Báo cáo tham luận nước đầu ứng dựng CNTT trong hoạt động quản lý và cấp phép của cục quản lí dược

10 2,535 15
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2013, 14:05

Báo cáo tham luận nước đầu ứng dựng CNTT trong hoạt động quản lý và cấp phép của cục quản lí dược BÁO CÁO THAM LUẬNBÁO CÁO THAM LUẬN Bước đầu ứng dụng CNTT trong hoạt Bước đầu ứng dụng CNTT trong hoạt động quản cấp phép động quản cấp phép của Cục Quản dượccủa Cục Quản dượcCục Quản dược Cục Quản dược I. Chức năng, nhiệm vụI. Chức năng, nhiệm vụCục Quản Dược là cơ quan trực thuộc Bộ Y tế Cục Quản Dược là cơ quan trực thuộc Bộ Y tế được thành lập theo quyết định số 547/TTg, ngày 13 được thành lập theo quyết định số 547/TTg, ngày 13 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ, có tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ, có chức năng nhiệm vụ quản nhà nước chuyên chức năng nhiệm vụ quản nhà nước chuyên ngành về dược mỹ phẩm trên phạm vi toàn quốc.ngành về dược mỹ phẩm trên phạm vi toàn quốc. Tổ chức bộ máy của Cục bao gồm 10 phòng: Tổ chức bộ máy của Cục bao gồm 10 phòng: Văn Văn phòng, Tài chính kế toán, Chính sách&pháp chế phòng, Tài chính kế toán, Chính sách&pháp chế dược, Đăng ký thuốc, Quản kinh doanh dược, dược, Đăng ký thuốc, Quản kinh doanh dược, Quản mỹ phẩm, Quản thuốc gây nghiện, Quản mỹ phẩm, Quản thuốc gây nghiện, Quản chất lượng thuốc, Quản thông tin Quản chất lượng thuốc, Quản thông tin quảng cáo thuốc Quản giá thuốc.quảng cáo thuốc Quản giá thuốc.II. Ứng dụng CNNT trong quản cấp II. Ứng dụng CNNT trong quản cấp phép tại Cục Quản dượcphép tại Cục Quản dượcĐầu tư về hạ tầng CNTT:Đầu tư về hạ tầng CNTT:Trang bị máy vi tính cá Trang bị máy vi tính cá nhân cho tất cả các cán nhân cho tất cả các cán bộ chuyên viên bộ chuyên viên Hệ thống mạng LANHệ thống mạng LANMáy chủ chia sẻ dữ liệuMáy chủ chia sẻ dữ liệuKết nối InternetKết nối InternetInternetServerII. Ứng dụng CNNT trong quản cấp II. Ứng dụng CNNT trong quản cấp phép tại Cục Quản dượcphép tại Cục Quản dượcXây dựng trang thông Xây dựng trang thông tin điện tử Website tin điện tử Website www.dav.gov.vnwww.dav.gov.vn Tổ chức lưu trữ thông Tổ chức lưu trữ thông tin trên website dưới tin trên website dưới dạng cơ sở dữ liệu, dạng cơ sở dữ liệu, thư viện điện tửthư viện điện tửTạo các công cụ tìm Tạo các công cụ tìm kiếm, tra cứu thông kiếm, tra cứu thông tin trên websitetin trên websiteII. Ứng dụng CNNT trong quản cấp II. Ứng dụng CNNT trong quản cấp phép tại Cục Quản dượcphép tại Cục Quản dượcCập nhật các văn bản QPPL lên Website cho Cập nhật các văn bản QPPL lên Website cho phép downloadphép download Đăng tải các biểu mẫu, form mẫu, báo cáo để Đăng tải các biểu mẫu, form mẫu, báo cáo để các đơn vị dễ thực hiện: download về máy tính các đơn vị dễ thực hiện: download về máy tính điền thông tin, tiết kiệm thời gian, chuẩn hoáđiền thông tin, tiết kiệm thời gian, chuẩn hoáXây dựng kho CSDL để cập nhật đăng tải Xây dựng kho CSDL để cập nhật đăng tải các thông tin về giá CIF, giá thuốc đấu thầu của các thông tin về giá CIF, giá thuốc đấu thầu của các bệnh viện TW địa phươngcác bệnh viện TW địa phươngĐăng tải 29 quy trình chuẩn (SOPs) trên Đăng tải 29 quy trình chuẩn (SOPs) trên Website để DN theo dõi, giám sát hoạt độngWebsite để DN theo dõi, giám sát hoạt độngII. Ứng dụng CNNT trong quản