Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ

5 1,569 1
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2013, 14:57

User casesThông tin dự ánĐề tài 05: Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ tổ chức bảo vệ luận văn thạcThời gian: từ 01/03/2012 đến 30/04/2012STT User case Actor Mô tảUC-0 Đăng nhập hệ thốngHọc viên, phòng đào tạo,Người hướng dẫnUC-1 Xem thông tin học viênHọc viên, phòng đào tạo,Người hướng dẫnNhững actor có thể xem được thông tin về học viên như: tên, ngày sinhUC-2 Sửa thông tin của học viênPhòng đào tạo Chỉ phòng đào tạo có thể sửa thông tin học viênUC-3 Xem danh sách sinh viên và đề tài, thông tin hội đồng chấm luận vănHọc viên, phòng đào tạo, người hướng dẫnCó thể xem danh sách các sinh viên đủ giấy tờ cần thiếtUC-4 Lên lịch Phòng đào tạoUC-5 Tải các tài liệu cần thiết lên mạngHọc viên Gồm có tài liệu về luận án thạc sĩ, .UC-6 Xem các tài liệu học viên đã tải lênHọc viên, người hướng dẫnXem luận văn của mình đối với học viênUC-7 Thông báo các học viên đã đủ giấy tờ cần Phòng đào tạothiếtUC-8 Xem các thông tin về quy chếBất cứ ai Các thông tin khác như các hướng dẫn, quy chế, lịch làm việcĐặc tả User case: UC-0Tổng quan Các thành viên có tài khoản có thể đăng nhập vào hệ thốngUser case Tất cả các user case có tài khoảnĐiều kiệnCác bước 1. Gõ user name và pass vào, ấn enterKết quả Thông báo đăng nhập thành côngGhi chúUC-1Tổng quan Xem thông tin học viênUser case Học viên, phòng đào tạo, người hướng dẫnĐiều kiện Đã đăng nhập vào hệ thốngCác bước 1. Kích vào xem thông tin học viênKết quả Đưa ra các thông tin học viênGhi chúUC-2Tổng quan Sửa thông tin học viênUser case Phòng đào tạoĐiều kiện Đã đăng nhậpCác bước 1. ấn sửa thông tin học viên (như ngày sinh)Kết quả Thông báo thông tin học viên đã sửaGhi chúUC-3Tổng quan Xem danh sách học viên và đề tài, thông tin hội đồng chấm luận vănUser case Học viên, phòng đào tạo, người hướng dẫnĐiều kiện Đã đăng nhậpCác bước 1. ấn vào xem thông tinKết quả Đưa ra các thông tin cần thiếtGhi chúUC-4Tổng quan Lên lịchUser case Phòng đào tạoĐiều kiện Đã đăng nhậpCác bước 1. ấn vào lên lịch2. lựa chọn các mốc thời gian và công việc cần thiếtKết quả Thông báo đã lên lịch thành côngGhi chúUC-5Tổng quan Tải các tài liệu cần thiết lên mạngUser case Học viênĐiều kiện Đã đăng nhậpCác bước 1. ấn loại tài liệu (như luận văn, đơn xin làm luận văn, đơn xin chấm luận văn lần 2)Kết quả Thông báo đã tải lên thành côngGhi chúUC-6Tổng quan Xem các tài liệu học viên đã tải lênUser case Người hướng dẫn, học viên, phòng đào tạoĐiều kiện Đã đăng nhậpCác bước 1. ấn vào xemKết quả Thông báo tải tài liệu tải về máy hoặc xem trên nền webGhi chú Học viên chỉ được xem tài liệu của mình, phòng đào tạo có thể xem của bất cứ aiUC-7Tổng quan Ghi nhận danh sách học viên đủ giấy tờ cần thiếtUser case Phòng đào tạoĐiều kiện Đã đăng nhậpCác bước 1. kích vào danh sách học viên2. nếu học viên nào đủ các các giấy tờ cần thiết thì tích vào ô đánh dấuKết quả Danh sách các học viênGhi chúUC-8Tổng quan Xem các thông tin khácUser case Bất cứ aiĐiều kiện Không cần đăng nhậpCác bướcKết quả Ngay khi mở giao diện chương trình đã có các thông báo, quy chế, hướng dẫnGhi chú . tài 05: Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩThời gian: từ 01/03/2012 đến 30/04/2012STT User case Actor Mô tảUC-0 Đăng nhập hệ thốngHọc. mạngHọc viên Gồm có tài liệu về luận án thạc sĩ, ...UC-6 Xem các tài liệu học viên đã tải lênHọc viên, người hướng dẫnXem luận văn của mình đối với học viênUC-7
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ, Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ, Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn