Đề cương kinh tế nông nghiệp

37 408 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2014, 07:20

http://www.facebook.com/DethiNEU   !" NN là một trong những ngành KT quan trọng và phức tạp #$%&'()(*+,-$. /%0123 +NN là ngành SX VC cơ bản giữ vai trò to lớn trong việc PT KT ở hầu hết cả nước, nhất là ở các nước đang PT. Mặc dù tỷ trọng GDP không lớn, nhưng NN đảm bảo cung cấp đủ cho đời sống con người những sản phẩm tối cần thiết đó là lương thực, thực phẩm. Dù trình độ KH - công nghệ PT như hiện nay, vẫn chưa có ngành nào có thể thay thế được. Lương thực, thực phẩm là yếu tố đầu tiên, có tính chất quyết định sự tồn tại PT của con người và PT KT - xã hội của đất nước. +Sự gia tăng dân số và nhu cầu nâng cao mức sống của con người=> nhu cầu lương thực,thực phẩm tăng +chỉ có thể PT KT một cách nhanh chóng nếu đảm bảo an ninh lương thực. Nếu ko đảm bảo an ninh lương thực thì khó có sự ổn định chính trị và thiếu sự đảm bảo CS pháp lý, KT cho sự PT=> không yên tâm bỏ vốn vào đầu tư dài hạn 45%&67%89:%-$00-$.%-(9; + NN đặc biệt các nước đang PT là kv dự trữ và cung cấp lđ cho PT CN và đô thị. + Cung cấp nguồn nguyên liệu to lớn và quí cho CN, đặc biệt là CN chế biến=>tăng giá trị + sức cạnh tranh nông sản + Kv NN là nguồn cung cấp vốn lớn nhất cho sự PT KT trong đó có CN, nhất là giai đoạn đầu của CNH, bởi vì đây là kv lớn nhất, xét cả về lđ và sản phẩm quốc dân. < . -$'$;=>?%@'ABC5 +^ hầu hết các nước đang PT, sản phẩm CN được tiêu thụ chủ yếu dựa vào thị trường trong nước mà trước hết là kv NN và nông thôn +PT mạnh NN=>tăng sức mua kv nông thôn=>thúc đẩy CN pt DC+C-$01%&.*% +NN được coi là ngành đem lại nguồn thu nhập ngoại tệ lớn. ^ các nước đang PT, nguồn xuất khẩu để có ngoại tệ chủ yếu dựa vào các loại nông, lâm thuỷ sản. Gđ đầu quá trình CNH, giá trị xuất khẩu nông lâm, thuỷ sản chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên nông sản cũng chịu nhiều rủi ro và bất lợi. EFG0-+=> +SX NN gắn liền vs MT tự nhiên=>NN là CS trong sự PT bền vững của môi trường. NN sử dụng nhiều hoá chất như phân bón hoá học, thuốc trừ sâu bệnh v.v làm ô nhiễm đất và nguồn nước. +Quá trình sử dụng và canh tác dễ gây ảnh hưởng xấu đến MT=>giải pháp thích http://www.facebook.com/DethiNEU hợp để duy trì và pt bền vững của môi trường. H5 IJ !"K5L #M,-N +SX NN được tiến hành trên địa bàn rộng lớn, phức tạp, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nên mang tính kv rõ rệt +^ mỗi vùng,đk đđai, khí hậu khác nhau, lịch sử hình thành và quá trình khai phá sử dụng khác nhau=>NN mang tính kv rõ nét Vấn đề: Do điều kiện đđai khí hậu không giống nhau giữa các vùng đã làm cho NN mang tính kv rất rõ nét. - Tiến hành điều tra các nguồn tài nguyên về nông - lâm - thuỷ sản trên phạm vi cả nước cũng như tính vùng để qui hoạch bố trí SX các cây trồng, vật nuôi cho phù hợp. - Việc xây dựng phương hướng SX KD, CS VC kỹ thuật phải phù hợp với đặc điểm và yêu cầu SX NN ở từng vùng. - Hệ thống các chính sách kinh tế phù hợp với điều kiện từng vùng, từng khu vực nhất định. 4%39&'$'%B7%./C79O +Trong NN, đđai có nội dung KT khác so vs CN, nó là TLSX chủ yếu không thể thay thế được. +Ruộng đất bị giới hạn về mặt diện tích, con người không thể tăng thê,nhưng sức SX ruộng đất là chưa có giới hạn. Vấn đề: trong quá trình sử dụng phải biết quí trọng ruộng đất, sử dụng tiết kiệm, hạn chế việc chuyển đất NN sang xây dựng cơ bản, tìm mọi biện pháp để cải tạo và bồi dưỡng đất làm cho ruộng đất ngày càng màu mỡ hơn, SX ra nhiều sản phẩm trên mỗi đơn vị diện tích với chi phí thấp nhất trên đơn vị sản phẩm. <8OBC'$/P8QR7=S-$-T% + Các loại cây trồng và vật nuôi PT theo qui luật sinh học nhất định, rất nhạy cảm với yếu tố ngoại cảnh +Cây trồng và vật nuôi với tư cách là TLSX đặc biệt được SX trong bản thân NN bằng cách sử dụng trực tiếp sản phẩm thu được ở chu trình SX trước làm TLSX cho chu trình SX sau. Vấn đề: Để chất lượng giống cây trồng và vật nuôi tốt hơn, đòi hỏi phải thường xuyên chọn lọc, bồi dục các giống hiện có, nhập nội những giống tốt, tiến hành lai tạo để tạo ra những giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt thích hợp với điều kiện từng vùng và từng địa phương D+C,>-@C0 http://www.facebook.com/DethiNEU +SX NN là quá trình tái SX KT gắn chặt với quá trình tái SX tự nhiên, thời gian hoạt động và thời gian SX xen kẽ vào nhau, song lại ko hoàn toàn trùng hợp nhau, sinh ra tính thời vụ cao trong NN +Tính thời vụ trong NN là vĩnh cửu không thể xoá bỏ được, trong quá trình SX chỉ tìm cách hạn chế nó +Tính thời vụ tác động quan trọng vs nông dân Vấn đề: Lợi thế tự nhiên đã ưu ái rất lớn cho con người, nếu biết lợi dụng hợp lý có thể SX ra những nông sản với chi phí thấp chất lượng. Để khai thác và lợi dụng nhiều nhất tặng vật của thiên nhiên đối với NN đòi hỏi phải thực hiện nghiêm khắc những khâu công việc ở thời vụ tốt nhất như thời vụ gieo trồng, bón phân, làm cỏ, tưới tiêu v.v Việc thực hiện kịp thời vụ cũng dẫn đến tình trạng căng thẳng về lđ đòi hỏi phải có giải pháp tổ chức lđ hợp lý, cung ứng vật tư - kỹ thuật kịp thời, trang bị công cụ, máy móc thích hợp, đồng thời phải coi trọng việc bố trí cây trồng hợp lý, PT ngành nghề dịch vụ, tạo thêm việc làm ở những thời kỳ nồng nhàn H5 IJ !" #AC9CUV=W'WT%)'?X$ MCY09;A5.Z%CC90WF5 +Điểm xuất phát rất thấp so vs kv và trên thế giới +CSVC nghèo nàn,kết cấu hạ tầng nông thôn còn yếu kém, lđ thuần nông còn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lđ xã hội, NS ruộng đất và NS lđ còn thấp +Khi chuyển sang KTTT NN có những thành tựu lớn: SX lương thực đáp ứng nhu cầu trong nước và dư thừa XK. NN chuyển từ tự cung,tự cấp=>SXHH,Cơ cấu KT NN nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực Vấn đề: Để đưa nền kinh tế NN nước ta PT trình độ SX hàng hoá cao, cần thiết phải bổ sung và hoàn thiện chiến lược PT NN và nông thôn. Khẩn trương xây dựng CS VC - kỹ thuật cho NN và hệ thống kết cấu hạ tầng ở nông thôn phù hợp. Bổ sung, hoàn thiện và đổi mới hệ thống chính sách kinh tế NN, nhằm tiếp tục giải phóng sức SX, tạo động lực thúc đẩy SX PT hàng hoá. Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ KH - kỹ thuật, đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế và quản trị KD cho NN và nông thôn. 4AC'$9A)MC=3,&9A +Thể hiện rõ nhất là ở miền Bắc và được trải rộng trên 4 vùng rộng lớn,phức tạp: trung du, miền núi, đồng bằng và ven biển=>thuận lợi+kkhăn + Thuận lợi: lượng mưa bình quân tương đối lớn, đảm bảo nguồn nước ngọt rất phong phú cho SX và ĐS, có nguồn năng lượng mặt trời dồi dào (cường độ, ánh sáng, nhiệt độ trung bình hàng năm là cao),cây trồng và vật nuôi phong phú, đa dạng.=> có http://www.facebook.com/DethiNEU thể gieo trồng và thu hoạch quanh năm, với nhiều cây trồng và vật nuôi phong phú, có giá trị KT cao +Kkhăn: : mưa nhiều và lượng mưa thường tập trung vào ba tháng trong năm gây lũ lụt, ngập úng. Nắng nhiều thường gây nền khô hạn, có nhiều vùng thiếu cả nước cho người, vật nuôi sử dụng. Khí hậu ẩm ướt, sâu bệnh, dịch bệnh dễ phát sinh và lây lan gây tổn thất lớn đối với mùa màng Vấn đề: Trong quá trình đưa NN nước ta lên SX hàng hoá, chúng ta tìm kiếm mọi cách để phát huy những thuận lợi cơ bản nêu trên và hạn chế những khó khăn do điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên gây ra, đảm bảo cho NN PT nhanh chóng và vững chắc [$Z%G-$WBCC+ $Z%G + Tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 4,5-5%,ngành NN VN đã vững bước đi lên SXHH định hướng XK quy mô lớn . Tăng trưởng bình quân hàng năm về nông lâm và ngư nghiệp thời kỳ 1991-2000 đạt 4,3% trongđó NN đạt 5,4% (riêng lương thực đạt 4,2%, cây CN đạt 10%, chăn nuôi -5,4%) thuỷ sản tăng 9,1% lâm nghiệp tăng 2,1%. Tổng kim ngạch XK năm 2005 đạt 32,2 tỷ USD. Việt Nam đứng thứ hai về xuất khẩu gạo năm 2010, Việt Nam xuất khẩu cao su đứng thứ tư thế giới,ngoài ra còn nhiều mặt hàng nông sản khác như điều,tiêu,café… +SX lương thực tăng nhanh và vững chắc nhờ tăng năng suất đáng kể. Năm 2005, sản lượng lúa là 35,79 tr tấn.So với 2004,diện tích gieo trồng giảm nhưng nhờ sự tập trung vốn và áp dụng KH-CN đặc biệt là giống đã đem lại NS cao. Giải quyết tốt vấn đề lương thực là điều kiện quyết định để đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi. + Gtrị sản lượng của các dịch vụ và nghề thủ CN truyền thống tăng khoảng 15%/năm .CN dịch vụ nông thôn đã bắt đầu khởi sắc, những ngành nghề và làng nghề truyền thống được khôi phục và PT. Hệ thống dịch vụ được mở rộng, thông qua các chợ, cửa hàng, các tụ điểm dân cư, các thị tứ, thị trấn đang trở thành những nơi giao lưu kinh tế văn hoá của các làng, xã để tiếp cận với thị trường. Bộ mặt nông thôn nhiều nơi đã đổi mới, đời sống VC và tinh thần được cải thiện rõ rệt + Cơ cấu KTNN,nông thôn chuyển biến theo hướng tích cực theo hướng pt đa dạng . Tỷ trọng nông-lâm nghiệp trong GDP giảm từ 24,53% (2000) xuống còn 20,89%(2005)- sự chuyển dịch ngày càng tích cực hơn theo hướng CNH-HĐH. Trên CS đó, đã tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu lđ xã hội nông thôn mà biểu hiện rõ nhất là thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu hộ nông thôn theo hướng ngày càng tăng http://www.facebook.com/DethiNEU thêm các hộ làm CN, TM và dịch vụ. + CSHT nông thôn tiếp tục đc cải thiện.Hệ thống thủy lợi đc đảm bảo,ng` dân nông thôn đc dùng nước sạch .Chất lượng các dịch vụ y tế đc nâng cao, hệ thống đường giao thông và lưới điện hình thành rộng rãi. + KT trang trại và KT hộ gia đình đc kkhích và tạo đk đã và đang pt trên diện rộng hơn. Năm 2005,cả nước có 77 nghìn hộ trang trại,thu hút khoảng 360 ngàn lđ,thu nhập BQ mỗi trang trại đạt 98trđ/năm.Năm 2005, có 8595 HTX,hơn 3000 HTX hoạt động có lãi.Các hình thức lk liên doanh tạo năng lực PT mới. W +Cơ cấu KTNN nông thôn chuyển dịch chậm so vs y/c CNH HĐH. NN nước ta chưa thoát khỏi tình trạng tự cấp tự túc, đang ở trình độ SX hàng hoá nhỏ là chủ yếu. Các ngành nông, lâm, ngư nghiệp chưa gắn bó với nhau trong cơ cấu KT thống nhất. Nông nghiệp chưa gắn với nông thôn, tỷ lệ hộ thuần nông còn cao, số hộ kiêm và chuyên ngành nghề - dịch vụ chưa nhiều. Tác động của CN vào NN còn ít, phần lớn công cụ lđ trong NN vẫn là thủ công. KT hộ tự chủ đã có bước PT khá, song năng lực nội sinh của KT hộ còn yếu chưa đủ sức tự vươn lên để PT KT hàng hoá +Năng lực cạnh tranh của hàng nông sản VN còn thấp (chất lượng+giá thành) Chất lượng: chưa có đủ giống cây trồng+vật nuôi cho SP chất lg cao.Ex:gạo.Công nghệ bảo quản, chế biến ko cao. Giá thành:do sx phân tán,ko tập trung nên NS thấp, hao hụt nhiều, chi phí DV cao làm giá thành cao. Giá bán đc cải thiện nhưng giá thành cao+chưa có nhiều đối tác+khâu marketing hạn chế+rào cản vệ sinh an toàn thực phẩm. +Nạn chặt phá rừng và tình trạng cháy rừng chưa đc ngăn chặn hữu hiệu Diện tích rừng mỗi năm bị cháy và chặt phá rất lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về KTXH +Thu nhập từ NN giảm, phân hóa giàu nghèo trong nông thôn diễn ra vs khoảng cách ngày càng xa hơn.Chất lượng tăng trưởng NN thấp, tỷ lệ giá trị gia tăng/giá trị SX giảm dần 5'O" #5'% C5\] - Phải đánh giá một cách khách quan và sâu sắc chiến lược PT NN trong giai đoạn trước chỉ ra những thành tựu đã đạt được cũng như các hạn chế và tồn tại. Phải nói http://www.facebook.com/DethiNEU rằng lần đầu tiên kinh tế đất nước nói chung, NN đã xây dựng chiến lược PT. Nhờ có chiến lược PT mà NN nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn như - Phải căn cứ vào nguồn tài nguyên của đất nước, bao gồm tài nguyên về đất đai, thời tiết, khí hậu. Đất nước ta với nguồn tài nguyên phục vụ cho NN có nhiều lợi thế, song cũng có những khó khăn lớn. Cần đánh giá đúng các lợi thế và những khó khăn trong quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược PT NN. - Căn cứ vào CS VC - kỹ thuật NN bao gồm hệ thống công cụ máy móc, hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ SX NN. Với hệ thống đó đạt ở mức nào, cần thiết phải điều chỉnh bổ sung và nâng cấp xây dựng thêm nhằm hướng vào phục vụ chiến lược PT NN trong giai đoạn hiện tại và tương lai. - Căn cứ vào nguồn lđ và trình độ của người lđ: Số lượng và chất lượng của nguồn lđ, ở nước ta nguồn lđ NN dồi dào, song chất lượng còn thấp, ít được đào tạo về kỹ thuật và quản lý, trình độ dân trí chưa cao. - Căn cứ vào nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế về sản phẩm NN ở từng giai đoạn yêu cầu về số lượng, chất lượng và chủng loại các nông sản rất khác nhau ở trong nước cũng như trên thị trường quốc tế. Cần được phân tích, đánh giá và dự báo về nhu cầu của thị trường một cách có căn cứ KH. - Căn cứ vào trình độ KH và công nghệ của thế giới, của nước ta và khả ứng dụng những thành tựu tiến bộ KH và công nghệ của thế giới vào điều kiện Việt Nam hiện nay và sắp tới. ^Q5'O" +Pt 1 nền NN theo hướng CNH-HĐH có cơ cấu SX ngày càng hợp lý +XD và pt 1 nền NN SX hàng hóa lớn,đa dạng cơ cấu SP ,hàng hóa phong phú,đáp ứng nhu cầu thị tr`g trong nước và hướng mạnh XK.Ứng dụng KH-CN nâng cao NS chất lượng và khả năng cạnh tranh +XD và PT nền NN sinh thái bền vững,đbảo nắm chắc an njnh lương thực và tạo đk từng bước hình thành 1 nền NN sạch QJ@?%" - Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trước mắt và lâu dài. - Tăng nhanh SX nông sản hàng hoá và hàng hoá xuất khẩu. - Nâng cao đời sống VC và tinh thần cho dân cư NN và nông thôn. - Bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai để PT bền vững. 45&% :là cấu trúc bên trong của ngành NN.Nó bao gồm các bộ phận hợp thành ngành SX NN và các mqh hữu cơ cả về mặt lượng và chất giữa các bộ phận hợp thành đó trong cả ko gian và thời gian Cơ cấu SX NN của ta hiện nay còn lạc hậu, trồng trọt chiếm tỷ trọng lớn, chăn http://www.facebook.com/DethiNEU nuôi chậm PT và chiếm tỷ trọng thấp. Trong nội bộ trồng trọt còn bất hợp lý, đang tập trung vào SX lúa gạo.Hướng đổi mới cơ cấu SX NN trong thời gian tới là: đổi mới cơ cấu giữa trồng trọt và chăn nuôi, đổi mới cơ cấu trong nội bộ từng ngành. Trồng trọt và chăn nuôi là hai ngành SX chính của NN,trong nhiều năm qua giữa hai ngành mất cân đối nghiêm trọng. + Hướng tới phải đẩy mạnh PT chăn nuôi, đưa chăn nuôi trở thành ngành SX chính, có vị trí tương xứng với ngành trồng trọt. Cần thiết phải đa dạng hoá ngành chăn nuôi, coi trọng PT đàn gia súc nhằm cung cấp sức kéo, cung cấp thịt và sữa cho nền KTQD. Cần thiết phải đổi mới cơ cấu chăn nuôi hợp lý, tăng nhanh tỷ trọng thịt trâu bò và gia cầm bằng cách PT mạnh đàn bò thịt. PT mạnh đàn gia cầm bao gồm gà, vịt, ngan, ngỗng, trong đó coi trọng đàn gà, vịt + Ngành trồng trọtđang chiếm tỷ trọng cao, song cơ cấu SX của ngành trồng trọt cũng mất cân đối nghiêm trọng. Duy trì và bảo vệ để giữ vững đất canh tác lúa hiện có bằng nhiều biện pháp đầu tư thâm canh tăng sản lượng lúa, đồng thời khai hoang và tăng vụ ở một số vùng cần thiết cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hoá cây trồng, nhất là những cây có giá trị cao, như cây CN lâu năm, cây ăn quả, hoa cây cảnh. Ngoài ra,pt nhanh ngành thuỷ sản bao gồm cả nuôi trồng, khai thác và chế biến đề nâng cao tỷ trọng giá trị SX ngành thuỷ sản vì đó là thế mạnh của nước ta. Đẩy mạnh PT nhanh ngành lâm nghiệp bao gồm cả trồng rừng, khai thác và chế biến. Đặc biệt phục vụ nhu cầu SX giấy và chế biến gỗ và góp phần giữ vững cân bằng sinh thái và PT NN bền vững ^-[ _ NN bền vững là nền NN thoả mãn được các yêu cầu của thế hệ hiện nay, mà không giảm khả năng ấy đối với các thế hệ mai sau. ND NN sinh thái bền vững gồm:đbảo quỹ đất cho SX,đbảo đc nước cho tưới tiêu,đbảo rừng giảm thiên tai,đbảo MT SX nông sản sạch, đbảo lthực,thực phẩm,tăng NS chất lượng,đbảo nguyên liệu cho CN,kết hợp chặt chẽ pt NN vs CN. Quỹ đất, quỹ nước, quỹ rừng là 3 đk tiên quyết cho PT NN sinh thái bền vững.Ngoài ra còn kkhí,đa dạng sinh học… (:"C-$^-[ +PT nhanh và bền vững mang lại hiệu quả KT cao,sức cạnh tranh nền NN lớn,NN pt ổn định,CSVC tăng cường góp phần ổn định ĐS KTXH đất nước + PT nhanh và bền vững về XH là con người đc đặt vào trung tâm chiến lc pt http://www.facebook.com/DethiNEU KTXH=>phát huy khả năng,nâng cao chất lượng + PT nhanh và bền vững để bảo vệ MTsinh thái:tăng dtích che phủ,ND dùng n’c sạch,xử lý rác… +Tài nguyên NN chủ yếu là đđai-sp của tự nhiên vừa là sản phẩm của lđ. Nhiệm vụ cơ bản của NN bền vững là quản lý tốt đđai: sử dụng hợp lý, bảo vệ và không ngừng bồi dưỡng đđai, làm cho đđai ngày càng màu mỡ 5 8 Hệ thống kinh tế NN là tổng thể quan hệ SX trong NN, biểu hiện bằng những hình thức sở hữu tư liệu SX những hình thức tiêu dùng các sản phẩm SX ra với những hình thức tổ chức SX, trao đổi, phân phối và cơ chế quản lý tương ứng của Nhà nước đối với toàn bộ nền NN . Nói cách khác, hệ thống kinh tế NN là tổng thể các quan hệ kinh tế trong NN. Đặc trưng cơ bản của hệ thống kinh tế NN theo định XHCN mà chúng ta nhằm xây dựng ở Việt nam là một hệ thống kinh tế mang tính chất hỗn hợp, đa dạng và đan xen của nhiều hình thức sở hữu, nhiều khu vực SX và dịch vụ, nhiều thành phần kinh tế cùng bình đẳng, tồn tại và PT trong mối quan hệ hiệp tác, liên kết và cạnh tranh phù hợp với pháp luật Nhà nước và được pháp luật bảo vệ, trong đó sở hữu Nhà nước, thành phần kinh tế Nhà nước là lực lượng định hướng XHCN chủ yếu của hệ thống. Dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, hệ thống kinh tế NN nhiều thành phần PT trong sự chi phối ngày càng hoàn hảo cuả cơ chế thị trường. Thị trường và các quan hệ thị trường ngày càng đóng vai trò quyết định trong việc phân phối các tài nguyên quốc gia vào SX nông, lâm, ngư nghiệp nhằm thúc đẩy sự hài hoà giữa SX và nhu cầu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản. #`$8.+C,aO-A% V]Pb[% =& 9CcW_Pb[%$A)Pb[%T/)Pb[%6 /R-$Pb [%aO - Sở hữu Nhà nước : Đây là loại hình sở hữu tạo nòng cốt cho toàn bộ hệ thống kinh tế NN, có vai trò dẫn dắt và định hướng sự PT của toàn bộ ngành NN. Vai trò nòng cốt và chỉ đạo của kinh tế Nhà nước thể hiện ở hiệu quả hoạt động, vai trò đầu tầu lôi kéo, liên kết các bộ phận kinh tế khác PT đạt hiệu quả cao.Sở hữu Nhà nước biểu hiện http://www.facebook.com/DethiNEU dưới hai hình thức chủ yếu: Một là, các DN NN 100% vốn Nhà nước, trong đó kể cả các DN quốc phòng - kinh tế. Hiện nay số DN NN Nhà nước hiện có mặt ở tất cả các lĩnh vực SX, chế biến và dịch vụ, một số thuộc TW và số còn lại thuộc các địa phương quản lý. Trong quá trình sắp xếp lại và đổi mới, số lượng DN NN Nhà nước sẽ giảm xuống, số còn lại chủ yếu nằm ở các vùng trọng yếu, vùng sâu, vùng xa để giữ vai trò là hạt nhân PT của vùng trong quá trình thúc đẩy PT kinh tế vùng từ tự cấp, tự túc sang SX hh. Hai là, cổ phần Nhà nước trong các DN cổ phần hoá. Tuỳ theo tính chất DN trong từng ngành hàng nông sản, thực phẩm, chủ yếu là những ngành SX xuất khẩu, cổ phần Nhà nước sẽ có tỷ lệ cao, thấp khác nhau. - Sở hữu tập thể: Là bộ phận hợp thành chế độ sở hữu, có quan hệ mật thiết với các loại hình sở hữu khác, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại PT và hợp tác, liên kết với kinh tế Nhà nước để nâng cao hiệu quả hoạt động SX KD. Trong NN, hình thức biểu hiện của sở hữu tập thể rất đa dạng. Về giá trị, vốn thuộc sở hữu tập thể của hợp tác xã hay của các hình thức hợp tác gồm vốn cổ phần sáng lập, cổ phần vốn góp, phần lợi nhuận KD trích lập quỹ PT SX (nếu có). Về hiện vật, tài sản thuộc sở hữu tập thể cũng đa dạng gồm công trình tưới tiêu của tập thể, các trang thiết bị và trụ sở làm việc, các máy móc hay tài sản cố định mua sắm - Sở hữu cá thể tư nhân: Là loại hình sở hữu không thể thiếu được trong hệ thống kinh tế NN nhiều thành phần. Trong thời kỳ đổi mới, sở hữu cá thể tư nhân trong NN được kkhích PT. Hiện nay cả nước có 9,3 triệu ha đất NN, trong đó chỉ có 5% do DN Nhà nước đảm nhận KD, số còn lại do dân làm dưới hình thức kinh tế hộ và kinh tế trang trại. Ngoài đất đai thuộc sở hữu Nhà nước, tư liệu SX thuộc sở hữu của bản thân kinh tế hộ và kinh tế trang trại. - Sở hữu liên kết : là loại hình sở hữu phổ biến và PT rất đa dạng cùng với sự PT của SX hàng hoá NN, dựa trên trình độ PT ngày càng cao của lực lượng SX. Hình thức biểu hiện của sở hữu liên kết là rất phong phú, có thể dưới các dạng chủ yếu sau đây : + Liên kết đồng sở hữu + Liên kết dựa trên nền tảng sở hữu Nhà nước, + Sở hữu của công ty cổ phần NN + Sở hữu của công ty theo mô hình công ty mẹ, công ty con. + Sở hữu liên kết theo mô hình tập đoàn kinh tế http://www.facebook.com/DethiNEU 4 ]-A6V]Pb[%M=?PdV$-$ " %V]e]X 9CcW-$\ 93 <&G6B/.=08 9%(c0X Y06'%T) MZ%7^V9f-gC-@-$Z%7'O=A6 '%T Luật DN tư nhân, Luật DN Nhà nước, Luật công ty, Luật HTX v.v sẽ dần hoàn thiện theo hướng không phân biệt đối xử với các chủ thể kinh tế thuộc các thành phần kinh tế khác nhau hoạt động trong NN. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế khác nhau vừa cạnh tranh vừa liên kết hợp tác và PT đạt trình độ xã hội hoá ngày càng cao. D 93Z%G'h8. Đảm bảo vận hành nền NN chủ yếu theonguyên tắc thị trường, tức là vận hành chủ yếu theo sự hướng dẫn của các qluật giá trị, qluật cung, cầu, qluật cạnh tranh, v.v kết hợp với các kế hoạch định hướng và các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Mọi yếu tố đầu vào của SX và đầu ra của sản phẩm NN đều phải đi vào thị trường. Với sự tự do hoá giá cả thị trường, có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, sẽ làm cho thị trường phát huy đầy đủ vai trò thúc đẩy toàn bộ nền NN nước ta PT với tốc độ nhanh và có hiệu quả cao. X$A_ được xây dựng và PT trong các lĩnh vực: Công ích, công nghệ cao, và những ngành hàng mới mang tính động lực của nền kinh tế, cần đầu tư lớn và trang bị cao mà việc thu hồi vốn chậm hoặc không thu hồi được Phân loại -DN nhà nước công ích: Đó là những DN SX, cung ứng những sản phẩm và dịch vụ cho lợi chung của xã hội và cho nhiều người cùng hưởng. Hoạt động của loại DN này được Nhà nước cung cấp 100% vốn và thực hiện chế độ hạch toán theo mức giá SX khoán của Nhà nước. Chủ yếu là các DN cung ứng giống,công ty thủy nông,lâm tr`g bảo vệ rừng - Loại DN Nhà nước KD: hoạt động gắn với thị trường, có đủ các điều kiện và yếu tố KD theo cơchế thị trường, cạnh tranh bình đẳng với các loại hình DN NN khác. Ưu thế: Thường là KD trong những ngành lớn, xuất khẩu, có giá trị kinh tế cao, lại có tiềm lực kinh tế - kỹ thuật mạnh và quy mô KD lớn, đủ thế và lực để dẫn đầu các ngành hàng. Biện pháp Một là, hoàn thành cổ phần hoá các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn, dứt điểm việc bán, khoán, cho thuê các doanh nghiệp Nhà nước loại nhỏ mà [...]... nhiên, kinh tế và kỹ thuật 3.2 Các yếu tố của SX như vốn, lđ và ruộng đất đều trở thành hàng hoá trong điều kiện kinh tế thi trường Kinh tế hàng hoá PT qua hai giai đoạn: Kinh tế hàng hoá giản đơn và kinh tế thị trường Kinh tế hàng hoá giản đơn là kinh tế hàng hoá của những người nông dân, thợ thủ công cá thể tiến hành trên CS sức lđ và tư liệu SX của bản thân người SX Trong quá trình PT, kinh tế. .. phát kinh tế triển đất nước - Điều chỉnh các mối quan hệ trong nội bộ nông nghiêp, nông thôn và giữa NN, nông thôn với phần còn lại của nền kinh tế - Hỗ trợ, giúp đỡ kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, hợp tác xã dịch vụ và các loại hình tổ chức SX khác trong NN, nông thôn PT - Bổ xung những vị trí cần thiết, nắm giữ những vị trí then chốt của NN và kinh tế nông thôn bằng lực lượng kinh tế Nhà... tỷ trọng các hộ chuyên và kiêm làm CN, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế nông thôn, mặt khác gắn với sự giảm dần tỷ trọng về lđ và hộ làm NN, thì mức ruộng đất bình quân đầu người và mỗi hộ tăng lên, thúc đẩy sự PT kinh tế trang trại Hai là, PT mạnh thị trường nông thôn, đưa kinh tế nông hộ kinh tế trang trại dần dần trở thành tế bào của kinh tế thị trường Điều này đòi hỏi phải làm cho được những việc... doanh nghiệp - Chủ trang trại là người có ý chí, có năng lực tổ chức quản lý, có kiến thức và kinh nghiệm SX NN đồng thời có hiểu biết nhất định về KD, về thị trường Nguồn gốc hình thành và pt kinh tế trang trại Từ sau đổi mới kinh tế trang trại được hình thành và PT từ ba nguồn gốc: + Từ kinh tế nông hộ SX tự cấp, tự túc đi dần vào KD SX hàng hoá và trở thành hộ SX giỏi rồi chuyển lên kinh tế trang... cả các hoạt động trong nền NN và kinh tế nông thôn làm ổn định và lành mạnh hoá mọi quan hệ kinh tế và xã hội *Vai trò: -Xử lý sự vụ lợi cá nhân nảy sinh trong quá trình PT - Bảo đảm môi trường thuận lợi và an ninh cho sự PT NN và kinh tế nông thôn - Nhà nước đảm nhận những mặt những khâu hay một số hoạt động trong lĩnh vực NN nông thôn bằng thực lực của nền kinh tế Nhà nước *Chức năng - Định hướng... các cụm chế xuất nông lâm sản hoặc các cụm dịch vụ chế biến- bao tiêu Năm là, hoàn thiện hệ thống chính sách đối với PT kinh tế trang trại như các chính sách: đất đai, đầu tư và tín dụng, công nghệ và chuyển giao công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN và nông thôn, việc làm và thị trường nông sản ĐĐ,Vai trò yếu tố nguồn lực về mặt kinh tế các yếu tố nguồn lực của SX là phạm trù kinh tế dùng để chỉ... nghiệp dịch vụ vật tư kỹ thuật và công nghệ về tiêu thụ sản phẩm, với doanh nghiệp KD chế biến hay KD thương nghiệp loại sản phẩm của mình Những giải pháp cơ bản và lâu dài Một là, đẩy mạnh quá trình CNH HĐH nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn lên công - nông - dịch vụ Trong quá trình chuyển dịch này sự PT các ngành CN và dịch vụ nông thôn sẽ thu hút ngày càng nhiều lđ NN và hộ nông. .. các hình thức kinh tế hợp tác mới đa dạng trong nông thôn trên nguyên tắc tự nguyện cùng có lợi, xuất phát từ nhu cầu của các hộ nông dân Khuyến khích PT các hình thức tổ chức hợp tác mới theo nguyện vọng của nông dân Các hình thức kinh tế hợp tác xã mới rất đa dạng và rất linh hoạt, xuất hiện và biến đổi tuỳ vào yêu cầu cụ thể và thiết thực của từng nhóm nông hộ Các hình thức kinh tế hợp tác mới... http://www.facebook.com/DethiNEU lương thực - thực phẩm của Tổ chức nông lương của Liên hiệp quốc (FAO), chắc chắn sẽ thúc đẩy một số mặt của quá trình PT NN và kinh tế nông thôn, cũng như tạo điều kiện giải quyết tốt hơn việc điều hoà cung cầu thị trường nông sản trong những trường hợp đặc biệt Quản lý nhà nước về kinh tế trong NN *Quản lý Nhà nước về kinh tế trong NN là sự quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với NN... đủ lơn, có trình độ kỹ thuật cao, tổ chức và quản lý tiến bộ Đặc trưng: - KD SX nông sản phẩm hàng hoá cho thị trường Tỷ suất hàng hoá thường đạt 70 - 80% trở lên Tỷ suất hàng hoá càng cao càng thể hiện bản chất và trình độ PT của kinh tế trang trại - Chủ trang trại là chủ kinh tế cá thể (bao gồm kinh tế gia đình và kinh tế tiểu chủ) nắm một phần quyền sở hữu và toàn bộ quyền sử dụng đối với ruộng đất . kinh tế trang trại. C'$, PT mạnh thị trường nông thôn, đưa kinh tế nông hộ và kinh tế trang trại dần dần trở thành tế bào của kinh tế thị trường. Điều này đòi hỏi phải làm cho được những. còn lại do dân làm dưới hình thức kinh tế hộ và kinh tế trang trại. Ngoài đất đai thuộc sở hữu Nhà nước, tư liệu SX thuộc sở hữu của bản thân kinh tế hộ và kinh tế trang trại. - Sở hữu liên kết :. càng cao càng thể hiện bản chất và trình độ PT của kinh tế trang trại. - Chủ trang trại là chủ kinh tế cá thể (bao gồm kinh tế gia đình và kinh tế tiểu chủ) nắm một phần quyền sở hữu và toàn bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương kinh tế nông nghiệp, Đề cương kinh tế nông nghiệp, Đề cương kinh tế nông nghiệp