cấp II. Ứng dụng CNNT trong quản cấp phép tại Cục Quản dượcphép tại Cục Quản dượcTriển khai xây dựng hệ thống thông tin quản Triển khai xây dựng hệ thống thông tin quản dược hệ thống phần mềm tác nghiệp dùng dược hệ thống phần mềm tác nghiệp dùng chung CSDL theo mô hình: chung CSDL theo mô hình: Quản công văn đi đếnQuản công văn đi đếnQuản đăng ký thuốcQuản đăng ký thuốcQuản kinh doanh thuốcQuản kinh doanh thuốcQuản sản xuất thuốcQuản sản xuất thuốcTra cứu thông tinTra cứu thông tinThống kê báo cáoThống kê báo cáoIII. Thuận lợi, khó khăn kinh nghiệm III. Thuận lợi, khó khăn kinh nghiệm trong quá trình triển khaitrong quá trình triển khaiThuận lợiThuận lợiXu thế phát triển, khuyến khích của Chính phủ Xu thế phát triển, khuyến khích của Chính phủ Có kinh nghiệm ứng dụng CNNT của một số đơn vị đi Có kinh nghiệm ứng dụng CNNT của một số đơn vị đi trướctrướcKhó khănKhó khănBước đầu triển khai ứng dụngBước đầu triển khai ứng dụngHạn chế về trình độ CNTT của CB, CVHạn chế về trình độ CNTT của CB, CVCơ sở vật chấtCơ sở vật chấtMột số việc ở Cục do đặc thù là yêu cầu tính pháp Một số việc ở Cục do đặc thù là yêu cầu tính pháp cao, không thể triển khai đăng ký online đượccao, không thể triển khai đăng ký online đượcIII. Thuận lợi, khó khăn kinh nghiệm III. Thuận lợi, khó khăn kinh nghiệm trong quá trình triển khaitrong quá trình triển khaiBài học kinh nghiệmBài học kinh nghiệmVai trò của lãnh đạo đơn vịVai trò của lãnh đạo đơn vịĐảm bảo các điều kiện kỹ thuật (mạng LAN, Đảm bảo các điều kiện kỹ thuật (mạng LAN, đường truyền Internet, phần mềm)đường truyền Internet, phần mềm)Xây dựng tổ chức quy chế sử dụng, khai Xây dựng tổ chức quy chế sử dụng, khai thác thông tinthác thông tinĐào tạo, hướng dẫn sử dụng, khai thác TTĐào tạo, hướng dẫn sử dụng, khai thác TTThường xuyên cập nhật TTThường xuyên cập nhật TTIV. Kết quả đạt đượcIV. Kết quả đạt đượcVới 4 bước ứng dụng CNTT trong hoạt động Với 4 bước ứng dụng CNTT trong hoạt động quản cấp phép: quản cấp phép: 1.1.Tham khảo được các văn bản QPPL trên Tham khảo được các văn bản QPPL trên mạng.mạng.2.2.Cho phép download các form mẫu để làm hồ Cho phép download các form mẫu để làm hồ sơsơ3.3.Đăng ký gửi hồ sơ OnlineĐăng ký gửi hồ sơ Online4.4.Cấp phép OnlineCấp phép OnlineBước đầu Cục Quản dược đã triển khai tới Bước đầu Cục Quản dược đã triển khai tới bước 2 tới đây Cục sẽ triển khai tiếp các bước 2 tới đây Cục sẽ triển khai tiếp các bước còn lại đối với các công việc mà yêu cầu bước còn lại đối với các công việc mà yêu cầu DN công bố .DN công bố .Xin trân trọng cảm ơn !Xin trân trọng cảm ơn ! . BÁO CÁO THAM LUẬNBÁO CÁO THAM LUẬN Bước đầu ứng dụng CNTT trong hoạt Bước đầu ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và cấp phép động quản lý và cấp phép. thuốc và Quản lý giá thuốc.II. Ứng dụng CNNT trong quản lý và cấp II. Ứng dụng CNNT trong quản lý và cấp phép tại Cục Quản lý dượcphép tại Cục Quản lý dược Đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tham luận nước đầu ứng dựng CNTT trong hoạt động quản lý và cấp phép của cục quản lí dược, Báo cáo tham luận nước đầu ứng dựng CNTT trong hoạt động quản lý và cấp phép của cục quản lí dược, Báo cáo tham luận nước đầu ứng dựng CNTT trong hoạt động quản lý và cấp phép của cục quản lí dược

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn