệu quả quản xây dựng kinh tế, tạo sức cạnh tranh ngày càng cao cho nền kinh tế quốc nội Tham gia APEC, chúng ta hội cùng xây dựng chiến lợc phát triển kinh tế khu... động của APEC trên sở hoạt động chung của riêng từng nền kinh tế Cho dù là kế hoạch chung hay riêng đều nhằm mục đích thực hiện thành công mục tiêu tự do hoá thơng mại đầu t vào năm 2010 2020 - 25 - II-/ Hợp tác kinh tế Việt Nam - APEC 1-/ Việt Nam ra nhập APEC ý nghĩa của sự việc này a-/ Việt Nam trở thành thành viên của APEC Trên sở đờng lối chủ trơng mở rộng hợp tác quốc tế để tăng... vậy, còn rất nhiều khó khăn trong tơng lai đối với quan hệ hợp tác kinh tế Mỹ - Việt VD: Mỹ - Nhật sẽ phải cạnh tranh vị trí trên thị trờng Việt Nam hoặc Việt Nam phải cạnh tranh với các nớc ASEAN để thu hút đầu t của Mỹ 3. 5-/ Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Suốt một thời gian dài do lựa theo quan điểm T bản của Mỹ, Nhật Bản hầu nh đóng cửa quan hệ với Việt Nam Quan hệ buôn bán giữa hai bên chỉ... triển kinh tế khu vực toàn cầu cùng với các thành viên khác tìm ra phơng pháp để khắc phục các mặt tồn tại của hệ thống kinh tế Thế giới, hạn chế các hậu quả xấu thể tới Trong quá trình hợp tác quốc tế, thông quá diễn đàn nỳ Việt Nam hội giới thiệu lợi thế hợp tác của mình với các đối tác quốc tế 2-/ APEC - Đối tác kinh tế lớn của Việt Nam a-/ Thơng mại Việt Nam - APEC - 27 - Sau thời ký khủng... đề cập đến khả năng tham gia của APEC của Việt Nam nhằm thêm một bớc đa nền kinh tế nớc ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới thúc đẩy hơn nữa chính sách "mở cửa" đa nền kinh tế Việt Nam phát triển theo xu hớng kinh tế thị trờng sự quản lý của Nhà nớc phù hợp với xu hớng phát triển chung của khu vực thế giới Để thể đợc cái nhìn toàn diện hiệu quả về diễn đàn này, chính phủ đã giao cho... - Việt Nam Hồng Kông là vùng nền kinh tế phát triển mạnh, là hải cảng tự do không phân biệt đối xử trong quan hệ kinh tế các nớc, Hồng Kông vừa mở rộng quan hệ Thơng mại lại vừa là trung gian, đầu mối cho nhiều quan hệ buôn bán quốc tế, là trung tâm tài chính Đông á điều kiện triển khai các dự án lớn, kinh nghiệm kinh doanh xâm nhập các thị trờng mới Do vậy, khi chúng ta mở cửa nền kinh. .. Kông là một trong ba bạn hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong APEC) 3. 3-/ Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc Việt Nam là thị trờng rộng lớn, diện tích gấp 1,5 lần hai miền Triều Tiên, sức mua dần nâng cao là hành lang hàng hoá vào Đông Dơng Đây là những thuận lợi mà Hàn Quốc muốn Mặt khác sự hấp dẫn trong làm ăn với Việt Nam là sự giàu về tài nguyên nhân công rẻ mạt Quan hệ buôn bản... rất cao Với các nhân tố chủ quan khách quan đó không thể không nhắc việc Mỹ bãi bỏ cấm vận Việt Nam năm 1994 đã thúc đẩy các nớc quan hệ này buộc với Mỹ ở Châu á - Thái Bình Dơng đang mong muốn đầu t vào Việt Nam thoát khỏi sự kiềm toả để tham gia quan hệ đầu t với Việt Nam Trên sở hoàn cảnh quốc tế Việt Nam các nớc APEC đã đầu t vào Việt Nam theo hớng ngày 1 gia tăng trong số 10 nớc lãnh . mạnh nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng văn minh. - 1 - Chơng I Quá trình hình thành và phát triển của APEC I-/ Sự ra đời và phát triển của APEC. 1-/ Sự ra đời và phát triển. hoá th- ơng mại và đầu t của các nớc trong APEC đợc quy định theo 2 thời hạn 2010 với nền kinh tế phát triển và 2020 với các nền kinh tế đang phát triển. (thời hạn thực hiện AFTA là 2003 - 2006) các nớc thành viên trong nghiên - 7 - cứu và dự báo kinh tế nhằm thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh tế trong APEC, góp phần xây dựng chính sách trong các diễn đàn khác của APEC. i-/ Nhóm danh nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: ca - tbd chuyển hướng phát triển trong tương lai và kiến nghị xây dựng nhằm thực hiện có hiệu quả quan hệ kinh tế việt nam - apec, ca - tbd chuyển hướng phát triển trong tương lai và kiến nghị xây dựng nhằm thực hiện có hiệu quả quan hệ kinh tế việt nam - apec, ca - tbd chuyển hướng phát triển trong tương lai và kiến nghị xây dựng nhằm thực hiện có hiệu quả quan hệ kinh tế việt nam - apec

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn