Tin học và công nghệ

25 331 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2013, 11:10

Tin học và công nghệ Tin học & Hành chính số tháng 7/2011 1 22001122Sẽ họp trực tuyến từ Trung ương đến cấp xã, phường Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa chỉ đạo Bộ Thông tin Truyền thông tiếp tục hoàn chỉnh Đề án "Tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã, phường". Phó Thủ tướng lưu ý, Đề án này phải đạt các yêu cầu: Khi họp trực tuyến giữa Chính phủ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tất cả các quận, huyện xã có thể theo dõi thời gian thực hình ảnh của điểm cầu Hà Nội (như được ngồi dự ở Hà Nội). Đồng thời, khi Thủ tướng yêu cầu, đầu cầu Hà Nội có thể trao đổi có hình, có tiếng với một huyện, một xã nào đó trong cả nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lưu ý rằng Đề án của Bộ Thông tin Truyền thông cần xác định lộ trình, thời gian thực hiện các yêu cầu trên. Trong đó, phấn đấu trong năm 2011 thực hiện được yêu cầu họp trực tuyến giữa Chính phủ Tin học & Hành chính số tháng 7/2011 2 với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tất cả các quận huyện xã có thể theo dõi được hình ảnh từ điểm cầu Hà Nội, đồng thời đầu cầu Hà Nội có thể trao đổi có hình, có tiếng với một huyện nào đó trong cả nước. Đến đầu năm 2012, các cuộc họp trực tuyến này phải đáp ứng được yêu cầu là từ đầu cầu Hà Nội, có thể trao đổi có hình, có tiếng với một xã nào đó trong cả nước. Theo thông tin từ website Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ này cũng đang gấp rút triển khai Đề án "Tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã, phường". Cụ thể, trên cơ sở xem xét tổng quan hiện trạng cơ sở hạ tầng, trình độ quản lý, nhu cầu sử dụng của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, Bộ Thông tin Truyền thông dự kiến hai dự án thành phần. Một là “Triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ trung ương đến các quận/huyện trong cả nước”. Theo dự án này, phạm vi thực hiện gồm 30 cơ quan, Văn phòng Chính phủ các Bộ, 63 cơ quan các tỉnh, thành phố trung ương, 698 cơ quan các quận, huyện. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được phát triển từ trung ương cho đến tận các quận, huyện trong cả nước. Dự án hai là “Thiết lập hệ thống đường điện thoại có hình trực tiếp từ trung ương đến các xã”, tập trung trước hết cho các xã vùng biên giới . Nguồn:www.mic.gov.vn VV ăn phòng Chính phủ: Hội nghị truyền hình trực tuyến về Cải cách hành chính Ngày 18/7/2011, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác cải cách thủ tục hành chính với sự tham dự của lãnh đạo 24 bộ, ngành 63 tỉnh, thành. Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính thực thi giai đoạn 3 của Đề án 30 tại các bộ ngành, địa phương cho thấy, tính đến ngày 30/6, các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền để đơn giản hóa 3.037 thủ tục hành chính trên tổng số 4.800 thủ tục phải đơn giản hóa, đạt tỷ lệ 63%. 63 tỉnh, thành cũng đã thực thi phương án đơn giản hóa 3.636 thủ tục hành chính. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, chậm trễ hoặc thực hiện chưa nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về việc công bố, công khai minh bạch thủ tục hành chính, cập nhật những thủ tục hành chính này trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…Một trong những nguyên nhân chính được đưa ra là vấn đề nhận thức của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương của đội ngũ cán bộ, công chức được giao trách nhiệm triển khai nhiệm vụ này. Chủ trì hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương một số bộ, ngành, địa phương có thành tích cao trong thời qua như Bộ Tài chính, Bộ TNMT, Bộ Xây dựng, Bộ GTVT, TP.HCM, Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng, Long An, Cần Thơ… Các đại biểu đều cho rằng, thủ tục thông thoáng đến đâu nhưng nếu cán bộ thực hiện nhũng nhiễu thì cải cách không đạt được kết quả như mong muốn. Quan trọng nhất vẫn là lương tâm, trách nhiệm công chức. Nhiều ý Tin học & Hành chính số tháng 7/2011 3 kiến đề nghị, một trong những công tác trọng tâm sắp tới là củng cố đạo đức công vụ, ngoài việc bản thân từng người phải tự rèn luyện trau dồi năng lực, cả hệ thống phải cùng vào cuộc giám sát. Nguồn: www.chinhphu.vn BB áo cáo ứng dụng CNTT Việt Nam năm 2010 Ngày 12/7/2011, Cục Ứng dụng CNTT của Bộ Thông tin Truyền thông (Bộ TT& TT) đã công bố Báo cáo Ứng dụng CNTT Việt Nam năm 2010 tại phiên họp toàn thể lần thứ 2 năm 2011 của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Phiên họp do Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì, tập trung thảo luận một số vấn đề quan trong như Giới thiệu Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; Giới thiệu Văn bản hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Ứng dụng CNTT năm 2012 của các cơ quan Nhà nước; Báo cáo một số kinh nghiệm triển khai các dự án ứng dụng CNTT; Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015; Báo cáo công tác xây dựng pha 3 Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Nhận thức được lợi ích tầm quan trọng của công nghệ thông tin truyền thông trong việc duy trì thúc đẩy sự phát triển bền vững, trong những năm vừa qua lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nói riêng đã phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ ngày càng sâu rộng trong mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Ngày 22/9/2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin truyền thông” trong đó nhấn mạnh “công nghệ thông tin truyền thông là động lực quan trọng góp phần đảm bảo sự tăng trưởng phát triển bền vững của đất nước, nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp người dân”. Báo cáo Ứng dụng Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2010 hướng tới mục đích đưa ra bức tranh khái quát toàn cảnh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam trong năm 2010. Báo cáo tập trung phân tích những chủ trương, chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, nhân lực phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin, tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đồng thời đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng đưa ra bức tranh sơ bộ về tình ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng hoạt động của các Tin học & Hành chính số tháng 7/2011 4 doanh nghiệp; chủ trương, chính sách của Nhà nước nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp cộng đồng. Số liệu sử dụng trong báo cáo được tổng hợp từ các nguồn số liệu của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam từ báo cáo của các tổ chức, đơn vị khác. Nguồn:www.mic.gov.vn BBộ Tài Chính: Chi 60 tỷ cho mua sắm máy chủ cơ sở dữ liệu dịch vụ triển khai Ngày 22/7/2011, Bộ Tài chính Tập đoàn HiPT chính thức công bố dự án hợp tác “Mua sắm máy chủ cơ sở dữ liệu dịch vụ triển khai” nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi 7 cơ sở dữ liệu lớn hiện đang hoạt động của Bộ sang hệ thống máy chủ nhanh nhất thế giới Oracle Exadata X2-2. Trong dự án này, Tập đoàn HiPT cung cấp triển khai thiết bị máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle Exadata X2-2 các phần mềm Exadata. Ngoài ra, HiPT cũng hỗ trợ xây dựng môi trường Data Guard, triển khai hệ thống backup cho các CSDL trên Exadata, kiểm tra đánh giá đề xuất tư vấn an ninh bảo mật CSDL… Dự án có tổng giá trị là 3 triệu USD (khoảng 60 tỷ đồng), đã được triển khai từ ngày 2/6 dự kiến hoàn tất vào ngày 21/8/2011, từ khâu chuẩn bị thiết bị đến đào tạo cán bộ quản trị máy chủ, tư vấn an ninh bảo mật… Theo ông Đặng Đức Mai – Cục trưởng Cục Tin học Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính, việc chuyển toàn bộ CSDL lớn sang hệ thống Exadata X2-2 là thay đổi quan trọng đối với hệ thống ứng dụng kho dữ liệu của Bộ Tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế. Hệ thống đáp ứng được kỳ vọng của Bộ đối với các ứng dụng đòi hỏi tốc độ xử lý tính toán nhanh với dung lượng dữ liệu cần xử lý lớn. Nguồn:www.mof.gov.vn BBộ Kế hoạch Đầu tư: Khánh thành Trung tâm dữ liệu Ngày 12/7/2011, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã long trọng khai trương Trung tâm dữ liệu Bộ Kế hoạch Đầu tư tại trụ sở của Bộ. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Võ Hồng Phúc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Quang Vinh, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trần Đức Lai, Giám đốc Trung tâm Tin học Bộ Kế hoạch Đầu tư Mai Hữu Dũng, Tin học & Hành chính số tháng 7/2011 5 cùng nhiều khách mời trong ngoài Bộ. Trung tâm dữ liệu được xây dựng theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, với yêu cầu xây dựng trên cơ sở nâng cấp, sử dụng các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới, thể hiện được vai trò của một trung tâm dữ liệu hàng đầu về công nghệ thông tin. Sau 3 năm triển khai, Trung tâm dữ liệu được đầu tư đúng hướng, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ thông tin trên thế giới, tạo nền tảng quan trọng ban đầu để triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Võ Hồng Phúc thay mặt lãnh đạo Bộ chính thức cắt băng, khai trương Trung tâm dữ liệu Bộ Kế hoạch Đầu tư. Bộ trưởng cho biết: “ Yêu cầu về tin học hóa nâng cấp công nghệ thông tin là việc làm cấp thiết. Trung tâm dữ liệu là nền tảng quan trọng để Bộ Kế hoạch Đầu tư tiếp tục triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin lớn sau này. Bộ Kế hoạch Đầu tư là cơ quan tổng hợp vì vậy nhiều nhà đầu tư trong ngoài nước muốn khai thác thông tin từ hệ thống thông tin Bộ Kế hoạch Đầu tư”. Kết quả nổi bật của Trung tâm dữ liệu Bộ Kế hoạch Đầu tư là được thiết kế theo tiêu chuẩn TIA-942-2005 của Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông Mỹ với kiến trúc vật lý gồm ba khu vực chính là Phòng máy chủ, Phòng đường vào, Phòng điều khiển trung tâm. Kiến trúc này bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định với độ an toàn cao, các thiết bị mạng được lựa chọn có tính mở cao, nâng cao được năng lực lưu trữ xử lý thông tin, đáp ứng được các yêu cầu triển khai các ứng dụng Công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch Đầu tư trong vòng 10 năm tới. Tại buổi lễ, ông Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cho biết: “Trung tâm dữ liệu Bộ Kế hoạch Đầu tư là hệ thống đi đầu trong các Bộ ngành hiện nay, tiếp cận được kỹ thuật tiên tiến hàng đầu thế giới. Trong quá trình thiết kế thi công, hệ thống đã chú trọng tới vấn đề an toàn, an ninh cao cho thông tin”. Theo ông Lai, Bộ Kế hoạch Đầu tư cần có quy chế cung cấp thông tin. Đây là trung tâm dữ liệu của Bộ cần phải nối với các trung tâm dữ liệu khác, là nút quan trọng để sau này hình thành trung tâm dữ liệu quốc gia. Nguồn:www.mpi.gov.vn BBộ Công an: Thí điểm cấp chứng minh thư nhân dân điện tử Từ quý 3/2011, Bộ Công an sẽ thí điểm cấp chứng minh thư nhân dân (CMND) theo công nghệ mới. Các trường hợp cấp mới, cấp đổi cấp lại CMND điện tử sẽ không được miễn lệ phí. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Công an, Bộ Tài chính về việc thu lệ phí CMND theo công nghệ mới. Đồng thời lưu ý 2 Bộ cần quy định rõ việc miễn, giảm lệ phí đối với trường hợp ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người thuộc hộ nghèo, chính sách, . Cần lưu ý, theo Chỉ thị số Tin học & Hành chính số tháng 7/2011 6 24/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, chấn chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật phí lệ phí, thì khi đăng ký cấp mới CMND, người dân sẽ được miễn lệ phí. Dự kiến sẽ có 71 triệu CMND điện tử được cấp mới. Dự án sản xuất, cấp quản lý CMND được Thủ tướng phê duyệt ngày 11/5/2004 với 3 mục tiêu: sản xuất cấp thẻ CMND mới thay thế cho CMND hiện tại; bảo đảm mỗi công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đều được cấp CMND với 1 số duy nhất không trùng lặp chống làm giả; xây dựng CSDL quốc gia về CMND để lưu trữ, khai thác sử dụng CSDL về CMND phục vụ các yêu cầu quản lý Nhà nước, quản lý xã hội của các cấp, ngành theo quy định. Sản phẩm thẻ CMND có kích thước theo chuẩn quốc tế với nhiều đặc điểm bảo an in mã vạch hai chiều để lưu trữ một số thông tin nhân thân cơ bản. Đại diện Cục Quản lý hành chính trật tự xã hội (C64), Bộ Công an cho biết, đến tháng 6/2011, Bộ Công an đã cấp máy tính, phần mềm quản lý in CMND cho 80% tổng số các đơn vị cấp huyện trên toàn quốc, dự kiến tới cuối năm sẽ cấp cho các đơn vị còn lại để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất. Nguồn:www.vietnamplus.vn CCục Tần số vô tuyến điện: Triển khai thí điểm cấp giấy phép tần số điện tử Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Bộ Thông tin Truyền thông, thời gian qua Cục Tần số Vô tuyến điện đã triển khai việc đăng ký hồ sơ đề nghị cấp phép tần số qua mạng đã đem lại thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tần số vô tuyến điện. Để đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong quản lý tần số vô tuyến điện, Cục Tần số Vô tuyến điện hiện đang tiến hành nghiên cứu thí điểm thực hiện cấp giấy phép điện tử cho một số doanh nghiệp viễn thông. Do hiện nay nhu cầu sử dụng tần số cũng như số lượng giấy phép tần số ngày càng tăng đặc biệt là giấy phép viba. Tính đến tháng 6/2011, Cục Tần số đã cấp giấy phép cho khoảng 30.000 tuyến viba đang hoạt động, tương đương 30.000 giấy phép, trong đó hầu hết là 07 doanh nghiệp di động. Việc sử dụng một số lượng lớn giấy phép giấy thời gia qua đã nảy sinh không ít những khó khăn trong công tác quản lý tra cứu dữ liệu đối với doanh nghiệp thông tin di động. Do đó, để tiếp tục cải cách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc đăng ký cấp phép, quản lý sử dụng giấy phép tần số vô tuyến điện, Cục Tần số dự kiến sẽ thí Tin học & Hành chính số tháng 7/2011 7 điểm việc cấp giấy phép điện tử cho các tuyến viba cả các doanh nghiệp thông tin di động thông qua “Hệ thống đăng ký cấp phép qua mạng”. Trên cơ sở nhưng quy định về giao dịch điện tử xuất phát từ nhu cầu thực tế, Cục Tần số vô tuyến điện dự kiến triển khai thí điểm từ Quý 3/2011 kéo dài 01 năm. Theo đó, các doanh nghiệp thông tin di động là đơn vị có số lượng xin cấp giấy phép nhiều nhất (chủ yếu là giấy phép cho truyền dẫn viba), đồng thời đây là những đơn vị có trình độ năng lực, sẵn sàng ứng dụng CNTT, đặc biệt là trong gia dịch điện tử. Cục Tần số Vô tuyến điện dự kiến sẽ thí điểm cấp giấy phép điện tử đối với giấy phép sử dụng tần số cho tuyến truyền dẫn viba của 04 doanh nghiệp thông tin di động gồm: (1) Công ty mạng lưới Viettel – Tập đoàn Viễn thông quân đội; (2) Công ty thông tin di động – Tập đoàn BCVT Việt Nam; (3) Công ty cổ phần viễn thông di động Toàn cầu; (4) Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội. Theo đó, Cục Tần số Vô tuyến điện sẽ thông báo đề nghị 04 doanh nghiệp Thông tin di động thỏa thuận tham gia giao dịch điện tử trong cấp phép tần số thiết bị vô tuyến điện, khi thực hiện giao dịch điện tử, các doanh nghiệp sử dụng tài khoản truy nhập “Hệ thống đăng ký cấp phép qua mạng” (tài khoản này đã được Cục Tần số cấp cho các doanh nghiệp) để lập hồ sơ đề nghị cấp phéo cho các tuyến viba, sau đó, Cục Tần số nhận hồ sơ giải quyết cấp phéo điện tử theo yêu cầu. Doanh nghiệp nhận được danh sách (bản giấy, dấu đỏ) các tuyến viba được cấp phép các giấy phép điện tử (mẫu này được quy định tại Thông tư 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 quy định chi tiết hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện) được chữ ký điện tử có chứng thực theo quy định. Cục Tần số sử dụng chữ ký điện tử có xác thực điện tử do ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp. Tất cả các giấy phép sẽ được công bố trên “Hệ thống đăng ký cấp phép qua mạng” tại website của Cục Tần số Vô tuyến điện có địa chỉ là: http://www.rfd.gov.vn/ Nguồn: www.diap.gov.vn HH à Nội: công bố xếp hạng ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Ngày 27/7/2011, Sở TTTT Hà Nội công bố bảng xếp hạng ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước cấp thành phố. Chỉ có 6 đơn vị được xếp loại tốt, trong khi rất nhiều đơn vị có tên trong bảng hạng yếu. Ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở TTTT Hà Nội, cho biết: Việc chấm điểm, đánh giá xếp hạng ứng dụng CNTT dựa trên cơ sở khảo sát thực tế căn cứ vào 4 chỉ tiêu theo Kế hoạch số 80 của UBND TP.Hà Nội là: Chính sách ứng dụng phát triển CNTT, hạ tầng CNTT, các ứng dụng CNTT nguồn nhân lực CNTT. Tin học & Hành chính số tháng 7/2011 8 Việc đánh giá, xếp hạng được tiến hành song song giữa việc gửi thông tin khảo sát đến các đơn vị để họ tự đánh giá điểm chấm độc lập của Sở TTTT. Theo ông Bản, việc công bố bảng xếp hạng lần đầu tiên về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thủ đô năm 2010 – 2011 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Hà Nội. Hơn 2 năm kể từ khi Hà Nội mở rộng, nhiều vấn đề về CNTT phát sinh Hà Nội mới gần như phải làm lại từ đầu. Ở khối các sở, ngành, được xếp loại Tốt là các đơn vị: Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước TP.Hà Nội, Sở KHĐT. Trong khi đó, một số đơn vị thường xuyên tiếp xúc với công dân, đáng lẽ phải ứng dụng CNTT ở mức độ cao thì vẫn đang nằm ở hạng Yếu như: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ, Thanh tra TP.Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở KHCN. Ông Bản cho biết, thông qua việc đánh giá, xếp hạng của Sở TTTT, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.Hà Nội sẽ dễ dàng định lượng được mức độ ứng dụng CNTT của đơn vị mình để tìm ra hướng đi ngắn nhất nhằm hướng đến một cơ quan điện tử, chính phủ điện tử trong những năm 2012 – 2015. Cũng tại lễ công bố xếp hạng ứng dụng CNTT năm 2010 - 2011, Sở TTTT Hà Nội đã phát động cuộc thi viết “Tiến tới chính quyền điện tử Thủ đô” nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước nói chung của Hà Nội nói riêng về việc xây dựng chính quyền điện tử của Hà Nội. Các bài viết được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng cổng thông tin điện tử của các đơn vị tại Hà Nội từ ngày 28/7/2011 đến 20/5/2012 khi tham gia dự thi sẽ được xét chọn để trao giải vào ngày 21/6/2012. Nguồn: www.pcworld.com.vn HH à Nội: Phổ biến nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ về cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử Ngày 15/7/2011, Sở TT&TT thành phố Hà Nội tổ chức họp phổ biến Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Ông Phạm Quốc Bản – Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội trực tiếp phổ biến Nghị định này. Theo ông Phạm Quốc Bản, việc cung cấp thông tin dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử, bản chất là cải cách hành chính nhà nước, thể hiện sự minh bạch, công khai thông tin của Chính phủ các cơ quan nhà nước. Hiện nay UBND thành phố Hà Nội đã cơ bản xây dựng Tin học & Hành chính số tháng 7/2011 9 xong Cổng thông tin điện tử của thành phố các cổng thành phần, Nghị định này sẽ là căn cứ pháp lý để xây dựng Cổng thông tin một cách có hệ thống. Tại cuộc họp, ông Phạm Quốc Bản đã giới thiệu toàn bộ nội dung của Nghị định 43/2011/NĐ-CP tới các đại biểu tham dự gồm có đại diện Trang thông tin điện tử Bộ TT&TT, phụ trách Trang tin điện tử, phụ trách kỹ thuật của Trang tin điện tử của các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện thuộc UBND thành phố Hà Nội, đại diện các Báo, Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Theo đó, Nghị định 43/2011/NĐ-CP thống nhất từ tên miền đến nội dung của các Trang/Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước. Thông tin đăng tải trên Trang/Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước là thông tin chính thống của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Ngoài những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, vai trò của cổng nguyên tắc cung cấp thông tin, quy định về tên miền…, Nghị định đã quy định các thông tin chủ yếu phải cung cấp trên cổng, về cung cấp dịch vụ công trực tuyến các điều kiện đảm bảo hoạt động cho Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Nguồn:www.hanoi.gov.vn CC ần Thơ: Phát triển CNTT tiến tới xây dựng hiệu quả chính quyền điện tử Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, tiến tới xây dựng hiệu quả chính quyền điện tử là một trong những nội dung trong ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hùng Dũng, Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ tại cuộc họp sơ kết hoạt động của ngành thông tin truyền thông (TT&TT), tổ chức vào ngày 30/6/2011. Theo đánh giá của Ban Giám đốc Sở TT&TT thành phố, nhờ tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước, Cần Thơ từng bước xây dựng được chính quyền điện tử. Hiện nay, phần mềm một cửa điện tử đã triển khai tại 2 quận: Bình Thuỷ, Ô Môn phần mềm quản lý văn bản, điều hành được triển khai thí điểm tại 3 đơn vị: Sở TT&TT, Sở Khoa học công nghệ, Sở Công thương hoạt động tương đối ổn định. Hệ thống thư điện tử của thành phố được duy trì, đảm bảo việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước; tỷ lệ CBCC thường xuyên sử dụng thư điện tử trong những tháng đầu năm 2011 ước khoảng 70%. Cổng thông tin điện tử thành phố sau quá trình nâng cấp cơ bản đảm bảo hoạt động tương đối ổn định, không còn tình trạng thông tin bị mất sau khi được cập nhật. Hiện nay, trên địa bàn TP có 7 DN cung cấp dịch vụ viễn thông, với trên 2.000 điểm phục vụ, sắp tới các DN tiếp tục có kế hoạch đầu tư nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng, mở thêm nhiều chi nhánh, đại lý phục vụ người dân. 6 tháng đầu năm nay, ngành TT&TT cũng đã phối hợp thực hiện 2 cuộc thanh kiểm tra về quản lý tần số vô tuyến điện tại 17 đơn vị, DN; 1 cuộc kiểm tra về Internet trò chơi trực tuyến tại 80 đại lý, DN; 2 Tin học & Hành chính số tháng 7/2011 10 cuộc thanh tra, kiểm tra về thông tin tại 34 đơn vị, DN, hộ kinh doanh, góp phần đưa các hoạt động này vào nề nếp. Qua thanh, kiểm tra, 4 đơn vị được nhắc nhở, 7 DN 75 cá nhân bị xử phạt hành chính trên 254 triệu đồng. Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, các kiến nghị của lãnh đạo Sở TT&TT, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hùng Dũng chia sẻ những khó khăn với ngành TT&TT, nêu 7 giải pháp cần tập trung thực hiện thời gian tới. Theo đó, Sở TT&TT cần nhanh chóng trình UBND thành phố phê duyệt: Qui hoạch hạ tầng kỹ thuật ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước của thành phố giai đoạn 2011-2015; kế hoạch thực hiện Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT truyền thông trên địa bàn thành phố; Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại các sở, ban ngành, UBND quận, huyện, tiến tới xây dựng hiệu quả chính quyền điện tử. Nguồn: www.baocantho.com.vn BB ến Tre: 8/17 sở, ngành đã có Trang thông tin điện tử Theo Sở TT&TT tỉnh Bến Tre, đến nay 8/17 sở, ngành của tỉnh đã có website. Bên cạnh đó nhiều sở, ngành cũng đã thực hiện hệ thống thông tin quản lý văn bản điều hành M-Office. Theo đó, các sở KHĐT, Nội vụ, TT&TT, KHCN, Sở Tài chính, UBND TP. Bến Tre UBND huyện Châu Thành là các đơn vị đã triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản. Trong đó có 4/8 đơn vị hoàn toàn thực hiện quản lý văn bản điều hành bằng phần mềm M-Office qua mạng đã ban hành quy chế vận hành khai thác hệ thống này. Thông qua phần mềm M-Office, tất cả văn bản trao đổi đều được thực hiện qua hệ thống thông tin quản lý văn bản điều hành. Ngoài các chức năng như quản lý văn bản đi/đến, trao đổi nội bộ, quản lý tài liệu ISO, tạo mới hồ sơ công việc, hệ thống thư điện tử…, hệ thống này còn cho phép giải quyết hồ sơ tại nơi tiếp nhận trả kết quả. Đồng thời với việc triển khai phần mềm ứng dụng trong quản lý hành chính, trong năm qua, Sở TT&TT cũng đã phối hợp với Bưu điện Trung ương Viễn thông Bến Tre triển khai lắp đặt mạng truyền số liệu chuyên dụng giai đoạn 2, kết nối đến tất cả các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố các cơ quan thuộc khối Đảng. Toàn bộ các đơn vị này đều có hệ thống sử dụng đường truyền cáp quang. Bên cạnh đó, Sở TT&TT cũng đang chuẩn bị tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kiến trúc hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật cho việc triển khai chính phủ điện tử tại tỉnh giai đoạn 2011-2015. Việc xây dựng ban hành kiến trúc này nhằm đảm bảo chuẩn hóa việc triển khai ứng dụng CNTT tại các đơn vị, giúp các đơn vị chủ động triển khai ứng dụng CNTT, đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ đúng định hướng, quy hoạch ngành, đúng chuẩn kỹ thuật, tránh trùng lắp, lãng phí. Nguồn:www.ictnews.com.vn [...]... nh bình quân t 29 - 31 máy/100 dân vào năm 2015 32 - 35 máy/100 dân vào năm 2020; ph n u m t thuê bao Internet t 30 - 32% vào năm 2015 38 - 40% vào năm 2020 V phát tri n k t c u h t ng TTTT TP.Hà N i, quy ho ch xác nh rõ nh hư ng s d ng công ngh hi n i, tiên ti n làm phương th c cung c p thông tin d ch v công trên toàn thành ph t m c 3, 4 vào năm 2020 m i công dân c a Hà N i ư c thanh toán,... tin d ch v công tr c tuy n trên c ng TT T c a cơ quan nhà nư c Ngu n: Công văn s 368/STTTT- CNTT i n Biên: Cung c p d ch v công tr c tuy n m c 3 Nh m y m nh ng d ng công ngh thông tin, ơn gi n hóa th t c hành chính t o i u ki n thu n l i cho các cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c gi i Tin h c & Hành chính s tháng 7/2011 14 quy t các th t c hành chính thu c th m quy n gi i quy t c a S Thông tin. .. (H i ng CIO) c Công ngh thông tin c a các cơ quan nhà Hi n nay, ng d ng công ngh thông tin vào trong các cơ quan nhà nư c phát tri n Chính ph i n t ang là m t v n quan tr ng trong s phát tri n c a các nư c trên th gi i i kèm v i s phát tri n ó, ch c danh lãnh o thông tin trong các cơ quan nhà nư c ã ang óng vai trò quan tr ng trong vi c xây d ng chính sách, chi n lư c, nh hư ng lãnh o vi c... trư ng B Tài chính Ngoài ch c năng thông tin v qu n lý tài s n nhà nư c Trang tin i n t c a C c Qu n lý công s n còn cho phép các cơ quan, t ch c l y các b n m u kê khai tài s n công C p nh t thông tin c a tài s n ăng ký vào cơ s d li u qu n lý ăng ký tài s n nhà nư c theo m u c a B Tài chính v s d ng chương trình tin h c qu n lý ăng ký tài s n nhà nư c; Tin h c & Hành chính s tháng 7/2011 23 2... th m quy n gi i quy t c a S Thông tin Truy n thông t nh i n Biên, ngày 22/7/2011, Phó Giám c S Thông tin truy n thông Nguy n Hùng Cư ng ã có Thông báo s 330/TB-STTTT v vi c cung c p d ch v công tr c tuy n m c 3 trên Internet Theo thông báo, k t ngày 01/8/2011, S Thông tin Truy n thông i n Biên s chính th c cung c p d ch v công tr c tuy n m c 3 (ti p nh n tr h sơ tr c tuy n trên internet)... gia v công ngh thông tin (CNTT), B Thông tin Truy n thông, UBND TP H Chí Minh T p oàn D li u Qu c t (IDG) ph i h p t ch c, khai m c ngày t i TP H Chí Minh H i th o g m 2 ngày 14 - 15/7/2011, g m 6 b n báo cáo c a lãnh o Vi t Nam nư c ngoài, 4 chuyên phân tích sâu v phát tri n ng d ng CNTT trong Chính ph , t ng k t 10 năm c i cách th t c hành chính c bi t là chuyên v toàn c nh th trư ng và. .. c CIO c p Chính ph gi i quy t các bài toán ng d ng CNTT c p qu c gia Căn c vào nhu c u tình hình th c t t i Vi t Nam, ngày 15/7/2011, B trư ng B Thông tin Truy n thông Lê Doãn H p ã ký ban hành Quy t nh s 1074/Q -BTTTT v vi c thành l p H i ng Giám c Công ngh thông tin c a cơ quan nhà nư c Theo ó, Th trư ng B Thông tin Truy n thông ph trách CNTT là Ch t ch H i ng; C c trư ng C c ng d ng CNTT... ho ch k ho ch s d ng t, quy ho ch phát tri n các ngành lĩnh v c trong thành ph m b o m c tiêu phát tri n KT-XH g n v i c ng c qu c phòng an ninh Ngu n: Quy t H i Dương: Tăng cư ng nhà nư c nh s 1081/Q -TTg m b o an toàn thông tin cho website c a cơ quan Ngày 04/07/2011, S TT& TT t nh H i Dương có Công văn s 368/STTTTCNTT v vi c xây d ng tăng cư ng m b o an toàn thông tin cho trang thông tin. .. ph c v cho công vi c; n năm 2015 có 100% CBCC c p xã ư c trang b máy tính ph c v công vi c Tr các máy so n văn b n m t, t t c các máy tính trong cơ quan hành chính trên a bàn t nh ng Tháp ph i ư c n i m ng c c b mang internet, vi c s d ng khai thác thông tin trên m ng máy tính ph i tuân th theo Quy ch m b o an toàn, an ninh thông tin Ngư i ng u các ơn v ph i tr c ti p ch o c i ti n chu n hóa... ngh truy n hình; y nhanh vi c xây d ng cơ s d li u c a ơn v c a ngành, áp ng yêu c u cung c p thông tin, ph c v qu n lý, nghiên c u s d ng c a các i tư ng cơ quan, t ch c, ngư i dân Các cơ quan, ơn v có trang thông tin i n t ph i c p nh t y các n i dung theo yêu c u t i i u 28 Lu t Công ngh thông tin, chú tr ng nâng cao ch t lư ng thông tin ph c v ch o, i u hành c a a phương; Bên c nh ó, y ban . về công nghệ thông tin và truyền thông” trong đó nhấn mạnh công nghệ thông tin và truyền thông là động lực quan trọng góp phần đảm bảo sự tăng trưởng và. lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nói riêng đã phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ và ngày càng sâu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học và công nghệ, Tin học và công nghệ, Tin học và công nghệ, Trang tin điện tử Cục Quản lý cơng sản Bộ Tài chính Trang web gửi bản fax trực tuyến Diễn đàn Văn hóa phương Đơng

Từ khóa liên quan