Bạn nghĩ gì về việc sinh viên đi làm thêm?

19 2,802 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2014, 10:44

Bạn nghĩ gì về việc sinh viên đi làm thêm? Welcome to Our Presentation Bạn nghĩ về việc sinh viên đi làm thêm? Nhóm 15 Sinh viên muốn đi làm thêm Tạo thu nhập 1 Tích lũy kinh nghiệm 2 Mở rộng mối quan hệ 3 Sinh viên không muốn đi làm thêm Chiếm nhiều thời gian 1 Lương thấp, đi lại xa 2 Công việc không phù hợp 3 Giải pháp? Việc làm “mùa vụ” Giải pháp việc làm cho sinh viên 1. Tận dụng các khả năng của Sinh viên: • Ngoại ngữ • Ngoại hình • Nghệ thuật • Công nghệ thông tin • Kiến thức chuyên môn => Phù hợp với sở thích nguyện vọng Việc làm “mùa vụ” Giải pháp việc làm cho sinh viên 2. Mức lương hấp dẫn • Thiết kế: 2tr • Dịch: • Nhập dữ liệu: 100k/h • Lễ tân: • Gia sư: 50 – 100k /h • Dạy nhảy, hát: 150k/h => So với mức lương trung bình sinh viên mới ra trường: 5 – 7tr/tháng ~ (25 – 35k/h) Việc làm “mùa vụ” Giải pháp việc làm cho sinh viên 3. Thời gian làm việc: • Không cố định • Ngắn hạn => Dễ sắp xếp, quản lý thời gian 5. Hạn chế di chuyển, có thể làm ở nhà => Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại 6. Ít ảnh hưởng đến các hoạt động khác Việc làm “mùa vụ” Giải pháp việc làm cho sinh viên 5. Giới thiệu một chức năng chính của Website: • Đối với nhà tuyển dụng • Đối với ứng viên • Test tuyển dụng • Chia sẻ Đăng ký công ty Đăng việc làm cần cần tuyển dụng Quản lý thông tin về việc đăng ký của ứng viên Việc làm “mùa vụ” Giải pháp việc làm cho sinh viên 5. Giới thiệu một chức năng chính của Website: • Đối với nhà tuyển dụng • Đối với ứng viên • Test tuyển dụng • Chia sẻ Tìm việc Tạo – Quản lý hồ sơ ứng viên Thử sức với Test tuyển dụng. Việc làm “mùa vụ” Giải pháp việc làm cho sinh viên 5. Giới thiệu một chức năng chính của Website: • Đối với nhà tuyển dụng • Đối với ứng viên • Test tuyển dụng • Chia sẻ IQ - EQ Tiếng Anh MSOffice Kiến thức chuyên ngành [...]... ty Đăng việc làm cần tuyển dụng Quản lý thông tin về việc đăng ký của ứng viên Việc làm “mùa vụ” Giải pháp việc làm cho sinh viên 6 Đi m mạnh của Website: • Lợi thế người tiên phong • Hiểu rõ sinh viên cần – muốn • Mạng lưới thông tin rộng lớn • Tính tương tác cao giữa Nhà tuyển dụng - Ứng viên • Test tuyển dụng giúp đảm bảo chất lượng ứng viên • Giao diện thiết kế đẹp – dễ sử dụng Việc làm “mùa... viên • Test tuyển dụng • Chia sẻ Đăng ký công ty Đăng việc làm cần cần tuyển dụng Quản lý thông tin về việc đăng ký của ứng viên Việc làm “mùa vụ” Giải pháp việc làm cho sinh viên 6 Đi m mạnh của Website: • Lợi thế người tiên phong • Hiểu rõ sinh viên cần – muốn • Mạng lưới thông tin rộng lớn • Tính tương tác cao giữa Nhà tuyển dụng - Ứng viên • Test tuyển dụng giúp đảm bảo chất lượng ứng viêc.. .Việc làm “mùa vụ” Giải pháp việc làm cho sinh viên 5 Giới thiệu một chức năng chính của Website: • Đối với nhà tuyển dụng • Đối với ứng viên • Test tuyển dụng • Chia sẻ Chia sẻ các thông tin hữu ích dành cho cả nhà Tuyển dụng và Ứng Viên Việc làm “mùa vụ” Giải pháp việc làm cho sinh viên 5 Giới thiệu một chức năng chính của Website: • Đối với nhà tuyển dụng • Đối với ứng viên • Test tuyển... giúp đảm bảo chất lượng ứng viên • Giao diện thiết kế đẹp – dễ sử dụng Việc làm “mùa vụ” Giải pháp việc làm cho sinh viên 6 Đi m chưa mạnh của Website: • Mới xây dựng • > Công việc chưa phong phú • > Chưa kịp hoàn thiện các chức năng • > Tính bảo mật chưa cao Việc làm “mùa vụ” Giải pháp việc làm cho sinh viên 8 Hướng phát triển – triển vọng trong tương lai: • Hoàn thiện, nâng cấp tính năng của Web •... dụng” • Tính năng “Nhà Tuyển dụng VÀNG” MISSION COMPLETE Việc làm “mùa vụ” Giải pháp việc làm cho sinh viên 8 Hướng phát triển – triển vọng trong tương lai: • Hoàn thiện, nâng cấp tính năng của Web • Mở rộng phạm vi – đối tượng • Phát triển tính năng “Test tuyển dụng” • Tính năng “Nhà Tuyển dụng VÀNG” Việc làm “mùa vụ” Giải pháp việc làm cho sinh viên 8 Hướng phát triển – triển vọng trong tương lai: •... triển – triển vọng trong tương lai: • Hoàn thiện, nâng cấp tính năng của Web • Mở rộng phạm vi – đối tượng • Phát triển tính năng “Test tuyển dụng” • Tính năng “Nhà Tuyển dụng VÀNG” Việc làm “mùa vụ” Giải pháp việc làm cho sinh viên 8 Hướng phát triển – triển vọng trong tương lai: • Hoàn thiện, nâng cấp tính năng của Web • Mở rộng phạm vi – đối tượng • Phát triển tính năng “Test tuyển dụng” • Tính năng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bạn nghĩ gì về việc sinh viên đi làm thêm?, Bạn nghĩ gì về việc sinh viên đi làm thêm?, Bạn nghĩ gì về việc sinh viên đi làm thêm?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn