Đề tài dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn về cáp và cổng bề cáp

30 750 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2013, 16:21

Đề tài dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn về cáp và cổng bề cáp BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGVỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆTHUYẾT MINH ĐỀ TÀIDỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIANGHIÊN CỨU BỔ SUNG HOÀN CHỈNH CÁC TIÊU CHUẨN VỀ CÁP CỐNG BỂ CÁPPHẦN NỘI DUNGMẠNG VIỄN THÔNG - ỐNG NHỰA DÙNG CHO TUYẾN CÁP NGẦM - YÊU CẦU KỸ THUẬTMã số: 107-10-KHKT-TCChủ trì: TS. Trần Thiện Chính 1HÀ NỘI, - 810/2010MỤC LỤC2Trong những năm gần đây các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình đã có sự phát triển nhanh chóng dựa trên các công nghệ có dây (hay hữu tuyến) cũng như không dây (hay vô tuyến). Cùng với sự phát triển này, do sức ép cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, nên đã có rất nhiều hệ thống cáp của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ được xây dựng nhưng không có quy hoạch cụ thể cũng như chưa có được sự phối hợp sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật giữa các doanh nghiệp. Với yêu cầu đảm bảo chất lượng, đảm bảo mỹ quan đô thị bảo đảm an toàn mạng lưới thì việc ngầm hoá các tuyến cáp viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình đang đặt ra hết sức cấp bách. Thực tế hiện nay tại các khu vực đô thị đang được ngầm hóa rất mạnh (như Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, .).Với những ưu điểm như không bị gỉ sét, khả năng chịu va đập, áp lực lớn, nhẹ, dễ vận chuyển, cách điện, nhiệt tốt lắp đặt dễ dàng, các loại ống nhựa đã được sử dụng để dần thay thế cho các loại ống làm từ các vật liệu truyền thống như kim loại, bêtông. Ống nhựa PVC được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như: hệ thống cấp nước, thoát nước trong các công trình xây dựng, công nghiệp nhẹ; ống luồn dây điện, cáp điện trong công nghiệp năng lượng; ống luông cáp dùng cho ngành bưu điện, v.v . Các loại ống gân HDPE được ứng dụng nhiều trong hệ thống thoát nước các công trình xây dựng, công trình công nghiệp, công trình đường giao thông đô thị đặc biệt là đường cao tốc, hệ thống tưới tiêu phục vụ nông nghiệp các hệ thống bảo vệ đường cáp ngầm trong viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình.Tiêu chuẩn ngành quốc gia: “Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật” mã số: TCN 68 - 144 : 1995 đã được ban hành bởi Tổng cục Bưu điện trước đây (nay là Bộ Thông tin Truyền thông).Trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn TCN 68 - 144 : 1995 vào thực tế sản xuất, sử dụng ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm trên mạng lưới của các ngành viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình, tiêu chuẩn này hiện nay có nhiều điểm không còn phù hợp với công nghệ sản xuất, yêu cầu thực tế, . cho nên cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.Viện KHKT Bưu điện đã thực hiện đề tài rà soát, chuyển đổi Đề tài:TCN 68 - 144:1995 “Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật” sang Tiêu chuẩn quốc giađược thực hiện trên cơ sở sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn TCN 68 - 144 : 1995 gồm với các nội dung chính như sau:* Tổng hợp các tài liệu tiêu chuẩn về ống nhựa bảo vệ cáp của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế khu vực.* Lựa chọn tài liệu phù hợp làm tài liệu tham chiếu cho việc rà soát sửa đổi tiêu chuẩn về ống nhựa cứng uPVC, ống nhựa phẳng HDPE xây dựng tiêu chuẩn ống nhựa xoắn HDPE, ống tổ hợp HDPE dùng cho tuyến cáp ngầm.3* Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn về ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm.Phương pháp thực hiện: Dựa trên số liệu điều tra, khảo sát, thu thập từ các đơn vị sản xuất ống nhựa, hiện trạng sử dụng tại các đơn vị cũng như rà roát tiêu chuẩn,đã ban hành, nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành phân tích, đánh giá những nhược điểm của tiêu chuẩn TCN 68 - 144 : 1995 xây dựng tiêu chuẩn quốc gia mới “Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm -Yêu cầu kỹ thuật” trên cơ sở sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn gốc TCN 68 - 144 : 1995.4I. Nghiên cứu, phân tích tiêu chuẩn ống nhựa bảo vệ cáp của một số tổ chức, quốc gia trên thế giớiCác tổ chức quốc tế như Ủy ban điện tử quốc tế (IEC - International Electrotechnical Commissinon), Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO - International Standard Organization), ASTM International, Hiệp hội viễn thông quốc tế (ITU - International Telecommunication Union), EN, . một số tổ chức tiêu chuẩn quốc gia như The Viện nghiên cứu tiêu chuẩn Đức (DIN - German Institute for Standardization), Tổ chức tiêu chuẩn hóa Anh (BS - British Standards), Tổ chức tiêu chuẩn hóa Hàn Quốc (KS - Korean Industrial Standards) , Tổ chức tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (JIS - Japanese Industrial Standards) đã ban hành một số tiêu chuẩn phương pháp đo kiểm. Tuy nhiên, qua nghiên cứu chỉ có một số tài liệu, tiêu chuẩn là phù hợp cho ứng dụng lắp đặt cáp ngầm còn lại là ứng dụng cho lắp đặt cáp điện, ống nước, . Sau đây là trích dẫn tên các tổ chức/ quốc gia tên các tài liệu, tiêu chuẩn đã được nhóm thực hiện đề tài thu thập nghiên cứu:1. Tổ chức ISOISO là một tổ chức xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế bao gồm các đại diện từ các tổ chức tiêu chuẩn của nhiều quốc gia khác nhau. Được thành lập vào 23/02/1947, tổ chức đã công bố một số lượng lớn các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp độc quyền trên toàn thế giới.Đối với ống nhựa, ISO đưa ra tiêu chuẩn:1) ISO 2505-1:1994: Thermoplastics pipes – Longgitudinal reversion – Part 1: Determination methods. Hiện nay tiêu chuẩn này đã hủy bỏ thay thế bởi tiêu chuẩn:2) ISO 2505:2005: Thermoplastics pipes – Longgitudinal reversion – Test mtheod and parameters.* ISO 2505:2005 đưa ra phương pháp xác định sự đảo dọc của ống nhựa chịu nhiệt, được thực hiện trong cả môi trường lỏng khí. Trong trường hợp không chắc chắn, chất lỏng nóng được sử dụng ở dạng tham chiếu. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả ống nhựa chịu nhiệt với mặt cắt ngang của mặt trong ngoài phẳng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các ống nhựa chịu nhiệt không có cấu trúc phẳng.3) ISO 4435:2003: Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)* ISO 4435:2003 đưa ra yêu cầu đối với ống PVC không hoá dẻo (PVC-U), các hệ thống mối nối ống dẫn được dùng cho các đường ống chôn không chịu lực với mục đích dẫn đất chất thải công nghiệp cũng như của các hộ gia đình.* Tiêu chuẩn này cũng bao hàm cả hệ thống đường ống được chôn nhưng không áp dụng cho hệ thống ống chôn dưới các tòa nhà cao tầng. 54) ISO 9852:2007: Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes -- Dichloromethane resistance at specified temperature (DCMT) -- Test method* ISO 9852:2007 đưa ra phương pháp xác định sức chịu đựng của ống PVC không hóa dẻo (PVC-U) đối với dichloromethane tại một nhiệt độ nhất định (DCMT).* Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các ống nhựa PVC-U, không biết mục đích sử dụng. Phương pháp có thể được sử dụng như công cụ kiểm soát chất lượng nhanh trong suốt quá trình sản xuất.5) ISO 21138-1:2007 : Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) -- Part 1: Material specifications and performance criteria for pipes, fittings and system.* ISO 21138-1:2007 đưa ra khái niệm yêu cầu đối với ống, mối nối các hệ thống dựa trên unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) polyethylene (PE) trong trường hợp các hệ thống chôn dưới đất không chịu lực như hệ thống ống nước dưới đất. * ISO 21138-2:2007 đặc biệt đề cập tới chất liệu PVC, PP PE.* ISO 21138-3:2007 xét đến cả kích thước ống mối nối, chất liệu, cấu trúc ống, độ cứng vòng đai danh nghĩa đưa ra các màu khuyến nghị liên quan. * Cùng với ISO 21138-2 ISO 21138-3, tiêu chuẩn ISO 21138-1:2007 áp dụng cho các ống mối nối có cấu trúc thành PVC-U, PP PE, đối với điểm nối nối với các thành phần chất liệu nhựa phi nhựa khác được dùng cho các hệ thống ống chôn với mục đích dẫn nước. * Đối với kích thước lớn hơn DN/OD 1200 hoặc DN/ID 1200, ISO 21138-1:2007 có thể được coi là tài liệu hướng dẫn chung về hình thức, màu sắc, đặc tính vật lý cơ học cũng như những yêu cầu về chất lượng.I 6) SO 1167-1:2006: Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids -- Determination of the resistance to internal pressure -- Part 1: General method* ISO 1167-1:2006 đưa ra phương pháp kiểm thử chung để xác định sức chịu đựng áp lực thủy tĩnh bên trong tại một nhiệt độ cho trước của ống, mối nối nhựa chịu nhiệt hệ thống ống dẫn chất lỏng. Phương pháp này để cập đến các bài kiểm thử nước trong nước, nước trong không khí nước trong chất lỏng. * ISO 1167-2:2006 : Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids -- Determination of the resistance to internal pressure -- Part 2: Preparation of pipe test pieces6* ISO 1167-2:2006 đưa ra kích thước phương pháp chuẩn bị cho các phần kiểm tra ống đúc dạng phun hoặc dập ép, được sử dụng để xác định sức bền của ống nhựa chịu nhiệt đối với áp lực thủy tĩnh bên trong theo như ISO 1167-1.2. Hiệp hội tiêu chuẩn Mỹ ASTM quốc tếHiệp hội tiêu chuẩn Mỹ ASTM quốc tế là một trong số các tổ chức phát triển tiêu chuẩn tự nguyện lớn nhất trên thế giới về tiêu chuẩn kỹ thuật cho vật liệu sản phẩm, hệ thống các dịch vụ. Các tiêu chuẩn của ASTM quốc tế có một vai trò quan trọng trong cơ sở hạ tầng thông tin hướng dẫn thiết kế, sản xuất giao dịch trong nền kinh tế toàn cầu. ASTM quốc tế được biết đến là hiệp hội Mỹ về kiểm định nguyên liệu, được thành lập hơn một thế kỷ qua, bởi một nhóm các kỹ sư nhà khoa học, ban đầu chủ yếu phục vụ cho ngành đường sắt. Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp mới, ASTM đã hưởng ứng lời kêu gọi tạo ra những tiêu chuẩn thống nhất nhằm đảm bảo các dịch vụ sản phẩm an toàn hơn, chất lượng tốt hơn hiệu quả hơn về chi phí.Đối với ống nhựa, ASTM quốc tế đưa ra tiêu chuẩn:1) ASTM D695 – 08: Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Plastics (các bản version cũ vào xuất bản vào các năm 95, 96, 02).* Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp kiểm thử nhằm xác định thành phần cơ học của nhựa cứng có gia cường không có gia cường, bao gồm cả vật liệu hỗn hợp mô đun cao, khi chịu áp lực tại tỉ lệ gia căng hoặc đè nén đồng nhất. Mẫu kiểm thử dạng chuẩn được sử dụng. Thủ tục này được áp dụng cho mô đun tổng hợp lên tới 41.370 Mpa (6.000.000 psi).* Tiêu chuẩn này không hỗ trợ tất cả các khía cạnh về an toàn, nếu có thì cần kết hợp với mục đích sử dụng của nó.* Phương pháp kiểm thử này về mặt kỹ thuật tương đương với phương pháp được đề cập trong ISO 604.2) ASTM D638 – 08: Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics (các bản version cũ vào xuất bản vào các năm 99, 2000, 01, 02, 03).* Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp kiểm thử nhằm xác định thành phần bền kéo của nhựa chịu lực không chịu lực ở dụng mẫu kiểm thử hình quả tạ chuẩn khi được kiểm thử trong điều kiện nhất định về tiền xử lý, nhiệt độ, độ ẩm tốc độ máy kiểm thử.* Phương pháp kiểm thử này có thể được sử dụng đối với chất liệu kiểm thử có độ dày tối đa 14mm (0.55 inches). Tuy nhiên, đối với mẫu kiểm thử ở dạng bản mỏng, tính cả dạng phim mỏng hơn 1.0 mm (0.04 inches), cần phải sử dụng phương pháp kiểm thử D882 để kiểm thử. Các chất liệu với độ dày lớn hơn 14 mm (0.55 inches) sẽ được giảm bằng gia công cắt gọt.7* Phương pháp kiểm thử bao gồm cả tùy chọn tỉ lệ Poisson xác định tại nhiệt độ phòng* Phương pháp kiểm thử này ISO 527 – 1 là tương đương về mặt kỹ thuật* Dữ liệu kiểm thử đạt được bởi phương pháp kiểm thử này tương đương phù hợp khi sử dụng trong thiết kế kỹ thuật.* Tiêu chuẩn này không hỗ trợ tất cả các khía cạnh về an toàn, nếu có thì cần kết hợp với mục đích sử dụng của nó.3) ASTM D792 – 08: Standard Test Methods for Density and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by Displacement (các bản version cũ vào xuất bản vào các năm 98, 2000).* Phương pháp kiểm thử này mô tả cách xác định trọng lực (mật độ tương đối) mật độ cụ thể của nhựa cứng ở dạng miếng, que, ống hoặc dạng khuôn. * Hai phương pháp kiểm thử được mô tả đó là:+ Phương pháp kiểm thử A – Dùng để kiểm thử nhựa cứng trong nước.+ Phương pháp kiểm thử B – Dùng để kiểm thử nhựa cúng trong chất lỏng khác (không phải nước).* Tiêu chuẩn này không tương đương với ISO 1183 – 1 phương pháp A. Phương pháp này đưa ra hướng dẫn cho một số kích thước khối lượng cụ thể. ISO 1183-1 cho phép kiểm thử tại nhiệt độ 27 ± 2°C.4) ASTM D1784 – 08: Standard Specification for Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Compounds and Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Compounds (các bản version cũ vào xuất bản vào các năm 99, 2000, 03, 06).* Tiêu chuẩn này liên quan đến hợp chất PVC cứng CPVC sử dụng cho ống dạng phun hoặc dập khuôn các ứng dụng mối nối đặc biệt là các ứng dụng đặng biệt chống axit, nóng, bao gồm các chất đồng trùng hợp (poly vinyl chloride), chlorinated poly (vinyl chloride), hoặc vinyl chloride copolymers chứa tối thiểu 80 % vinyl chloride, các thành phần hợp chất cần thiết. * Những yêu cầu đối với đặc tính kỹ thuật này là kiểm soát chất lượng hợp chất được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng. Các thành phần này được dựa trên dữ liệu đạt được của các mẫu kiểm thử chuẩn được kiểm thử trong các điều kiện cụ thể. Những giá trị mẫu này không áp dụng trực tiếp cho các sản phẩm cuối cùng.* Hợp chất PVC cứng dùng cho ống, mối nối các thành phần liên quan đến ống khác được đề cập trong tiêu chuẩn đặc tính kỹ thuật D 3915 D 4396.* Hợp chất PVC cứng áp dụng cho các ứng dụng bên ngoài tòa nhà được đề cập trong tiêu chuẩn đặc tính kỹ thuật D 4261.8* Nhựa tái sinh PVC cứng đáp ứng một số yêu cầu của tiêu chuẩn đặc tính kỹ thuật này có thể được sử dụng trong một số các ứng dụng. Tham chiếu sang các yêu cầu cụ thể trong phần chất liệu sản xuất của chuẩn sản phẩm ứng dụng đó.* Tiêu chuẩn đặc tính kỹ thuật này tương tự về nội dung (nhưng không tương đương về mặt kỹ thuật) với ISO 1163-1:1985 ISO 1163-2:1980.5) ASTM D1785 – 06: Standard Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe, Schedules 40, 80, and 120 (các bản version cũ vào xuất bản vào các năm 99, 03, 04, 05).* Tiêu chuẩn kỹ thuật này đề cập đến các tiêu chí cho chất liệu ống nhựa PVC phân loại ống nhựa PVC, hệ thống thuật ngữ đối với ống nhựa PVC, những yêu cầu phương pháp kiểm thử đối với chất liệu, tay nghề, kích thước, áp lực duy trì, áp lực nhóm, độ dát mỏng chất lượng phun.* Các sản phẩm đề cập trong tiêu chuẩn đặc tính kỹ thuật này nhằm sử dụng trong trường hợp phân tán chất lỏng được điều áp, do có tương thích hóa học về chất liệu làm ống. Do những rủi ro thường gặp phải liên quan đến các thành phần hệ thống kiểm thử với không khí nén hoặc các khí nén khác mà một số nhà sản xuất không cho phép kiểm thử trong điều kiện đầy không khí đối với sản phẩm của họ. * Tiêu chuẩn này chỉ ra các yêu cầu về kích thước, chất lượng yêu cầu khi kiểm thử đối với hệ thống ống nước các ứng dụng điều khiển chất lỏng nhưng không đề cập đến việc thải ra các chất khí cháy.* Ống PVC tuân theo tiêu chuẩn này thường được sử dụng như ống thẳng. Đối với ống dẻo mềm cần tham khảo thêm đặc tính kỹ thuật D 2672 đối với các khớp nối bằng nhựa đàn hồi mềm thì tham khảo thêm đặc tính kỹ thuật D 3139 D 3212.3. Tổ chức tiêu chuẩn quốc gia ĐứcDIN, Viện tiêu chuẩn của Đức phát triển quy phạm quy chuẩn đối với ngành nói riêng nhà nước, xã hội nói chung. Viện tiêu chuẩn của Đức là một hiệp hội phi lợi nhuận được đặt tại Berlin từ 1917.Nhiệm vụ cơ bản của DIN là hợp tác với các công ty để phát triển những tiêu chuẩn thống nhất đáp ứng được các yêu cầu của thị trường. Phần lớn các tiêu chuẩn DIN đưa ra đều có tính chất áp dụng quốc tế. Đối với loại ống nhựa, tổ chức có các tiêu chuẩn liên quan sau:1) DIN 8079 ( 10/2009) Chlorinated polyvinyl chloride (PVC-C) pipes – Dimensions* Tiêu chuẩn này thay thế cho các tiêu chuẩn: DIN 8079(1997-12); DIN 8079(2008-07)92) DIN 8061:2009-10: Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes - General quality requirements and testing* Tiêu chuẩn này thay thế cho các tiêu chuẩn: DIN 8061(1994-08); DIN 8061(2008-07)3) DIN 8062:Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes - Dimensions* Tiêu chuẩn này thay thế cho các tiêu chuẩn: DIN 8062(1988-11); DIN 8062(2008-07)4) DIN 8074:1999: Polyethylene (PE) pipes - Dimensions (FOREIGN STANDARD)* Tiêu chuẩn này áp dụng cho các ống nhựa (PE) – PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD.4. Tổ chức tiêu chuẩn quốc gia Hàn Quốc Tiêu chuẩn công nghiệp Hàn Quốc (KS - Korean Industrial Standards (KS) là một tiêu chuẩn quốc gia được thẩm định bởi hội đồng thẩm định tiêu chuẩn tiêu chuẩn công nghiệp thuộc đạo luật tiêu chuẩn công nghiệp được thông báo bởi nhà cầm quyền của cơ quan công nghệ tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS), được viết tắt là KS. KS bao gồm 16 mục, 3 phần: * Tiêu chuẩn về sản phẩm: Quy định việc cải tiến, kích thước, chất lượng, v.v… * Tiêu chuẩn về phương pháp: Quy định về kiểm tra, phân tích, phương pháp kiểm tra đo kiểm, v.v… * Tiêu chuẩn về truyền thông: quy định thuật ngữ, công nghệ, tiến trình, v.v…Đối với loại ống nhựa, KStổ chức có các tiêu chuẩn liên quan sau: * KSM3404: Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes for general service. Phát hành ngày 12/4/1967, hiệu chỉnh ngày 30/6/2009. Các tiêu chuẩn tham chiếu tương ứng: NEQ ISO3633:2002; NEQ ISO4422-1:1996; NEQ ISO4422-2:1996; NEQ ISO4435:1996 * KSC8431: Unplasticized polyvinyl chloride (UPVC) conduit. Phát hành ngày 30/12/1965, hiệu chỉnh ngày 9/12/2005. Các tiêu chuẩn tham chiếu tương ứng: MOD IEC60614-1:2002 * KSM3413: Coextruded poly(vinyl chloride) (PVC) plastic pipe with a cellular core. Phát hành ngày 24/03/1987, hiệu chỉnh ngày 27/09/2009. * KSC 8455:2005 : Corrugated hard polyethylene pipe: Tiêu chuẩn sản xuất ống nhựa xoắn chịu lực.10[...]... soát, đánh giá đề xuất sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở “Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật” TC.VNPT – 06:2003 * Xây dựng tiêu chuẩn quốc giacơ sở “Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật” * Đề xuất, kiến nghị áp dụng tiêu chuẩn ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm đã xây dựng Phần dự thảo tiêu chuẩn: Xây dựng được tậpquyển dự thảo tiêu chuẩn để nghiệm thu ban hành Hà... sung thêm tiêu chuẩn với ống nhựa tổ hợp HDPE 14 Đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn TC.VNPT – 06:2003 15 Nội dung sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn TC.VNPT – 06:2003 tập trung vào các vấn đề chính sau: 16 Thay đổi cấu trúc của tiêu chuẩn sao cho về cơ bản phải như TCN 17 Sửa đổi, bổ sung các nội dung yêu cầu kỹ thuật 20 18 Loại bỏ một số mẫu ống không cần thiết 19 Bổ sung một số tiêu chuẩn về vật... đặt Do tiêu chuẩn ống nhựa bao gồm rất nhiều yêu cầu kỹ thuật liên quan đến các hạng mục trong mạng ngoại vi nên không thể xây dựng tiêu chuẩn theo phương pháp chấp thuận áp dụng nguyên vẹn Để áp dụng các tiêu chuẩn của các tổ chức quốc tế và/ hoặc các quốc gia, nhóm thực hiện đề tàichủ trì căn cứ không chỉ vào một tiêu chuẩn của một tổ chức mà còn bổ sung các yêu cầu khác từ nhiều tiêu chuẩn của các nước... phẩm 141 Đề xuất, kiến nghị áp dụng tiêu chuẩn kết luận Nhóm thực hiện đề tài đã soạn thảo dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật” Dự thảo tiêu chuẩn gồm các nội dung sau: Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ định nghĩa 4 Yêu cầu kỹ thuật ống nhựa PVC-U 4.1 Quy định ký hiệu tên sản phẩm 4.2 Yêu cầu về vật liệu... liệu chế tạo ống 20 Bổ sung thêm một số bài đo tiêu chỉ tiêu cho ống nhựa uPVC 21 Bổ sung tiêu chuẩn cho ống nhựa xoắn HDPE, ống tổ hợp HDPE các bài đo cùng với chỉ tiêu cho ống HDPE 22 Bổ sung thêm nội dung vào trong tiêu chuẩn: 23 Lời nói đầu 24 Tài liệu viện dẫn 25 Thuật ngữ chữ viết tắt 26 Phần ống nhựa cứng uPVC 27 Phần ống nhựa HDPE 28 Trong tiêu chuẩn cũ đã đề cập đến các nội dung trên... TC.VNPT 06200 3và các tiêu chuẩn có liên quan của nhóm thực hiện đề tàinhiệm vụ với những đóng góp ý kiến của cơ sởở trên những ý kiến đang tiếp tục tập hợp từ các đơn vị sử dụng, Nnhóm thực hiện đề tàinhiệm vụ sẽđưa ra có những nhận xét, đánh giá chi tiết những nhược điểm của tiêu chuẩn như các phần dưới đâyở mục dưới đây 3 Nghiên cứu, rà soát, đánh giá đề xuất sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn TCN 68... áp dụng các tiêu chuẩn cũ thêm một gian nữa (63 tháng) để các đơn vị sản xuất cột tiêu thụ hết các sản phẩm cũ đã sản xuất 28 Kết luận Nhóm thực hiện đề tàinhiệm vụ đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn mới “Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật” trên cơ sở rà soát, sửa đổi, bổ sung cho tiêu chuẩn cũ TCN 68 - 144 : 1995TC.VNPT – 06:2003 như mục 3 Các kết quả đạt được của đề tàinhiệm... Cổ phần vật liệu xây dựng Bưu điện để hoàn thiện các nội dung (Cụ thể như giải trình kèm theo) 38 Sau khi đã làm việc về các nội dung, chỉnh sửa theo các yêu cầu, nhóm thực hiện đã soạn thảo dự thảo tiêu chuẩn Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật 39 Dự thảo tiêu chuẩn gồm các nội dung sau: 40 Lời nói đầu 41 1 Phạm vi áp dụng 42 2 Tài liệu viện dẫn 43 3 Thuật ngữ Các định nghĩa 44 4PHẦN...5 Tổ chức tiêu chuẩn quốc gia Nhật bản Tổ chức tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (JIS - (Japanese Industrial Standards - JIS) đưa ra các tiêu chuẩn được sử dụng cho các lĩnh vực công nghiệp của Nhật Bản Quy trình tiêu chuẩn hóa được điều phối bởi Ủy ban tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản được phát hành thông qua hiệp hội tiêu chuẩn Nhật Bản Đối với loại ống nhựa, tổ chức có các tiêu chuẩn liên quan... minh đề tàinhiệm vụ: TậpQuyển thuyết minh các nội dung phương pháp thực hiện bao gồm * Nghiên cứu, phân tích tiêu chuẩn ống nhựa bảo vệ cáp của một số tổ chức, quốc gia trên thế giới như ITU, ASTM, Hàn Quốc, Nhật Bản… .và một số tiêu chuẩn trong nước * Sử dụng kết quả Đđiều tra, khảo sát, thu thập, phân tích số liệu về các loại ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm tại một số đơn vị của VNPT * Nghiên cứu, . TIN VÀ TRUYỀN THÔNGVỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆTHUYẾT MINH ĐỀ TÀIDỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIANGHIÊN CỨU BỔ SUNG VÀ HOÀN CHỈNH CÁC TIÊU CHUẨN VỀ CÁP VÀ CỐNG BỂ CÁPPHẦN. đặt cáp điện, ống nước, ... Sau đây là trích dẫn tên các tổ chức/ quốc gia và tên các tài liệu, tiêu chuẩn đã được nhóm thực hiện đề tài thu thập và nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn về cáp và cổng bề cáp, Đề tài dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn về cáp và cổng bề cáp, Đề tài dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn về cáp và cổng bề cáp, Về nội dung Mục Mục 23 Mục 4 I :, ống nhựa cứng uPVC 4 Yêu cầu kỹ thuật ống nhựa PVC-UỐNG NHỰA PVC-U

Từ khóa liên quan